S. 1-926 Dossierfiche K. 49-1157

Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de rechtspleging inzake huur van goederen en van de wet van 30 december 1975 betreffende de goederen, buiten particuliere eigendommen gevonden of op de openbare weg geplaatst ter uitvoering van vonnissen tot uitzetting
Regering J.-L. Dehaene II  

gemeente
tenuitvoerlegging van het vonnis
eigendom van goederen
huurovereenkomst
armoede
rechtsvordering
OCMW
uitzetting uit een woning

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1157/1 Wetsontwerp 28/7/1997
K. 49-1157/2 Amendementen 21/10/1997
K. 49-1157/3 Amendementen 21/11/1997
K. 49-1157/4 Amendementen 16/12/1997
K. 49-1157/5 Amendementen 6/1/1998
K. 49-1157/6 Amendementen 21/1/1998
K. 49-1157/7 Amendementen 18/2/1998
K. 49-1157/8 Verslag namens de commissie 19/3/1998
K. 49-1157/9 Tekst aangenomen door de commissie 19/3/1998
K. 49-1157/10 Amendement ingediend na neerlegging van het verslag 25/3/1998
K. 49-1157/11 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 26/3/1998
1-926/1 1-926/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 27/3/1998
1-926/2 1-926/2 (PDF) Amendementen 28/5/1998
1-926/3 1-926/3 (PDF) Amendementen 17/6/1998
1-926/4 1-926/4 (PDF) Verslag namens de commissie 8/7/1998
1-926/4 A 1-926/4 A (PDF) Bijlagen 8/7/1998
1-926/5 1-926/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 8/7/1998
1-926/6 1-926/6 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 16/7/1998
K. 49-1157/12 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 20/7/1998
K. 49-1157/13 Amendement 30/9/1998
K. 49-1157/14 Amendement 6/10/1998
K. 49-1157/15 Amendementen 7/10/1998
K. 49-1157/16 Verslag namens de commissie 23/10/1998
K. 49-1157/17 Tekst aangenomen door de commissie 23/10/1998
K. 49-1157/18 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 29/10/1998
1-926/7 1-926/7 (PDF) Ontwerp opnieuw geamendeerd door de Kamer 30/10/1998
1-926/8 1-926/8 (PDF) Verslag namens de commissie 13/11/1998
1-926/9 1-926/9 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 13/11/1998
1-926/10 1-926/10 (PDF) Beslissing om in te stemmen met het door de Kamer geamendeerde ontwerp 19/11/1998
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
28/7/1997   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1157/1
25/3/1998   Bespreking
Handelingen, p. 8287-8292
26/3/1998   Bespreking
Handelingen, p. 8321
26/3/1998   Stemming over het geheel: geamendeerd (+87/-0/o45)
Handelingen, p. 8321-8322
Doc. K. 49-1157/11
26/3/1998   Aanneming na amendering
27/3/1998   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-926/1 1-926/1 (PDF)
  [S2] Eerste behandeling door Senaat
23/4/1998   Uitoefening evocatierecht
23/4/1998   Verzending naar commissie: Justitie
9/7/1998   Inschrijving op agenda plenaire
15/7/1998   Algemene bespreking
Handelingen, p. 6010-6014
Hand. 1-209 Hand. 1-209 (PDF)
16/7/1998   Stemming over het geheel: geamendeerd (+49/-11/o7)
Handelingen, p. 6156
Hand. 1-211 Hand. 1-211 (PDF)
Doc. 1-926/6 1-926/6 (PDF)
  Commissie: Justitie
23/4/1998   Verzending naar commissie
5/5/1998   Inschrijving op agenda commissie
5/5/1998   Niet behandeld
6/5/1998   Inschrijving op agenda commissie
6/5/1998   Niet behandeld
26/5/1998   Inschrijving op agenda commissie
26/5/1998   Niet behandeld
28/5/1998   Amendement: Am. 1 Doc. 1-926/2 1-926/2 (PDF)
28/5/1998   Amendement: Am. 2 Doc. 1-926/2 1-926/2 (PDF)
28/5/1998   Amendement: Am. 3 Doc. 1-926/2 1-926/2 (PDF)
28/5/1998   Amendement: Am. 4 Doc. 1-926/2 1-926/2 (PDF)
28/5/1998   Amendement: Am. 5 Doc. 1-926/2 1-926/2 (PDF)
16/6/1998   Inschrijving op agenda commissie
16/6/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Nadia Merchiers
17/6/1998   Inschrijving op agenda commissie
17/6/1998   Amendement: Am. 6 Doc. 1-926/3 1-926/3 (PDF)
17/6/1998   Amendement: Am. 7 Doc. 1-926/3 1-926/3 (PDF)
17/6/1998   Amendement: Am. 8 Doc. 1-926/3 1-926/3 (PDF)
