S. 4-242 Dossierfiche K. 52-1918

Wetsontwerp tot oprichting van een Belgisch Centrum voor alternatieven voor dierproeven
Philippe Mahoux    Nahima Lanjri    Christine Defraigne    Patrik Vankrunkelsven    Myriam Vanlerberghe    Georges Dallemagne    Isabelle Durant   

giftige stof
proefneming met dieren
ziekte
toxicologie
cytologie
verontreiniging
medische research
EU-programma
DNA
onderzoeksorganisme

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-242/1 4-242/1 (PDF) Wetsvoorstel 3/10/2007
4-242/2 4-242/2 (PDF) Amendementen 17/3/2009
4-242/4 4-242/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 17/3/2009
4-242/3 4-242/3 (PDF) Verslag namens de commissie 24/3/2009
4-242/5 4-242/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 26/3/2009
K. 52-1918/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 27/3/2009
K. 52-1918/2 Amendementen 28/4/2009
K. 52-1918/3 Verslag namens de commissie 7/5/2009
K. 52-1918/4 Tekst aangenomen door de commissie 7/5/2009
K. 52-1918/5 Tekst geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers en teruggezonden naar de Senaat 14/5/2009
4-242/6 4-242/6 (PDF) Ontwerp geamendeerd door de Kamer en teruggezonden naar de Senaat 15/5/2009
4-242/7 4-242/7 (PDF) Verslag namens de commissie 19/5/2009
4-242/8 4-242/8 (PDF) Beslissing om in te stemmen met het door de Kamer geamendeerde ontwerp 28/5/2009
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
3/10/2007   Indiening
Herindiening 3-1843/1.
Doc. 4-242/1 4-242/1 (PDF)
25/10/2007   Inoverwegingneming
25/10/2007   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
19/3/2009   Inschrijving op agenda
26/3/2009   Algemene bespreking Hand. 4-69 Hand. 4-69 (PDF)
26/3/2009   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-69 Hand. 4-69 (PDF)
26/3/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+47/-0/o7) Hand. 4-69 Hand. 4-69 (PDF)
Doc. 4-242/5 4-242/5 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
25/10/2007   Verzending naar commissie
9/4/2008   Inschrijving op agenda
9/4/2008   Niet behandeld
16/4/2008   Inschrijving op agenda
16/4/2008   Niet behandeld
23/4/2008   Inschrijving op agenda
23/4/2008   Niet behandeld
30/4/2008   Inschrijving op agenda
30/4/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Dirk Claes
30/4/2008   Bespreking
7/5/2008   Inschrijving op agenda
7/5/2008   Bespreking
14/1/2009   Inschrijving op agenda
14/1/2009   Bespreking
3/3/2009   Inschrijving op agenda
3/3/2009   Hoorzitting met de heer Joseph-Paul Beaufays, chargé de cours au Département de Sciences, Philosophies et Sociétés, FUNDP
17/3/2009   Inschrijving op agenda
17/3/2009   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o0)
17/3/2009   Aanneming na amendering
24/3/2009   Inschrijving op agenda
24/3/2009   Goedkeuring verslag
(9 stemmen)
Doc. 4-242/3 4-242/3 (PDF)
24/3/2009   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 4-242/4 4-242/4 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
26/3/2009   Overzending Doc. K. 52-1918/1
28/4/2009   Aanneming in commissie (geamendeerd, verbeterd en nieuw opschrift)
Bulletin van wetgevende werkzaamheden nr. 279
Doc. K. 52-1918/3
14/5/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 98, p. 46-54
14/5/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+127/-1/o3)
Integraal verslag nr. 98, p. 92-93
Doc. K. 52-1918/5
14/5/2009   Aanneming na amendering door commissie
  [S3] Behandeling door Senaat
15/5/2009   Overzending Doc. 4-242/6 4-242/6 (PDF)
15/5/2009   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
20/5/2009   Inschrijving op agenda
28/5/2009   Algemene bespreking Hand. 4-78 Hand. 4-78 (PDF)
28/5/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+59/-0/o0) Hand. 4-78 Hand. 4-78 (PDF)
Doc. 4-242/8 4-242/8 (PDF)
15/5/2009   Verzending naar commissie
19/5/2009   Inschrijving op agenda
19/5/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Christiane Vienne
19/5/2009   Bespreking
19/5/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
19/5/2009   Aanneming zonder amendering
19/5/2009   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-242/7 4-242/7 (PDF)
28/5/2009   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
De Senaat stemt in met de tekst zoals die door de Kamer werd geamendeerd.
2/6/2009   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
9/6/2009   Bekrachtiging en afkondiging
24/8/2009   Bekendmaking (56346-56347)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 26/3/2009
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Geamendeerd 30/4/2008, 7/5/2008, 14/1/2009, 3/3/2009, 17/3/2009, 24/3/2009
[K2] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 14/5/2009
[S3] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 28/5/2009
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 19/5/2009
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 27/3/2009 60 10/6/2009
Overzending aan Senaat (S2) Onderzoekstermijn (S2) 16/5/2009 15 1/6/2009
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
9/6/2009 24/8/2009, blz 56346-56347