S. 1-650 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop de Brusselse Hoofdstedelijke Raad wordt verkozen, met het oog op de afschaffing van de devolutieve werking van de lijststem en van de lijsten van kandidaat-opvolgers
Charles-Ferdinand Nothomb    Joëlle Milquet   

plaatsvervanger
regionale verkiezingen
wijze van stemming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-650/1 1-650/1 (PDF) Wetsvoorstel 30/5/1997
1-650/2 1-650/2 (PDF) Amendement 1/12/1998
1-650/3 1-650/3 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 4/2/1999
1-650/4 1-650/4 (PDF) Verslag namens de commissie 9/2/1999
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
30/5/1997   Indiening voorstel Doc. 1-650/1 1-650/1 (PDF)
10/7/1997   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
10/7/1997   Verzending naar commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
17/2/1999   Inschrijving op agenda plenaire
25/2/1999   Algemene bespreking Hand. 1-246 Hand. 1-246 (PDF)
25/2/1999   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-246 Hand. 1-246 (PDF)
25/2/1999   Stemming over het geheel: verworpen (+37/-17/o4)
Stemming over de conclusies van de commissie
Hand. 1-247 Hand. 1-247 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
10/7/1997   Verzending naar commissie
24/11/1998   Verzending naar commissie voor advies: Adviescomité voor gelijke kansen
1/12/1998   Inschrijving op agenda commissie
1/12/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Ludwig Caluwé
1/12/1998   Bespreking
1/12/1998   Amendement: Am. 1 Doc. 1-650/2 1-650/2 (PDF)
8/12/1998   Inschrijving op agenda commissie
8/12/1998   Bespreking
8/12/1998   Stemming in commissie over het geheel: verworpen (+8/-4/o1)
8/12/1998   Beslissing schriftelijk verslag
9/2/1999   Inschrijving op agenda commissie
  Commissie voor advies
24/11/1998   Verzending naar commissie voor advies
24/11/1998   Inschrijving op agenda commissie
24/11/1998   Aanwijzing van de rapporteur : mevrouw Andrée Delcourt-Pêtre
24/11/1998   Bespreking
2/12/1998   Inschrijving op agenda commissie
2/12/1998   Gedachtewisseling
2/12/1998   Hoorzitting
hoorzitting met - mevrouw Ingrid Pelssers, kabinet van mevrouw M. Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid; - mevrouw Petra Meyer, Vakgroep Politieke Wetenschappen VUB
2/12/1998   Bespreking
8/12/1998   Inschrijving op agenda commissie
8/12/1998   Bespreking
9/12/1998   Inschrijving op agenda commissie
9/12/1998   De vergadering heeft niet plaatsgehad
15/12/1998   Inschrijving op agenda commissie
15/12/1998   Bespreking
van een voorstel van adviesa
16/12/1998   Inschrijving op agenda commissie
16/12/1998   Aanneming van het voorstel van advies
eenparig aangenomen (8 stemmen)
13/1/1999   Inschrijving op agenda commissie
13/1/1999   Uitgesteld
26/1/1999   Inschrijving op agenda commissie
26/1/1999   Lezing van het verslag
29/1/1999   Inschrijving op agenda commissie
29/1/1999   Lezing van het verslag uitgesteld
2/2/1999   Inschrijving op agenda commissie
2/2/1999   Lezing van het verslag uitgesteld
4/2/1999   Inschrijving op agenda commissie
4/2/1999   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
4/2/1999   Uitbrengen advies Doc. 1-650/3 1-650/3 (PDF)
9/2/1999   Einde behandeling
25/2/1999   Klasseren als verworpen
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Verworpen  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Verworpen 25/2/1999
Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling in commissie beëindigd 1/12/1998, 8/12/1998, 9/2/1999
Commissie voor advies
Behandeling beëindigd 24/11/1998, 2/12/1998, 8/12/1998, 15/12/1998

Kruispuntbank van de wetgeving