S. 1-786 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven
Jacques D'Hooghe    Lydia Maximus    Bea Cantillon    Francy Van der Wildt   

medisch en chirurgisch materiaal
BTW-tarief
gezondheidsverzorging
chronische ziekte

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-786/1 1-786/1 (PDF) Wetsvoorstel 20/11/1997
1-786/2 1-786/2 (PDF) Amendementen 29/12/1997
1-786/3 1-786/3 (PDF) Amendementen 12/1/1998
                                      
Chronologie
  Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
20/11/1997   Indiening voorstel Doc. 1-786/1 1-786/1 (PDF)
4/12/1997   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
4/12/1997   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
4/12/1997   Verzending naar commissie
11/12/1997   Inschrijving op agenda commissie
11/12/1997   Niet behandeld
16/12/1997   Inschrijving op agenda commissie
16/12/1997   Aanwijzing rapporteur(s): Lisette Nelis-Van Liedekerke
16/12/1997   Bespreking
29/12/1997   Amendement: Am. 1 Doc. 1-786/2 1-786/2 (PDF)
29/12/1997   Amendement: Am. 2 Doc. 1-786/2 1-786/2 (PDF)
29/12/1997   Amendement: Am. 3 Doc. 1-786/2 1-786/2 (PDF)
29/12/1997   Amendement: Am. 4 Doc. 1-786/2 1-786/2 (PDF)
29/12/1997   Amendement: Am. 5 Doc. 1-786/2 1-786/2 (PDF)
29/12/1997   Amendement: Am. 6 Doc. 1-786/2 1-786/2 (PDF)
8/1/1998   Inschrijving op agenda commissie
8/1/1998   Bespreking
12/1/1998   Amendement: Am. 7 Doc. 1-786/3 1-786/3 (PDF)
12/1/1998   Amendement: Am. 8 Doc. 1-786/3 1-786/3 (PDF)
12/1/1998   Amendement: Am. 9 Doc. 1-786/3 1-786/3 (PDF)
14/1/1998   Inschrijving op agenda commissie
14/1/1998   Bespreking
21/1/1998   Inschrijving op agenda commissie
21/1/1998   Bespreking
25/2/1999   Einde behandeling
25/2/1999   Zonder voorwerp
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal Zonder voorwerp  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Ingetrokken 25/2/1999
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 16/12/1997, 8/1/1998, 14/1/1998, 21/1/1998