S. 4-1149 Dossierfiche K. 52-2076

Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's
Filip Anthuenis    Nele Lijnen   

eerbiediging van het privé-leven
videobewaking
politie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1149/1 4-1149/1 (PDF) Wetsvoorstel 29/1/2009
4-1149/2 4-1149/2 (PDF) Amendementen 9/6/2009
4-1149/4 4-1149/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 9/6/2009
4-1149/3 4-1149/3 (PDF) Verslag namens de commissie 16/6/2009
4-1149/5 4-1149/5 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 25/6/2009
4-1149/6 4-1149/6 (PDF) Aanvullend verslag namens de commissie 25/6/2009
4-1149/7 4-1149/7 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie na de terugzending door de plenaire vergadering 25/6/2009
4-1149/8 4-1149/8 (PDF) Amendementen op de tekst aangenomen door de commissie na terugzending door plenaire 25/6/2009
4-1149/9 4-1149/9 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 25/6/2009
K. 52-2076/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 26/6/2009
K. 52-2076/2 Advies van de Raad van State 28/8/2009
K. 52-2076/3 Advies van de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 17/9/2009
K. 52-2076/4 Verslag namens de commissie 16/10/2009
K. 52-2076/5 Tekst verbeterd door de commissie 16/10/2009
K. 52-2076/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 22/10/2009
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
29/1/2009   Indiening Doc. 4-1149/1 4-1149/1 (PDF)
29/1/2009   Inoverwegingneming
29/1/2009   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
18/6/2009   Inschrijving op agenda
25/6/2009   Algemene bespreking Hand. 4-81 Hand. 4-81 (PDF)
25/6/2009   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 4-1149/5 4-1149/5 (PDF)
25/6/2009   Terugzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
25/6/2009   Inschrijving op agenda
25/6/2009   Algemene bespreking Hand. 4-81 Hand. 4-81 (PDF)
25/6/2009   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-81 Hand. 4-81 (PDF)
25/6/2009   Amendementen op de tekst aangenomen door commissie na terugzending door plenaire Doc. 4-1149/8 4-1149/8 (PDF)
25/6/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+43/-4/o8) Hand. 4-81 Hand. 4-81 (PDF)
Doc. 4-1149/9 4-1149/9 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
29/1/2009   Verzending naar commissie
10/2/2009   Inschrijving op agenda
10/2/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Dirk Claes
10/2/2009   Bespreking
5/5/2009   Inschrijving op agenda
5/5/2009   Niet behandeld
12/5/2009   Inschrijving op agenda
12/5/2009   Bespreking
19/5/2009   Inschrijving op agenda
19/5/2009   Bespreking
9/6/2009   Inschrijving op agenda
9/6/2009   Bespreking
9/6/2009   Stemming over het geheel: geamendeerd (+6/-0/o3)
9/6/2009   Aanneming na amendering
16/6/2009   Inschrijving op agenda
16/6/2009   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 4-1149/3 4-1149/3 (PDF)
16/6/2009   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 4-1149/4 4-1149/4 (PDF)
25/6/2009   Terugzending naar commissie
25/6/2009   Inschrijving op agenda
25/6/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Dirk Claes
25/6/2009   Bespreking
25/6/2009   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-1/o0)
25/6/2009   Aanneming na amendering
25/6/2009   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 4-1149/6 4-1149/6 (PDF)
25/6/2009   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 4-1149/7 4-1149/7 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
26/6/2009   Overzending Doc. K. 52-2076/1
15/7/2009   Externe adviesaanvraag: Raad van State
Integraal verslag nr. 111 Bijlage 16/07/2009, p. 9
28/8/2009   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 52-2076/2
17/9/2009   Ontvangst extern advies: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Doc. K. 52-2076/3
16/10/2009   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 52-2076/4
22/10/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 118, p. 34-53
22/10/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+124/-11/o0)
Integraal verslag nr. 118, p. 70
Doc. K. 52-2076/6
22/10/2009   Aanneming zonder amendering
15/7/2009   Opschorting termijn
28/8/2009   Hervatting termijn
22/10/2009   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
12/11/2009   Bekrachtiging en afkondiging
18/12/2009   Bekendmaking (79682-79685)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 25/6/2009
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Geamendeerd 10/2/2009, 12/5/2009, 19/5/2009, 9/6/2009, 16/6/2009
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Geamendeerd 25/6/2009
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 22/10/2009
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 27/6/2009 60 30/11/2009
Opschorting termijn Onderzoekstermijn (K1) 27/6/2009 42
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (K1) 27/6/2009 42 2/12/2009
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
12/11/2009 18/12/2009, blz 79682-79685