S. 1-505 Dossierfiche K. 49-717

Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de huurovereenkomsten
Regering J.-L. Dehaene II  

huurovereenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-717/1 Wetsontwerp 15/10/1996
K. 49-717/2 Amendementen 23/10/1996
K. 49-717/3 Amendementen 6/11/1996
K. 49-717/4 Amendementen 12/11/1996
K. 49-717/5 Amendementen 13/11/1996
K. 49-717/6 Amendementen 20/11/1996
K. 49-717/7 Verslag namens de commissie 13/12/1996
K. 49-717/8 Tekst verbeterd door de commissie 13/12/1996
K. 49-717/9 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 17/12/1996
K. 49-717/10 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 19/12/1996
1-505/1 1-505/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 20/12/1996
1-505/2 1-505/2 (PDF) Amendementen 12/2/1997
1-505/3 1-505/3 (PDF) Verslag namens de commissie 12/3/1997
1-505/4 1-505/4 (PDF) Tekst verbeterd door de commissie 12/3/1997
1-505/5 1-505/5 (PDF) Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag 18/3/1997
1-505/6 1-505/6 (PDF) Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag 19/3/1997
1-505/7 1-505/7 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 20/3/1997
1-505/8 1-505/8 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 20/3/1997
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
15/10/1996   Indiening ontwerp Doc. K. 49-717/1
17/12/1996   Bespreking
Handelingen, p. 4463-4479, 4551-4557
19/12/1996   Tekst aangenomen in plenaire vergadering Doc. K. 49-717/10
19/12/1996   Stemming over het geheel: ne varietur (+130/-0/o1)
Tekstcorrecties Handelingen, p. 4557
19/12/1996   Aanneming zonder amendering
20/12/1996   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-505/1 1-505/1 (PDF)
  [S2] Eerste behandeling door Senaat
10/1/1997   Uitoefening evocatierecht
10/1/1997   Verzending naar commissie: Justitie
19/3/1997   Inschrijving op agenda plenaire
19/3/1997   Amendement: Am. 19 Doc. 1-505/6 1-505/6 (PDF)
19/3/1997   Amendement: Am. 20 Doc. 1-505/6 1-505/6 (PDF)
19/3/1997   Amendement: Am. 21 Doc. 1-505/6 1-505/6 (PDF)
19/3/1997   Amendement: Am. 22 Doc. 1-505/6 1-505/6 (PDF)
19/3/1997   Amendement: Am. 23 Doc. 1-505/6 1-505/6 (PDF)
20/3/1997   Amendement: Am. 24 Doc. 1-505/7 1-505/7 (PDF)
20/3/1997   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-100 Hand. 1-100 (PDF)
20/3/1997   Stemming over het geheel: ne varietur (+37/-14/o5)
Handelingen, p. 2697
Hand. 1-100 Hand. 1-100 (PDF)
Doc. 1-505/8 1-505/8 (PDF)
  Commissie: Justitie
10/1/1997   Verzending naar commissie
12/2/1997   Amendement: Am. 1 Doc. 1-505/2 1-505/2 (PDF)
12/2/1997   Amendement: Am. 2 Doc. 1-505/2 1-505/2 (PDF)
12/2/1997   Amendement: Am. 3 Doc. 1-505/2 1-505/2 (PDF)
12/2/1997   Amendement: Am. 4 Doc. 1-505/2 1-505/2 (PDF)
12/2/1997   Amendement: Am. 5 Doc. 1-505/2 1-505/2 (PDF)
12/2/1997   Amendement: Am. 6 Doc. 1-505/2 1-505/2 (PDF)
12/2/1997   Amendement: Am. 7 Doc. 1-505/2 1-505/2 (PDF)
12/2/1997   Amendement: Am. 8 Doc. 1-505/2 1-505/2 (PDF)
12/2/1997   Amendement: Am. 9 Doc. 1-505/2 1-505/2 (PDF)
12/2/1997   Amendement: Am. 10 Doc. 1-505/2 1-505/2 (PDF)
12/2/1997   Amendement: Am. 11 Doc. 1-505/2 1-505/2 (PDF)
12/2/1997   Amendement: Am. 12 Doc. 1-505/2 1-505/2 (PDF)
12/2/1997   Amendement: Am. 13 Doc. 1-505/2 1-505/2 (PDF)
12/2/1997   Amendement: Am. 14 Doc. 1-505/2 1-505/2 (PDF)
12/2/1997   Amendement: Am. 15 Doc. 1-505/2 1-505/2 (PDF)
12/2/1997   Amendement: Am. 16 Doc. 1-505/2 1-505/2 (PDF)
12/2/1997   Amendement: Am. 17 Doc. 1-505/2 1-505/2 (PDF)
12/2/1997   Amendement: Am. 18 Doc. 1-505/2 1-505/2 (PDF)
4/3/1997   Inschrijving op agenda commissie
AM
4/3/1997   Aanwijzing rapporteur(s): Andrée Delcourt-Pêtre
4/3/1997   Inleidende uiteenzetting
minister van Justitie
4/3/1997   Bespreking
4/3/1997   Inschrijving op agenda commissie
PM
4/3/1997   Bespreking
5/3/1997   Inschrijving op agenda commissie
5/3/1997   Bespreking
12/3/1997   Inschrijving op agenda commissie
12/3/1997   Artikelsgewijze bespreking
12/3/1997   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+6/-3/o0), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-505/3 1-505/3 (PDF)
12/3/1997   Vertrouwen rapporteur
12/3/1997   Tekst verbeterd door de commissie Doc. 1-505/4 1-505/4 (PDF)
18/3/1997   Amendementen opnieuw ingediend na goedkeuring van het verslag Doc. 1-505/5 1-505/5 (PDF)
20/3/1997   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
13/4/1997   Bekrachtiging en afkondiging
21/5/1997   Bekendmaking (12667)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 17/12/1996, 19/12/1996
[S2] Eerste behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 20/3/1997
Commissie: Justitie
Behandeling in commissie beëindigd 4/3/1997, 5/3/1997, 12/3/1997
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 6/1/1997 15 20/1/1997
Uitoefening evocatierecht
Griffiebulletin nr. 71 - Addendum
Onderzoekstermijn (S1) 11/1/1997 60 20/3/1997
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
13/4/1997 21/5/1997, blz 12667