S. 1-447 Dossierfiche K. 49-867

Wetsontwerp tot instelling van het college van procureurs-generaal en tot instelling van het ambt van nationaal magistraat
Regering J.-L. Dehaene II  

openbaar ministerie
strafprocedure
judiciŽle hervorming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-447/1 1-447/1 (PDF) Wetsontwerp 26/10/1996
1-447/2 1-447/2 (PDF) Amendementen 5/11/1996
1-447/3 1-447/3 (PDF) Amendementen 26/11/1996
1-447/4 A 1-447/4 A (PDF) Bijlage 14/12/1996
1-447/4 1-447/4 (PDF) Verslag namens de commissie 14/12/1996
1-447/5 1-447/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 14/12/1996
K. 49-867/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 30/12/1996
K. 49-867/2 Amendementen 17/1/1997
K. 49-867/3 Amendement 20/1/1997
K. 49-867/4 Amendementen 22/1/1997
K. 49-867/5 Amendementen 28/1/1997
K. 49-867/6 Verslag namens de commissie 17/2/1997
K. 49-867/7 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 19/2/1997
K. 49-867/8 Tekst verbeterd in plenaire vergadering 20/2/1997
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
26/10/1996   Indiening ontwerp Doc. 1-447/1 1-447/1 (PDF)
26/10/1996   Verzending naar commissie: Justitie
18/12/1996   Inschrijving op agenda plenaire
18/12/1996   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-78 Hand. 1-78 (PDF)
20/12/1996   Stemming over het geheel: geamendeerd Hand. 1-82 Hand. 1-82 (PDF)
  Commissie: Justitie
26/10/1996   Verzending naar commissie
5/11/1996   Inschrijving op agenda commissie
AM
5/11/1996   Aanwijzing rapporteur(s): Hugo Coveliers, Hugo Vandenberghe
5/11/1996   Inleidende uiteenzetting
de minister van Justitie
5/11/1996   Bespreking
5/11/1996   Amendement: Am. 1 Doc. 1-447/2 1-447/2 (PDF)
5/11/1996   Amendement: Am. 2 Doc. 1-447/2 1-447/2 (PDF)
5/11/1996   Amendement: Am. 3 Doc. 1-447/2 1-447/2 (PDF)
5/11/1996   Amendement: Am. 4 Doc. 1-447/2 1-447/2 (PDF)
5/11/1996   Amendement: Am. 5 Doc. 1-447/2 1-447/2 (PDF)
5/11/1996   Amendement: Am. 6 Doc. 1-447/2 1-447/2 (PDF)
5/11/1996   Amendement: Am. 7 Doc. 1-447/2 1-447/2 (PDF)
5/11/1996   Amendement: Am. 8 Doc. 1-447/2 1-447/2 (PDF)
5/11/1996   Amendement: Am. 9 Doc. 1-447/2 1-447/2 (PDF)
5/11/1996   Amendement: Am. 10 Doc. 1-447/2 1-447/2 (PDF)
5/11/1996   Amendement: Am. 11 Doc. 1-447/2 1-447/2 (PDF)
5/11/1996   Amendement: Am. 12 Doc. 1-447/2 1-447/2 (PDF)
5/11/1996   Amendement: Am. 13 Doc. 1-447/2 1-447/2 (PDF)
5/11/1996   Amendement: Am. 14 Doc. 1-447/2 1-447/2 (PDF)
5/11/1996   Amendement: Am. 15 Doc. 1-447/2 1-447/2 (PDF)
5/11/1996   Amendement: Am. 16 Doc. 1-447/2 1-447/2 (PDF)
5/11/1996   Amendement: Am. 17 Doc. 1-447/2 1-447/2 (PDF)
5/11/1996   Amendement: Am. 18 Doc. 1-447/2 1-447/2 (PDF)
5/11/1996   Amendement: Am. 19 Doc. 1-447/2 1-447/2 (PDF)
5/11/1996   Amendement: Am. 20 Doc. 1-447/2 1-447/2 (PDF)
5/11/1996   Amendement: Am. 21 Doc. 1-447/2 1-447/2 (PDF)
5/11/1996   Amendement: Am. 22 Doc. 1-447/2 1-447/2 (PDF)
5/11/1996   Amendement: Am. 23 Doc. 1-447/2 1-447/2 (PDF)
5/11/1996   Amendement: Am. 24 Doc. 1-447/2 1-447/2 (PDF)
5/11/1996   Amendement: Am. 25 Doc. 1-447/2 1-447/2 (PDF)
5/11/1996   Amendement: Am. 26 Doc. 1-447/2 1-447/2 (PDF)
5/11/1996   Amendement: Am. 27 Doc. 1-447/2 1-447/2 (PDF)
5/11/1996   Amendement: Am. 28 Doc. 1-447/2 1-447/2 (PDF)
5/11/1996   Amendement: Am. 29 Doc. 1-447/2 1-447/2 (PDF)
5/11/1996   Amendement: Am. 30 Doc. 1-447/2 1-447/2 (PDF)
5/11/1996   Amendement: Am. 31 Doc. 1-447/2 1-447/2 (PDF)
5/11/1996   Amendement: Am. 32 Doc. 1-447/2 1-447/2 (PDF)
5/11/1996   Amendement: Am. 33 Doc. 1-447/2 1-447/2 (PDF)
5/11/1996   Amendement: Am. 34 Doc. 1-447/2 1-447/2 (PDF)
