S. 1-1051 Dossierfiche K. 49-1561

Wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 499 van 31 december 1986 tot regeling van de sociale zekerheid van sommige kansarme jongeren
Thierry Detienne   Joos Wauters   Hans Bonte   Jean-Marc Delizťe   Jean-Jacques Viseur   Annemie Van de Casteele   Daniel Bacquelaine   Pierre Chevalier  

sociale bijdrage
gereserveerde arbeidsplaats
hulp aan minderbegunstigden
beroepsopleiding
studietoelage
jeugdwerkloosheid
sociale economie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1561/1 Wetsvoorstel 20/5/1998
K. 49-1561/2 Corrigendum 26/5/1998
K. 49-1561/3 Amendementen 9/6/1998
K. 49-1561/4 Verslag namens de commissie 18/6/1998
K. 49-1561/5 Tekst aangenomen door de commissie 18/6/1998
K. 49-1561/6 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 22/6/1998
K. 49-1561/7 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 30/6/1998
K. 49-1561/9 Tekst aangenomen door de commissie 2/7/1998
K. 49-1561/10 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 2/7/1998
1-1051/1 1-1051/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 3/7/1998
K. 49-1561/8 Aanvullend verslag 9/7/1998
1-1051/2 1-1051/2 (PDF) Amendement 14/10/1998
1-1051/3 1-1051/3 (PDF) Amendementen 10/12/1998
1-1051/4 1-1051/4 (PDF) Verslag namens de commissie 10/12/1998
1-1051/5 1-1051/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 10/12/1998
1-1051/6 1-1051/6 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 17/12/1998
K. 49-1561/11 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 18/12/1998
K. 49-1561/12 Amendement 27/1/1999
K. 49-1561/13 Verslag namens de commissie 5/2/1999
K. 49-1561/14 Tekst aangenomen door de commissie 5/2/1999
K. 49-1561/15 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 11/2/1999
1-1051/7 1-1051/7 (PDF) Ontwerp opnieuw geamendeerd door de Kamer 12/2/1999
1-1051/8 1-1051/8 (PDF) Beslissing om in te stemmen met het door de Kamer geamendeerde ontwerp 4/3/1999
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
20/5/1998   Indiening voorstel Doc. K. 49-1561/1
28/5/1998   Inoverwegingneming
28/5/1998   Urgentieverzoek (aangenomen)
(Handelingen nr. 249, p. 8872)
24/6/1998   Bespreking
+ Terugzending naar commissie (Handelingen nr. 258, p. 9056)
2/7/1998   Stemming over het geheel: geamendeerd (eenparig) Doc. K. 49-1561/10
2/7/1998   Aanneming na amendering
3/7/1998   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-1051/1 1-1051/1 (PDF)
  [S2] Eerste behandeling door Senaat
5/10/1998   Uitoefening evocatierecht
5/10/1998   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
10/12/1998   Inschrijving op agenda plenaire
16/12/1998   Algemene bespreking Hand. 1-232 Hand. 1-232 (PDF)
17/12/1998   Stemming over het geheel: geamendeerd (+56/-0/o0) Hand. 1-235 Hand. 1-235 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
5/10/1998   Verzending naar commissie
14/10/1998   Inschrijving op agenda commissie
14/10/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Bea Cantillon
14/10/1998   Bespreking
14/10/1998   Amendement: Am. 1 Doc. 1-1051/2 1-1051/2 (PDF)
15/10/1998   Inschrijving op agenda commissie
15/10/1998   Niet behandeld
12/11/1998   Inschrijving op agenda commissie
12/11/1998   Bespreking
19/11/1998   Inschrijving op agenda commissie
19/11/1998   Hoorzitting vertegenwoordigers van inschakelingsbedrijven
24/11/1998   Inschrijving op agenda commissie
24/11/1998   Bespreking
10/12/1998   Inschrijving op agenda commissie
10/12/1998   Amendement: Am. 2 Doc. 1-1051/3 1-1051/3 (PDF)
10/12/1998   Amendement: Am. 3 Doc. 1-1051/3 1-1051/3 (PDF)
10/12/1998   Amendement: Am. 4 Doc. 1-1051/3 1-1051/3 (PDF)
10/12/1998   Amendement: Am. 5 Doc. 1-1051/3 1-1051/3 (PDF)
10/12/1998   Artikelsgewijze bespreking
10/12/1998   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+11/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-1051/4 1-1051/4 (PDF)
10/12/1998   Vertrouwen rapporteur
10/12/1998   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1051/5 1-1051/5 (PDF)
25/11/1998   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/37 1-82/37 (PDF)
  [K3] Tweede behandeling door Kamer
17/12/1998   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-1561/11
9/2/1999   Bespreking
Handelingen nr 308, p. 10967
11/2/1999   Stemming over het geheel: geamendeerd (+141/-0/o1)
Handelingen nr 310, p. 11008
Doc. K. 49-1561/15
11/2/1999   Aanneming na amendering
  [S4] Tweede behandeling door Senaat
12/2/1999   Overzending aan Senaat Doc. 1-1051/7 1-1051/7 (PDF)
12/2/1999   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
4/3/1999   Inschrijving op agenda plenaire
4/3/1999   Algemene bespreking Hand. 1-250 Hand. 1-250 (PDF)
4/3/1999   Stemming over het geheel: ne varietur
Instemmingsbeslissing
Hand. 1-250 Hand. 1-250 (PDF)
Doc. 1-1051/8 1-1051/8 (PDF)
12/2/1999   Verzending naar commissie
3/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
3/3/1999   Instemming met tekst overgezonden door Kamer van volksvertegenwoordigers
De commissie stemt in met de tekst zoals hij door de Kamer van volksvertegenwoordigers werd teruggezonden.
4/3/1999   Einde behandeling
4/3/1999   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
4/3/1999   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
7/4/1999   Bekrachtiging en afkondiging
30/4/1999   Bekendmaking (14655-14656)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 24/6/1998, 2/7/1998
[S2] Eerste behandeling door Senaat
Geamendeerd aangenomen 16/12/1998, 17/12/1998
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 14/10/1998, 12/11/1998, 19/11/1998, 24/11/1998, 10/12/1998
[K3] Tweede behandeling door Kamer
Geamendeerd aangenomen 9/2/1999, 11/2/1999
[S4] Tweede behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 4/3/1999
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 4/7/1998 15 5/10/1998
Uitoefening evocatierecht
Griffiebulletin nr. 172
Onderzoekstermijn (S1) 6/10/1998 60 14/12/1998
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Onderzoekstermijn (S1) 6/10/1998 90 29/1/1999
Overzending aan Senaat voor de tweede maal Onderzoekstermijn (S2) 22/2/1999 15 8/3/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
7/4/1999 30/4/1999, blz 14655-14656

Kruispuntbank van de wetgeving