S. 1-750 Dossierfiche K. 49-1476

Wetsontwep tot wijziging van artikel 46 van de wet van 10 april 1971 betreffende de arbeidsongevallen
Fred Erdman    Roger Lallemand    Magdeleine Willame-Boonen    Jan Loones    Pierre Jonckheer    Eddy Boutmans   

ongeval bij het vervoer
arbeidsongevallenverzekering
civiele aansprakelijkheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-750/1 1-750/1 (PDF) Wetsvoorstel 21/10/1997
1-750/2 1-750/2 (PDF) Verslag namens de commissie 11/3/1998
1-750/3 1-750/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 11/3/1998
1-750/4 1-750/4 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 26/3/1998
K. 49-1476/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 27/3/1998
K. 49-1476/2 Verslag namens de commissie 9/4/1998
K. 49-1476/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 30/4/1998
                                      
Chronologie
  Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
21/10/1997   Indiening voorstel Doc. 1-750/1 1-750/1 (PDF)
15/1/1998   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
15/1/1998   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
19/3/1998   Inschrijving op agenda plenaire
26/3/1998   Algemene bespreking Hand. 1-175 Hand. 1-175 (PDF)
26/3/1998   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-175 Hand. 1-175 (PDF)
26/3/1998   Stemming over het geheel: ne varietur (+56/-0/o0)
tekstcorrectie
Hand. 1-176 Hand. 1-176 (PDF)
Doc. 1-750/4 1-750/4 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
15/1/1998   Verzending naar commissie
18/2/1998   Inschrijving op agenda commissie
18/2/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Andrée Delcourt-Pêtre
11/3/1998   Inschrijving op agenda commissie
11/3/1998   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-750/2 1-750/2 (PDF)
11/3/1998   Vertrouwen rapporteur
11/3/1998   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-750/3 1-750/3 (PDF)
  [K2] Eerste behandeling door Kamer
27/3/1998   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-1476/1
22/4/1998   Bespreking uitgesteld
(Handelingen nr. 240, p. 8523)
30/4/1998   Bespreking
(Handelingen nr. 243, p. 8647)
30/4/1998   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
(Handelingen nr. 243, p. 8650)
Doc. K. 49-1476/3
30/4/1998   Aanneming zonder amendering
30/4/1998   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging Doc. K. 49-1476/3
20/5/1998   Bekrachtiging en afkondiging
1/8/1998   Bekendmaking (24745)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 26/3/1998
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling in commissie beëindigd 18/2/1998, 11/3/1998
[K2] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen zonder nieuwe amendementen 30/4/1998
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer voor de eerste maal Onderzoekstermijn (K1) 28/3/1998 60 11/6/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
20/5/1998 1/8/1998, blz 24745

Kruispuntbank van de wetgeving