S. 1-456 Dossierfiche K. 49-866

Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van Strafvordering inzake de procedure tot onttrekking van de zaak aan de rechter
Roger Lallemand    Fred Erdman    Hugo Vandenberghe    Guy Verhofstadt    JoŽlle Milquet    Claude Desmedt   

hogere rechtspraak
gerechtelijk onderzoek
gerechtelijk vooronderzoek
rechter
rechtsvordering

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-456/1 1-456/1 (PDF) Wetsvoorstel 25/10/1996
1-456/2 1-456/2 (PDF) Amendementen 3/12/1996
1-456/3 1-456/3 (PDF) Verslag namens de commissie 14/12/1996
1-456/4 1-456/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 14/12/1996
1-456/5 1-456/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering 20/12/1996
K. 49-866/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 30/12/1996
K. 49-866/2 Amendementen 17/6/1997
K. 49-866/3 Amendementen 25/6/1997
K. 49-866/4 Amendement 1/7/1997
K. 49-866/5 Amendement 4/7/1997
K. 49-866/6 Amendementen 9/7/1997
K. 49-866/7 Verslag namens de commissie 8/10/1997
K. 49-866/8 Tekst aangenomen door de commissie 8/10/1997
K. 49-866/9 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 20/10/1997
K. 49-866/10 Artikelen aangenomen in plenaire vergadering 23/10/1997
K. 49-866/11 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 6/11/1997
1-456/6 1-456/6 (PDF) Ontwerp geamendeerd door de Kamer 7/11/1997
1-456/7 1-456/7 (PDF) Amendementen 6/1/1998
1-456/8 1-456/8 (PDF) Verslag namens de commissie 28/1/1998
1-456/9 1-456/9 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 28/1/1998
1-456/10 1-456/10 (PDF) Tekst opnieuw geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 5/2/1998
K. 49-866/12 Ontwerp opnieuw geamendeerd door de Senaat 10/2/1998
K. 49-866/13 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 5/3/1998
                                      
