Auteurs- en sprekersregister betreffende "Van Rompuy Peter" (Legislatuur 2019-....)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
5G-infrastructuur - Europese aanbevelingen - Implementatie (7-356)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer De Backer, minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee
   Antwoord
SV 7-356
Aanwenden van de fiscale balans - Gebruik - Bedragen - Mogelijke toekomstige uitbereidingsmogelijkheden - Initiatief van een interfederale fiscale balans (7-1185)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Van Peteghem, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding
   Antwoord
SV 7-1185
Aanwenden van de fiscale balans - Gebruik - Bedragen - Mogelijke toekomstige uitbereidingsmogelijkheden - Initiatief van een interfederale fiscale balans - Stand van zaken (7-1561)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Van Peteghem, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding
   Antwoord
SV 7-1561
Actieve trajectcontroles - Vlaams-Brabant - Stand van zaken - AMS-systeem - aanpassingen op federaal niveau (7-1242)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-1242
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) - Gegevensbeschermingsautoriteit - Handhaving (7-151)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw Muylle, minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking
   Antwoord
SV 7-151
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) - Handhaving door de Gegevensbeschermingsautoriteit (7-287)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer De Backer, minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee
   Antwoord
SV 7-287
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) - Handhaving door de Gegevensbeschermingsautoriteit - Informatiedossiers - Bemiddelingen en klachten - Controledossiers - Cijfers (7-1456)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Michel, staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 7-1456
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) - Handhaving door de Gegevensbeschermingsautoriteit - Informatiedossiers - Bemiddelingen en klachten - Controledossiers - Cijfers (7-973)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Michel, staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 7-973
Alternatieve energiebron - Waterstof - Ontwikkeling - Projecten reeds opgestart - Betrokkene partners - Budget - REPowerEU - Bijdrage (7-1777)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw Van der Straeten, minister van Energie
   Antwoord
SV 7-1777
Antidumping - Klachten - Cijfers - Europese Commissie - Onderzoek - Conclusies - Maatregelen (7-897)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Dermagne, vice-eersteminister en minister van Economie en Werk
   Antwoord
SV 7-897
Arrondissement Halle-Vilvoorde - Politiepersoneel - Personeelstekort - Aanpak - Overleg tijdens een toekomstforum (7-1656)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-1656
Arrondissement Halle-Vilvoorde - Politiezones - Personeelstekort - Cijfers - Maatregelen (7-364)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 7-364
Arrondissement Halle-Vilvoorde - Politiezones - Politiepersoneel - Cijfers - Structureel tekort aan personeel - Maatregelen - Overleg met de lokale besturen - Eventuele fusies van politiezones (7-825)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-825
Arrondissement Halle-Vilvoorde - Politiezones - Politiepersoneel - Cijfers - Structureel tekort aan personeel - Maatregelen - Politiebudget - Progressieve verhoging - Verdeling - Eventuele fusies van politiezones (7-1275)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-1275
Bedrijven - Administratieve lasten - Europese Commissie - Aanbevelingen over het nationale hervormingsprogramma 2020 van BelgiŽ - Daling van de lasten - Evolutie - Maatregelen (7-578)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer De Backer, minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee
   Antwoord
SV 7-578
Begraafplaatsen - Feiten van diefstal en vandalisme - Cijfers (7-1473)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-1473
Belasting over de toegevoegde waarde - 6 %-regeling - Afbraak en nieuwbouw - Leveringsproblemen - Prijsstijgingen (7-1353)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Van Peteghem, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding
   Antwoord
SV 7-1353
Belastingaangifte - Indiening - Federale overheidsdienst (FOD) FinanciŽn - Ondersteuning van burgers - Parameters - Cijfers - Evolutie (7-1993)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Van Peteghem, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding en de Nationale Loterij
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1993
Belastingen en heffingen - Inningspercentages - Oninbaar gestelde belastingen en heffingen - Overzicht - Inningscyclus - Kosten om bedragen te innen (7-1149)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Van Peteghem, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding
   Antwoord
SV 7-1149
Belgian Growth Fund - Kapitaal - Partners - Functionering - Beheer - Evaluatie (7-215)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 7-215
Belgische bedrijven - Jaarrekening - Opnemen van klimaatgerelateerde risico's - Initiatief van de Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC) - Stand van zaken in BelgiŽ (7-898)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Van Peteghem, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding
   Antwoord
SV 7-898
Belgische bedrijven - Jaarrekening - Opnemen van klimaatgerelateerde risico's - Initiatief van de Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC) - Stand van zaken in BelgiŽ (7-948)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Dermagne, vice-eersteminister en minister van Economie en Werk
   Antwoord
SV 7-948
Belgische gasvoorraden - Maatregelen om te garanderen - Oproep voor minder gasverbruik - Compensatie voor bedrijven die minder verbruiken - Maatregelen voor grootverbruikers - Rol van de Gewesten - Aanvulling van de gasvoorraden - Extra budget (7-1719)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw Van der Straeten, minister van Energie
