S. 1-1427 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, en van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, met het oog op het verbeteren van de moederschapsbescherming
Andrée Delcourt-Pêtre   

zwangerschapsverlof
bescherming van moeder en kind
ziekteverzekering
ouderverlof
vaderschapsverlof

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-1427/1 1-1427/1 (PDF) Wetsvoorstel 3/5/1999
                                      
Chronologie
  Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
3/5/1999   Indiening voorstel Doc. 1-1427/1 1-1427/1 (PDF)
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal Vervallen  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd