S. 1-148 Dossierfiche K. 49-532

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 3 mei 1880 op het parlementair onderzoek en van artikel 458 van het Strafwetboek
Hugo Vandenberghe    Roger Lallemand    Hugo Coveliers    Fred Erdman    Claude Desmedt    Andrée Delcourt-Pêtre    Jan Loones   

enquêtecommissie
beroepsgeheim
parlementair onderzoek

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-148/1 1-148/1 (PDF) Wetsvoorstel 7/11/1995
1-148/2 1-148/2 (PDF) Amendementen 30/1/1996
1-148/3 1-148/3 (PDF) Verslag namens de commissie 12/3/1996
1-148/4 1-148/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 12/3/1996
1-148/5 1-148/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 4/4/1996
K. 49-532/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 5/4/1996
K. 49-532/2 Amendementen 22/5/1996
K. 49-532/3 Amendementen 29/5/1996
K. 49-532/4 Verslag namens de commissie 7/6/1996
K. 49-532/5 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 11/6/1996
K. 49-532/6 Corrigendum 13/6/1996
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
7/11/1995   Indiening voorstel Doc. 1-148/1 1-148/1 (PDF)
9/11/1995   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
9/11/1995   Verzending naar commissie: Justitie
4/4/1996   Inschrijving op agenda plenaire
4/4/1996   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-40 Hand. 1-40 (PDF)
4/4/1996   Tekst aangenomen door de plenaire vergadering
Handelingen, p. 952
Doc. 1-148/5 1-148/5 (PDF)
4/4/1996   Stemming over het geheel: geamendeerd Hand. 1-41 Hand. 1-41 (PDF)
  Commissie: Justitie
9/11/1995   Verzending naar commissie
29/11/1995   Inschrijving op agenda commissie
29/11/1995   Aanwijzing rapporteur(s): André Bourgeois
29/11/1995   Bespreking
12/12/1995   Inschrijving op agenda commissie
12/12/1995   Bespreking
19/12/1995   Inschrijving op agenda commissie
19/12/1995   Bespreking
9/1/1996   Inschrijving op agenda commissie
AM
9/1/1996   Bespreking
9/1/1996   Artikelsgewijze bespreking
9/1/1996   Inschrijving op agenda commissie
PM
11/1/1996   Werkstuk nr. 1
11/1/1996   Werkstuk nr. 2
16/1/1996   Inschrijving op agenda commissie
16/1/1996   Bespreking
17/1/1996   Werktuk nr. 3
17/1/1996   Werkstuk nr. 4
23/1/1996   Inschrijving op agenda commissie
AM
23/1/1996   Bespreking
23/1/1996   Inschrijving op agenda commissie
PM
23/1/1996   Bespreking
30/1/1996   Werkstuk nr. 5
30/1/1996   Amendement: Am. 1 Doc. 1-148/2 1-148/2 (PDF)
30/1/1996   Amendement: Am. 2 Doc. 1-148/2 1-148/2 (PDF)
30/1/1996   Amendement: Am. 3 Doc. 1-148/2 1-148/2 (PDF)
30/1/1996   Amendement: Am. 4 Doc. 1-148/2 1-148/2 (PDF)
30/1/1996   Amendement: Am. 5 Doc. 1-148/2 1-148/2 (PDF)
30/1/1996   Amendement: Am. 6 Doc. 1-148/2 1-148/2 (PDF)
30/1/1996   Amendement: Am. 7 Doc. 1-148/2 1-148/2 (PDF)
30/1/1996   Amendement: Am. 8 Doc. 1-148/2 1-148/2 (PDF)
30/1/1996   Amendement: Am. 9 Doc. 1-148/2 1-148/2 (PDF)
30/1/1996   Amendement: Am. 10 Doc. 1-148/2 1-148/2 (PDF)
30/1/1996   Amendement: Am. 11 Doc. 1-148/2 1-148/2 (PDF)
30/1/1996   Amendement: Am. 12 Doc. 1-148/2 1-148/2 (PDF)
30/1/1996   Amendement: Am. 13 Doc. 1-148/2 1-148/2 (PDF)
30/1/1996   Amendement: Am. 14 Doc. 1-148/2 1-148/2 (PDF)
30/1/1996   Amendement: Am. 15 Doc. 1-148/2 1-148/2 (PDF)
30/1/1996   Amendement: Am. 16 Doc. 1-148/2 1-148/2 (PDF)
30/1/1996   Amendement: Am. 17 Doc. 1-148/2 1-148/2 (PDF)
30/1/1996   Amendement: Am. 18 Doc. 1-148/2 1-148/2 (PDF)
30/1/1996   Amendement: Am. 19 Doc. 1-148/2 1-148/2 (PDF)
30/1/1996   Amendement: Am. 20 Doc. 1-148/2 1-148/2 (PDF)
30/1/1996   Amendement: Am. 21 Doc. 1-148/2 1-148/2 (PDF)
30/1/1996   Amendement: Am. 22 Doc. 1-148/2 1-148/2 (PDF)
30/1/1996   Amendement: Am. 23 Doc. 1-148/2 1-148/2 (PDF)
30/1/1996   Amendement: Am. 24 Doc. 1-148/2 1-148/2 (PDF)
30/1/1996   Amendement: Am. 25 Doc. 1-148/2 1-148/2 (PDF)
30/1/1996   Amendement: Am. 26 Doc. 1-148/2 1-148/2 (PDF)
30/1/1996   Amendement: Am. 27 Doc. 1-148/2 1-148/2 (PDF)
30/1/1996   Amendement: Am. 28 Doc. 1-148/2 1-148/2 (PDF)
30/1/1996   Amendement: Am. 29 Doc. 1-148/2 1-148/2 (PDF)
30/1/1996   Amendement: Am. 30 Doc. 1-148/2 1-148/2 (PDF)
30/1/1996   Amendement: Am. 31 Doc. 1-148/2 1-148/2 (PDF)
30/1/1996   Artikelsgewijze bespreking
30/1/1996   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o0)
30/1/1996   Beslissing schriftelijk verslag
12/3/1996   Inschrijving op agenda commissie
12/3/1996   Goedkeuring verslag Doc. 1-148/3 1-148/3 (PDF)
12/3/1996   Tekst aangenomen door de commissie
voor de Justitie
Doc. 1-148/4 1-148/4 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
4/4/1996   Overzending aan Kamer
11/6/1996   Bespreking
Handelingen, p. 2196-2204
13/6/1996   Bespreking
Handelingen, p. 2273-2276
13/6/1996   Stemming over het geheel: ne varietur (+118/-0/o22)
Handelingen, p. 2276
13/6/1996   Aanneming zonder amendering
13/6/1996   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
30/6/1996   Bekrachtiging en afkondiging
16/7/1996   Bekendmaking
23/7/1996   Erratum
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 4/4/1996
Commissie: Justitie
Behandeling in commissie beëindigd 29/11/1995, 12/12/1995, 19/12/1995, 9/1/1996, 16/1/1996, 23/1/1996, 30/1/1996, 12/3/1996
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 11/6/1996, 13/6/1996
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
30/6/1996 16/7/1996
Errata
Op 23/7/1996

Kruispuntbank van de wetgeving