S. 4-167 Dossierfiche K. 52-1187

Wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen, teneinde criteria in te voeren waaraan een tegensprekelijk debat tussen de kamers van de erkenningscommissies van geneesheren-specialisten en de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en huisartsen moet voldoen
Jacques Brotchi   

beroepskwalificatie
toegang tot het beroepsleven
dokter
chirurg
rechtsmiddel
rechten van de verdediging

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-167/1 4-167/1 (PDF) Wetsvoorstel 28/8/2007
4-167/2 4-167/2 (PDF) Amendementen 21/4/2008
4-167/3 4-167/3 (PDF) Amendementen 7/5/2008
4-167/5 4-167/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 7/5/2008
4-167/4 4-167/4 (PDF) Verslag namens de commissie 14/5/2008
4-167/6 4-167/6 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 22/5/2008
K. 52-1187/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 23/5/2008
K. 52-1187/2 Amendementen 4/11/2008
K. 52-1187/3 Verslag namens de commissie 13/11/2008
K. 52-1187/4 Tekst aangenomen door de commissie 13/11/2008
K. 52-1187/5 Tekst geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers en teruggezonden naar de Senaat 20/11/2008
4-167/7 4-167/7 (PDF) Ontwerp geamendeerd door de Kamer en teruggezonden naar de Senaat 21/11/2008
4-167/8 4-167/8 (PDF) Verslag namens de commissie 26/11/2008
4-167/9 4-167/9 (PDF) Beslissing om in te stemmen met het door de Kamer geamendeerde ontwerp 27/11/2008
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
28/8/2007   Indiening
Herindiening 3-2020/1.
Doc. 4-167/1 4-167/1 (PDF)
9/10/2007   Inoverwegingneming
9/10/2007   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
15/5/2008   Inschrijving op agenda
22/5/2008   Algemene bespreking Hand. 4-30 Hand. 4-30 (PDF)
22/5/2008   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-30 Hand. 4-30 (PDF)
22/5/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+46/-0/o0) Hand. 4-30 Hand. 4-30 (PDF)
Doc. 4-167/6 4-167/6 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
9/10/2007   Verzending naar commissie
9/4/2008   Inschrijving op agenda
9/4/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Dirk Claes
9/4/2008   Bespreking
16/4/2008   Inschrijving op agenda
16/4/2008   Bespreking
22/4/2008   Inschrijving op agenda
22/4/2008   Gedachtewisseling
met de heer Dirk Cuypers, voorzitter van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen, mevrouw M. Temmerman, voorzitter van de Nederlandstalige kamer en de heer L. Jeanmart, voorzitter van de Franstalige kamer
22/4/2008   Bespreking
7/5/2008   Inschrijving op agenda
7/5/2008   Bespreking
7/5/2008   Stemming over het geheel: geamendeerd (+12/-0/o0)
7/5/2008   Aanneming na amendering
14/5/2008   Inschrijving op agenda
14/5/2008   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 4-167/4 4-167/4 (PDF)
14/5/2008   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 4-167/5 4-167/5 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
22/5/2008   Overzending Doc. K. 52-1187/1
13/11/2008   Aanneming in commissie (geamendeerd en verbeterd) Doc. K. 52-1187/3
20/11/2008   Bespreking
Integraal verslag nr. 61, p. 53-55
20/11/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 61, p. 92-93
Doc. K. 52-1187/5
20/11/2008   Aanneming na amendering door commissie
  [S3] Behandeling door Senaat
21/11/2008   Overzending Doc. 4-167/7 4-167/7 (PDF)
21/11/2008   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
27/11/2008   Inschrijving op agenda
27/11/2008   Algemene bespreking Hand. 4-50 Hand. 4-50 (PDF)
27/11/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+54/-0/o0)
De Senaat stemt in met de tekst zoals deze door de Kamer werd geamendeerd
Hand. 4-50 Hand. 4-50 (PDF)
Doc. 4-167/9 4-167/9 (PDF)
21/11/2008   Verzending naar commissie
26/11/2008   Inschrijving op agenda
26/11/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Jean-Jacques De Gucht
26/11/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o1)
26/11/2008   Aanneming zonder amendering
26/11/2008   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 4-167/8 4-167/8 (PDF)
27/11/2008   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
1/12/2008   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
10/12/2008   Bekrachtiging en afkondiging
9/1/2009   Bekendmaking (556-557)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 22/5/2008
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Geamendeerd 9/4/2008, 16/4/2008, 22/4/2008, 7/5/2008, 14/5/2008
[K2] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 20/11/2008
[S3] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 27/11/2008
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 26/11/2008
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 23/5/2008 60 16/10/2008
Overzending aan Senaat (S2) Onderzoekstermijn (S2) 22/11/2008 15 8/12/2008
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/12/2008 9/1/2009 , blz 556-557

Kruispuntbank van de wetgeving