S. 1-393 Dossierfiche K. 49-427

Wetsontwerp betreffende de internationale samenwerking inzake de tenuitvoerlegging van inbeslagnemingen en verbeurdverklaringen
Regering J.-L. Dehaene II  

verbeurdverklaring van goederen
justitiŽle samenwerking
beslag op bezittingen
georganiseerde misdaad

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-427/1 Wetsontwerp 12/2/1996
K. 49-427/2 Amendementen 17/7/1996
K. 49-427/3 Verslag namens de commissie 19/7/1996
K. 49-427/4 Tekst aangenomen door de commissie 19/7/1996
K. 49-427/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 20/7/1996
1-393/1 1-393/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 22/7/1996
1-393/2 1-393/2 (PDF) Amendementen 10/12/1996
1-393/3 1-393/3 (PDF) Verslag namens de commissie 14/12/1996
1-393/4 1-393/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 14/12/1996
1-393/5 1-393/5 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 20/12/1996
K. 49-427/6 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 30/12/1996
K. 49-427/7 Amendementen 22/1/1997
K. 49-427/8 Verslag namens de commissie 13/2/1997
K. 49-427/9 Tekst aangenomen door de commissie 13/2/1997
K. 49-427/10 Tekst opnieuw geamendeerd in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 20/2/1997
1-393/6 1-393/6 (PDF) Ontwerp opnieuw geamendeerd door de Kamer 21/2/1997
1-393/7 1-393/7 (PDF) Amendementen 26/2/1997
1-393/8 1-393/8 (PDF) Verslag namens de commissie 26/2/1997
1-393/9 1-393/9 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 26/2/1997
1-393/10 1-393/10 (PDF) Tekst opnieuw geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 6/3/1997
K. 49-427/11 Ontwerp opnieuw geamendeerd door de Senaat 7/3/1997
K. 49-427/12 Verslag namens de commissie 21/4/1997
K. 49-427/13 Artikel verbeterd in plenaire vergadering 30/4/1997
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
12/2/1996   Indiening ontwerp Doc. K. 49-427/1
19/7/1996   Tekst aangenomen in Commissie Doc. K. 49-427/4
20/7/1996   Bespreking
20/7/1996   Stemming over het geheel: geamendeerd Doc. K. 49-427/5
20/7/1996   Aanneming na amendering
22/7/1996   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-393/1 1-393/1 (PDF)
  [S2] Eerste behandeling door Senaat
25/9/1996   Uitoefening evocatierecht
25/9/1996   Verzending naar commissie: Justitie
18/12/1996   Inschrijving op agenda plenaire
18/12/1996   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-78 Hand. 1-78 (PDF)
20/12/1996   Stemming over het geheel: geamendeerd Hand. 1-82 Hand. 1-82 (PDF)
Doc. 1-393/5 1-393/5 (PDF)
  Commissie: Justitie
25/9/1996   Verzending naar commissie
15/10/1996   Inschrijving op agenda commissie
AM
15/10/1996   Aanwijzing rapporteur(s): Andrťe Delcourt-PÍtre
15/10/1996   Inleidende uiteenzetting
minister van Justitie
15/10/1996   Bespreking
15/10/1996   Inschrijving op agenda commissie
PM
15/10/1996   Bespreking
10/12/1996   Inschrijving op agenda commissie
10/12/1996   Amendement: Am. 1 Doc. 1-393/2 1-393/2 (PDF)
10/12/1996   Amendement: Am. 2 Doc. 1-393/2 1-393/2 (PDF)
10/12/1996   Amendement: Am. 3 Doc. 1-393/2 1-393/2 (PDF)
10/12/1996   Amendement: Am. 4 Doc. 1-393/2 1-393/2 (PDF)
10/12/1996   Amendement: Am. 6 Doc. 1-393/2 1-393/2 (PDF)
10/12/1996   Amendement: Am. 5 Doc. 1-393/2 1-393/2 (PDF)
10/12/1996   Amendement: Am. 7 Doc. 1-393/2 1-393/2 (PDF)
10/12/1996   Amendement: Am. 8 Doc. 1-393/2 1-393/2 (PDF)
10/12/1996   Amendement: Am. 9 Doc. 1-393/2 1-393/2 (PDF)
10/12/1996   Amendement: Am. 10 Doc. 1-393/2 1-393/2 (PDF)
10/12/1996   Amendement: Am. 11 Doc. 1-393/2 1-393/2 (PDF)
10/12/1996   Amendement: Am. 12 Doc. 1-393/2 1-393/2 (PDF)
10/12/1996   Amendement: Am. 13 Doc. 1-393/2 1-393/2 (PDF)
10/12/1996   Amendement: Am. 14 Doc. 1-393/2 1-393/2 (PDF)
10/12/1996   Amendement: Am. 15 Doc. 1-393/2 1-393/2 (PDF)
10/12/1996   Amendement: Am. 16 Doc. 1-393/2 1-393/2 (PDF)
