S. 1-9 Dossierfiche K. 49-865

Wetsontwerp houdende invoeging van een artikel 61bis in het Wetboek van Strafvordering
Fred Erdman    Roger Lallemand    Michel Foret    Claude Desmedt    Jan Loones   

gerechtelijk onderzoek
gerechtelijk vooronderzoek
rechten van de verdediging

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-9/1 1-9/1 (PDF) Wetsvoorstel 27/6/1995
1-9/2 1-9/2 (PDF) Amendementen 20/11/1996
1-9/3 1-9/3 (PDF) Amendementen 26/11/1996
1-9/4 1-9/4 (PDF) Verslag namens de commissie 14/12/1996
1-9/5 1-9/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 14/12/1996
1-9/6 1-9/6 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 20/12/1996
K. 49-865/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 30/12/1996
K. 49-865/2 Verslag namens de commissie 2/7/1997
                                      
Chronologie
  Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
27/6/1995   Indiening voorstel Doc. 1-9/1 1-9/1 (PDF)
12/7/1995   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
12/7/1995   Verzending naar commissie: Justitie
18/12/1996   Inschrijving op agenda plenaire
18/12/1996   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-78 Hand. 1-78 (PDF)
20/12/1996   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-82 Hand. 1-82 (PDF)
Doc. 1-9/6 1-9/6 (PDF)
  Commissie: Justitie
12/7/1995   Verzending naar commissie
23/10/1996   Inschrijving op agenda commissie
23/10/1996   Aanwijzing rapporteur(s): Claude Desmedt
23/10/1996   Inleidende uiteenzetting
Inleidende uiteenzetting door de indiener van het wetsvoorstel
23/10/1996   Bespreking
20/11/1996   Amendement: Am. 1 Doc. 1-9/2 1-9/2 (PDF)
20/11/1996   Amendement: Am. 2 Doc. 1-9/2 1-9/2 (PDF)
20/11/1996   Amendement: Am. 3 Doc. 1-9/2 1-9/2 (PDF)
20/11/1996   Inschrijving op agenda commissie
20/11/1996   Bespreking
26/11/1996   Amendement: Am. 4 Doc. 1-9/3 1-9/3 (PDF)
26/11/1996   Amendement: Am. 5 Doc. 1-9/3 1-9/3 (PDF)
26/11/1996   Amendement: Am. 6 Doc. 1-9/3 1-9/3 (PDF)
26/11/1996   Amendement: Am. 7 Doc. 1-9/3 1-9/3 (PDF)
26/11/1996   Amendement: Am. 8 Doc. 1-9/3 1-9/3 (PDF)
26/11/1996   Amendement: Am. 9 Doc. 1-9/3 1-9/3 (PDF)
26/11/1996   Amendement: Am. 10 Doc. 1-9/3 1-9/3 (PDF)
26/11/1996   Amendement: Am. 11 Doc. 1-9/3 1-9/3 (PDF)
26/11/1996   Amendement: Am. 12 Doc. 1-9/3 1-9/3 (PDF)
26/11/1996   Amendement: Am. 13 Doc. 1-9/3 1-9/3 (PDF)
26/11/1996   Amendement: Am. 14 Doc. 1-9/3 1-9/3 (PDF)
26/11/1996   Amendement: Am. 15 Doc. 1-9/3 1-9/3 (PDF)
27/11/1996   Inschrijving op agenda commissie
27/11/1996   Bespreking
3/12/1996   Inschrijving op agenda commissie
3/12/1996   Artikelsgewijze bespreking
3/12/1996   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+11/-0/o0)
3/12/1996   Beslissing schriftelijk verslag
14/12/1996   Inschrijving op agenda commissie
14/12/1996   Goedkeuring verslag Doc. 1-9/4 1-9/4 (PDF)
14/12/1996   Tekst aangenomen door de commissie
voor de justitie
Doc. 1-9/5 1-9/5 (PDF)
  [K2] Eerste behandeling door Kamer
20/12/1996   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-865/1
10/7/1997   Bespreking
10/7/1997   Stemming over het geheel: verworpen (+0/-135/o6)
Handelingen, p. 6437
10/7/1997   Verwerping
15/4/1997   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/16 1-82/16 (PDF)
10/7/1997   Klasseren als verworpen
Verworpen door de Kamer van volksvertegenwoordigers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal Verworpen  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 18/12/1996, 20/12/1996
Commissie: Justitie
Behandeling in commissie beŽindigd 23/10/1996, 20/11/1996, 27/11/1996, 3/12/1996, 14/12/1996
[K2] Eerste behandeling door Kamer
Verworpen 10/7/1997
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer voor de eerste maal Onderzoekstermijn (K1) 6/1/1997 60 17/3/1997
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Onderzoekstermijn (K1) 6/1/1997 137 16/6/1997

Kruispuntbank van de wetgeving