Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6834

van Dirk Claes (CD&V) d.d. 9 februari 2010

aan de minister van Justitie

Bijzondere onderzoekstechnieken - Afluisteroperaties - Aantallen - Kostprijs

gerechtelijk onderzoek
telefoon- en briefgeheim

Chronologie

9/2/2010 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 )
23/4/2010 Antwoord

Vraag nr. 4-6834 d.d. 9 februari 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het kader van mijn werkzaamheden in de commissie voor de Binnenlandse Zaken en de Administratieve Aangelegenheden van de Senaat kreeg ik graag een antwoord op volgende vragen.

1. Hoeveel aanvragen tot toepassing van de onderzoekstechniek tot afluisteren werden in 2009 ingediend? Graag kreeg ik ook een vergelijking met voorgaande jaren.

2. Hoeveel afluisteroperaties hebben er effectief plaatsgevonden?

3. In welke onderzoeken wordt de afluistertechniek het vaakst toegepast?

4. Zijn de bevoegde instanties in sommige gevallen verplicht om voor de toepassing van de afluistertechniek een beroep te doen op vertalers/tolken?

5. Hoeveel bedraagt de totale kostprijs van de toepassing van de afluistertechniek in het kader van gerechtelijke onderzoeken?

Antwoord ontvangen op 23 april 2010 :

1 - Er zijn in 2009 5 265 telefoontaps geweest. In 2008 bedroeg het aantal aanvragen 4 386, hetzij een verhoging met 20 percent.

Er moet bij de interpretatie van deze getallen rekening mee worden gehouden dat een interceptie van een buitenlands mobiel nummer of een IMEI-nummer wordt beschouwd als drie afluisteroperaties. In dat specifieke geval worden alle drie de operatoren (Base, Mobistar en Proximus) tegelijkertijd gevorderd, want het doelwit kan zijn telefonieoperator vrij kiezen.

2 - Zie boven.

Er is geen verschil tussen het aantal aanvragen en het effectieve aantal afluisteroperaties.

3 - Deze techniek wordt hoofdzakelijk gebruikt voor de volgende strafbare feiten:

  1. drugshandel,

  2. zware diefstal, afpersing en bedreiging,

  3. moord en doodslag,

  4. criminele organisatie en georganiseerde misdaad.

4 - De autoriteiten doen indien nodig een beroep op vertalers en tolken wanneer de politieambtenaar de door het doelwit gebruikte taal niet beheerst.

5 - In 2009 bedroegen de totale kosten van deze onderzoeksmethode 18 427 827,69 euro waarvan 6 776 350,49 euro voor afluisteroperaties en 11 651 477,20 euro voor opsporingen.