17/6/1998   Amendement: Am. 9 Doc. 1-926/3 1-926/3 (PDF)
17/6/1998   Amendement: Am. 10 Doc. 1-926/3 1-926/3 (PDF)
17/6/1998   Amendement: Am. 11 Doc. 1-926/3 1-926/3 (PDF)
17/6/1998   Amendement: Am. 12 Doc. 1-926/3 1-926/3 (PDF)
17/6/1998   Amendement: Am. 13 Doc. 1-926/3 1-926/3 (PDF)
17/6/1998   Amendement: Am. 14 Doc. 1-926/3 1-926/3 (PDF)
17/6/1998   Amendement: Am. 15 Doc. 1-926/3 1-926/3 (PDF)
17/6/1998   Amendement: Am. 16 Doc. 1-926/3 1-926/3 (PDF)
17/6/1998   Amendement: Am. 17 Doc. 1-926/3 1-926/3 (PDF)
17/6/1998   Amendement: Am. 18 Doc. 1-926/3 1-926/3 (PDF)
17/6/1998   Amendement: Am. 19 Doc. 1-926/3 1-926/3 (PDF)
17/6/1998   Amendement: Am. 20 Doc. 1-926/3 1-926/3 (PDF)
17/6/1998   Amendement: Am. 21 Doc. 1-926/3 1-926/3 (PDF)
17/6/1998   Artikelsgewijze bespreking
17/6/1998   Artikelsgewijze bespreking
17/6/1998   Artikelsgewijze bespreking
17/6/1998   Artikelsgewijze bespreking
17/6/1998   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o1)
17/6/1998   Beslissing schriftelijk verslag
7/7/1998   Inschrijving op agenda commissie
7/7/1998   Niet behandeld
8/7/1998   Inschrijving op agenda commissie
8/7/1998   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-926/5 1-926/5 (PDF)
8/7/1998   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 1-926/4 1-926/4 (PDF)
4/6/1998   Opschorting termijn
10/6/1998   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/32 1-82/32 (PDF)
11/6/1998   Hervatting termijn
  [K3] Tweede behandeling door Kamer
16/7/1998   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-1157/12
28/10/1998   Bespreking
Handelingen, p. 9968
29/10/1998   Bespreking
Handelingen, p. 10001-10002
29/10/1998   Stemming over het geheel: geamendeerd (+91/-45/o3)
Handelingen, p. 10002
Doc. K. 49-1157/18
29/10/1998   Aanneming na amendering
  [S4] Tweede behandeling door Senaat
30/10/1998   Overzending aan Senaat
30/10/1998   Verzending naar commissie: Justitie
17/11/1998   Inschrijving op agenda plenaire
19/11/1998   Algemene bespreking Hand. 1-222 Hand. 1-222 (PDF)
19/11/1998   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-222 Hand. 1-222 (PDF)
30/10/1998   Verzending naar commissie
13/11/1998   Inschrijving op agenda commissie
13/11/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Nadia Merchiers
13/11/1998   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+7/-1/o0), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-926/8 1-926/8 (PDF)
13/11/1998   Vertrouwen rapporteur
13/11/1998   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-926/9 1-926/9 (PDF)
19/11/1998   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
19/11/1998   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
30/11/1998   Bekrachtiging en afkondiging
1/1/1999   Bekendmaking (3-5)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 25/3/1998, 26/3/1998
[S2] Eerste behandeling door Senaat
Geamendeerd aangenomen 15/7/1998, 16/7/1998
Commissie: Justitie
Behandeling in commissie beŽindigd 16/6/1998, 17/6/1998, 8/7/1998
[K3] Tweede behandeling door Kamer
Aangenomen met nieuwe amendementen 28/10/1998, 29/10/1998
[S4] Tweede behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 19/11/1998
Commissie: Justitie
Behandeling in commissie beŽindigd 13/11/1998
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 28/3/1998 15 27/4/1998
Uitoefening evocatierecht
Griffiebulletin nr. 153 + Addendum
Onderzoekstermijn (S1) 24/4/1998 60 22/6/1998
Opschorting termijn Onderzoekstermijn (S1) 24/4/1998 19
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Onderzoekstermijn (S1) 24/4/1998 40 7/10/1998
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S1) 24/4/1998 19 29/6/1998
Overzending aan Senaat voor de tweede maal Onderzoekstermijn (S2) 9/11/1998 15 23/11/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
30/11/1998 1/1/1999, blz 3-5

Kruispuntbank van de wetgeving