Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6852

van Dirk Claes (CD&V) d.d. 9 februari 2010

aan de minister van Justitie

Bevolkingsregister - Ambtshalve schrapping - Aantallen - Oorzaken en gevolgen

registratie van een voertuig
bevolkingsregister
domicilie
officiŽle statistiek
geografische spreiding

Chronologie

9/2/2010 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 )
4/3/2010 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6853

Vraag nr. 4-6852 d.d. 9 februari 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het kader van mijn werkzaamheden in de commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden van de Senaat kreeg ik graag een antwoord op volgende vragen:

1. Hoeveel personen werden de afgelopen jaren ambtshalve geschrapt uit het bevolkingsregister van een stad of gemeente? Graag kreeg ik een opdeling per jaar (2007, 2008, 2009) en per gewest.

2. Wat zijn de meest frequente oorzaken van de ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister?

3. Wat zijn de voornaamste gevolgen van de ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister?

4. Worden andere officiŽle overheidsorganen op de hoogte gebracht van de schrapping uit het bevolkingsregister?

5. Kan het voertuig van een persoon die uit het bevolkingsregister werd geschrapt, geregistreerd blijven op het adres waar die persoon was ingeschreven of wordt de Dienst voor Inschrijving van de Voertuigen (DIV) op de hoogte gebracht van de schrapping?

Antwoord ontvangen op 4 maart 2010 :

Deze parlementaire vraag valt niet onder mijn bevoegdheid maar wel onder de bevoegdheid van mijn collega de minister van binnenlandse Zaken