Chronologie
  Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
25/10/1996   Indiening voorstel Doc. 1-456/1 1-456/1 (PDF)
7/11/1996   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
7/11/1996   Verzending naar commissie: Justitie
18/12/1996   Inschrijving op agenda plenaire
18/12/1996   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-79 Hand. 1-79 (PDF)
20/12/1996   Stemming over het geheel: geamendeerd Hand. 1-82 Hand. 1-82 (PDF)
  Commissie: Justitie
7/11/1996   Verzending naar commissie
27/11/1996   Inschrijving op agenda commissie
27/11/1996   Aanwijzing rapporteur(s): Andrťe Delcourt-PÍtre
27/11/1996   Bespreking
3/12/1996   Inschrijving op agenda commissie
3/12/1996   Amendement: Am. 1 Doc. 1-456/2 1-456/2 (PDF)
3/12/1996   Amendement: Am. 2 Doc. 1-456/2 1-456/2 (PDF)
3/12/1996   Amendement: Am. 3 Doc. 1-456/2 1-456/2 (PDF)
3/12/1996   Amendement: Am. 4 Doc. 1-456/2 1-456/2 (PDF)
3/12/1996   Amendement: Am. 5 Doc. 1-456/2 1-456/2 (PDF)
3/12/1996   Amendement: Am. 6 Doc. 1-456/2 1-456/2 (PDF)
3/12/1996   Bespreking
14/12/1996   Inschrijving op agenda commissie
14/12/1996   Artikelsgewijze bespreking
14/12/1996   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-456/3 1-456/3 (PDF)
14/12/1996   Vertrouwen rapporteur
14/12/1996   Tekst aangenomen door de commissie
voor de Justitie
Doc. 1-456/4 1-456/4 (PDF)
18/6/1997   Gedachtewisseling met de commissie voor de Justitie van de Kamer
  [K2] Eerste behandeling door Kamer
30/12/1996   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-866/1
23/10/1997   Bespreking
Handelingen, p. 6760-6762
23/10/1997   Artikelen aangenomen in plenaire vergadering
Handelingen, p. 6791
Doc. K. 49-866/10
6/11/1997   Stemming over het geheel: geamendeerd (+126/-0/o11)
Handelingen, p. 6856
Doc. K. 49-866/11
6/11/1997   Aanneming na amendering
15/4/1997   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
82/16
Doc. 1-82/16 1-82/16 (PDF)
22/5/1997   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/17 1-82/17 (PDF)
15/10/1997   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
82/20
Doc. 1-82/20 1-82/20 (PDF)
  [S3] Tweede behandeling door Senaat
7/11/1997   Overzending aan Senaat Doc. 1-456/6 1-456/6 (PDF)
7/11/1997   Verzending naar commissie: Justitie
29/1/1998   Inschrijving op agenda plenaire
5/2/1998   Algemene bespreking Hand. 1-162 Hand. 1-162 (PDF)
5/2/1998   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-162 Hand. 1-162 (PDF)
5/2/1998   Stemming over het geheel: geamendeerd Hand. 1-163 Hand. 1-163 (PDF)
Doc. 1-456/10 1-456/10 (PDF)
7/11/1997   Verzending naar commissie
21/11/1997   Inschrijving op agenda commissie
21/11/1997   Niet behandeld
22/11/1997   Inschrijving op agenda commissie
22/11/1997   Niet behandeld
26/11/1997   Inschrijving op agenda commissie
26/11/1997   Niet behandeld
3/12/1997   Inschrijving op agenda commissie
3/12/1997   Aanwijzing rapporteur(s): Andrťe Delcourt-PÍtre
3/12/1997   Inleidende uiteenzetting
Minister van Justitie
3/12/1997   Bespreking
6/1/1998   Inschrijving op agenda commissie
6/1/1998   Bespreking
6/1/1998   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o0)
6/1/1998   Beslissing schriftelijk verslag
6/1/1998   Amendement: Am. 7 Doc. 1-456/7 1-456/7 (PDF)
6/1/1998   Amendement: Am. 8 Doc. 1-456/7 1-456/7 (PDF)
6/1/1998   Amendement: Am. 9 Doc. 1-456/7 1-456/7 (PDF)
6/1/1998   Amendement: Am. 10 Doc. 1-456/7 1-456/7 (PDF)
6/1/1998   Amendement: Am. 11 Doc. 1-456/7 1-456/7 (PDF)
6/1/1998   Amendement: Am. 12 Doc. 1-456/7 1-456/7 (PDF)
6/1/1998   Amendement: Am. 13 Doc. 1-456/7 1-456/7 (PDF)
6/1/1998   Amendement: Am. 14 Doc. 1-456/7 1-456/7 (PDF)
28/1/1998   Inschrijving op agenda commissie
28/1/1998   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-456/9 1-456/9 (PDF)
28/1/1998   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (9stemmen)
Doc. 1-456/8 1-456/8 (PDF)
12/11/1997   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
82/21
Doc. 1-82/21 1-82/21 (PDF)
4/12/1997   Opschorting termijn
11/12/1997   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/23 1-82/23 (PDF)
12/12/1997   Hervatting termijn
  [K4] Tweede en definitieve behandeling door Kamer
6/2/1998   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-866/12
5/3/1998   Bespreking
Handelingen, p. 8101
5/3/1998   Stemming over het geheel: ne varietur (+107/-11/o19)
Handelingen, p. 8107-8108
Doc. K. 49-866/13
5/3/1998   Aanneming zonder amendering
5/3/1998   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
12/3/1998   Bekrachtiging en afkondiging
2/4/1998   Bekendmaking (10024-10027)
7/8/1998   Erratum (25361)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 18/12/1996, 20/12/1996
Commissie: Justitie
Behandeling in commissie beŽindigd 27/11/1996, 3/12/1996, 14/12/1996
[K2] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen met nieuwe amendementen 23/10/1997, 6/11/1997
[S3] Tweede behandeling door Senaat
Geamendeerd aangenomen 5/2/1998
Commissie: Justitie
Behandeling in commissie beŽindigd 3/12/1997, 6/1/1998, 28/1/1998
[K4] Tweede en definitieve behandeling door Kamer
Aangenomen 5/3/1998
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer voor de eerste maal Onderzoekstermijn (K1) 6/1/1997 60 17/3/1997
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
82/16
Onderzoekstermijn (K1) 6/1/1997 202 24/11/1997
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
82/20
Onderzoekstermijn (K1) 6/1/1997 202 24/11/1997
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Onderzoekstermijn (K1) 6/1/1997 202 24/11/1997
Overzending aan Senaat voor de tweede maal Onderzoekstermijn (S2) 8/11/1997 15 24/11/1997
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Onderzoekstermijn (S2) 8/11/1997 80 11/2/1998
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
82/21
Onderzoekstermijn (S2) 8/11/1997 80 11/2/1998
Overzending aan Kamer voor de tweede maal Onderzoekstermijn (K2) 7/2/1998 15 2/3/1998
Opschorting termijn Onderzoekstermijn (K2) 7/2/1998 15
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (K2) 7/2/1998 15 12/1/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
12/3/1998 2/4/1998, blz 10024-10027
Errata
Op 7/8/1998, blz 25361

Kruispuntbank van de wetgeving