10/12/1996   Amendement: Am. 17 Doc. 1-393/2 1-393/2 (PDF)
10/12/1996   Amendement: Am. 18 Doc. 1-393/2 1-393/2 (PDF)
10/12/1996   Amendement: Am. 19 Doc. 1-393/2 1-393/2 (PDF)
10/12/1996   Amendement: Am. 20 Doc. 1-393/2 1-393/2 (PDF)
10/12/1996   Amendement: Am. 21 Doc. 1-393/2 1-393/2 (PDF)
10/12/1996   Amendement: Am. 22 Doc. 1-393/2 1-393/2 (PDF)
10/12/1996   Amendement: Am. 23 Doc. 1-393/2 1-393/2 (PDF)
10/12/1996   Amendement: Am. 24 Doc. 1-393/2 1-393/2 (PDF)
10/12/1996   Inschrijving op agenda commissie
10/12/1996   Artikelsgewijze bespreking
10/12/1996   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o0)
10/12/1996   Beslissing schriftelijk verslag
14/12/1996   Inschrijving op agenda commissie
14/12/1996   Goedkeuring verslag
Het verslag wordt eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 1-393/3 1-393/3 (PDF)
14/12/1996   Tekst aangenomen door de commissie
voor de Justitie
Doc. 1-393/4 1-393/4 (PDF)
13/11/1996   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
82/12
Doc. 1-82/12 1-82/12 (PDF)
  [K3] Tweede behandeling door Kamer
20/12/1996   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-427/6
13/2/1997   Commissieverslag Doc. K. 49-427/8
13/2/1997   Tekst goedgekeurd door de commissie
voor de Justitie
Doc. K. 49-427/9
19/2/1997   Bespreking
20/2/1997   Stemming over het geheel: geamendeerd Doc. K. 49-427/10
20/2/1997   Aanneming na amendering
  [S4] Tweede behandeling door Senaat
21/2/1997   Overzending aan Senaat Doc. 1-393/6 1-393/6 (PDF)
21/2/1997   Verzending naar commissie: Justitie
6/3/1997   Inschrijving op agenda plenaire
6/3/1997   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-96 Hand. 1-96 (PDF)
6/3/1997   Stemming over het geheel: geamendeerd Hand. 1-97 Hand. 1-97 (PDF)
Doc. 1-393/10 1-393/10 (PDF)
21/2/1997   Verzending naar commissie
25/2/1997   Inschrijving op agenda commissie
25/2/1997   Aanwijzing rapporteur(s): Stephan Goris
25/2/1997   Onderzoek artikelen 10 en 17
25/2/1997   Bespreking
26/2/1997   Inschrijving op agenda commissie
26/2/1997   Onderzoek artikelen 10 en 17
26/2/1997   Amendement: Am. 25 Doc. 1-393/7 1-393/7 (PDF)
26/2/1997   Amendement: Am. 26 Doc. 1-393/7 1-393/7 (PDF)
26/2/1997   Amendement: Am. 27 Doc. 1-393/7 1-393/7 (PDF)
26/2/1997   Artikelsgewijze bespreking
26/2/1997   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-393/8 1-393/8 (PDF)
26/2/1997   Vertrouwen rapporteur
26/2/1997   Tekst aangenomen door de commissie
voor de Justitie
Doc. 1-393/9 1-393/9 (PDF)
  Derde en definitieve behandeling door Kamer
6/3/1997   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-427/11
29/4/1997   Bespreking
30/4/1997   Stemming over het geheel: ne varietur
30/4/1997   Aanneming zonder amendering
30/4/1997   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
20/5/1997   Bekrachtiging en afkondiging
3/7/1997   Bekendmaking (17727)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 20/7/1996
[S2] Eerste behandeling door Senaat
Geamendeerd aangenomen 18/12/1996, 20/12/1996
Commissie: Justitie
Behandeling in commissie beŽindigd 15/10/1996, 10/12/1996, 14/12/1996
[K3] Tweede behandeling door Kamer
Aangenomen met nieuwe amendementen 19/2/1997, 20/2/1997
[S4] Tweede behandeling door Senaat
Geamendeerd aangenomen 6/3/1997
Commissie: Justitie
Behandeling in commissie beŽindigd 25/2/1997, 26/2/1997
Derde en definitieve behandeling door Kamer
Aangenomen 29/4/1997, 30/4/1997
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 17/9/1996 15 1/10/1996
Uitoefening evocatierecht
Griffiebulletin 53 Addendum
Onderzoekstermijn (S1) 26/9/1996 60 25/11/1996
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
82/12
Onderzoekstermijn (S1) 26/9/1996 90 10/1/1997
Overzending aan Senaat voor de tweede maal Onderzoekstermijn (S2) 22/2/1997 15 10/3/1997
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
20/5/1997 3/7/1997, blz 17727

Kruispuntbank van de wetgeving