Auteurs- en sprekersregister betreffende "Claes Dirk" (Legislatuur 2007-2010)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Ademanalysetoestellen (voor de alcoholcontroles - Kostprijs van de toestellen) (4-219)      
  Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk
4-25
p. 63-65 4-25 p. 63-65 (PDF)
Administratieve boetes en opgelegde belastingverhogingen - Kwijtschelding - Aantal aanvragen - Aantal gevallen van inwilliging (4-6822)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-6822
Afgekondigde rampenplannen - Aantallen - Oorzaken - Evaluatie (4-3192)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3192
Afghanistan - Inzet van Belgische politiemensen - Budget - Uitbreiding van politionele zendingen (4-6956)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6956
Alcohol - Verkoop van alcohol aan minderjarigen (4-6828)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-6828
Alcohol - Verkoop van alcohol aan minderjarigen (4-6829)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6829
Alcoholtests die men zelf kan uitvoeren - Onbetrouwbaarheid - Informatiecampagne - Andere maatregelen (4-6950)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-6950
Alcoholtests die men zelf kan uitvoeren - Onbetrouwbaarheid - Informatiecampagne - Andere maatregelen (4-6951)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 4-6951
Amenderingsrecht - Discussie over de (on)ontvankelijkheid van amendementen waarvan de inhoud het voorwerp uitmaakt van een belangenconflict - Artikel 59 Reglement van de Senaat - Artikel 143 Grondwet - Wetsontwerp 4-1252 tot wijziging wet 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement - Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (4-1252)      
  4-70
p. 8-13 4-70 p. 8-13 (PDF)
Analoge flitspalen - Betrouwbaarheid (4-354)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Leterme, vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-354
Analoge flitspalen - Betrouwbaarheid (4-355)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Dewael, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-355
Analoge flitspalen - Betrouwbaarheid (4-608)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-608
Antisemitisme in BelgiŽ - Aantal gevallen - Vervolgingen (4-6844)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6844
Antisemitisme in BelgiŽ - Aantal gevallen - Vervolgingen (4-6845)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6845
Asielaanvragen - Schijnhuwelijken - Administratief onderzoek (4-3186)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   Antwoord
SV 4-3186
Asielzoekers - Mislukte repatriŽringen - Cijfermatige informatie (4-3620)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-3620
Asielzoekers - Mislukte repatriŽringen - Cijfermatige informatie (4-6130)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6130
Asielzoekers - RepatriŽringen - Aantal pogingen (4-4721)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 4-4721
Asielzoekers - RepatriŽringen - Mislukkingen - Problematiek rond de procedure (4-3702)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-3702
Asielzoekers - RepatriŽringen - Mislukkingen - Problematiek rond de procedure (4-6135)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6135
Asielzoekers - RepatriŽringen met politie-escorte - Weigering van luchtvaartmaatschappijen (4-4719)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten
SV 4-4719
Asielzoekers - RepatriŽringen met politie-escorte - Weigering van luchtvaartmaatschappijen (4-6156)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 4-6156
Asielzoekers - Uitwijzingen - Vrijwillige vertrekverklaring- Weigering om het document te ondertekenen (4-4718)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten
SV 4-4718
Asielzoekers - Uitwijzingen - Vrijwillige vertrekverklaring- Weigering om het document te ondertekenen (4-6155)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 4-6155
Auteursrecht - Belgische leenregeling - Herziening (4-4936)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten
SV 4-4936
Auteursrecht - Belgische leenregeling - Herziening (4-5901)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-5901
Auteursrechten - Belgische leenregeling - Herziening (4-3479)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten
SV 4-3479
Auteursrechten - Belgische leenregeling - Herziening (4-5854)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-5854
Bankautomaten - Geldafhalingen door niet-cliŽnten - Aantallen (4-3172)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-3172
Bedrijfsvoertuigen - Verkoop - Meerwaarden - Vrijstelling van taxatie (4-2110)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-2110
Bedrijfsvoertuigen - Verkoop - Meerwaarden - Vrijstelling van taxatie (4-2269)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-2269
Belastingaangifte - Niet-indiening - Gevolgen (4-6819)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-6819
Belgacom - Sociale tarieven - Ontduiking van verplichtingen - Maatregelen (4-6525)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6525
Belgacom - Sociale tarieven - Ontduiking van verplichtingen - Maatregelen (4-6526)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-6526
Belgische Vereniging van auteurs, componisten en uitgevers (SABAM) - Heffingen op kleine en middelgrote ondernemingen (4-3700)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-3700
Belgische Vereniging van auteurs, componisten en uitgevers (SABAM) - Heffingen op kleine en middelgrote ondernemingen (4-3701)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-3701
Belgische agenten - Activiteiten in het buitenland - Onkosten - Evaluatie (4-6892)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6892
Belgische luchthavens - Private veiligheid - Controles - Overtredingen (4-4501)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-4501
Belgische luchthavens - Veiligheid - Inzetten van meer politiemensen (4-6959)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6959
Belgische moslims - Terreurtrainingen in Pakistan en Afghanistan - Risico's - Maatregelen (4-3451)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-3451
Belgische moslims - Terreurtrainingen in Pakistan en Afghanistan - Risico's - Maatregelen (4-5952)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-5952
Belgische openbare vervoersmaatschappijen - Overeenkomst - Veiligheid op het openbaar vervoer (4-3837)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-3837
Belgische vereniging van auteurs, componisten en uitgevers (SABAM) - Werkwijze - Klachten - Maatregelen (4-7302)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7302
Betaalkaarten - Hoge kosten - Plafonneren van de " interchange fee " - Voordelen van de Single Euro Payments Area (SEPA) (4-6949)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-6949
Betogingen - Inzet van agenten - Disproportionele aanwezigheid (4-6879)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6879
Beveiliging tegen inbraak - Aankoop van garagepoorten - Belastingvermindering (4-3618)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-3618
Beveiliging tegen inbraak - Aankoop van garagepoorten - Belastingvermindering (4-3619)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
SV 4-3619
Bevolkingsregister - Ambtshalve schrapping - Aantallen - Oorzaken en gevolgen (4-6852)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-6852
Bevolkingsregister - Ambtshalve schrapping - Aantallen - Oorzaken en gevolgen (4-6853)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6853
Bezoek aan Auschwitz - Vliegtuigpanne - Staat van het vliegend materieel (4-359)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-359
Bijzondere onderzoekstechnieken - Afluisteroperaties - Aantallen - Kostprijs (4-6834)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-6834
Brandweer - Operationeel personeel - Eindejaarspremie - Koninklijk besluit (4-2916)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2916
Brandweerkorpsen - Medische geschiktheid - Criteria - Verschillen (4-3835)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-3835
Brandweerkorpsen - Medische geschiktheid - Criteria - Verschillen (4-3836)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
SV 4-3836
Bromfietsen - Opgedreven snelheidscapaciteit - Controles (4-3616)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-3616
Bromfietsen - Opgedreven snelheidscapaciteit - Controles (4-5962)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5962
Buitenlandse adopties - Aantallen - Gezinsvormen (4-6857)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-6857
Buitenlandse adopties - Aantallen - Gezinsvormen (4-6858)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6858
Buitenlandse agenten - Activiteiten in BelgiŽ - Aantallen - Evaluatie (4-6891)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6891
Buitenlandse nummerplaten - Systematische controles - Betaling van de boetes (4-5054)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   dossier afgesloten
SV 4-5054
Buitenlandse nummerplaten - Systematische controles - Betaling van de boetes (4-6072)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 4-6072
Buitenlandse verkeersovertreders - Identificatie - Uitwisseling van gegevens met andere landen (4-3534)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-3534
Buitenlandse voetbalstadions - Werkbezoeken - Concrete veiligheidsmaatregelen in de Belgische stadions (4-6580)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6580
Busvervoermaatschappijen - Controles - Aantallen Ė Vaak voorkomende problemen (4-6893)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6893
Busvervoermaatschappijen - Controles - Aantallen Ė Vaak voorkomende problemen (4-6894)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 4-6894
Civiele Bescherming - Dreigend personeelstekort - Oplossingen (4-3247)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3247
Civiele Bescherming - Opsporingen van verdwenen personen in rivieren en waterlopen - Aantallen - Resultaten (4-3196)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3196
CocaÔnesporen in energiedrinks (Resultaten onderzoek door FAVV) (4-804)      
  Mondelinge vraag van de heer Dirk Claes aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
4-79
p. 7-8 4-79 p. 7-8 (PDF)
Communicatiesysteem ASTRID - Evaluatie - Onderhoud (4-3704)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-3704
Communicatiesysteem ASTRID - Evaluatie - Onderhoud (4-5965)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-5965
Crashtests uitgevoerd door Euro NCAP (Onderzoek naar de werkelijke veiligheid van de pick-ups) (4-221)      
  Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk
4-25
p. 68-70 4-25 p. 68-70 (PDF)
De "AUB postbode"-actie van De Post (4-123)      
  Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord gegeven door de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
4-17
p. 68-69 4-17 p. 68-69 (PDF)
De BTW-verlaging in de horeca (Onduidelijkheden over de maatregelen) (4-895)      
  Mondelinge vraag van de heer Dirk Claes aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-89
p. 16-18 4-89 p. 16-18 (PDF)
De Bob-campagne en de preventie- en strafmaatregelen in het kader van de alcoholcontroles (4-577)      
  Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-51
p. 89-91 4-51 p. 89-91 (PDF)
De Post - Onbezorgde poststukken - Klachten - Compensatiemaatregelen (4-6868)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6868
De Post - Partnerschap met privťpartners - Evaluatie - Uitbreiding (4-4932)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-4932
De Post - Partnerschap met privťpartners - Evaluatie - Uitbreiding (4-5828)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-5828
De accijnzen op tabak (Vrijstelling van betaling van de accijnzen voor de fabricanten en betaling van de accijnzen door de eindgebruiker alleen, teneinde overvallen op tabakswinkels en vervoerders tegen te gaan - Budgettaire impact - Jaarlijks bedrag aan geÔnde accijnzen) (4-292)      
  Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-29
p. 53-54 4-29 p. 53-54 (PDF)
De beschikbaarheid van interventietroepen (Ontbreken van een gecoŲrdineerde visie op wat er dient te gebeuren bij een catastrofe of een grote opstand - Noodplannen - Samenwerkingsverbanden tussen politiezones) (4-375)      
  Mondelinge vraag van de heer Dirk Claes aan de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
4-35
p. 14-16 4-35 p. 14-16 (PDF)
De brand in de seinkast van het station Brussel-Noord (4-297)      
  Mondelinge vraag van de heer Dirk Claes aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
4-29
p. 27-30 4-29 p. 27-30 (PDF)
De brandweerhervorming en het opdoeken van het stuurcomitť (en het integreren van de werkzaamheden in de begeleidingscommissie) (4-1038)      
  Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-84
p. 32-34 4-84 p. 32-34 (PDF)
De brandweerhervorming, het nieuwe statuut en de brandweerzones (Timing - Kostenberekening) (4-1040)      
  Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-84
p. 34-35 4-84 p. 34-35 (PDF)
De btw-verlaging in de horeca (Voorwaarden opgelegd aan de sector) (4-1612)      
  Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen en aan de heer Carl Devlies, staatsscretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-116
p. 123-124 4-116 p. 123-124 (PDF)
De controles op de naleving van de nieuwe rookwetgeving (in de horeca) (4-1609)      
  Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-116
p. 124-125 4-116 p. 124-125 (PDF)
De diefstal van in beslag genomen goederen (Inbraken in politiebureaus) (4-578)      
  Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-51
p. 85-86 4-51 p. 85-86 (PDF)
De dreiging van het moslimfundamentalisme in Europa (Europese moslims die trainingen volgen in kampen in het buitenland) (4-1110)      
  Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-92
p. 63-65 4-92 p. 63-65 (PDF)
De elektronische stemming (4-765)      
  Verslag van de heer Dirk Claes (S) en mevrouw Corinne De Permentier (K)
4-765/1
p. 1-161 4-765/1 p. 1-161 (PDF)
De explosieve toestand in gesloten centra (Illegalen die gewelddadige feiten plegen - Straffeloosheid - Ongenoegen bij het personeel) (4-120)      
  Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan de heer Patrick Dewael, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
4-17
p. 51-53 4-17 p. 51-53 (PDF)
De gegevensbanken van de politie (Problemen met de werking van de Algemene Nationale Gegevensbank en met de databank voor zware en veelplegende criminelen, ViCLAS) (4-242)      
  Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister
4-26
p. 60-62 4-26 p. 60-62 (PDF)
De geldafname bij banken (Geldafname aan een bankautomaat van een andere bank : verrekering van de kosten aan de consument) (4-41)      
  Mondelinge vraag van de heer Dirk Claes aan mevrouw Freya Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Vincent Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
4-5 COM
p. 6-8 4-5 COM p. 6-8 (PDF)
De gemeenschapswachten (Uitvoeringsbesluiten en ministeriŽle circulaire over opleiding en uniform - Verlenging van contracten) (4-586)      
  Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-51
p. 88-89 4-51 p. 88-89 (PDF)
De grote problemen in de nieuwe Vlaams-Brabantse meldkamer van de 100- en 101-alarmcentrale (Gemeenschappelijk nummer voor alle nooddiensten) (4-1390)      
  Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-109
p. 80-83 4-109 p. 80-83 (PDF)
De herwaardering van de politionele wijkwerking (4-672)      
  Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-60
p. 79-80 4-60 p. 79-80 (PDF)
De hoge kosten van kredietkaarten (voor de handelaars) (4-978)      
  Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie en aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-81
p. 71-72 4-81 p. 71-72 (PDF)
De inrichting van een Trein-Tram-Busdag in 2009 (4-739)      
  Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen en aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de Voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-64
p. 63-65 4-64 p. 63-65 (PDF)
De investeringen in brandweermateriaal (Tekort in afwachting van brandweerhervorming) (4-1106)      
  Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-92
p. 60-62 4-92 p. 60-62 (PDF)
De invoering van ťťn verminderingskaart voor alle openbare vervoersdiensten (Nationale verminderingskaart voor mindervaliden) (4-741)      
  Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen en aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de Voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-64
p. 65-67 4-64 p. 65-67 (PDF)
De inzet van loktrucks tegen diefstal (Ladingdiefstallen - Grotere parkeerterreinen) (4-122)      
  Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan de heer Patrick Dewael, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
4-17
p. 53-54 4-17 p. 53-54 (PDF)
De justitiehuizen en justitieassistenten (Tekort aan personeel - Bijkomende taken - Achterstand in het werk - Ondermaatse arbeidsomstandigheden) (4-513)      
  Mondelinge vraag van de heer Dirk Claes aan de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
4-51
p. 34-37 4-51 p. 34-37 (PDF)
De klantvriendelijkheid van de politie (Herinvoering van de politiegroet bij contact met de burger) (4-389)      
  Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-36
p. 74-75 4-36 p. 74-75 (PDF)
De malaise bij de Regie der Gebouwen in Vlaams-Brabant (Onderbemanning - Vertraging uitvoering dossiers) (4-668)      
  Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-60
p. 55-57 4-60 p. 55-57 (PDF)
De minnelijke schikking voor verkeersovertredingen door fietsers in de stad Leuven (4-294)      
  Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-29
p. 57-59 4-29 p. 57-59 (PDF)
De mobiliteits- en parkeerproblematiek rondom de luchthaven van Zaventem (4-275)      
  Mondelinge vraag van de heer Dirk Claes aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-28
p. 17-20 4-28 p. 17-20 (PDF)
De mogelijkheid voor een huisarts in opleiding om in een consultatiebureau voor zuigelingen te werken (4-1047)      
  Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-84
p. 24-25 4-84 p. 24-25 (PDF)
De nalatigheid inzake de vernieuwing van de elektronische stemapparatuur (4-1046)      
  Mondelinge vraag van de heer Dirk Claes aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
4-109
p. 27-29 4-109 p. 27-29 (PDF)
De naleving van de nieuwe alcoholwetgeving en alcohol in automaten (Verbod op verkoop in de distributie) (4-1611)      
  Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-116
p. 125-127 4-116 p. 125-127 (PDF)
De nieuwe aanpak voor de aanmaak van internationale paspoorten (Gevolgen invoer live enrolmentsysteem voor lokale ambtenaren en beroepsfotografen - Maken van foto's, vingerafdrukken en elektronische handtekeningen in gemeentehuizen) (4-836)      
  Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan de heer Karel De Gucht, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de Voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-76
p. 79-81 4-76 p. 79-81 (PDF)
De onbetrouwbaarheid van alcoholtests die men zelf kan uitvoeren (4-121)      
  Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw en aan de heer Jo Vandeurzen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
4-17
p. 58-59 4-17 p. 58-59 (PDF)
De onderhandelingen met de politievakbonden en de voorgestelde maatregelen (om de veiligheid te verhogen en de opleiding te versterken) (4-1149)      
  Mondelinge vraag van de heer Dirk Claes aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
4-115
p. 38-40 4-115 p. 38-40 (PDF)
De ontmanteling van de Algemene Directie Civiele Veiligheid (Reorganisatie) (4-825)      
  Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan de heer Guido De Padt, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-69
p. 40-41 4-69 p. 40-41 (PDF)
De opleiding praktijkassistenten-huisartsen en de ondersteuning door de federale overheid (Nood aan nieuwe beroepstitel en -opleiding) (4-831)      
  Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-69
p. 39-40 4-69 p. 39-40 (PDF)
De opleiding van nieuwe agenten en het tuchtreglement van de politiediensten (Toelatingsvoorwaarden voor de selectieproeven - Wantoestanden bij de benoeming van enkele politieambtenaren - Kandidaten met strafblad) (4-579)      
  Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-51
p. 86-88 4-51 p. 86-88 (PDF)
De organisatie van duurzame muziekfestivals (Criteria voor het toekennen van subsidies aan sommige milieuvriendelijke festivals) (4-894)      
  Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de Voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-76
p. 81-84 4-76 p. 81-84 (PDF)
De politiehervorming (4-381)      
  Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-35
p. 40-44 4-35 p. 40-44 (PDF)
De private veiligheidsagenten en de veiligheid op de luchthaven van Zaventem in vakantieperiodes (Privťagenten zonder attest of legitimatiebadge van Binnenlandse Zaken - Nood aan controles) (4-862)      
  Mondelinge vraag van de heer Dirk Claes aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
4-83
p. 24-26 4-83 p. 24-26 (PDF)
De risicovolle transporten van maaltijdcheques (4-1175)      
  Mondelinge vraag van de heer Dirk Claes aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
4-117
p. 41-43 4-117 p. 41-43 (PDF)
De sterke daling van de inbeslagnames van drugs (Uitleg door minister) (4-890)      
  Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de Voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-76
p. 84-85 4-76 p. 84-85 (PDF)
De stijgende personeelskosten voor de politiezones (Moeilijkheden bij het opstellen van de begrotingen van de politiezones) (4-565)      
  Mondelinge vraag van de heer Dirk Claes aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Karel De Gucht, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
4-59
p. 28-30 4-59 p. 28-30 (PDF)
De storingen op het communicatiesysteem ASTRID (Oproepsysteem hulpdiensten - Defect in het pagingsysteem) (4-10)      
  Mondelinge vraag van de heer Dirk Claes aan de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
4-1 COM
p. 9-11 4-1 COM p. 9-11 (PDF)
De toegankelijkheid van de FOD Sociale Zekerheid (Problemen na verhuizing : bereikbaarheid per telefoon, oud adres op verschillende documenten, toegang voor minder mobiele mensen - Niet-optreden van de Regie der Gebouwen tegen de aannemer die de toegankelijkheidsnormen niet heeft gerespecteerd) (4-649)      
  Mondelinge vraag van de heer Dirk Claes aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
4-64
p. 26-28 4-64 p. 26-28 (PDF)
De trend van nepflitspalen (4-1107)      
  Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-92
p. 62-63 4-92 p. 62-63 (PDF)
De uitbreiding van het opleidingsprogramma voor het behalen van het brevet van brandweerman (4-1111)      
  Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-92
p. 65-66 4-92 p. 65-66 (PDF)
De uitreiking van de nationale reductiekaart voor het openbaar vervoer (Nood tot versoepeling van de procedure voor blinden en slechtzienden) (4-742)      
  Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan mevrouw Julie Fernandez-Fernandez, staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de Voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-64
p. 67 4-64 p. 67 (PDF)
De veiligheid op het openbaar vervoer (Verplaatsingen van politieagenten met het openbaar vervoer - Busverbod - Steun van het interventiekorps) (4-488)      
  Mondelinge vraag van de heer Dirk Claes aan de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
4-50
p. 21-23 4-50 p. 21-23 (PDF)
De veiligheid van huisartsen (tijdens huisbezoeken en wachtdiensten - FinanciŽle tussenkomst in het initiatief van het Syndicaat van Vlaamse Huisartsen) (4-287)      
  Mondelinge vraag van de heer Dirk Claes aan de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
4-28
p. 41-44 4-28 p. 41-44 (PDF)
De verlaging van de btw voor de horeca (Onderhandelingen op Europees niveau) (4-626)      
