S. 1-667 Dossierfiche K. 49-2132

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming
Nadia Merchiers    Roger Lallemand    Hugo Coveliers    Bert Anciaux    Fred Erdman   

jeugdcriminaliteit
jongere
kinderbescherming
gevangenisstraf

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-667/1 1-667/1 (PDF) Wetsvoorstel 12/6/1997
1-667/2 1-667/2 (PDF) Amendement 24/3/1999
1-667/3 1-667/3 (PDF) Verslag namens de commissie 24/3/1999
1-667/4 1-667/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 24/3/1999
1-667/5 1-667/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 1/4/1999
K. 49-2132/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 7/4/1999
K. 49-2132/2 Verslag namens de commissie 26/4/1999
K. 49-2132/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 28/4/1999
                                      
Chronologie
  Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
12/6/1997   Indiening voorstel Doc. 1-667/1 1-667/1 (PDF)
17/7/1997   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
17/7/1997   Verzending naar commissie: Justitie
25/3/1999   Inschrijving op agenda plenaire
1/4/1999   Algemene bespreking Hand. 1-259 Hand. 1-259 (PDF)
1/4/1999   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-259 Hand. 1-259 (PDF)
1/4/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+55/-0/o5) Hand. 1-260 Hand. 1-260 (PDF)
Doc. 1-667/5 1-667/5 (PDF)
  Commissie: Justitie
17/7/1997   Verzending naar commissie
6/3/1998   Inschrijving op agenda commissie
6/3/1998   Niet behandeld
7/3/1998   Inschrijving op agenda commissie
7/3/1998   Niet behandeld
10/3/1998   Inschrijving op agenda commissie
10/3/1998   Niet behandeld
11/3/1998   Inschrijving op agenda commissie
11/3/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Andrée Delcourt-Pêtre
11/3/1998   Bespreking
23/6/1998   Inschrijving op agenda commissie
23/6/1998   Hoorzitting - de heer K. Henderickx, adviseur bij het kabinet van de heer L. Martens, Vlaams minister van Cultuur, Gezin en Welzijn; - de heer J.-CL. Maene, adviseur bij het kabinet van mevrouw L. On
1/12/1998   Inschrijving op agenda commissie
1/12/1998   Niet behandeld
2/12/1998   Inschrijving op agenda commissie
2/12/1998   Bespreking
26/1/1999   Inschrijving op agenda commissie
26/1/1999   Niet behandeld
27/1/1999   Inschrijving op agenda commissie
27/1/1999   Niet behandeld
2/2/1999   Inschrijving op agenda commissie
2/2/1999   Niet behandeld
3/2/1999   Inschrijving op agenda commissie
3/2/1999   Niet behandeld
9/2/1999   Inschrijving op agenda commissie
9/2/1999   Niet behandeld
10/2/1999   Inschrijving op agenda commissie
10/2/1999   Niet behandeld
23/2/1999   Inschrijving op agenda commissie
23/2/1999   Uitgesteld
24/2/1999   Inschrijving op agenda commissie
24/2/1999   Niet behandeld
9/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
9/3/1999   Niet behandeld
10/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
10/3/1999   Niet behandeld
17/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
17/3/1999   Niet behandeld
23/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
23/3/1999   Niet behandeld
24/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
24/3/1999   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-667/3 1-667/3 (PDF)
24/3/1999   Vertrouwen rapporteur
24/3/1999   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-667/4 1-667/4 (PDF)
24/3/1999   Amendement nr. 1
tot toevoeging van een artikel 4 (nieuw) (van N. Merchiers, A. Delcourt-Pêtre, S. de Bethune, R. Hotyat en Ph. Mahoux)
Doc. 1-667/2 1-667/2 (PDF)
  [K2] Eerste behandeling door Kamer
1/4/1999   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-2132/1
27/4/1999   Bespreking
Handelingen nr 340, p. 11973
28/4/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Handelingen nr 342, p. 12022
Doc. K. 49-2132/3
28/4/1999   Aanneming zonder amendering
28/4/1999   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
4/5/1999   Bekrachtiging en afkondiging
2/6/1999   Bekendmaking (19958)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 1/4/1999
Commissie: Justitie
Behandeling in commissie beëindigd 11/3/1998, 23/6/1998, 2/12/1998, 24/3/1999
[K2] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen zonder nieuwe amendementen 27/4/1999, 28/4/1999
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer voor de eerste maal Onderzoekstermijn (K1) 2/4/1999 60 16/6/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
4/5/1999 2/6/1999, blz 19958

Kruispuntbank van de wetgeving