S. 1-756 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie over de toestand van de mensenrechten in Algerije
Andrée Delcourt-Pêtre    Sabine de Bethune    Paula Sémer    Joëlle Milquet    Martine Dardenne    Paul Staes    Patrick Hostekint    Eddy Boutmans    Vera Dua   

rechten van de mens
Algerije
islam
terrorisme
politiek geweld
motie van het Parlement

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-756/1 1-756/1 (PDF) Voorstel van resolutie 23/10/1997
                                      
Chronologie
  Voorstel van Resolutie
23/10/1997   Indiening voorstel Doc. 1-756/1 1-756/1 (PDF)
13/11/1997   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
13/11/1997   Verzending naar commissie
3/2/1998   Inschrijving op agenda commissie
3/2/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Magdeleine Willame-Boonen
3/2/1998   Regeling der werkzaamheden
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Voorstel van Resolutie Vervallen  
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 3/2/1998