  Mondelinge vraag van de heer Dirk Claes aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
4-63
p. 11-13 4-63 p. 11-13 (PDF)
De vermindering van de toelage aan het Verkeersveiligheidsfonds (Gevolgen voor de politiezones - Wenselijkheid van een vaste dotatie) (4-669)      
  Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-60
p. 57-58 4-60 p. 57-58 (PDF)
De vervolging van burgers die niet deelnemen aan de verkiezingen of niet zetelen in de kiesbureaus (4-1037)      
  Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-84
p. 25-26 4-84 p. 25-26 (PDF)
De vraag naar uitbreiding van het takenpakket van de private bewakingssector (Complexiteit van procedures en regelgeving) (4-891)      
  Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de Voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-76
p. 85-86 4-76 p. 85-86 (PDF)
De wegenpolitie in Brabant (4-168)      
  Mondelinge vraag van de heer Dirk Claes aan de heer Patrick Dewael, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
4-18
p. 26-30 4-18 p. 26-30 (PDF)
De zogenaamde woekerpolissen (Beleggingsverzekeringen of een vorm van levensverzekering waar tot 40 procent kosten worden aangerekend - Zie ook vraag om uitleg 5-687) (4-365)      
  Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-35
p. 37-39 4-35 p. 37-39 (PDF)
Defecte identiteitskaart - Weigering van vliegtuigmaatschappij om het vliegtuig te betreden - Legitimiteit (4-4938)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4938
Defecte identiteitskaart - Weigering van vliegtuigmaatschappij om het vliegtuig te betreden - Legitimiteit (4-6044)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6044
Dienst voor opruiming en vernietiging van ontploffingstuigen (DOVO) - Interventies - Aantallen (4-6859)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-6859
Dienst voor opruiming en vernietiging van ontploffingstuigen (DOVO) - Interventies - Aantallen (4-6860)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6860
Dienst voor opruiming en vernietiging van ontploffingstuigen (DOVO) - Interventies - Aantallen (4-6861)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 4-6861
Drugstests - Aantal afgenomen tests - Aantal positieve resultaten (4-4722)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4722
Drugstests - Aantal afgenomen tests - Aantal positieve resultaten (4-6026)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6026
Eedaflegging (Verkiezingen van 10 juni 2007)      
  de heer Dirk Claes, gecoŲpteerd senator
4-3
p. 6-7 4-3 p. 6-7 (PDF)
Een Belgische lijst van mensen die de toegang tot ons land wordt ontzegd (Personen die een gevaar betekenen voor staat en bevolking of die oproepen tot haat of geweld) (4-767)      
  Mondelinge vraag van de heer Dirk Claes aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie en aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
4-76
p. 16-17 4-76 p. 16-17 (PDF)
Elektronisch stemsysteem - Vernieuwing - Overheidsopdracht - Papieren afdruk (4-7304)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7304
Elektronische BTW-aangiften - Informatie aan de betrokken bedrijven - Elektronisch handtekeningcertificaat (4-2879)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-2879
Elektronische betalingen - Kleine handelszaken - Hoge kosten (4-5051)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten
SV 4-5051
Elektronische betalingen - Kleine handelszaken - Hoge kosten (4-5905)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-5905
Elektronische identiteitskaart - Promotiecampagne betreffende de toepassingen - Doelstellingen - Resultaten (4-3191)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3191
Elektronische identiteitskaart - Verkoop van voetbaltickets - Stand van zaken (4-6576)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6576
Energiedrankjes (4-1361)      
  Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-108
p. 74-75 4-108 p. 74-75 (PDF)
Etiketten van voedingsmiddelen - Allergieverwekkende stoffen - Vermelding (4-6571)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-6571
Etiketten van voedingsmiddelen - Allergieverwekkende stoffen - Vermelding (4-6572)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-6572
Euro NCAP - Crashtests - Veiligheid (Pick-ups) (4-477)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 4-477
Europese asielzoekers - Databank met vingerafdrukken - Belgische politie - Toegang (4-4937)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4937
Europese asielzoekers - Databank met vingerafdrukken - Belgische politie - Toegang (4-6043)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6043
Europese richtlijnen - Omzettingen (4-447)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Dewael, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-447
Europese richtlijnen - Omzettingen (4-622)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-622
Evaluatie van de wet tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's (4-1114)      
  Verslag van de heer Dirk Claes
4-1114/1
p. 1 4-1114/1 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
4-81
p. 38-45 4-81 p. 38-45 (PDF)
Federale politie - Dienst Geschillen - Gerecupereerde sommen bij aansprakelijke derden (4-3194)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-3194
Federale politie - Dienst Geschillen - Gerecupereerde sommen bij aansprakelijke derden (4-5942)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-5942
Federale politie - Stressteam - Begeleiding - Aantal agenten (4-6884)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6884
Fietsboetes (o.a. Leuven) (4-380)      
  Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-36
p. 75-78 4-36 p. 75-78 (PDF)
Fietsers - Ongevallen - Aantallen - Gevolgen (4-6964)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6964
Fietsers - Ongevallen - Aantallen - Gevolgen (4-6965)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 4-6965
Geldafname bij banken (In rekening brengen van kosten voor het opnemen van het eigen geld via self-bankautomaten) (4-359)      
  Mondelinge vraag van de heer Dirk Claes aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie en aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-34
p. 22-24 4-34 p. 22-24 (PDF)
Gemeenschapswachten - Evaluatie van de regelgeving (4-5053)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-5053
Gemeenschapswachten - Evaluatie van de regelgeving (4-6057)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6057
Gemeentelijke administratieve sancties - Mogelijke uitbreiding - Verlaging van de leeftijd waarop men een boete kan krijgen - Evaluatie van het huidige systeem (4-6578)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6578
Gemeentelijke brandweerdotaties - Verdeelsleutel - Gevolgen (4-3706)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-3706
Gemeentelijke brandweerdotaties - Verdeelsleutel - Gevolgen (4-5967)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-5967
Genadeverzoeken ontvangen door de Koning - Aantallen (4-6837)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-6837
Gesloten jeugdinstelling - Geweigerde jongeren - Aantallen - Alternatieven (4-6836)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6836
Gevallen van agressie - Artsen en apothekers - Aantallen (4-3188)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3188
Gevangenissen - Politieagenten - Prestaties - Tussenkomsten bij incidenten (4-6885)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6885
Gewapende overvallen in BelgiŽ - Aantallen - Leeftijd en nationaliteit van de daders - Onopgeloste zaken (4-6846)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-6846
Gewapende overvallen in BelgiŽ - Aantallen - Leeftijd en nationaliteit van de daders - Onopgeloste zaken (4-6847)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6847
Geweld op huisartsen - Aantallen - Maatregelen ter bevordering van de veiligheid (4-3249)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3249
Gezondheidssector - Arbeidsduurwetgeving Ė Hervorming (4-3053)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 4-3053
Herziening van artikel 10, tweede lid, tweede zinsdeel, van de Grondwet (Aanwerving van niet-Belgen in de overheidsdiensten) (4-1307)      
  Voorstel van de dames Nahima Lanjri en Sabine de Bethune en de heren Wouter Beke, Dirk Claes en Yves Leterme
4-1307/1
p. 1-4 4-1307/1 p. 1-4 (PDF)
Het aantal daadwerkelijke regularisaties (Stijging van het aantal asielaanvragen) (4-670)      
  Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-60
p. 76-78 4-60 p. 76-78 (PDF)
Het afschaffen van de beroepsvoorwaarden voor de toegang tot de horeca (4-740)      
  Mondelinge vraag van de heer Dirk Claes aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
4-72
p. 25-26 4-72 p. 25-26 (PDF)
Het gebruik van camera's tijdens politie-interventies (Nood om de "camerawet" van 21 maart 2007 aan te passen) (4-893)      
  Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de Voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-76
p. 86-88 4-76 p. 86-88 (PDF)
Het globaal plan voor de horeca (Nieuwe KMO-plan - Moeilijkheden van de horeca-sector) (4-328)      
  Mondelinge vraag van de heer Dirk Claes aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
4-32
p. 21-24 4-32 p. 21-24 (PDF)
Het klantonvriendelijke gedrag van de politie en de begeleiding van jonge agenten (Stijging aantal klachten - Nood aan betere omkadering en tuchtreglement - Bolognaproject) (4-663)      
  Mondelinge vraag van de heer Dirk Claes aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
4-65
p. 28-30 4-65 p. 28-30 (PDF)
Het niet vervangen van 600 politieagenten (4-1113)      
  Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-92
p. 66-67 4-92 p. 66-67 (PDF)
Het rookverbod in de horeca en de communicatie naar de horecaondernemers (4-1027)      
  Mondelinge vraag van de heer Dirk Claes aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-108
p. 27-30 4-108 p. 27-30 (PDF)
Het statuut van brandweermannen (Functies van beroepsbrandweerman en vrijwillige brandweerman : cumul in eenzelfde korps) (4-241)      
  Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister
4-26
p. 58-60 4-26 p. 58-60 (PDF)
Het statuut van huisartsen in opleiding (Schorsing van de erkenningen) (4-817)      
  Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-68
p. 56-58 4-68 p. 56-58 (PDF)
Het statuut van huisartsen in opleiding (Uitstel uitvoering KB) (4-230)      
  Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door mevrouw Julie Fernandez-Fernandez, staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
4-25
p. 8-10 4-25 p. 8-10 (PDF)
Horeca - Faillissementen - Aantallen (4-3181)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-3181
Huisartsen in opleiding - Statuut - Sociale zekerheid - CoŲrdinatiecentrum (4-3808)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-3808
Huisartsen in opleiding - Statuut - Verbetering (4-2138)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-2138
Huisartsen in opleiding - Statuut - Verbetering (4-2353)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-2353
Identiteitsfraude - Aantallen - Aanpak (4-4981)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4981
Identiteitsfraude - Aantallen - Aanpak (4-4982)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4982
Identiteitsfraude - Aantallen - Aanpak (4-5730)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5730
Identiteitsfraude - Aantallen - Aanpak (4-6054)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6054
Illegale migratie en mensensmokkel - Vaststellingen - Over de zee, de weg en door de lucht (4-6897)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6897
Illegale migratie en mensensmokkel - Vaststellingen - Over de zee, de weg en door de lucht (4-6898)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 4-6898
Illegalen zonder vrijwillige vertrekverklaring - Invrijheidstelling - Juridisch vacuŁm (4-3498)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-3498
