S. 1-437 Dossierfiche K. 49-202

Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en het Burgerlijk Wetboek betreffende de procedures tot echtscheiding
Jo Vandeurzen   Servais Verherstraeten   Luc Willems  

echtscheiding
burgerlijke rechtsvordering
wettekst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-202/1 Wetsvoorstel 31/10/1995
K. 49-202/2 Amendementen 28/2/1996
K. 49-202/3 Amendementen 14/3/1996
K. 49-202/4 Amendementen 20/3/1996
K. 49-202/5 Amendementen 29/5/1996
K. 49-202/6 Amendementen 30/5/1996
K. 49-202/7 Amendementen 17/7/1996
K. 49-202/8 Verslag namens de commissie 1/8/1996
K. 49-202/9 Tekst aangenomen door de commissie 1/8/1996
K. 49-202/10 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 10/10/1996
1-437/1 1-437/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 11/10/1996
1-437/2 1-437/2 (PDF) Amendementen 19/11/1996
1-437/3 1-437/3 (PDF) Amendementen 10/12/1996
1-437/4 1-437/4 (PDF) Amendementen 10/1/1997
1-437/5 1-437/5 (PDF) Amendementen 21/1/1997
1-437/7 1-437/7 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 22/1/1997
1-437/6 1-437/6 (PDF) Verslag namens de commissie 24/1/1997
1-437/8 1-437/8 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat 30/1/1997
K. 49-202/11 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 31/1/1997
K. 49-202/12 Amendementen 4/3/1997
K. 49-202/13 Amendement 18/3/1997
K. 49-202/14 Verslag namens de commissie 21/4/1997
K. 49-202/15 Tekst aangenomen door de commissie 21/4/1997
K. 49-202/16 Tekst aangenomen in plenaire vergadering 30/4/1997
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
31/10/1995   Indiening voorstel
Dit moet zijn : 31.10.1995
Doc. K. 49-202/1
1/8/1996   Tekst aangenomen in Commissie Justitie Doc. K. 49-202/9
8/10/1996   Bespreking
10/10/1996   Tekst aangenomen in plenaire vergadering Doc. K. 49-202/10
10/10/1996   Stemming over het geheel: geamendeerd Doc. K. 49-202/10
10/10/1996   Aanneming na amendering
11/10/1996   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-437/1 1-437/1 (PDF)
  [S2] Eerste behandeling door Senaat
24/10/1996   Uitoefening evocatierecht
Griffiebulletin nr. 60 + addendum
24/10/1996   Verzending naar commissie: Justitie
29/1/1997   Inschrijving op agenda plenaire
29/1/1997   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-89 Hand. 1-89 (PDF)
30/1/1997   Stemming over het geheel: geamendeerd Hand. 1-90 Hand. 1-90 (PDF)
Doc. 1-437/8 1-437/8 (PDF)
  Commissie: Justitie
24/10/1996   Verzending naar commissie
19/11/1996   Amendement: Am. 1 Doc. 1-437/2 1-437/2 (PDF)
19/11/1996   Amendement: Am. 2 Doc. 1-437/2 1-437/2 (PDF)
19/11/1996   Amendement: Am. 3 Doc. 1-437/2 1-437/2 (PDF)
19/11/1996   Amendement: Am. 4 Doc. 1-437/2 1-437/2 (PDF)
19/11/1996   Amendement: Am. 5 Doc. 1-437/2 1-437/2 (PDF)
10/12/1996   Amendement: Am. 6 Doc. 1-437/3 1-437/3 (PDF)
10/12/1996   Amendement: Am. 7 Doc. 1-437/3 1-437/3 (PDF)
10/12/1996   Amendement: Am. 8 Doc. 1-437/3 1-437/3 (PDF)
10/12/1996   Amendement: Am. 9 Doc. 1-437/3 1-437/3 (PDF)
10/12/1996   Amendement: Am. 10 Doc. 1-437/3 1-437/3 (PDF)
10/12/1996   Amendement: Am. 11 Doc. 1-437/3 1-437/3 (PDF)
10/12/1996   Amendement: Am. 12 Doc. 1-437/3 1-437/3 (PDF)
