S. 4-77 Dossierfiche K. 52-1695

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 12bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
Philippe Moureaux    Sfia Bouarfa   

familiemigratie
politiek asiel
burgerlijke stand
bewijs
asielzoeker
rechtsvordering

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-77/1 4-77/1 (PDF) Wetsvoorstel 12/7/2007
4-77/2 4-77/2 (PDF) Amendementen 6/6/2008
4-77/3 4-77/3 (PDF) Amendementen 16/12/2008
4-77/4 4-77/4 (PDF) Verslag namens de commissie 16/12/2008
4-77/5 4-77/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 16/12/2008
4-77/6 4-77/6 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 18/12/2008
K. 52-1695/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 19/12/2008
K. 52-1695/2 Verslag namens de commissie 30/1/2009
K. 52-1695/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 5/2/2009
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
12/7/2007   Indiening Doc. 4-77/1 4-77/1 (PDF)
9/10/2007   Inoverwegingneming
9/10/2007   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
11/12/2008   Inschrijving op agenda
18/12/2008   Algemene bespreking Hand. 4-54 Hand. 4-54 (PDF)
18/12/2008   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-54 Hand. 4-54 (PDF)
18/12/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+42/-0/o0) Hand. 4-54 Hand. 4-54 (PDF)
Doc. 4-77/6 4-77/6 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
9/10/2007   Verzending naar commissie
11/3/2008   Inschrijving op agenda
11/3/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Wouter Beke
11/3/2008   Bespreking
8/4/2008   Inschrijving op agenda
8/4/2008   Regeling der werkzaamheden
10/6/2008   Inschrijving op agenda
10/6/2008   Bespreking
21/10/2008   Inschrijving op agenda
21/10/2008   Bespreking
4/11/2008   Inschrijving op agenda
4/11/2008   Bespreking
18/11/2008   Inschrijving op agenda
18/11/2008   Bespreking
25/11/2008   Inschrijving op agenda
25/11/2008   Hoorzitting met een vertegenwoordiger van de a.s.b.l. Association pour le droit des étrangers (ADDE)
25/11/2008   Hoorzitting met een vertegenwoordiger het Vlaams Minderhedencentrum vzw
25/11/2008   Hoorzitting met een vertegenwoordiger het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding
25/11/2008   Hoorzitting met een vertegenwoordiger het Belgisch comité voor hulp aan de vluchtelingen
25/11/2008   Gedachtewisseling
2/12/2008   Inschrijving op agenda
2/12/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Dirk Claes
2/12/2008   Bespreking
2/12/2008   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-1/o0)
2/12/2008   Aanneming na amendering
16/12/2008   Inschrijving op agenda
16/12/2008   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-77/4 4-77/4 (PDF)
16/12/2008   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 4-77/5 4-77/5 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
18/12/2008   Overzending Doc. K. 52-1695/1
30/1/2009   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 52-1695/2
5/2/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 81, p. 42-46
5/2/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+113/-28/o0)
Integraal verslag nr. 81, p. 69
Doc. K. 52-1695/3
5/2/2009   Aanneming zonder amendering
5/2/2009   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
8/3/2009   Bekrachtiging en afkondiging
2/7/2009   Bekendmaking (45239)
13/7/2009   Erratum (48044)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 18/12/2008
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Geamendeerd 11/3/2008, 8/4/2008, 10/6/2008, 21/10/2008, 4/11/2008, 18/11/2008, 25/11/2008, 2/12/2008, 16/12/2008
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 5/2/2009
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 19/12/2008 60 13/3/2009
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
8/3/2009 2/7/2009, blz 45239
Errata
Op 13/7/2009, blz 48044