Schriftelijke vragen van 5-4401 tot 5-4500

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
5-4401 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Zorgkundigen - Toekenning statuut - Achterstand
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 2/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2193
5-4402 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Sociale inspectie - Inspecteurs - Sensibilisering - Vorming
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 24/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2963
5-4403 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid - Dienst Sociale Inspectie - Personeelsbestand
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 24/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2965
5-4404 Buysse Yves (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Buitenlandse rijbewijzen - Omruiling - Rechtzettingen na een omwisselingen per vergissing
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 1/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2363
5-4405 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Verkiezingen - Bijzitters - Uitoefenen van een volmacht
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 30/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2872
5-4406 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Gedecentraliseerde politiescholen - West-Vlaamse politieschool - Vacatures - Capaciteit
  Verzending vraag 23/12/2011
  Herkwalificatie 10/7/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2873
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-2459
5-4407 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Spoorwegpolitie - Kortrijk - Vaste post - Aanvraag Politiezone VLAS
  Verzending vraag 23/12/2011
  Herkwalificatie 10/7/2012
  Antwoord 24/7/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2948
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-2460
5-4408 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Brandweer - Interventiewagens - Zwarte doos - Proefperiode - Provincie Antwerpen - Uitbreiding
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 7/8/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2950
5-4409 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Kalmthoutse Heide - Brand - Evaluatie - Materiaal - Samenwerking met Nederland
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 20/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2951
5-4410 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Openbaar vervoer - Veiligheid - Inzet lokale politieagenten
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 10/10/2013
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3318
5-4411 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Civiele bescherming - Vrijwilligers - Aanwerving - Statuut
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 6/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3319
5-4412 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Redden van personen in levensgevaar - Bijzondere vergoeding voor fysieke schade - Politie- en hulpdiensten - Staatsveiligheid - Strafinrichtingen - Personeel van landsverdediging
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 16/7/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3320
5-4413 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Turbo Jet - Blusvoertuig - Civiele Bescherming - Evaluatie - Kosten
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 14/5/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3321
5-4414 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Website Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken - Directie Verkiezingen - Gemeenteraadsverkiezingen 2012 - Inschrijving als kiezer
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 6/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3322
5-4415 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Ziekenhuizen - Interne bewakingsdiensten
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 6/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3323
5-4416 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale Politie - Kandidaat-politieagenten - Selectie - Criteria - Selectieproces - Evaluatie - Resultaten
  Verzending vraag 23/12/2011
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3552
5-4417 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Kids-ID - Hallo Ouders-systeem - Gebruik - Uitbreiding
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 30/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3561
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-6243
5-4418 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Veiligheidspreventieprogramma's - Inbraaktechnieken - Klopsleutels - Lokale Politie
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 24/4/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3635
5-4419 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  GeÔntegreerde Politie - Sociale dienst - Berichten - E-mail - Taalgebruik
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 26/10/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3638
5-4420 Buysse Yves (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Asiel, Immigratie en Maatschappelijke Integratie, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Opvangcentra voor asielzoekers - Waterverbruik - Energieverbruik - Sensibilisatie
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 3/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3553
5-4421 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Registratie Belgen in het buitenland - Ambassades - Consulaire posten - Uniformiteit - Gegevens - Cijfers
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 31/7/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3631
5-4422 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Belgen in het buitenland - Verkiezingen - Elektronisch stemmen - Toekomst - Wetswijziging - Stand van zaken
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 31/7/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3632
5-4423 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Belgen in het buitenland - Stemming - Vervroegde verkiezingen - Oproeping - Registratie
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 5/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3633
5-4424 Dewinter Filip (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie (EU) - Personeelsleden van de federale politie - Buitenlandse dienstreizen - Redenen en kosten
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 24/4/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-492
5-4425 Dewinter Filip (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Jeugdcriminaliteit - Minderjarigen - Misdrijven - Cijfers
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 26/10/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3621
5-4426 Dewinter Filip (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Vreemdelingen - Onwettig verblijf - Zwartwerk - Controle
  Verzending vraag 28/12/2011
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1234
5-4427 Dewinter Filip (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Salduz-wet - Praktische toepassing voor personen die de taal van het gewest niet machtig zijn - Tolken - Kosten
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 25/6/2013
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2396
5-4428 Dewinter Filip (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Aantal buitenlandse gedetineerden
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 15/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2566
5-4429 Dewinter Filip (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Sharia4Belgium - Shariarechtbank - Wettelijkheid
  Verzending vraag 28/12/2011
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3480
5-4430 Dewinter Filip (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Huwelijken - Polygamie - Registratie - Wettelijkheid - Parket - Veroordelingen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 26/10/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3622
5-4431 Dewinter Filip (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Asiel, Immigratie en Maatschappelijke Integratie, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Vreemdelingen - Onwettig verblijf - Zwartwerk - Controle
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 3/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1894
5-4432 Dewinter Filip (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Rookverbod - Toepassing in chicha-bars
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 14/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2177
