S. 1-828 Dossierfiche K. 49-1075

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 juni 1994 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer tegen het afluisteren, kennisnemen en opnemen van privécommunicatie en -telecommunicatie
Regering J.-L. Dehaene II  

misdaadbestrijding
strafprocedure
telefoon- en briefgeheim
gerechtelijk onderzoek
telecommunicatie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1075/1 Wetsontwerp 12/6/1997
K. 49-1075/2 Amendementen 9/7/1997
K. 49-1075/3 Amendementen 23/9/1997
K. 49-1075/4 Amendement 24/9/1997
K. 49-1075/5 Amendementen 9/10/1997
K. 49-1075/6 Amendementen 4/11/1997
K. 49-1075/7 Amendementen 12/11/1997
K. 49-1075/8 Erratum 13/11/1997
K. 49-1075/9 Verslag namens de commissie 26/11/1997
K. 49-1075/10 Tekst aangenomen door de commissie 26/11/1997
K. 49-1075/11 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 5/12/1997
K. 49-1075/12 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 9/12/1997
K. 49-1075/13 Artikelen aangenomen in plenaire vergadering 11/12/1997
K. 49-1075/14 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 18/12/1997
1-828/1 1-828/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 19/12/1997
1-828/2 1-828/2 (PDF) Amendementen 7/3/1998
1-828/3 1-828/3 (PDF) Verslag namens de commissie 25/3/1998
1-828/4 1-828/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 25/3/1998
1-828/5 1-828/5 (PDF) Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag 31/3/1998
1-828/6 1-828/6 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 31/3/1998
1-828/7 1-828/7 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 2/4/1998
K. 49-1075/15 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 3/4/1998
K. 49-1075/16 Amendementen 5/5/1998
K. 49-1075/17 Verslag namens de commissie 29/5/1998
K. 49-1075/18 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 3/6/1998
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
12/6/1997   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1075/1
9/12/1997   Bespreking
Handelingen, p. 7163-7184
11/12/1997   Artikelen aangenomen in plenaire vergadering
Handelingen, p. 7249-7252
Doc. K. 49-1075/13
18/12/1997   Stemming over het geheel: geamendeerd (+87/-27/o26)
Handelingen, p. 7437
Doc. K. 49-1075/14
18/12/1997   Aanneming na amendering
19/12/1997   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-828/1 1-828/1 (PDF)
  [S2] Eerste behandeling door Senaat
15/1/1998   Uitoefening evocatierecht
15/1/1998   Verzending naar commissie: Justitie
26/3/1998   Inschrijving op agenda plenaire
31/3/1998   Amendement: Am. 9 Doc. 1-828/5 1-828/5 (PDF)
31/3/1998   Amendement: Am. 15 Doc. 1-828/5 1-828/5 (PDF)
31/3/1998   Amendement: Am. 32 Doc. 1-828/6 1-828/6 (PDF)
31/3/1998   Algemene bespreking Hand. 1-177 Hand. 1-177 (PDF)
2/4/1998   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-178 Hand. 1-178 (PDF)
2/4/1998   Stemming over het geheel: geamendeerd (+39/-7/o16) Hand. 1-178 Hand. 1-178 (PDF)
Doc. 1-828/7 1-828/7 (PDF)
  Commissie: Justitie
15/1/1998   Verzending naar commissie
3/2/1998   Inschrijving op agenda commissie
3/2/1998   Niet behandeld
10/2/1998   Inschrijving op agenda commissie
10/2/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Hugo Vandenberghe
10/2/1998   Bespreking
17/2/1998   Inschrijving op agenda commissie
17/2/1998   Niet behandeld
18/2/1998   Inschrijving op agenda commissie
18/2/1998   Bespreking
3/3/1998   Inschrijving op agenda commissie
3/3/1998   De vergadering is afgelast
6/3/1998   Inschrijving op agenda commissie
6/3/1998   Bespreking
7/3/1998   Amendement: Am. 1 Doc. 1-828/2 1-828/2 (PDF)
7/3/1998   Amendement: Am. 2 Doc. 1-828/2 1-828/2 (PDF)
7/3/1998   Amendement: Am. 3 Doc. 1-828/2 1-828/2 (PDF)
