S. 1-811 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 7, ß 2bis, 2į, van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, ingevoegd door de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten
Philippe Charlier    Michel Foret    Jean-Marie Happart    Anne-Marie Lizin   

reclame
tabak
nicotineverslaving
sportmanifestatie
beschermheerschap

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-811/1 1-811/1 (PDF) Wetsvoorstel 12/12/1997
1-811/2 1-811/2 (PDF) Advies uitgebracht namens de commissie 19/12/1997
1-811/3 1-811/3 (PDF) Amendement 13/1/1998
1-811/4 1-811/4 (PDF) Amendement 13/1/1998
1-811/5 1-811/5 (PDF) Amendementen 24/11/1998
1-811/6 1-811/6 (PDF) Advies van de Raad van State 25/11/1998
1-811/7 1-811/7 (PDF) Verslag namens de commissie 25/11/1998
1-811/8 1-811/8 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 25/11/1998
1-811/9 1-811/9 (PDF) Amendement ingediend na de terugzending naar de commissie 14/12/1998
                                      
Chronologie
  Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
12/12/1997   Indiening voorstel Doc. 1-811/1 1-811/1 (PDF)
18/12/1997   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
18/12/1997   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
18/12/1997   Verzending naar commissie voor advies: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
10/11/1998   Externe adviesaanvraag: Raad van State
Ten laatste tegen 14.11.1998
25/11/1998   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. 1-811/6 1-811/6 (PDF)
26/11/1998   Inschrijving op agenda plenaire
3/12/1998   Algemene bespreking Hand. 1-226 Hand. 1-226 (PDF)
3/12/1998   Herverzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
18/12/1997   Verzending naar commissie
13/1/1998   Inschrijving op agenda commissie
13/1/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Jean-Marie Happart
13/1/1998   Bespreking
13/1/1998   Amendement: Am. 1 Doc. 1-811/3 1-811/3 (PDF)
13/1/1998   Amendement: Am. 2 Doc. 1-811/4 1-811/4 (PDF)
21/1/1998   Inschrijving op agenda commissie
21/1/1998   Bespreking
4/2/1998   Inschrijving op agenda commissie
4/2/1998   Hoorzitting de heer P. Lannoye, lid van het Europees Parlement M. P. Lannoye, membre du Parlement europťen
4/2/1998   Bespreking
10/2/1998   Inschrijving op agenda commissie
10/2/1998   Bespreking
20/10/1998   Inschrijving op agenda commissie
20/10/1998   Bespreking
22/10/1998   Inschrijving op agenda commissie
22/10/1998   Bespreking
9/11/1998   Inschrijving op agenda commissie
9/11/1998   Bespreking
9/11/1998   Commissie wenst extern advies: Raad van State
over amendement nr. 3 van de heren Jean-Marie Happart en Michel Foret
24/11/1998   Inschrijving op agenda commissie
24/11/1998   Bespreking
24/11/1998   Amendement: Am. 3 Doc. 1-811/5 1-811/5 (PDF)
24/11/1998   Amendement: Am. 4 Doc. 1-811/5 1-811/5 (PDF)
24/11/1998   Amendement: Am. 5 Doc. 1-811/5 1-811/5 (PDF)
24/11/1998   Amendement: Am. 6 Doc. 1-811/5 1-811/5 (PDF)
24/11/1998   Amendement: Am. 7 Doc. 1-811/5 1-811/5 (PDF)
24/11/1998   Amendement: Am. 8 Doc. 1-811/5 1-811/5 (PDF)
24/11/1998   Amendement: Am. 9 Doc. 1-811/5 1-811/5 (PDF)
25/11/1998   Inschrijving op agenda commissie
25/11/1998   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+7/-5/o2), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-811/7 1-811/7 (PDF)
25/11/1998   Vertrouwen rapporteur
25/11/1998   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-811/8 1-811/8 (PDF)
18/12/1997   Verzending naar commissie voor advies
19/12/1997   Inschrijving op agenda commissie
19/12/1997   Aanwijzing rapporteur : Jean-Marie Happart
19/12/1997   Bespreking
19/12/1997   Uitbrengen advies
De commissie heeft een advies uitgebracht.- Vertrouwen werd geschonken aan de rapporteur
Doc. 1-811/2 1-811/2 (PDF)
5/5/1999   Einde behandeling
3/12/1998   Herverzending naar commissie
14/12/1998   Amendement: Am. 10 Doc. 1-811/9 1-811/9 (PDF)
15/12/1998   Inschrijving op agenda commissie
15/12/1998   Amendement op tekst aangenomen door commissie verworpen (+7/-7)
Een amendement op de tekst aangenomen door de commissie (nr. 1-811/8) werd verworpen met 7 tegen 7 stemmen.
15/12/1998   Bespreking
15/12/1998   Vertrouwen rapporteur
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal Vervallen  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd 3/12/1998
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 13/1/1998, 21/1/1998, 4/2/1998, 10/2/1998, 20/10/1998, 22/10/1998, 9/11/1998, 24/11/1998, 25/11/1998
Commissie voor advies
Behandeling beŽindigd 19/12/1997
Commissie: Sociale Aangelegenheden
In commissie 15/12/1998

Kruispuntbank van de wetgeving