S. 1-662 Dossierfiche K. 49-954

Wetsontwerp betreffende criminele organisaties
Regering J.-L. Dehaene II  

strafrecht
georganiseerde misdaad

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-954/1 Wetsontwerp 12/3/1997
K. 49-954/2 Amendement 18/4/1997
K. 49-954/3 Amendementen 23/4/1997
K. 49-954/4 Amendementen 29/4/1997
K. 49-954/5 Amendementen 6/5/1997
K. 49-954/6 Verslag namens de commissie 29/5/1997
K. 49-954/7 Tekst aangenomen door de commissie 29/5/1997
K. 49-954/8 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 4/6/1997
K. 49-954/9 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 5/6/1997
1-662/1 1-662/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 6/6/1997
1-662/2 1-662/2 (PDF) Amendementen 14/10/1997
1-662/4 1-662/4 (PDF) Tussentijds verslag 3/12/1997
1-662/3 1-662/3 (PDF) Amendementen 3/2/1998
1-662/4 A
(Nog niet beschikbaar)
Verslag namens de commissie 24/3/1998
1-662/5 1-662/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 24/3/1998
1-662/6 1-662/6 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 2/4/1998
K. 49-954/10 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 3/4/1998
K. 49-954/11 Amendementen 5/5/1998
K. 49-954/12 Amendementen 5/5/1998
K. 49-954/13 Amendementen 12/5/1998
K. 49-954/14 Amendementen 26/5/1998
K. 49-954/15 Amendementen 3/6/1998
K. 49-954/16 Amendementen 17/6/1998
K. 49-954/17 Verslag namens de commissie 30/6/1998
K. 49-954/18 Tekst aangenomen door de commissie 30/6/1998
K. 49-954/19 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 2/7/1998
K. 49-954/20 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 7/7/1998
K. 49-954/21 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 8/7/1998
K. 49-954/22 Aanvullend verslag 9/7/1998
K. 49-954/23 Tekst aangenomen door de commissie 9/7/1998
K. 49-954/24 Advies van de Raad van State 15/7/1998
K. 49-954/25 Amendementen 7/10/1998
K. 49-954/26 Amendement 17/11/1998
K. 49-954/27 Aanvullend verslag 27/11/1998
K. 49-954/28 Tekst aangenomen door de commissie 27/11/1998
K. 49-954/29 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 27/11/1998
K. 49-954/30 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 3/12/1998
K. 49-954/31 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 3/12/1998
1-662/7 1-662/7 (PDF) Ontwerp opnieuw geamendeerd door de Kamer 4/12/1998
1-662/8 1-662/8 (PDF) Verslag namens de commissie 8/12/1998
1-662/9 1-662/9 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 8/12/1998
1-662/10 1-662/10 (PDF) Beslissing om in te stemmen met het door de Kamer geamendeerde ontwerp 17/12/1998
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
12/3/1997   Indiening ontwerp Doc. K. 49-954/1
29/5/1997   Tekst aangenomen door de commissie Doc. K. 49-954/7
4/6/1997   Bespreking
Handelingen, p. 5905-5911, 5911-5912
5/6/1997   Tekst aangenomen in plenaire vergadering Doc. K. 49-954/9
5/6/1997   Stemming over het geheel: geamendeerd (+112/-10/o1)
Handelingen, p. 5969
Doc. K. 49-954/9
5/6/1997   Aanneming na amendering
6/6/1997   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-662/1 1-662/1 (PDF)
  [S2] Eerste behandeling door Senaat
10/6/1997   Uitoefening evocatierecht
10/6/1997   Verzending naar commissie: Justitie
26/3/1998   Inschrijving op agenda plenaire
31/3/1998   Algemene bespreking
Handelingen, p. 5203-5215
Hand. 1-177 Hand. 1-177 (PDF)
