S. 1-1150 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot neutralisering van de lijststem en opheffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers bij de parlementsverkiezingen
Jeannine Leduc    Fons Vergote    Bert Anciaux    Guy Verhofstadt   

landelijke verkiezing
verdeling van de stemmen
plaatsvervanger
kandidaat
wijze van stemming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-1150/1 1-1150/1 (PDF) Wetsvoorstel 12/11/1998
1-1150/2 1-1150/2 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 4/2/1999
1-1150/3 1-1150/3 (PDF) Verslag namens de commissie 9/2/1999
                                      
Chronologie
  Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
12/11/1998   Indiening voorstel Doc. 1-1150/1 1-1150/1 (PDF)
19/11/1998   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
19/11/1998   Verzending naar commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
17/2/1999   Inschrijving op agenda plenaire
25/2/1999   Algemene bespreking Hand. 1-246 Hand. 1-246 (PDF)
25/2/1999   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-246 Hand. 1-246 (PDF)
25/2/1999   Stemming over het geheel: verworpen
Ingevolge de verwerping van S 1 - 639
Hand. 1-247 Hand. 1-247 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
19/11/1998   Verzending naar commissie
24/11/1998   Inschrijving op agenda commissie
24/11/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Ludwig Caluwé
24/11/1998   Bespreking
24/11/1998   Verzending naar commissie voor advies: Adviescomité voor gelijke kansen
1/12/1998   Inschrijving op agenda commissie
1/12/1998   Bespreking
8/12/1998   Inschrijving op agenda commissie
8/12/1998   Bespreking
8/12/1998   Vervallen
het wetsvoorstel vervalt ten gevolge van de verwerping van het wetsvoorstel nr. 1-639
9/2/1999   Inschrijving op agenda commissie
9/2/1999   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 1-1150/3 1-1150/3 (PDF)
  Commissie voor advies
24/11/1998   Verzending naar commissie voor advies
24/11/1998   Inschrijving op agenda commissie
24/11/1998   Aanwijzing van de rapporteur : mevrouw Andrée Delcourt-Pêtre
24/11/1998   Bespreking
2/12/1998   Inschrijving op agenda commissie
2/12/1998   Gedachtewisseling
2/12/1998   Hoorzitting
hoorzitting met - mevrouw Ingrid Pelssers, kabinet van mevrouw M. Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid; - mevrouw Petra Meyer, Vakgroep Politieke Wetenschappen VUB
2/12/1998   Bespreking
8/12/1998   Inschrijving op agenda commissie
8/12/1998   Bespreking
9/12/1998   Inschrijving op agenda commissie
9/12/1998   De vergadering heeft niet plaatsgehad
15/12/1998   Inschrijving op agenda commissie
15/12/1998   Bespreking
van een voorstel van advies
16/12/1998   Inschrijving op agenda commissie
16/12/1998   Aanneming van het voorstel van advies
eenparig aangenomen (8 stemmen)
13/1/1999   Inschrijving op agenda commissie
13/1/1999   Uitgesteld
26/1/1999   Inschrijving op agenda commissie
26/1/1999   Lezing van het verslag
29/1/1999   Inschrijving op agenda commissie
29/1/1999   Lezing van het verslag uitgesteld
2/2/1999   Inschrijving op agenda commissie
2/2/1999   Lezing van het verslag uitgesteld
4/2/1999   Inschrijving op agenda commissie
4/2/1999   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
4/2/1999   Uitbrengen advies Doc. 1-1150/2 1-1150/2 (PDF)
25/2/1999   Einde behandeling
25/2/1999   Klasseren als verworpen
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal Verworpen  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Verworpen 25/2/1999
Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 24/11/1998, 1/12/1998, 8/12/1998, 9/2/1999
Commissie voor advies
Behandeling beëindigd 24/11/1998, 2/12/1998, 8/12/1998, 15/12/1998

Kruispuntbank van de wetgeving