S. 1-535 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende het herstel van de mensenrechten en het vredesproces in Soedan.


Andrée Delcourt-Pêtre    Sabine de Bethune    Anne-Marie Lizin    Paula Sémer    Michèle Bribosia-Picard    Pierre Jonckheer   

rechten van de mens
handhaving van de vrede
Soedan
motie van het Parlement

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-535/1 1-535/1 (PDF) Voorstel van resolutie 6/2/1997
                                      
Chronologie
  Voorstel van Resolutie
6/2/1997   Indiening voorstel Doc. 1-535/1 1-535/1 (PDF)
20/2/1997   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
20/2/1997   Verzending naar commissie
4/3/1998   Inschrijving op agenda commissie
4/3/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Erika Thijs
4/3/1998   Bespreking
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Voorstel van Resolutie Vervallen  
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 4/3/1998

Kruispuntbank van de wetgeving