2/4/1998   Stemming over het geheel: geamendeerd (+56/-0/o5)
Handelingen, p. 5258-5259
Hand. 1-178 Hand. 1-178 (PDF)
Doc. 1-662/6 1-662/6 (PDF)
  Commissie: Justitie
10/6/1997   Verzending naar commissie
13/6/1997   Inschrijving op agenda commissie
13/6/1997   Aanwijzing rapporteur(s): Hugo Vandenberghe
13/6/1997   Inleidende uiteenzetting
minister van Justitie
13/6/1997   Bespreking
14/10/1997   Amendement: Am. 1 Doc. 1-662/2 1-662/2 (PDF)
14/10/1997   Amendement: Am. 2 Doc. 1-662/2 1-662/2 (PDF)
14/10/1997   Amendement: Am. 3 Doc. 1-662/2 1-662/2 (PDF)
14/10/1997   Amendement: Am. 4 Doc. 1-662/2 1-662/2 (PDF)
14/10/1997   Amendement: Am. 5 Doc. 1-662/2 1-662/2 (PDF)
14/10/1997   Amendement: Am. 6 Doc. 1-662/2 1-662/2 (PDF)
14/10/1997   Amendement: Am. 7 Doc. 1-662/2 1-662/2 (PDF)
14/10/1997   Amendement: Am. 8 Doc. 1-662/2 1-662/2 (PDF)
14/10/1997   Amendement: Am. 9 Doc. 1-662/2 1-662/2 (PDF)
14/10/1997   Amendement: Am. 10 Doc. 1-662/2 1-662/2 (PDF)
14/10/1997   Amendement: Am. 11 Doc. 1-662/2 1-662/2 (PDF)
14/10/1997   Amendement: Am. 12 Doc. 1-662/2 1-662/2 (PDF)
14/10/1997   Amendement: Am. 13 Doc. 1-662/2 1-662/2 (PDF)
14/10/1997   Amendement: Am. 14 Doc. 1-662/2 1-662/2 (PDF)
4/11/1997   Inschrijving op agenda commissie
4/11/1997   Niet behandeld
5/11/1997   Inschrijving op agenda commissie
5/11/1997   Niet behandeld
21/11/1997   Inschrijving op agenda commissie
21/11/1997   Bespreking
22/11/1997   Inschrijving op agenda commissie
22/11/1997   Niet behandeld
26/11/1997   Inschrijving op agenda commissie
26/11/1997   Niet behandeld
6/1/1998   Inschrijving op agenda commissie
6/1/1998   Niet behandeld
13/1/1998   Inschrijving op agenda commissie
13/1/1998   Bespreking
14/1/1998   Inschrijving op agenda commissie
14/1/1998   Bespreking
21/1/1998   Inschrijving op agenda commissie
21/1/1998   Bespreking
3/2/1998   Inschrijving op agenda commissie
3/2/1998   Bespreking
3/2/1998   Amendement: Am. 15 Doc. 1-662/3 1-662/3 (PDF)
3/2/1998   Amendement: Am. 16 Doc. 1-662/3 1-662/3 (PDF)
3/2/1998   Amendement: Am. 17 Doc. 1-662/3 1-662/3 (PDF)
3/2/1998   Amendement: Am. 18 Doc. 1-662/3 1-662/3 (PDF)
3/2/1998   Amendement: Am. 19 Doc. 1-662/3 1-662/3 (PDF)
3/2/1998   Amendement: Am. 20 Doc. 1-662/3 1-662/3 (PDF)
3/2/1998   Amendement: Am. 21 Doc. 1-662/3 1-662/3 (PDF)
3/2/1998   Amendement: Am. 22 Doc. 1-662/3 1-662/3 (PDF)
3/2/1998   Amendement: Am. 23 Doc. 1-662/3 1-662/3 (PDF)
3/2/1998   Amendement: Am. 24 Doc. 1-662/3 1-662/3 (PDF)
3/2/1998   Amendement: Am. 25 Doc. 1-662/3 1-662/3 (PDF)
3/2/1998   Amendement: Am. 26 Doc. 1-662/3 1-662/3 (PDF)
3/2/1998   Amendement: Am. 27 Doc. 1-662/3 1-662/3 (PDF)
3/2/1998   Amendement: Am. 28 Doc. 1-662/3 1-662/3 (PDF)
3/2/1998   Amendement: Am. 29 Doc. 1-662/3 1-662/3 (PDF)
3/2/1998   Amendement: Am. 30 Doc. 1-662/3 1-662/3 (PDF)
3/2/1998   Amendement: Am. 31 Doc. 1-662/3 1-662/3 (PDF)
24/3/1998   Inschrijving op agenda commissie
24/3/1998   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o0)
24/3/1998   Beslissing schriftelijk verslag
24/3/1998   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-662/5 1-662/5 (PDF)
24/3/1998   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
Doc. 1-662/4 A
(Nog niet beschikbaar)
12/7/1997   Opschorting termijn Doc. 1-82/19 1-82/19 (PDF)
6/10/1997   Hervatting termijn Doc. 1-82/19 1-82/19 (PDF)