Illegalen zonder vrijwillige vertrekverklaring - Invrijheidstelling - Juridisch vacuŁm (4-6125)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6125
In beslag genomen goederen - Aantallen - Registraties door de beheerssystemen (4-4723)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4723
In beslag genomen goederen - Aantallen - Registraties door de beheerssystemen (4-6027)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6027
In beslag genomen goederen - Registratie - Aantallen per beheerssysteem (4-2897)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-2897
In beslag genomen goederen - Registratie - Aantallen per beheerssysteem (4-5931)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5931
Inbraakbeveiliging voor zelfstandige ondernemers (Belastingvoordelen - Voorlichtingscampagne - Betrekken van de ondernemingsorganisaties bij de totstandkoming van de campagne - Desinteresse van de politie bij diefstal of inbraak - Feitelijke straffeloosheid - Correcte toepassing van de strafuitvoering - Administratieve sancties) (4-291)      
  Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-29
p. 55-57 4-29 p. 55-57 (PDF)
Informanten - Vergoedingen - Aantallen (4-6848)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-6848
Informanten - Vergoedingen - Aantallen (4-6849)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6849
Inkomstenbelasting - Kwijtschelding - Aantallen - Oorzaken (Onbeperkt uitstel van de invordering) (4-6820)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-6820
Integriteitsbreuk - Federale ambtenaren - Meldingen (4-6873)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-6873
Integriteitsbreuk - Federale ambtenaren - Meldingen (4-6874)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-6874
Iran - Opposanten van het regime - Terdoodveroordeling van drie burgers - Schending van de mensenrechten (4-4862)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4862
Iran - Opposanten van het regime - Terdoodveroordeling van drie burgers - Schending van de mensenrechten (4-5410)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5410
Jeugdcriminaliteit - Evolutie (4-210)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Vandeurzen, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-210
Jeugdcriminaliteit - Evolutie (4-2503)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2503
Jeugdcriminaliteit - Evolutie (4-673)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-673
Jeugdcriminaliteit - Evolutie - Verdeling over de gewesten (4-3319)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3319
Kampeertoerisme - Verkeersborden - Oplossing voor wildparkeren (4-5055)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   dossier afgesloten
SV 4-5055
Kampeertoerisme - Verkeersborden - Oplossing voor wildparkeren (4-6073)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 4-6073
Kandidaat-agenten - Onderzoek naar onberispelijk gedrag - Weigeringen - Aantallen (4-6890)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6890
Kinderbijslag - Kinderen die niet op Belgisch grondgebied verblijven - Uitbetaling (4-4931)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-4931
Kinderbijslag - Kinderen die niet op Belgisch grondgebied verblijven - Uitbetaling (4-5326)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-5326
Klachten tegen politiediensten - Comitť P - Aantallen - Evolutie - Sancties (4-3189)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3189
Kredietkaart - Stijging gebruik - Problemen voor gebruikers - Maatregelen (4-3484)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-3484
Kredietkaarten - Grootschalige fraude - Maatregelen (4-3698)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3698
Kredietkaarten - Problematisch gebruik - Maatregelen (4-3478)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten
SV 4-3478
Kredietkaarten - Problematisch gebruik - Maatregelen (4-5853)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-5853
Kredietovereenkomsten - Wanbetalers - Begeleidingsprocedures - Aantallen (4-6863)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-6863
Kwaliteitstests van drugs (Kwaliteitslabel uitgereikt door de overheid) (4-907)      
  Mondelinge vraag van de heer Dirk Claes aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-92
p. 30-32 4-92 p. 30-32 (PDF)
Liften - Opvolging van de veiligheidsvoorschriften - Controle (4-7106)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-7106
Liften - Opvolging van de veiligheidsvoorschriften - Controle (4-7107)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-7107
Luxemburgse verkeersovertreders - Identificatie (4-469)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Dewael, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-469
Luxemburgse verkeersovertreders - Identificatie (4-470)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Vandeurzen, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-470
Luxemburgse verkeersovertreders - Identificatie (4-623)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-623
Luxemburgse verkeersovertreders - Identificatie (4-700)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-700
Maaltijdcheques - Verhoging tot 7 euro per cheque - Zelfstandige bedrijfsleiders (4-3014)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-3014
Meldkamers voor brandweer, ambulances en politie - Samensmelting in het kader van de 112-centrales - Technologische problemen - Statuut van het personeel (4-7303)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7303
Mensenhandel (Zie ook doc. 5-1073) (4-1631)      
  Verslag van de heer Dirk Claes
4-1631/1
p. 1-191 4-1631/1 p. 1-191 (PDF)
Misbruik van krediet- en bankkaarten - Aantal slachtoffers - FinanciŽle compensatie (4-6838)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6838
Mobiel telefoontoestel - Gebruik in de auto - Overtredingen - Aantallen (4-6968)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6968
Mobiel telefoontoestel - Gebruik in de auto - Overtredingen - Aantallen (4-6969)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 4-6969
Motorfietsen - Opdrijven van de snelheidscapaciteit (4-4691)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4691
Motorfietsen - Opdrijven van de snelheidscapaciteit (4-6024)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6024
NMBS - Nieuwe dienstregeling - Problemen in de regio van Haacht (4-2142)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 4-2142
NMBS - Nieuwe dienstregeling - Problemen in de regio van Haacht (4-2455)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-2455
NMBS - Stiptheid (4-360)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 4-360
NMBS - Stiptheid (4-711)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-711
NMBS - Verstoring treinverkeer - Opvangcentra (4-4986)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-4986
NMBS - Verstoring treinverkeer - Opvangcentra (4-5831)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-5831
Namaakgeld - Handel - Inbeslagname (4-6818)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-6818
Namaakproducten - Inbeslagname - Evolutie - Maatregelen (4-6825)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-6825
Namaakproducten - Inbeslagname - Evolutie - Maatregelen (4-6826)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-6826
Namaakproducten - Inbeslagname - Evolutie - Maatregelen (4-6827)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6827
Nationaal veiligheidsplan - Evaluatie (4-53)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-53
Nationaal veiligheidsplan - Opstellen (van het plan 2008-2011) (4-35)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-35
Nationale Loterij - Winst - Subsidies - Niet-geÔnde bedragen (4-6823)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-6823
Nationale Loterij - Winst - Subsidies - Niet-geÔnde bedragen (4-6824)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-6824
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Afgeschafte treinen - Aantallen - Maatregelen (4-6866)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6866
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Belgisch spoorwegnet - Pogingen tot zelfdoding- Gevolgen voor de dienstverlening (4-6865)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6865
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Dienstverlening - Klachten (4-6867)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-6867
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Incidenten binnen de infrastructuur - Optreden van de (spoorweg)politie - Aantallen en aard (4-6889)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6889
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Nood aan geluidsarme en comfortabele treinen - Normen (4-3621)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-3621
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Nood aan geluidsarme en comfortabele treinen - Normen (4-3622)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-3622
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Partnerschap met privťpartners - Evaluatie - Uitbreiding (4-4933)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-4933
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Partnerschap met privťpartners - Evaluatie - Uitbreiding (4-5829)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-5829
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Treinbegeleiders - Fysieke agressie - Aantal incidenten (4-6869)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6869
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Treinbegeleiders - Fysieke agressie - Aantal incidenten (4-6870)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6870
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Treinongelukken - Aantallen (4-6864)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6864
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Zwartrijders - Processen-verbaal (4-6877)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6877
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Zwartrijders - Processen-verbaal (4-6878)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6878
Niet dragen van de gordel - Overtredingen - Aantallen (4-6966)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6966
Niet dragen van de gordel - Overtredingen - Aantallen (4-6967)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 4-6967
Nieuwe voertuigen - Diefstallen van nummerplaten - Aantallen - Evolutie (4-6970)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 4-6970
Nood- en interventieplannen - Opmaak - Omzendbrieven (4-3061)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-3061
Nood- en interventieplannen - Opmaak - Omzendbrieven (4-5938)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-5938
Noodoproepen - In case of emergency (ICE) - Experiment - Sensibilisatie (4-5046)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-5046
Noodoproepen - In case of emergency (ICE) - Experiment - Sensibilisatie (4-5088)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-5088
Noodoproepen - In case of emergency (ICE) - Experiment - Sensibilisatie (4-5340)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-5340
Noodoproepen - In case of emergency (ICE) - Experiment - Sensibilisatie (4-6058)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6058
Onaangekondigde flitscontroles - Camouflageborden - Oorzaak van gevaarlijke verkeerssituaties (4-4940)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4940
Onaangekondigde flitscontroles - Camouflageborden - Oorzaak van gevaarlijke verkeerssituaties (4-6046)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6046
Ondergrondse aardgaspijpleidingen - Kosten voor de gemeentes - Invoering van een gemeentelijke belasting (4-6958)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6958
Ongevallen - Vrachtwagens - Dode hoek (4-3452)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-3452
Onrustwekkende verdwijningen - Onopgeloste moorddossiers - Aantallen (4-6841)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6841
