Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6829

van Dirk Claes (CD&V) d.d. 8 februari 2010

aan de minister van Justitie

Alcohol - Verkoop van alcohol aan minderjarigen

verkoopvergunning
minderjarigheid
jongere
alcoholhoudende drank

Chronologie

8/2/2010 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6828

Vraag nr. 4-6829 d.d. 8 februari 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het kader van mijn werkzaamheden in de commissie voor de Sociale Aangelegenheden van de Senaat ontving ik graag antwoord op volgende vragen.

1. Hoeveel processen-verbaal werden in 2009 opgesteld naar aanleiding van de verkoop van alcohol aan jongeren onder 16 en 18 jaar? Graag kreeg ik cijfers per gewest en een vergelijking met voorgaande jaren.

2. Heeft de minister indicaties die erop wijzen dat de verkoop van alcohol aan minderjarigen toeneemt? Wat zijn hiervan de mogelijke oorzaken?