15/10/1997   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/20 1-82/20 (PDF)
22/1/1998   Opschorting termijn
27/1/1998   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/25 1-82/25 (PDF)
28/1/1998   Hervatting termijn
  [K3] Tweede behandeling door Kamer
2/4/1998   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-954/10
8/7/1998   Terugzending naar commissie
Handelingen, p. 9205
9/7/1998   Bespreking
Handelingen, p. 9267-9272
10/7/1998   Externe adviesaanvraag: Raad van State
Handelingen 09/07/1998, p. 9268-9272
15/7/1998   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 49-954/24
16/7/1998   Terugzending naar commissie
Handelingen, p. 9402
3/12/1998   Bespreking
Handelingen nr. 287, p. 10321-10323 + p. 10355
3/12/1998   Stemming over het geheel: geamendeerd (+86/-27/o23)
Handelingen nr. 287, p. 10355
Doc. K. 49-954/31
3/12/1998   Aanneming na amendering
8/7/1998   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/34 1-82/34 (PDF)
  [S4] Tweede behandeling door Senaat
4/12/1998   Overzending aan Senaat Doc. 1-662/7 1-662/7 (PDF)
4/12/1998   Verzending naar commissie: Justitie
10/12/1998   Inschrijving op agenda plenaire
16/12/1998   Algemene bespreking Hand. 1-232 Hand. 1-232 (PDF)
17/12/1998   Stemming over het geheel: ne varietur (+49/-5/o2) Hand. 1-235 Hand. 1-235 (PDF)
Doc. 1-662/10 1-662/10 (PDF)
4/12/1998   Verzending naar commissie
8/12/1998   Inschrijving op agenda commissie
8/12/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Hugo Vandenberghe
8/12/1998   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-662/8 1-662/8 (PDF)
8/12/1998   Vertrouwen rapporteur
8/12/1998   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-662/9 1-662/9 (PDF)
17/12/1998   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
21/12/1998   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
10/1/1999   Bekrachtiging en afkondiging
26/2/1999   Bekendmaking (5812-5814)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Geamendeerd aangenomen 4/6/1997, 5/6/1997
[S2] Eerste behandeling door Senaat
Geamendeerd aangenomen 31/3/1998, 2/4/1998
Commissie: Justitie
Behandeling in commissie beŽindigd 13/6/1997, 21/11/1997, 13/1/1998, 14/1/1998, 21/1/1998, 3/2/1998, 24/3/1998
[K3] Tweede behandeling door Kamer
Aangenomen met nieuwe amendementen 9/7/1998, 3/12/1998
[S4] Tweede behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 16/12/1998, 17/12/1998
Commissie: Justitie
Behandeling in commissie beŽindigd 8/12/1998
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 7/6/1997 15 23/6/1997
Uitoefening evocatierecht
Griffiebulletin nr. 102 + Addendum
Onderzoekstermijn (S1) 11/6/1997 60 13/11/1997
Opschorting termijn Onderzoekstermijn (S1) 11/6/1997 29
Opschorting termijn Onderzoekstermijn (S1) 11/6/1997 67
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S1) 11/6/1997 29 13/11/1997
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S1) 11/6/1997 67 29/4/1998
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Onderzoekstermijn (S1) 11/6/1997 149 23/4/1998
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Onderzoekstermijn (S1) 11/6/1997 149 23/4/1998
Overzending aan Senaat voor de tweede maal Onderzoekstermijn (S2) 5/12/1998 30 19/1/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/1/1999 26/2/1999, blz 5812-5814

Kruispuntbank van de wetgeving