10/12/1996   Amendement: Am. 13 Doc. 1-437/3 1-437/3 (PDF)
10/12/1996   Amendement: Am. 14 Doc. 1-437/3 1-437/3 (PDF)
10/12/1996   Amendement: Am. 15 Doc. 1-437/3 1-437/3 (PDF)
10/12/1996   Amendement: Am. 16 Doc. 1-437/3 1-437/3 (PDF)
10/12/1996   Amendement: Am. 17 Doc. 1-437/3 1-437/3 (PDF)
10/12/1996   Amendement: Am. 18 Doc. 1-437/3 1-437/3 (PDF)
10/12/1996   Amendement: Am. 19 Doc. 1-437/3 1-437/3 (PDF)
10/12/1996   Amendement: Am. 20 Doc. 1-437/3 1-437/3 (PDF)
10/12/1996   Amendement: Am. 21 Doc. 1-437/3 1-437/3 (PDF)
10/12/1996   Amendement: Am. 22 Doc. 1-437/3 1-437/3 (PDF)
10/12/1996   Amendement: Am. 23 Doc. 1-437/3 1-437/3 (PDF)
10/12/1996   Amendement: Am. 24 Doc. 1-437/3 1-437/3 (PDF)
10/12/1996   Amendement: Am. 25 Doc. 1-437/3 1-437/3 (PDF)
13/12/1996   Inschrijving op agenda commissie
13/12/1996   Aanwijzing rapporteur(s): Lydia Maximus
13/12/1996   Bespreking
14/12/1996   Inschrijving op agenda commissie
14/12/1996   Bespreking
7/1/1997   Inschrijving op agenda commissie
7/1/1997   Bespreking
10/1/1997   Amendement: Am. 26 Doc. 1-437/4 1-437/4 (PDF)
14/1/1997   Inschrijving op agenda commissie
14/1/1997   Bespreking
21/1/1997   Amendement: Am. 27 Doc. 1-437/5 1-437/5 (PDF)
21/1/1997   Amendement: Am. 28 Doc. 1-437/5 1-437/5 (PDF)
21/1/1997   Amendement: Am. 29 Doc. 1-437/5 1-437/5 (PDF)
21/1/1997   Amendement: Am. 30 Doc. 1-437/5 1-437/5 (PDF)
21/1/1997   Amendement: Am. 31 Doc. 1-437/5 1-437/5 (PDF)
21/1/1997   Amendement: Am. 32 Doc. 1-437/5 1-437/5 (PDF)
21/1/1997   Inschrijving op agenda commissie
21/1/1997   Bespreking
22/1/1997   Inschrijving op agenda commissie
22/1/1997   Artikelsgewijze bespreking
22/1/1997   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+8/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-437/6 1-437/6 (PDF)
22/1/1997   Vertrouwen rapporteur
22/1/1997   Tekst aangenomen door de commissie
voor de Justitie
Doc. 1-437/7 1-437/7 (PDF)
13/11/1996   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/12 1-82/12 (PDF)
  [K3] Tweede behandeling door Kamer
30/1/1997   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-202/11
21/4/1997   Tekst aangenomen door de Commissie Doc. K. 49-202/15
29/4/1997   Bespreking
30/4/1997   Stemming over het geheel: geamendeerd
Tegengeamendeerd
Doc. K. 49-202/16
30/4/1997   Aanneming na amendering
30/4/1997   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
20/5/1997   Bekrachtiging en afkondiging
27/6/1997   Bekendmaking (17167)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 8/10/1996, 10/10/1996
[S2] Eerste behandeling door Senaat
Geamendeerd aangenomen 29/1/1997, 30/1/1997
Commissie: Justitie
Behandeling in commissie beŽindigd 13/12/1996, 14/12/1996, 7/1/1997, 14/1/1997, 21/1/1997, 22/1/1997
[K3] Tweede behandeling door Kamer
Aangenomen met nieuwe amendementen 29/4/1997, 30/4/1997
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 12/10/1996 15 28/10/1996
Uitoefening evocatierecht
griffiebulletin 60 + Addendum
Onderzoekstermijn (S1) 25/10/1996 60 8/1/1997
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Onderzoekstermijn (S1) 25/10/1996 90 7/2/1997
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
20/5/1997 27/6/1997, blz 17167

Kruispuntbank van de wetgeving