5/11/1996   Amendement: Am. 35 Doc. 1-447/2 1-447/2 (PDF)
5/11/1996   Amendement: Am. 36 Doc. 1-447/2 1-447/2 (PDF)
5/11/1996   Amendement: Am. 37 Doc. 1-447/2 1-447/2 (PDF)
5/11/1996   Amendement: Am. 38 Doc. 1-447/2 1-447/2 (PDF)
5/11/1996   Amendement: Am. 39 Doc. 1-447/2 1-447/2 (PDF)
5/11/1996   Amendement: Am. 40 Doc. 1-447/2 1-447/2 (PDF)
5/11/1996   Amendement: Am. 41 Doc. 1-447/2 1-447/2 (PDF)
5/11/1996   Amendement: Am. 42 Doc. 1-447/2 1-447/2 (PDF)
5/11/1996   Inschrijving op agenda commissie
PM
5/11/1996   Bespreking
5/11/1996   Hoorzitting hh. A. Vandoren en P. Duinslaeger
nationaal magistraten
12/11/1996   Inschrijving op agenda commissie
AM
12/11/1996   Hoorzitting
Anne Thily, procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Luik en de h. Frank Schins, procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Gent
12/11/1996   Inschrijving op agenda commissie
PM
12/11/1996   Bespreking
19/11/1996   Inschrijving op agenda commissie
AM
19/11/1996   Bespreking
19/11/1996   Inschrijving op agenda commissie
PM
19/11/1996   Bespreking
26/11/1996   Inschrijving op agenda commissie
AM
26/11/1996   Bespreking
26/11/1996   Amendement: Am. 43 Doc. 1-447/3 1-447/3 (PDF)
26/11/1996   Amendement: Am. 44 Doc. 1-447/3 1-447/3 (PDF)
26/11/1996   Amendement: Am. 45 Doc. 1-447/3 1-447/3 (PDF)
26/11/1996   Amendement: Am. 46 Doc. 1-447/3 1-447/3 (PDF)
26/11/1996   Amendement: Am. 47 Doc. 1-447/3 1-447/3 (PDF)
26/11/1996   Amendement: Am. 48 Doc. 1-447/3 1-447/3 (PDF)
26/11/1996   Amendement: Am. 49 Doc. 1-447/3 1-447/3 (PDF)
26/11/1996   Amendement: Am. 50 Doc. 1-447/3 1-447/3 (PDF)
26/11/1996   Amendement: Am. 51 Doc. 1-447/3 1-447/3 (PDF)
26/11/1996   Amendement: Am. 52 Doc. 1-447/3 1-447/3 (PDF)
26/11/1996   Amendement: Am. 53 Doc. 1-447/3 1-447/3 (PDF)
26/11/1996   Amendement: Am. 54 Doc. 1-447/3 1-447/3 (PDF)
26/11/1996   Amendement: Am. 55 Doc. 1-447/3 1-447/3 (PDF)
26/11/1996   Amendement: Am. 56 Doc. 1-447/3 1-447/3 (PDF)
26/11/1996   Amendement: Am. 57 Doc. 1-447/3 1-447/3 (PDF)
26/11/1996   Amendement: Am. 58 Doc. 1-447/3 1-447/3 (PDF)
26/11/1996   Inschrijving op agenda commissie
PM
26/11/1996   Bespreking
3/12/1996   Inschrijving op agenda commissie
3/12/1996   Artikelsgewijze bespreking
3/12/1996   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+7/-0/o1)
3/12/1996   Beslissing schriftelijk verslag
14/12/1996   Inschrijving op agenda commissie
14/12/1996   Goedkeuring verslag
Het verslag wordt eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
Doc. 1-447/4 1-447/4 (PDF)
14/12/1996   Bijlage bij het verslag Doc. 1-447/4 A 1-447/4 A (PDF)
14/12/1996   Tekst aangenomen door de commissie
voor de Justitie
Doc. 1-447/5 1-447/5 (PDF)
20/12/1996   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
  [K2] Behandeling door Kamer
30/12/1996   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-867/1
17/2/1997   Commissieverslag Doc. K. 49-867/6
19/2/1997   Bespreking
Handelingen, p. 4877-4896
20/2/1997   Stemming over het geheel: ne varietur (+89/-12/o37)
Handelingen, p. 4953 (verbeterd)
Doc. K. 49-867/8
20/2/1997   Aanneming zonder amendering
4/3/1997   Bekrachtiging en afkondiging
30/4/1997   Bekendmaking (10392)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 18/12/1996, 20/12/1996
Commissie: Justitie
Behandeling in commissie beŽindigd 5/11/1996, 12/11/1996, 19/11/1996, 26/11/1996, 3/12/1996, 14/12/1996
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 19/2/1997, 20/2/1997
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
4/3/1997 30/4/1997, blz 10392

Kruispuntbank van de wetgeving