S. 1-120 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 12 van het koninklijk besluit nr. 34 van 20 juli 1967 betreffende de tewerkstelling van werknemers van vreemde nationaliteit
Andrťe Delcourt-PÍtre    Lydia Maximus    Sabine de Bethune    Bea Cantillon   

werkvergunning
verblijfsrecht
buitenlandse staatsburger

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-120/1 1-120/1 (PDF) Wetsvoorstel 10/10/1995
                                      
Chronologie
  Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
10/10/1995   Indiening voorstel Doc. 1-120/1 1-120/1 (PDF)
26/10/1995   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
26/10/1995   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
26/10/1995   Verzending naar commissie
23/11/1995   Inschrijving op agenda commissie
23/11/1995   Aanwijzing rapporteur(s): Nadia Merchiers
31/1/1996   Inschrijving op agenda commissie
31/1/1996   Bespreking
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal Vervallen  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 23/11/1995, 31/1/1996

Kruispuntbank van de wetgeving