5-4433 Dewinter Filip (Vlaams Belang) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Aanleg van een ongelijkvloers spoorvertakkingscomplex in Ekeren - Geluidswerende maatregelen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 14/5/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2556
5-4434 Dewinter Filip (Vlaams Belang) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Antwerpen - Haven - Goederentransport - Goederenspoorlijn 27a
  Verzending vraag 28/12/2011
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3773
5-4435 Dewinter Filip (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Aangifte personenbelasting - Directie Inschrijvingen van voertuigen - Koppeling
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 26/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2878
5-4436 Dewinter Filip (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Bal van de Antwerpse burgemeester - Nationale Loterij - Sponsoring
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 14/10/2013
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3230
5-4437 Dewinter Filip (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Islamitische bankproducten - Lancering - Opleiding islamitisch bankieren
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 31/7/2013
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3531
5-4438 Dewinter Filip (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Administratie patrimoniumdocumentatie - Achterstand - Vertraging - Sociale woning
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 26/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3893
5-4439 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  NMBS - Treinramp Buizingen - Intern onderzoek - Resultaten
  Verzending vraag 28/12/2011
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-119
5-4440 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Buitenlandse spoorwegmaatschappijen - Eentalige benaming van de stad Brussel - Maatregelen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 15/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2367
5-4441 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  NMBS - Agressie op treinpersoneel - Aantallen - Vervolgingen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 18/5/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2119
5-4442 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Gestolen voertuigen - Vergoeding takeldiensten
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 2/5/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-168
5-4443 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Gerechtstolken - Achterstallige honoraria - Maatregelen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 15/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-235
5-4444 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Rechtszaken - BeŽdigde vertalers en tolken - Statuut - Stand van zaken
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 30/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-236
5-4445 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Gevangenen - Overbrenging naar de rechtbank - Gebrek aan personeel - Risico op vrijlating
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 14/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-247
5-4446 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Gerechtstolken - Laattijdige betalingen door de parketten - Maatregelen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 25/6/2013
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-300
5-4447 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Overbevolking van gevangenissen - Aantal gedetineerden - Gewestelijke opdeling
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 9/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-420
5-4448 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Gedetineerden - Aantallen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 30/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-421
5-4449 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Overbevolking van de gevangenissen - Nationaliteit van de gedetineerden
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 7/6/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-422
5-4450 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Gevangenen - Taalaanhorigheid - Laatste verblijfplaats
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 19/12/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-423
5-4451 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Overheidsdiensten - Uitgaven voor advertenties - Bedragen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 15/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-436
5-4452 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Overbevolking in de gevangenissen - Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Bouwen van een nieuwe gevangenis - Renoveren van de bestaande Brusselse gevangenissen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Herkwalificatie 5/4/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-452
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-2203
5-4453 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie - Aankoop van een flatscreen - Prijs
  Verzending vraag 28/12/2011
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1240
5-4454 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Gevangenissen - AbsenteÔsme bij het personeel - Evolutie
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 30/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1680
5-4455 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Staatsveiligheid - Vacature - Invulling
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 5/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1681
5-4456 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Brussel - Criminaliteit - Evolutie
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 24/7/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1706
5-4457 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Snelheidsovertredingen - Flitscontroles - Tolerantiemarges
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 13/11/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2116
5-4458 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Cannabisplantages - Aantallen - Cijfergegevens - Gewestelijke verdeling
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 23/5/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2242
5-4459 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Penitentiair personeel - Beschikbaar personeel per gedetineerde - Onevenwichtige verdeling tussen WalloniŽ en Vlaanderen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 22/8/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2324
5-4460 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Rijbewijzen - Intrekking en vervallenverklaring - Verschillen tussen de gewesten
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 26/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2357
5-4461 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Gedetineerden - Vervoer - Gebruik van taxi's
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 14/5/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2399
5-4462 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Fonds voor slachtoffers van opzettelijke gewelddaden - Reservegelden - Bestemming
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 11/4/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2568
5-4463 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Penitentiaire beambten - Aantallen - Communautair onevenwichtige verdeling in verhouding tot het aantal gevangenen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 25/9/2013
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2569
5-4464 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  De noodkreet van het Hof van beroep van Brussel
  Verzending vraag 28/12/2011
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2696
5-4465 Laeremans Bart (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Brussel - Toelagen van de federale overheid - Wettelijke basis en voorwaarden - Overzicht
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 25/4/2014
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-195
5-4466 Laeremans Bart (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Europese School - Bouwen van een nieuwe school - Kostprijs - Toekomstige werking
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 23/12/2011
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2038
5-4467 Laeremans Bart (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Koninklijke Schenking - Terreinen - Grimbergen - Statuut - Toekomstplannen
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 23/12/2011
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3339
5-4468 Laeremans Bart (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Gevangenen - Overbrenging naar de rechtbank - Gebrek aan personeel - Risico op vrijlating
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 31/7/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-248
5-4469 Laeremans Bart (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Kraakpanden - DomiciliŽring - Weigering
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 11/4/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-897
5-4470 Laeremans Bart (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politie Brussel - Taalkennis - Stand van zaken - Taalpremie
  Verzending vraag 23/12/2011
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2240
5-4471 Laeremans Bart (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiekantoor Brussel - Affiches - Taalgebruik
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 4/9/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3842
5-4472 Laeremans Bart (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Autokeuringscentrum in Vilvoorde - Tweetalige aanwijzingsborden - Maatregelen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 1/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-301
5-4473 Laeremans Bart (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Overheidsdiensten - Uitgaven voor advertenties - Bedragen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-439
5-4474 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Overheidsdiensten - Uitgaven voor advertenties - Bedragen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Dossier gesloten 28/12/2011
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-429
5-4475 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Birmaanse junta - OfficiŽle ontmoeting met generaal-majoor Nyan Wim - Sanctiebepalingen van de Europese Unie
  Verzending vraag 28/12/2011
  Dossier gesloten 28/12/2011
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-505
5-4476 Laeremans Bart (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Overheidsdiensten - Uitgaven voor advertenties - Bedragen
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 30/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-431
5-4477 Laeremans Bart (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Ziekteverzekering - Uitgaven - Besparingen
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 25/4/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-798
5-4478 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Werk  
  Grote gezinnen - Kinderbijslag - Grotere uitkering vanaf het derde kind
  Verzending vraag 28/12/2011
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1719
5-4479 Laeremans Bart (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Asiel, Immigratie en Maatschappelijke Integratie, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Gezinshereniging - Wet van 8 juli 2011 - Gebreken
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 9/5/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3236
5-4480 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Regie der Gebouwen - Human resources - GeÔntegreerd systeem
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 1/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-173
5-4481 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Wet van 28 april 1999 - Verschillen tussen de taalversies - Harmonisatie (Fiscale fraude)
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 14/5/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-233
5-4482 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Cybercriminaliteit - Stand van zaken in BelgiŽ - Cyber defence
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 11/4/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-893
5-4483 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Dierenmishandeling - Seponeringen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2127
5-4484 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Snelheidscontroles - Snelheidsovertredingen - Processen-verbaal - Boetes - Inning
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 2/5/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2860
5-4485 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Verkeersovertredingen - Onmiddellijke inningen - Evolutie - Betalingen - Gevolgen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 17/7/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3343
5-4486 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Stalbranden - Aantallen - Aanbevelingen van de brandweerdiensten
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 28/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-289
5-4487 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Elektronische identiteitskaart voor kinderen (kids-ID) - Chip - Elektronische gegevens - Toegankelijkheid - Contactverbod
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 24/4/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2880
5-4488 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Verkeersovertredingen - Onmiddellijke inningen - Evolutie - Betalingen - Gevolgen
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 25/7/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3344
5-4489 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Vastgoedmakelaars - Dienstverlenende intellectuele beroepen - Tuchtrechtelijke beslissingen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 2/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1685
5-4490 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  Belastingen - Onroerende goederen in het buitenland - Internationale uitwisseling van gegevens
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 6/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1940
5-4491 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  Belastingen - Internationale uitwisseling van gegevens - Afhandelingstijd
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 6/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1941
5-4492 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Modernisering van het belastingstelsel - Project SPIRIT - Uitvoering
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 26/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2747
5-4493 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Fiscale achterstand - Opmerkingen van het Rekenhof - Gebrek aan volledige informatie - Maatregelen
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 26/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2748
5-4494 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Onderzoekscommissie " Grote fiscale fraudedossiers " - Aanbevelingen - Uitvoering
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 26/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2749
5-4495 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Invorderbaarheid - CategorieŽn - Realiseerbare waarde van de schuldvorderingen - Vermelding in het jaarverslag
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 2/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2750
5-4496 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Innen van belastingen - Concept " enige ontvanger " - Invoering - Aanpassingen op wetgevend vlak - Harmonisatie van de werkmethodes
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 26/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2751
5-4497 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Fiscale regularisatie - Aangiftes - Bedragen - Heffingen
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 26/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2863
5-4498 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Werk  
  Wachtuitkeringen - Evolutie
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 2/5/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3006
5-4499 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Werk  
  Ervaringsfonds - Oudere werknemers - Werkomstandigheden - Stand van zaken - Resultaten
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 23/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3895
5-4500 De Padt Guido (Open Vld) minister van Justitie  
  Criminaliteit - Confiscatie bezittingen in het buitenland - Buitenlandse rekeningen - Wetsontwerp - Cijfers - Stand van zaken
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 2/5/2012