S. 4-681 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de uitbreiding van de bevoegdheid van de vrederechter en van de rechtbank van eerste aanleg om kennis te nemen van de vordering om, ingeval het onmogelijk is in het kader van de procedure tot gezinshereniging, een akte van de burgerlijke stand voor te leggen, deze te vervangen door een akte van bekendheid
Philippe Moureaux    Sfia Bouarfa   

jurisdictiebevoegdheid
familiemigratie
politiek asiel
burgerlijke stand
bewijs
asielzoeker

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-681/1 4-681/1 (PDF) Wetsvoorstel 10/4/2008
4-681/2 4-681/2 (PDF) Verslag namens de commissie 16/12/2008
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
10/4/2008   Indiening Doc. 4-681/1 4-681/1 (PDF)
10/4/2008   Inoverwegingneming
10/4/2008   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
11/12/2008   Inschrijving op agenda
18/12/2008   Algemene bespreking Hand. 4-54 Hand. 4-54 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
10/4/2008   Verzending naar commissie
10/6/2008   Inschrijving op agenda
10/6/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Wouter Beke
10/6/2008   Bespreking
21/10/2008   Inschrijving op agenda
21/10/2008   Bespreking
4/11/2008   Inschrijving op agenda
4/11/2008   Bespreking
18/11/2008   Inschrijving op agenda
18/11/2008   Bespreking
25/11/2008   Inschrijving op agenda
25/11/2008   Hoorzitting met een vertegenwoordiger van de a.s.b.l. Association pour le droit des étrangers (ADDE)
25/11/2008   Hoorzitting met een vertegenwoordiger het Vlaams Minderhedencentrum vzw
25/11/2008   Hoorzitting met een vertegenwoordiger het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding
25/11/2008   Hoorzitting met een vertegenwoordiger het Belgisch comité voor hulp aan de vluchtelingen
25/11/2008   Gedachtewisseling
2/12/2008   Inschrijving op agenda
2/12/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Dirk Claes
2/12/2008   Bespreking
2/12/2008   Vervalt
ten gevolge van de aanneming van het wetsvoorstel nr. 4-77/1
16/12/2008   Inschrijving op agenda
16/12/2008   Vertrouwen rapporteur
18/12/2008   Vervalt
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Vervallen  
[S1] Behandeling door Senaat
Vervallen 18/12/2008
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Vervallen 10/6/2008, 21/10/2008, 4/11/2008, 18/11/2008, 25/11/2008, 2/12/2008, 16/12/2008