Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6836

van Dirk Claes (CD&V) d.d. 9 februari 2010

aan de minister van Justitie

Gesloten jeugdinstelling - Geweigerde jongeren - Aantallen - Alternatieven

officiŽle statistiek
jeugdcriminaliteit
gesloten opleidingsinstituut
voltrekking van de straf

Chronologie

9/2/2010 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode

Vraag nr. 4-6836 d.d. 9 februari 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het kader van mijn werkzaamheden in de commissie voor de Binnenlandse Zaken en de Administratieve Aangelegenheden van de Senaat ontving ik graag een antwoord op volgende vragen :

1. Hoeveel jongeren die door een jeugdrechter naar een gesloten jeugdinstelling werden verwezen, konden wegens plaatsgebrek niet meteen worden opgenomen? Graag kreeg ik cijfers voor 2007, 2008 en 2009 en een geografische opdeling.

2. Hoeveel jongeren die door een jeugdrechter naar een gesloten jeugdinstelling werden verwezen, werden in een open jeugdinstelling opgenomen?

3. Hoeveel jongeren die door een jeugdrechter naar een gesloten jeugdinstelling werden verwezen, werden in een normale penitentiaire instelling opgenomen?