7/3/1998   Amendement: Am. 4 Doc. 1-828/2 1-828/2 (PDF)
7/3/1998   Amendement: Am. 5 Doc. 1-828/2 1-828/2 (PDF)
7/3/1998   Amendement: Am. 6 Doc. 1-828/2 1-828/2 (PDF)
7/3/1998   Amendement: Am. 7 Doc. 1-828/2 1-828/2 (PDF)
7/3/1998   Amendement: Am. 8 Doc. 1-828/2 1-828/2 (PDF)
7/3/1998   Amendement: Am. 9 Doc. 1-828/2 1-828/2 (PDF)
7/3/1998   Amendement: Am. 10 Doc. 1-828/2 1-828/2 (PDF)
7/3/1998   Amendement: Am. 11 Doc. 1-828/2 1-828/2 (PDF)
7/3/1998   Amendement: Am. 12 Doc. 1-828/2 1-828/2 (PDF)
7/3/1998   Amendement: Am. 13 Doc. 1-828/2 1-828/2 (PDF)
7/3/1998   Amendement: Am. 14 Doc. 1-828/2 1-828/2 (PDF)
7/3/1998   Amendement: Am. 15 Doc. 1-828/2 1-828/2 (PDF)
7/3/1998   Amendement: Am. 16 Doc. 1-828/2 1-828/2 (PDF)
7/3/1998   Inschrijving op agenda commissie
7/3/1998   Bespreking
7/3/1998   Amendement: Am. 17 Doc. 1-828/2 1-828/2 (PDF)
7/3/1998   Amendement: Am. 18 Doc. 1-828/2 1-828/2 (PDF)
7/3/1998   Amendement: Am. 19 Doc. 1-828/2 1-828/2 (PDF)
7/3/1998   Amendement: Am. 20 Doc. 1-828/2 1-828/2 (PDF)
7/3/1998   Amendement: Am. 21 Doc. 1-828/2 1-828/2 (PDF)
7/3/1998   Amendement: Am. 22 Doc. 1-828/2 1-828/2 (PDF)
7/3/1998   Amendement: Am. 23 Doc. 1-828/2 1-828/2 (PDF)
7/3/1998   Amendement: Am. 24 Doc. 1-828/2 1-828/2 (PDF)
7/3/1998   Amendement: Am. 25 Doc. 1-828/2 1-828/2 (PDF)
7/3/1998   Amendement: Am. 26 Doc. 1-828/2 1-828/2 (PDF)
7/3/1998   Amendement: Am. 27 Doc. 1-828/2 1-828/2 (PDF)
7/3/1998   Amendement: Am. 28 Doc. 1-828/2 1-828/2 (PDF)
7/3/1998   Amendement: Am. 29 Doc. 1-828/2 1-828/2 (PDF)
7/3/1998   Amendement: Am. 30 Doc. 1-828/2 1-828/2 (PDF)
7/3/1998   Amendement: Am. 31 Doc. 1-828/2 1-828/2 (PDF)
10/3/1998   Inschrijving op agenda commissie
10/3/1998   Bespreking
10/3/1998   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+7/-2/o0)
10/3/1998   Beslissing schriftelijk verslag
24/3/1998   Inschrijving op agenda commissie
24/3/1998   Niet behandeld
25/3/1998   Inschrijving op agenda commissie
25/3/1998   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-828/4 1-828/4 (PDF)
25/3/1998   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
Doc. 1-828/3 1-828/3 (PDF)
9/3/1998   Opschorting termijn
11/3/1998   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/27 1-82/27 (PDF)
12/3/1998   Hervatting termijn
  [K3] Tweede behandeling door Kamer
2/4/1998   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-1075/15
2/6/1998   Bespreking
Handelingen, p. 8889-8891
3/6/1998   Bespreking
Handelingen, p. 8913-8914
3/6/1998   Stemming over het geheel: ne varietur (+69/-41/o21)
Handelingen, p. 8914-8915
Doc. K. 49-1075/18
3/6/1998   Aanneming zonder amendering
3/6/1998   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging Doc. K. 49-1075/18
10/6/1998   Bekrachtiging en afkondiging
22/9/1998   Bekendmaking (30597-30600)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 9/12/1997, 18/12/1997
[S2] Eerste behandeling door Senaat
Geamendeerd aangenomen 31/3/1998, 2/4/1998
Commissie: Justitie
Behandeling in commissie beëindigd 10/2/1998, 18/2/1998, 6/3/1998, 7/3/1998, 10/3/1998, 25/3/1998
[K3] Tweede behandeling door Kamer
Aangenomen zonder nieuwe amendementen 2/6/1998, 3/6/1998
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 5/1/1998 15 19/1/1998
Uitoefening evocatierecht
Griffiebulletin nr. 136
Onderzoekstermijn (S1) 16/1/1998 60 25/3/1998
Opschorting termijn Onderzoekstermijn (S1) 16/1/1998 17
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Onderzoekstermijn (S1) 16/1/1998 32 28/4/1998
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S1) 16/1/1998 17 30/3/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/6/1998 22/9/1998, blz 30597-30600

Kruispuntbank van de wetgeving