Ontoelaatbare praktijken van multinationals jegens kleine Belgische bedrijven (o.a. uitoefening van druk om fikse kortingen te verkrijgen, laattijdige betaling van facturen en uitgestelde betalingstermijnen - Nood aan Europese aanpak) (4-977)      
  Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid en aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-81
p. 69-71 4-81 p. 69-71 (PDF)
Ontwerp van economische herstelwet (4-1199)      
  Verslag van de heer Dirk Claes
4-1199/3
p. 1-3 4-1199/3 p. 1-3 (PDF)
  4-1199/3
p. 1-3 4-1199/3 p. 1-3 (PDF)
  4-1199/3
p. 1-3 4-1199/3 p. 1-3 (PDF)
  4-1199/3
p. 1-3 4-1199/3 p. 1-3 (PDF)
  4-1199/3
p. 1-3 4-1199/3 p. 1-3 (PDF)
  4-1199/3
p. 1-3 4-1199/3 p. 1-3 (PDF)
  4-1199/3
p. 1-3 4-1199/3 p. 1-3 (PDF)
  4-1199/3
p. 1-3 4-1199/3 p. 1-3 (PDF)
  4-1199/3
p. 1-3 4-1199/3 p. 1-3 (PDF)
  4-1199/3
p. 1-3 4-1199/3 p. 1-3 (PDF)
  4-1199/3
p. 1-3 4-1199/3 p. 1-3 (PDF)
Ontwerp van programmawet (4-1050)      
  Verslag van de heer Dirk Claes
4-1050/5
p. 1-4 4-1050/5 p. 1-4 (PDF)
  4-1050/5
p. 2-3 4-1050/5 p. 2-3 (PDF)
  4-1050/5
p. 3-4 4-1050/5 p. 3-4 (PDF)
Partnergeweld - Klachten - Vervolgingen - Aantallen (4-6835)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6835
Penitentiaire gevangenisinstellingen - Aantal aanwezige gevangenen -Belgische nationaliteit - Andere nationaliteiten (4-6839)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-6839
Penitentiaire instellingen - Ontsnappingen van gevangenen - Aantallen (4-6840)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6840
Personenbelasting - GeÔnde bedragen (4-6821)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-6821
Police-on-web - Alarmsystemen tegen inbraak - Verplichte registratie (4-4939)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4939
Police-on-web - Alarmsystemen tegen inbraak - Verplichte registratie (4-6045)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6045
Politie - Agressie ten opzichte van agenten - Aantallen bij agenten in functie - Aantallen bij agenten in het kader van hun privťleven (4-4502)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4502
Politie - Agressie ten opzichte van agenten - Aantallen bij agenten in functie - Aantallen bij agenten in het kader van hun privťleven (4-6007)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6007
Politie - Buurtinformatienetwerken - Samenwerking (4-3248)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3248
Politie - Inning van boetes - Draagbare terminals (4-6888)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6888
Politie - Kandidaten - Onderzoek van de omgeving en de antecedenten - Aantal weigeringen (4-3320)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-3320
Politie - Kandidaten - Onderzoek van de omgeving en de antecedenten - Aantal weigeringen (4-5946)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5946
Politie en federale ambtenaren - Hoge graad van corruptie - Aantallen - Maatregelen (4-3617)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3617
Politieagenten - Basisuitrusting - Uitbreiding (4-3705)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-3705
Politieagenten - Basisuitrusting - Uitbreiding (4-5966)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5966
Politieagenten - Dragen van verkeerde uniformen - Voertuigen niet conform de tekenen van hun korps (4-6882)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6882
Politieagenten - Ziekteverzuim - Aantal dagen - Maatregelen (4-6881)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6881
Politieagenten en medewerkers van politiediensten - Tuchtstraffen - Aantallen (4-6883)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6883
Politieambtenaren - Slachtoffers van geweldplegingen - Aantallen - Gevolgen (4-2119)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-2119
Politieambtenaren - Slachtoffers van geweldplegingen - Aantallen - Gevolgen (4-2732)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-2732
Politieambtenaren - Slachtoffers van geweldplegingen - Aantallen - Gevolgen (4-5923)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5923
Politiebegroting 2010 - Richtlijnen - Indexatie van de basistoelage (4-4499)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4499
Politiebegroting 2010 - Richtlijnen - Indexatie van de basistoelage (4-6005)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6005
Politiediensten - Personeel - Rekrutering - Organisatie (4-474)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Dewael, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-474
Politiediensten - Personeel - Rekrutering - Organisatie (4-627)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-627
Politiediensten - Tuchtonderzoek - Plaats van het onderzoek - Terugvorderingsrecht (4-2898)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2898
Politiediensten - Tuchtreglement - Hervorming (4-2915)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2915
Politieopleiding - Weigering van kandidaten - Screening op onberispelijk gedrag (4-4724)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4724
Politieopleiding - Weigering van kandidaten - Screening op onberispelijk gedrag (4-6028)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6028
Politievoertuigen - Zwarte doos - Invoering - Daling van ongevallen (4-6579)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6579
Private en bijzondere veiligheid en privťdetectives - Bewakingsagenten - Controles - Aantallen en resultaten (4-3187)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3187
Project "Open Stadion" - Subsidies aan voetbalclubs - Selectiecriteria - Geselecteerde clubs (4-6880)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6880
Recreatiedomeinen - Beveiliging (4-4689)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4689
Recreatiedomeinen - Beveiliging (4-6022)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6022
Recreatiedomeinen - Veiligheid - Politieagenten - Bewakingsagenten - Inzet (4-3483)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-3483
Recreatiedomeinen - Veiligheid - Politieagenten - Bewakingsagenten - Inzet (4-5953)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-5953
Regie der Gebouwen - Geplande projecten - Vlaams-Brabant (4-4930)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-4930
Regie der Gebouwen - Geplande projecten - Vlaams-Brabant (4-5195)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5195
Regie der Gebouwen - Vlaams-Brabant - Personeelsproblematiek - Geplande projecten (4-2878)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-2878
Regie der Gebouwen - Vlaams-Brabant - Personeelsproblematiek - Geplande projecten (4-5150)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5150
Rijgedrag in BelgiŽ - AXA-studie - Verschillen tussen de gewesten - Maatregelen (4-3058)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3058
Rijgedrag in BelgiŽ - AXA-studie - Verschillen tussen de gewesten - Maatregelen (4-3059)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-3059
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Erkenning - Laattijdige uitreiking - Problemen voor de studenten geneeskunde - Maatregelen (4-4861)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-4861
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Erkenning - Laattijdige uitreiking - Problemen voor de studenten geneeskunde - Maatregelen (4-5319)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-5319
Roken - Verkoop van tabaksproducten aan jongeren onder 16 jaar - Processen-verbaal (4-6830)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-6830
Roken - Verkoop van tabaksproducten aan jongeren onder 16 jaar - Processen-verbaal (4-6831)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6831
School Shooting Incidents - Uitwerking van een plan - Betrokken actoren - Situatie in BelgiŽ (4-6955)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6955
Schuldbemiddelingsovereenkomsten - Resultaten (4-6862)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-6862
Slaapbussen - Verbod - Duitsland - Gevolgen (4-3486)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-3486
Snelheidscontrole - Camouflageborden voor flitswagens - Effect op de verkeersveiligheid (4-3481)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3481
Snelheidscontrole - Camouflageborden voor flitswagens - Effect op de verkeersveiligheid (4-3482)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-3482
Spectaculaire goktenten - Invloed op gokverslaving - Beleid - Deelname van casino's (4-7286)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-7286
Spectaculaire goktenten - Invloed op gokverslaving - Beleid - Deelname van casino's (4-7287)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-7287
Spectaculaire goktenten - Invloed op gokverslaving - Beleid - Deelname van casino's (4-7404)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de Fiscale Fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   Antwoord
SV 4-7404
Spoorwegovergangen - Aantal incidenten - Plannen om een aantal spoorwegovergangen te sluiten (4-6871)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6871
Spoorwegovergangen - Aantal incidenten - Plannen om een aantal spoorwegovergangen te sluiten (4-6872)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6872
Spoorwegpolitie - Huisvestingsproblematiek - Oplossingen (4-3694)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-3694
Spoorwegpolitie - Huisvestingsproblematiek - Oplossingen (4-3695)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
SV 4-3695
Sportactiviteiten - Inzet van de politie - Kosten voor de organisator (4-6887)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6887
Staatsveiligheid - Marokko - Moeizame relatie - Oorzaken, gevolgen en maatregelen (4-4935)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4935
Staatsveiligheid - Marokko - Moeizame relatie - Oorzaken, gevolgen en maatregelen (4-5727)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5727
Stalking - Vormen - Processen-verbaal - Aantallen (4-6842)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6842
Stalking - Vormen - Processen-verbaal - Aantallen (4-6843)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6843
Studentenarbeid - Hervorming - Stand van zaken (4-7295)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7295
Tabak - Accijnzen - Inkomsten (4-3013)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-3013
Tax-on-web - Opleidingen - Aantallen - Gebruikers (4-2877)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-2877
Technopreventieve adviseurs (TPA) - Functie - Erkenning - Voorwaarden - Verschil tussen een TPA en een vrijwilliger (4-7461)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7461
Terrorisme - Belgisch actieplan - Nieuwe radicalisering (4-6957)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6957
Toeristische centra - Zondagsopening - Harmonisatie van de bestaande koninklijke besluiten (4-5049)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-5049
Toeristische centra - Zondagsopening - Harmonisatie van de bestaande koninklijke besluiten (4-5050)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten
SV 4-5050
Toeristische centra - Zondagsopening - Harmonisatie van de bestaande koninklijke besluiten (4-5738)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-5738
Toeristische centra - Zondagsopening - Harmonisatie van de bestaande koninklijke besluiten (4-5904)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-5904
Touchscreens - Aanpassingen voor blinden - Initiatieven (4-7305)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-7305
Uitgaven voor beveiliging van een privťwoning tegen inbraak of brand - Fiscaal voordeel - Misleidende reclame (4-7297)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7297
Uitgaven voor beveiliging van een privťwoning tegen inbraak of brand - Fiscaal voordeel - Misleidende reclame (4-7298)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7298
Uitwijzing van asielzoekers - Samenwerking met andere landen- Bilaterale akkoorden (4-4720)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 4-4720
Vaccinaties - Ontrading (4-4983)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-4983
Vaccinaties - Ontrading (4-5334)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-5334
Veiligheid - Buurtinformatienetwerken - Aantallen (4-3190)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3190
Veiligheid in de Belgische voetbalstadions (Stadioninfrastructuur) (4-222)      
  Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk
4-25
p. 65-67 4-25 p. 65-67 (PDF)
Veiligheid in de voetbalstadions - Overheidsinitiatieven - Follow-up (4-6886)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6886
Veiligheidsbeleid - Uitgevoerde rampoefeningen - Aantallen - Evaluatie (4-3193)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3193
Verkeerscontroles - Alcoholcontroles - Eindejaarscampagne (4-209)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Dewael, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-209
Verkeerscontroles - Alcoholcontroles - Eindejaarscampagne (4-589)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-589
Verkeerscontroles - Alcoholcontroles - Eindejaarscampagne 2008-2009 - Resultaten (4-2899)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-2899
Verkeerscontroles - Alcoholcontroles - Eindejaarscampagne 2008-2009 - Resultaten (4-5932)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-5932
Verkeersonctroles - Nieuw beleid - Knooppunten verkeersveiligheid - Concrete doelstellingen (4-3533)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-3533
Verkeersonctroles - Nieuw beleid - Knooppunten verkeersveiligheid - Concrete doelstellingen (4-5957)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5957
Verkeersveiligheid - Brandblusapparaten in wagens (4-4984)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   dossier afgesloten
SV 4-4984
Verkeersveiligheid - Brandblusapparaten in wagens (4-6069)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 4-6069
Verkeersveiligheid - Overdreven snelheid - Processen-verbaal (4-6854)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6854
Verkeersveiligheid - Overdreven snelheid - Processen-verbaal (4-6855)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6855
Verkeersveiligheid - Overdreven snelheid - Processen-verbaal (4-6856)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 4-6856
Verkeersveiligheid - Oversteken van een gesloten spoorwegovergang - Aantallen - Incidenten (4-6875)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6875
Verkeersveiligheid - Oversteken van een gesloten spoorwegovergang - Aantallen - Incidenten (4-6876)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6876
Verkeersveiligheid voor fietsers en veilige fietsen (4-220)      
  Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk
4-25
p. 67-68 4-25 p. 67-68 (PDF)
Verkeersveiligheidsfonds - FinanciŽle middelen - Politiezones - Uitbetaling (4-4500)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4500
Verkeersveiligheidsfonds - FinanciŽle middelen - Politiezones - Uitbetaling (4-6006)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6006
Verkort telefoonnummer 17xx - Bijdrage van de gemeente - Aanpassing - Promotie van het nummer (4-6577)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-6577
Vermiste personen - Onderzoeken - Aantallen (4-4934)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4934
Vermiste personen - Onderzoeken - Aantallen (4-5726)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5726
Vermiste personen - Onrustwekkende verdwijningen - Aantallen - Resultaten van de onderzoeken (4-3179)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-3179
Vermiste personen - Onrustwekkende verdwijningen - Aantallen - Resultaten van de onderzoeken (4-3180)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3180
Vermiste personen - Onrustwekkende verdwijningen - Aantallen - Resultaten van de onderzoeken (4-5630)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5630
Verslavende middelen - Controle (4-2120)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-2120
Verslavende middelen - Controle (4-2733)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-2733
Verslavende middelen - Controle (4-5924)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5924
Verzekeringen voor betaalde sporters (Onduidelijkheid over het correcte belastingstarief bij de uitbetaling van het groepsverzekeringskapitaal) (4-256)      
  Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk
4-27
p. 61-62 4-27 p. 61-62 (PDF)
Vlaamse politiezones - Verkeersbeleid - Vraag naar een betere ondersteuning - Herverdeling van de middelen van het Verkeersveiligheidsfonds (4-6895)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6895
Vlaamse politiezones - Verkeersbeleid - Vraag naar een betere ondersteuning - Herverdeling van de middelen van het Verkeersveiligheidsfonds (4-6896)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 4-6896
Vluchtelingen - Uitwijzing met politie-escorte - Weigeringen door luchtvaartmaatschappijen (4-3499)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-3499
Vluchtelingen - Uitwijzing met politie-escorte - Weigeringen door luchtvaartmaatschappijen (4-6126)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6126
Vluchtmisdrijf - Aantallen - Veroordelingen (4-6850)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6850
Vluchtmisdrijf - Aantallen - Veroordelingen (4-6851)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6851
Voetbalstadions - Veiligheid (4-3060)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3060
Voetbalwedstrijden - Handhaving van de veiligheid - Tussenkomsten van de politie (4-3197)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3197
Voetgangers - Ongevallen - Aantallen - Gevolgen (4-6962)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6962
Voetgangers - Ongevallen - Aantallen - Gevolgen (4-6963)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 4-6963
Voorstel van resolutie betreffende de invoering van een CarriŤre Planning Systeem (CPS) (Elektronische consultatie van de persoonlijk opgebouwde rechten op het vlak van pensioenen, sociale zekerheid, tewerkstellingsbevorderende maatregelen, loopbaanonderbreking en tijdskrediet) (4-1159)      
  Voorstel van de dames Nahima Lanjri, Sabine de Bethune en Els Schelfhout en de heren Wouter Beke, Dirk Claes en Yves Leterme
4-1159/1
p. 1-6 4-1159/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de invoering van een verbeterd elektronisch stemsysteem (4-828)      
  Voorstel van de heer Dirk Claes c.s.
4-828/1
p. 1-5 4-828/1 p. 1-5 (PDF)
  Amendement nr 3 van de heer Dirk Claes c.s.
4-828/2
p. 2 4-828/2 p. 2 (PDF)
  Verslag van de heer Dirk Claes
4-828/3
p. 1-11 4-828/3 p. 1-11 (PDF)
  Bespreking
4-40
p. 54-60 4-40 p. 54-60 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de noodzaak van een plan van aanpak bij asbestbranden (4-1698)      
  Voorstel van de dames Cindy Franssen, Sabine de Bethune en Nahima Lanjri en de heren Dirk Claes, Jan Durnez en Tony Van Parys
4-1698/1
p. 1-5 4-1698/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de systematische screening en vaccinatie ter preventie van baarmoederhalskanker (4-528)      
  Verslag van de heer Dirk Claes
4-528/3
p. 1-10 4-528/3 p. 1-10 (PDF)
  Bespreking
4-84
p. 15-18 4-84 p. 15-18 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de terugkeer naar een stemsysteem met papieren stembiljetten bij de verkiezingen van juni 2009 (4-843)      
  Bespreking
4-40
p. 54-60 4-40 p. 54-60 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende diabetes (4-319)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke en Dirk Claes en de dames Nahima Lanjri en Els Schelfout
4-319/1
p. 1-11 4-319/1 p. 1-11 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende een adequate strijd tegen de mensenhandel (4-386)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke en Dirk Claes en de dames Els Schelfout, Nahima Lanjri en Sabine de Bethune
4-386/1
p. 1-3 4-386/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende uitbreiding van het systeem van de sociale derde betaler (4-1166)      
  Voorstel van mevrouw Nahima Lanjri en de heren Dirk Claes en Yves Leterme
4-1166/1
p. 1-6 4-1166/1 p. 1-6 (PDF)
  Intrekking
4-66
p. 72 4-66 p. 72 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende uitbreiding van het systeem van de sociale derde betaler (4-1185)      
  Voorstel van de dames Nahima Lanjri, Anne Delvaux en Christiane Vienne en van de heren Philippe Mahoux, Dirk Claes, Marc Elsen en Yves Leterme
4-1185/1
p. 1-6 4-1185/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake de rechtspositie van de reiziger die rechtstreeks boekt via een luchtvaartmaatschappij (4-1582)      
  Voorstel van de heren Dirk Claes, Wouter Beke en Pol Van Den Driessche en de dames Nahima Lanjri en Elke Tindemans
4-1582/1
p. 1-7 4-1582/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie over de strijd tegen de mensenhandel (4-1155)      
  Voorstel van de dames Nahima Lanjri en Sabine de Bethune en de heren Wouter Beke, Dirk Claes, Yves Leterme, Tony Van Parys en Hugo Vandenberghe
4-1155/1
p. 1-12 4-1155/1 p. 1-12 (PDF)
Voorstel van resolutie ter bevordering van e-zorg in BelgiŽ (Overheidsondersteuning om de ICT in de zorg een snelle opmars te laten kennen) (4-317)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke en Dirk Claes en de dames Nahima Lanjri en Els Schelfout
4-317/1
p. 1-7 4-317/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie tot bevordering van de economische ontwikkeling van de horecasector (Verlaging BTW-tarief - Forfaitair systeem sociale bijdragen en bedrijfsvoorheffing voor extra's - Zwartwerk - Spreiding over het ganse jaar van de prestaties onder studentencontract - Opheffing van de beperkte aftrekbaarheid van restaurantkosten - Afbouw van de excessen t.g.v. exclusieve afnameverplichtingen in de cafť-sector) (4-686)      
  Voorstel van de heer Dirk Claes, Wouter Beke, Louis Ide, Hugo Vandenberghe et Tony Van Parys
4-686/1
p. 1-7 4-686/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie tot herziening van de vergoedingsvoorwaarden voor een betere bestrijding van hepatitis C (4-1747)      
  Voorstel van de dames Nahima Lanjri, Cindy Franssen en Els Schelfhout en de heer Dirk Claes
4-1747/1
p. 1-6 4-1747/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie tot het opstarten van een sensibiliseringscampagne die wijst op de gevaren van alcoholgebruik tijdens de zwangerschap (4-607)      
  Verslag van de heer Dirk Claes
4-607/3
p. 1-4 4-607/3 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie tot verbetering van het systeem dat IGO-gerechtigden toestaat in het buitenland te verblijven (Inkomensgarantie voor ouderen) (4-1639)      
  Voorstel van de heren Jean-Paul Procureur, Dirk Claes en Franco Seminara en de dames Nahima Lanjri, Dominique Tilmans, Nele Lijnen, Christiane Vienne, Vanessa Matz en Caroline Persoons
4-1639/1
p. 1-4 4-1639/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake kwaliteits- en veiligheidsnormen voor menselijke organen, bestemd voor transplantatie (Subsidiariteits- en proportionnaliteitscontrole volgens het Verdrag van Lissabon - Inhoudelijk advies) (4-1148)      
  Advies aan de Europese Commissie
   Verslag van de heren Dirk Claes en Jacques Brotchi
4-1148/1
p. 1-23 4-1148/1 p. 1-23 (PDF)
  Bespreking
4-65
p. 49 4-65 p. 49 (PDF)
Vrachtwagenbestuurders - Bijkomende opleiding - Aandacht voor de verkeersregels (4-4985)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   dossier afgesloten
SV 4-4985
Vrachtwagenbestuurders - Bijkomende opleiding - Aandacht voor de verkeersregels (4-6070)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 4-6070
Vrachtwagens - Ongevallen - Aantallen (4-6971)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 4-6971
Wapenvergunningen - Toekenningen in 2008 - Aantallen - Uitbreiding van het systeem Ariadne (4-3195)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-3195
Wapenvergunningen - Toekenningen in 2008 - Aantallen - Uitbreiding van het systeem Ariadne (4-5943)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-5943
Wapenvergunningen en -erkenningen - Aantallen - Doel en evaluatie van het systeem Ariadne (4-4725)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-4725
Webwinkels - Online-verkoop - Overtredingen consumentenregels (4-4987)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten
SV 4-4987
Webwinkels - Online-verkoop - Overtredingen consumentenregels (4-5902)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-5902
Wereldkampioenschap voetbal 2018 - Eisen van de Fťdťration internationale de Football Association (FIFA) - Veiligheid (4-3500)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-3500
Wereldkampioenschap voetbal 2018 - Eisen van de Fťdťration internationale de Football Association (FIFA) - Veiligheid (4-5954)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-5954
Wereldkampioenschap voetbal 2018 - Kandidatuur van BelgiŽ - Voorbereidingen (4-4690)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4690
Wereldkampioenschap voetbal 2018 - Kandidatuur van BelgiŽ - Voorbereidingen (4-6023)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6023
Werknemers - Controle - Privťdetectives - Wettelijke beperkingen (4-7293)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7293
Werknemers - Controle - Privťdetectives - Wettelijke beperkingen (4-7294)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7294
Werkzaamheden aan jeugdhuizen - Toepassing van het verlaagd BTW-tarief (4-4498)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-4498
Wet van 13 augustus 2004 betreffende de vergunning van de handelsvestigingen - Nieuwe procedure - Impact (Ikea-wet) (4-2894)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-2894
Wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's - Uitvoeringsbesluiten - Stand van zaken (4-7463)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7463
Wetsontwerp betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook (4-1392)      
  Amendementen nrs 14 tot 16 van de heer Dirk Claes
4-1392/3
p. 1-3 4-1392/3 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) (4-1051)      
  Verslag van de heer Dirk Claes
4-1051/5
p. 1-9 4-1051/5 p. 1-9 (PDF)
  4-1051/5
p. 2-3 4-1051/5 p. 2-3 (PDF)
  4-1051/5
p. 3-5 4-1051/5 p. 3-5 (PDF)
  4-1051/5
p. 6-7 4-1051/5 p. 6-7 (PDF)
  4-1051/5
p. 7 4-1051/5 p. 7 (PDF)
  4-1051/5
p. 8 4-1051/5 p. 8 (PDF)
  4-1051/5
p. 8 4-1051/5 p. 8 (PDF)
  4-1051/5
p. 8 4-1051/5 p. 8 (PDF)
  4-1051/5
p. 8 4-1051/5 p. 8 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) (4-845)      
  Verslag van de heer Dirk Claes
4-845/2
p. 1-7 4-845/2 p. 1-7 (PDF)
  4-845/2
p. 2 4-845/2 p. 2 (PDF)
  4-845/2
p. 2-3 4-845/2 p. 2-3 (PDF)
  4-845/2
p. 5-6 4-845/2 p. 5-6 (PDF)
Wetsontwerp houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen (Regionale verkiezingen : de digitale transmissie van de processen-verbaal; het digitaal doorsturen van de contactgegevens van de kiesbureaus; de nummering van de kandidaten op de stembiljetten en op de schermen van de geautomatiseerde stemming; de inschrijving op de kiezerslijst van hun identificatienummer bij het Rijksregister - Federale verkiezingen : de aanpassing van de lijst met de personen die kunnen aangewezen worden in de functie van voorzitter van een stembureau of een stemopnemingsbureau, de door de gemeente te volgen procedure voor het erkennen van de kiezers die kandidaten voordragen, de versoepeling van de voorwaarden om, in geval van een reis naar het buitenland, een volmacht te geven en de organisatie door het kantonhoofdbureau van een opleiding aan de voorzitters van de stembureaus en stemopnemingsbureaus - De schorsing van het kiesrecht na een strafwettelijke veroordeling) (4-1253)      
  Verslag van de heer Dirk Claes
4-1253/3
p. 1 4-1253/3 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
4-70
p. 6-7 4-70 p. 6-7 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van ... betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook (Rookverbod drankgelegenheden) (4-1549)      
  Algemene bespreking
4-104
p. 13-20 4-104 p. 13-20 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement (De digitale transmissie van de processen-verbaal - Het digitaal doorsturen van de contactgegevens van de kiesbureaus - De nummering van de kandidaten op de stembiljetten en op de schermen van de geautomatiseerde stemming - De inschrijving op de kiezerslijst van hun identificatienummer bij het Rijksregister - De aanpassing van de lijst met de personen die kunnen aangewezen worden in de functie van voorzitter van een stembureau of een stemopnemingsbureau - De door de gemeente te volgen procedure voor het erkennen van de kiezers die kandidaten voordragen - De versoepeling van de voorwaarden om, in geval van een reis naar het buitenland, een volmacht te geven - De organisatie door het kantonhoofdbureau van een opleiding aan de voorzitters van de stembureaus en stemopnemingsbureaus) (4-1252)      
  Verslag van de heer Dirk Claes
4-1252/2
p. 1-13 4-1252/2 p. 1-13 (PDF)
  Algemene bespreking
4-70
p. 6-7 4-70 p. 6-7 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
4-70
p. 8-13 4-70 p. 8-13 (PDF)
Wetsvooorstel tot wijziging van artikel 433quinquies van het Strafwetboek teneinde de definitie van mensenhandel uit te breiden tot seksuele uitbuiting (4-1589)      
  Voorstel van de dames Nahima Lanjri en Sabine de Bethune en de heren Wouter Beke, Dirk Claes en Tony Van Parys
4-1589/1
p. 1-4 4-1589/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de tijdelijke aanvullende reglementen op het wegverkeer (Invoeging, in de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, van een bepaling die het college van burgemeester en schepenen bevoegd maakt voor het vaststellen van tijdelijke aanvullende reglementen) (4-795)      
  Voorstel van de heer Dirk Claes
4-795/1
p. 1-2 4-795/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de wetenschappelijke alternatieven voor dierproeven in het biomedisch onderzoek en tot oprichting van een Belgisch Centrum voor toxicogenomica (Science Based Toxicology programme) (4-242)      
  Verslag van de heer Dirk Claes
4-242/3
p. 1-13 4-242/3 p. 1-13 (PDF)
  Algemene bespreking
4-69
p. 30-31 4-69 p. 30-31 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende een algemeen rookverbod in gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook (4-601)      
  Voorstel van de heren Dirk Claes en Louis Ide
4-601/1
p. 1-11 4-601/1 p. 1-11 (PDF)
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heren Dirk Claes en Louis Ide
4-601/2
p. 1-2 4-601/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende een algemene regeling voor de rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en de bescherming van werknemers tegen tabaksrook (4-1141)      
  Voorstel van de heren Dirk Claes en Wouter Beke en de dames Nahima Lanjri en Elke Tindemans
4-1141/1
p. 1-12 4-1141/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende etikettering en gezondheidswaarschuwingen op verpakkingen van alcoholhoudende dranken die zwangere vrouwen ertoe aanzetten geen alcohol te consumeren (4-598)      
  Verslag van de heer Dirk Claes
4-598/2
p. 1 4-598/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel houdende instelling van een verbod tot het bedekken van het gelaat zodanig dat de identificatie van de persoon onmogelijk is (Invoeging artikel 559, 2į, in het Strafwetboek - Wijziging artikel 119bis Nieuwe Gemeentewet) (4-1427)      
  Voorstel van de heren Dirk Claes en Tony Van Parys en de dames Nahima Lanjri en Els Schelfhout
4-1427/1
p. 1-3 4-1427/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel houdende invoeging van een artikel 12bis in de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers (Onbetaald vrijwilligersverlof voor de vrijwilliger-bestuurslid van een vrijwilligersorganisatie) (4-316)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke en Dirk Claes en de dames Nahima Lanjri en Els Schelfout
4-316/1
p. 1-3 4-316/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel houdende jaarlijkse aanpassing van de sociale uitkeringen (Sociale zekerheid werknemers - Sociaal statuut zelfstandigen - Sociale bijstand - Wijziging KB nr 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, KB 25 november 1991 houdende werkloosheidsreglementering, wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, wet betreffende verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging, wetten betreffende schadeloosstelling voor beroepsziekten, arbeidsongevallenwet 10 april 1971, KB nr 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, KB 30 januari 1997 betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen, wet 29 maart 1976 betreffende gezinsbijslag voor zelfstandigen, KB van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering t.v.v. de zelfstandigen en de meewerkende echtgenoten, KB 18 november 1996 houdende invoering van een sociale verzekering zelfstandigen in geval van faillissement, wet 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, wet 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen, wet 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten en wet 20 juli 1971 tot instelling gewaarborgde gezinsbijslag) (4-532)      
  Voorstel van de dames Nahima Lanjri en Els Schelfhout en de heren Wouter Beke en Dirk Claes
4-532/1
p. 1-15 4-532/1 p. 1-15 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's (Mobiele bewakingscamera's geplaatst door de politiediensten - Advies van de korpschef betreffende de plaatsing van camera's in niet-besloten plaatsen) (4-1149)      
  Verslag van de heer Dirk Claes
4-1149/3
p. 1-64 4-1149/3 p. 1-64 (PDF)
  Aanvullend verslag van de heer Dirk Claes
4-1149/6
p. 1-3 4-1149/6 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
4-81
p. 38-45 4-81 p. 38-45 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet op de ziekenhuizen, gecoŲrdineerd op 7 augustus 1987, betreffende contracten van samenaankoop (Ziekenhuisfinanciering) (4-318)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke en Dirk Claes en de dames Nahima Lanjri en Els Schelfout
4-318/1
p. 1-10 4-318/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot bevordering van de werkgelegenheid van werknemers van buitenlandse origine (Aanvulling artikel 45, wet 22 december 1995 houdende maatregelen tot uitvoering van het meerjarenplan voor werkgelegenheid : opnemen van gegevens betreffende tewerkstelling van allochtonen in de sociale balans - Jaarlijks verslag van de minister van Ambtenarenzaken over de diversiteit in de verschillende federale overheidsdiensten en andere federale instellingen) (4-695)      
  Voorstel van de dames Nahima Lanjri, Sabine de Bethune en Els Schelfhout en de heren Wouter Beke en Dirk Claes
4-695/1
p. 1-6 4-695/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 10ter in de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, teneinde de onmogelijkheid om zich een akte van de burgerlijke stand te verschaffen in het kader van de procedure tot gezinshereniging, te compenseren, en tot aanvulling van artikel 628 van het Gerechtelijk Wetboek (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van artikel 12bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen) (Zie ook doc. 4-681) (4-77)      
  Verslag van de heer Dirk Claes
4-77/4
p. 1-30 4-77/4 p. 1-30 (PDF)
  Algemene bespreking
4-53
p. 28-31 4-53 p. 28-31 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering in het Strafwetboek van een verzwarende omstandigheid voor daders van bepaalde misdrijven tegen bepaalde personen bekleed met een openbare hoedanigheid (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel met betrekking tot de verzwarende omstandigheid voor daders van bepaalde misdrijven tegen bepaalde personen bekleed met een openbare hoedanigheid) (Politieagenten, ambtenaren van het bosbeheer, personeel van de administratie der Douane en Accijnzen, brandweerlui e.d.m. - Opzettelijk doden of toebrengen van een lichamelijk letsel) (4-495)      
  Voorstel van de heren Dirk Claes en Tony Van Parys
4-495/1
p. 1-5 4-495/1 p. 1-5 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 7 van de heer Dirk Claes c.s.
