Filip Dewinter - Vlaams Belang
 
  website: www.filipdewinter.be (*)

(*) De Senaat is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites van zijn leden.
Geboren te Brugge op 11 september 1962

Journalistiek (NUHO Erasmushandelsschool)

Gewezen journalist

1985-1987 : provincieraadslid (Antwerpen)
1987-1989 : voorzitter van de Vlaams Blok-Jongeren
Sinds 1987 : beheerder van het Nationalistisch Vormingsinstituut vzw
1987-1995 en 2014-2019 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
1988-2014 en sinds 26 mei 2019 : lid van het Vlaams Parlement
1992-2012 : voorzitter van de Vlaams Belang-fractie (Vlaams Parlement)
Sinds 1995 : gemeenteraadslid (Antwerpen)
2010-2014 : senator aangewezen door het Vlaams Parlement
2012-2014 : ondervoorzitter van het Vlaams Parlement
Sinds 18 juni 2019 : eerste ondervoorzitter van het Vlaams Parlement

 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2010-2014      
Wetgevend werk
Legislatuur 2010-2014      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2010-2014      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2010-2014      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2010-2014      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
20/7/2010-14/9/2011 Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
20/7/2010-29/9/2011 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
20/7/2010-28/4/2014 Plaatsvervanger Commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
20/7/2010-28/4/2014 Plaatsvervanger Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Senaat
14/9/2011-28/4/2014 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
14/9/2011-28/4/2014 Plaatsvervanger Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden