S. 1-1003 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de Conventie van de Raad van Europa inzake de rechten van de mens en de biogeneeskunde
Door Buelens   

rechten van de mens
medische research
Europese Conventie
proefneming met mensen
bio-ethiek
motie van het Parlement
biotechnologie
ongeboren vrucht
genetisch gemodificeerd organisme

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-1003/1 1-1003/1 (PDF) Voorstel van resolutie 28/5/1998
1-1003/2 1-1003/2 (PDF) Verslag namens de commissie 9/7/1998
                                      
Chronologie
  Voorstel van Resolutie
28/5/1998   Indiening voorstel Doc. 1-1003/1 1-1003/1 (PDF)
11/6/1998   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
11/6/1998   Verzending naar commissie
9/7/1998   Inschrijving op agenda commissie
9/7/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Andrée Delcourt-Pêtre
9/7/1998   Bespreking
9/7/1998   Stemming in commissie over het geheel: verworpen (+8/-1/o0), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-1003/2 1-1003/2 (PDF)
9/7/1998   Vertrouwen rapporteur
9/7/1998   Inschrijving op agenda plenaire
15/7/1998   Stemming over het geheel: verworpen Hand. 1-208 Hand. 1-208 (PDF)
15/7/1998   Verwerping
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Voorstel van Resolutie Verworpen 15/7/1998
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling in commissie beëindigd 9/7/1998

Kruispuntbank van de wetgeving