4-495/2
p. 1-4 4-495/2 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
4-53
p. 32-35 4-53 p. 32-35 (PDF)
  Aangehouden stemmingen en stemverklaring van de heer Philippe Mahoux
4-54
p. 32 4-54 p. 32 (PDF)
  4-54
p. 38 4-54 p. 38 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van de beperking van het toepassingsgebied van de hoofdelijke aansprakelijkheid van de opdrachtgevers voor de sociale en fiscale schulden van de (onder)aannemers (Sociale en fiscale fraude - Koppelbazen - Alle sectoren) (4-1681)      
  Voorstel van de dames Nahima Lanjri, Cindy Franssen en Els Schelfhout en de heer Dirk Claes
4-1681/1
p. 1-7 4-1681/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot organisatie van een betere controle op omkoping en weddenschappen op voetbalwedstrijden (4-1191)      
  Voorstel van de heren Roland Duchatelet, Dirk Claes, Alain Courtois, Marc Elsen, Philippe Moureaux en Pol Van Den Driessche
4-1191/1
p. 1-8 4-1191/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van het hergebruik van medische hulpmiddelen (4-1280)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke en Dirk Claes en de dames Nahima Lanjri en Els Schelfhout
4-1280/1
p. 1-4 4-1280/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot vaststelling van kwaliteits- en veiligheidsnormen voor het doneren, verkrijgen, testen, bewerken, bewaren en distribueren van menselijke weefsels en cellen (4-572)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Dirk Claes en Louis Ide en de dames Nahima Lanjri en Els Schelfhout
4-572/1
p. 1-39 4-572/1 p. 1-39 (PDF)
Wetsvoorstel tot verhoging van de transparantie van de kostprijs van elektronische geldverrichtingen (Verplichting voor de kredietinstellingen om de bankkaarthouder in te lichten) (4-1457)      
  Voorstel van de heren Dirk Claes, Wouter Beke en Tony Van Parys en mevrouw Elke Tindemans
4-1457/1
p. 1-4 4-1457/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot verhoging van het toegelaten inkomen van de "personen ten laste" in gezinnen met een invalide gezinshoofd (4-511)      
  Voorstel van de dames Nahima Lanjri en Els Schelfhout en de heren Wouter Beke en Dirk Claes
4-511/1
p. 1-3 4-511/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 187bis, 191bis en 194bis van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot het statuut van de referendarissen bij het Hof van Cassatie (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 187bis, 191bis en 194bis van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot het statuut van de referendarissen bij het Hof van Cassatie en van de referendarissen bij het Grondwettelijk Hof) (Openstellen van de derde toegangsweg tot de magistratuur voor de referendarissen (4-606)      
  Voorstel van de heren Hugo Vandenberghe, Tony Van Parys, Dirk Claes en Pol Van Den Driessche
4-606/1
p. 1-7 4-606/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving inzake de studentenarbeid (Socialezekerheidsbijdragen - Solidariteitsbijdragen - Personenbelasting : "persoon ten laste"; berekening van de nettobestaansmiddelen - Bedrijfsvoorheffing - Studentencontract - Wijziging KB 28 november 1969 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, vervangen bij KB 10 november 2005 - Wijziging KB 23 december 1996 houdende maatregelen met het oog op de invoering van een solidariteitsbijdrage op de tewerkstelling van studenten - Wijziging van de artt. 141 en 143 WIB 1992 en van bijlage III van het KB tot uitvoering van het WIB 1992) (4-878)      
  Voorstel van de heren Dirk Claes en Wouter Beke en mevrouw Nahima Lanjri
4-878/1
p. 1-8 4-878/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de regeling van de overlijdensverklaring en de aangifte van overlijden (Opmaken van een verklaring van overlijden door een arts - Overhandiging van deze verklaring aan de ambtenaar van de burgerlijke stand door getuigen - Wettelijke waarborgen d.m.v. steekproeven door wetsgeneesheren - Vermelding van plaats, datum en uur van het overlijden in de overlijdensakte - Euthanasie - Onnatuurlijk overlijden - Strafbepalingen - Wijzigingen artikelen 77 tot 84 Burgerlijk Wetboek en invoeging artikel 76bis in hetzelfde Wetboek - Wijziging artikelen 43 en 44 Wetboek van strafvordering : wetsgeneesheren) (4-427)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke en Dirk Claes en de dames Nahima Lanjri en Els Schelfout
4-427/1
p. 1-10 4-427/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994, met het oog op de invoering van de mogelijkheid dat niet-gemengde beroepsorganisaties van artsen kunnen deelnemen aan de artsenverkiezingen (Opheffing van de verplichting voor beroepsorganisaties om zich te richten tot huisartsen ťn specialisten maar met behoud van de mogelijkheid - De organisatie moet een minimumpercentage geneesheren bereiken om te mogen deelnemen aan de verkiezingen) (4-315)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke en Dirk Claes en de dames Nahima Lanjri en Els Schelfout
4-315/1
p. 1-2 4-315/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994, wat betreft de verscheidene hoedanigheden als persoon ten laste (4-617)      
  Voorstel van de dames Nahima Lanjri, Anne Delvaux, Els Schelfhout en Miet Smet en de heren Georges Dallemagne, Wouter Beke, Dirk Claes en Marc Elsen
4-617/1
p. 1-6 4-617/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale ombudsmannen, teneinde een wettelijke bescherming te verlenen aan ambtenaren die onregelmatigheden melden (4-338)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Dirk Claes, Hugo Vandenberghe, Luc Van den Brande en Tony Van Parys en de dames Sabine de Bethune, Nahima Lanjri en Els Schelfout
4-338/1
p. 1-15 4-338/1 p. 1-15 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, met het oog op het verbod van verkoop van alcoholhoudende dranken in automaten (4-1528)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune en de heer Dirk Claes
4-1528/1
p. 1-7 4-1528/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, met het oog op het verbod van verkoop van alcoholhoudende dranken in nachtwinkels en verkooppunten nabij benzinestations en autosnelwegen (4-1713)      
  Voorstel van de heer Dirk Claes en mevrouw Els Van Hoof
4-1713/1
p. 1-6 4-1713/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving op de bevolkingsregisters wat betreft de inschrijving van personen gevestigd in bepaalde woningen waarin permanente bewoning niet is toegelaten (Pand dat onbewoonbaar of ongeschikt is verklaard) (4-202)      
  Amendement nr 1 van mevrouw Nahima Lanjri en de heer Dirk Claes
4-202/2
p. 1-2 4-202/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van deel XII van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, bekrachtigd door de programmawet van 30 december 2001 (Verhelpen van discriminerende toestanden - Bekomen van een billijke inschaling - Voormalige korpsen van rijkswacht, gemeentepolitie en gerechtelijke politie - Arresten Grondwettelijk Hof) (4-1165)      
  Voorstel van de heren Dirk Claes, Philippe Moureaux en Marc Elsen
4-1165/1
p. 1-5 4-1165/1 p. 1-5 (PDF)
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heer Dirk Claes
4-1165/4
p. 1-2 4-1165/4 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de uitbreiding van de bevoegdheid van de vrederechter en van de rechtbank van eerste aanleg om kennis te nemen van de vordering om, ingeval het onmogelijk is in het kader van de procedure tot gezinshereniging, een akte van de burgerlijke stand voor te leggen, deze te vervangen door een akte van bekendheid (Aanvulling artt. 569 en 628 Gerechtelijk Wetboek - Zie ook doc. 4-77) (4-681)      
  Verslag van de heer Dirk Claes
4-681/2
p. 1 4-681/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
4-53
p. 28-31 4-53 p. 28-31 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek inzake het bewijs tot machtiging van een andere kiezer bij tijdelijk verblijf in het buitenland (4-590)      
  Algemene bespreking
4-70
p. 6-7 4-70 p. 6-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met betrekking tot de uitbreiding van het toepassingsgebied van de aftrekbare giften tot de instellingen en verenigingen binnen een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (Artikel 104) (4-1451)      
  Voorstel van de heren Dirk Claes, Wouter Beke, Tony Van Parys en Hugo Vandenberghe en mevrouw Elke Tindemans
4-1451/1
p. 1-4 4-1451/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het bestraffingsmechanisme van de overschrijding van de toegestane cumul van het rustpensioen met een beroepsinkomen (4-1594)      
  Voorstel van de dames Els Schelfhout, Sabine de Bethune en Nahima Lanjri en de heren Wouter Beke, Dirk Claes, Hugo Vandenberghe, Pol Van Den Driessche en Tony Van Parys
4-1594/1
p. 1-9 4-1594/1 p. 1-9 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de dames Lieve Van Ermen, Sabine de Bethune, Freya Piryns en Christiane Vienne en de heren Patrik Vankrunkelsven, Hugo Coveliers, Louis Ide, Bart Tommelein, Philippe Moureaux, Benoit Hellings, Philippe Mahoux, Johan Vande Lanotte, Dirk Claes, Philippe Monfils, Jean-Paul Procureur en Jurgen Ceder
4-105
p. 9-14 4-105 p. 9-14 (PDF)
  4-105
p. 19 4-105 p. 19 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 september 1999 betreffende de etikettering van voorverpakte voedingsmiddelen, om te wijzen op de gevaren van alcoholgebruik bij zwangere vrouwen (Alcoholische dranken) (4-530)      
  Verslag van de heer Dirk Claes
4-530/4
p. 1-12 4-530/4 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen, teneinde criteria in te voeren waaraan een tegensprekelijk debat tussen de kamers van de erkenningscommissies van geneesheren-specialisten en de Hoge Raad moet voldoen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen, teneinde criteria in te voeren waaraan een tegensprekelijk debat tussen de kamers van de erkenningscommissies van geneesheren-specialisten en de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en huisartsen moet voldoen) (Aanwijzing van 2 juristen in de Hoge Raad en van een jurist in elke erkenningscommissie, om die instanties te begeleiden bij de motivering van hun beslissingen - Verplichting voor de leden van de Hoge Raad hun respectieve disciplines actief te beoefenen - Erkenning van kandidaat-geneesheren-specialisten) (4-167)      
  Verslag van de heer Dirk Claes
4-167/4
p. 1-10 4-167/4 p. 1-10 (PDF)
  Algemene bespreking
4-30
p. 47-51 4-30 p. 47-51 (PDF)
Winkeldiefstallen - GeÔntegreerd beleid - Rol van de buurtinformatienetwerken (4-6943)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6943
Winkeldiefstallen - GeÔntegreerd beleid - Rol van de buurtinformatienetwerken (4-6944)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6944
Winkeldiefstallen - GeÔntegreerd beleid - Rol van de buurtinformatienetwerken (4-6945)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6945
Winterbanden - Verplicht gebruik (4-356)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Leterme, vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-356
Ziekenhuizen - Geweld tegen hulpverleners (4-6832)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-6832
Ziekenhuizen - Geweld tegen hulpverleners (4-6833)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6833
Zonnepanelen - Gevaren voor de brandweer - Procedures en initiatieven (4-3480)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3480
Zwarte doos - Personenwagens - Invoering (4-6960)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 4-6960
ďPolice-on-webĒ - Evaluatie - Uitbreiding (4-473)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Dewael, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-473
ďPolice-on-webĒ - Evaluatie - Uitbreiding (4-626)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-626
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999