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1719
Belgische gasvoorraden - Niveau - Komende winter - Vooropgesteld niveau (7-1702)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw Van der Straeten, minister van Energie
   Antwoord
SV 7-1702
Belgische overheidsuitgaven - Nationale Bank van BelgiŽ - Economische en financiŽle bevindingen voor 2020 - Conclusie (7-1147)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Van Peteghem, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding
   Antwoord
SV 7-1147
Bescherming van de consument - Eenzijdig wijzigen van prijzen, kenmerken en voorwaarden van een overeenkomst - Economische Inspectie - Meldingen - Klachten - Cijfers - Onderzoek - Resultaat (7-1478)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Dermagne, vice-eersteminister en minister van Economie en Werk
   Antwoord
SV 7-1478
Bescherming van de consument - Eenzijdig wijzigen van prijzen, kenmerken en voorwaarden van een overeenkomst - Economische Inspectie - Meldingen - Klachten - Cijfers - Onderzoek - Resultaat (7-1479)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw De Bleeker, staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, toegevoegd aan de minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-1479
Bijzondere Belastinginspectie - Algemene administratie van de Fiscaliteit - Klachten en meldingen over inbreuken - Cijfers - Evaluatie (7-1891)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Van Peteghem, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding en de Nationale Loterij
   Antwoord
SV 7-1891
Bijzondere Belastinginspectie - Algemene administratie van de Fiscaliteit - Klachten en meldingen over inbreuken - Cijfers - Invloed van de pandemie van Covid-19 (7-1461)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Van Peteghem, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding
   Antwoord
SV 7-1461
Bpost - Dienst ęElke zaak onlineĽ - Gratis adviesgesprekken - Webshops opgestart en gestopt - Cijfers - Evolutie van de dienst in de toekomst (7-1193)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw De Sutter, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 7-1193
Bpost - Mogelijkheid om pakjes voor retour aan de deur kunnen meegeven met de postbode - Proefproject - Cijfers (7-1529)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw De Sutter, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 7-1529
Bpost - Onderaannemers en subcontractors - Cijfers - Aanstellen - Procedure - Vereisten en verplichtingen (7-1077)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw De Sutter, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 7-1077
Brexit - Impact - Aankoop van goederen vanuit het Verenigd Koninkrijk - Onverwachte kosten verbonden aan douaneformaliteiten - Klachten - Aantal - Bescherming van de consument - Maatregelen (7-1222)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw De Bleeker, staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, toegevoegd aan de minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-1222
Brexit - Impact - Aantal grenswachten - Inzet (7-1224)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-1224
Brexit - Impact - Algemene administratie van de Douane & Accijnzen (AAD&A) - Personeelsbezetting - Mogelijke bijsturing (7-1223)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Van Peteghem, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding
   Antwoord
SV 7-1223
Broeikasgasuitstoot - Vermindering - Elektrificatie van het wagenpark - Federale financiŽn - Impact - Bijkomende kosten en opbrengsten (7-1417)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Van Peteghem, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding
   Antwoord
SV 7-1417
Broeikasgasuitstoot - Vermindering - Elektrificatie van het wagenpark - Federale financiŽn - Impact - Bijkomende kosten en opbrengsten (7-1418)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw De Bleeker, staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, toegevoegd aan de minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-1418
Brussels Airport Company (BAC) - Aandeelhouderschap - Federale overheid - Participatie (7-1827)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Gilkinet, vice-eersteminister en minister van Mobiliteit
   Antwoord
SV 7-1827
Brussels Airport Company (BAC) - Aandeelhouderschap - Federale overheid - Participatie (7-1828)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Van Peteghem, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding en de Nationale Loterij
   Antwoord
SV 7-1828
Brussels Airport Company (BAC) - Voorzitter - Selectieprocedure - Stand van zaken (7-1892)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Gilkinet, vice-eersteminister en minister van Mobiliteit
   Antwoord
SV 7-1892
Brusselse Ring - Snelheidsverlaging - Verkeersovertredingen - Overdreven snelheid - Boetes - Cijfers - Analyse (7-1762)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-1762
Brusselse Ring - Snelheidsverlaging - Verkeersovertredingen - Overdreven snelheid - Boetes - Cijfers - Analyse (7-872)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met Noordzee
   Antwoord
SV 7-872
Brusselse Ring - Snelheidsverlaging - Verkeersovertredingen - Overdreven snelheid - Boetes - Cijfers - Analyse (7-873)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-873
Buschauffeurs - Alcohol- of druggebruik - Specifieke controles - Cijfers (7-1606)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-1606
Centraal Meldpunt voor een eerlijke concurrentie - Aantal meldingen - Evolutie (Covid-19) (7-1580)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1580
Coronacrisis - Gevolgen - Lokale handelaars - Oplossingen - Export - Maatregelen (Covid-19) (7-1148)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Van Peteghem, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding
   Antwoord
SV 7-1148
Coronacrisis - Gevolgen - Lokale handelaars - e-commerce - Leveringsopties - Duurzaamheid - Maatregelen (Covid-19) (7-1145)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Dermagne, vice-eersteminister en minister van Economie en Werk
   Antwoord
SV 7-1145
Coronacrisis - Gevolgen - Lokale handelaars - e-commerce - Leveringsopties - Duurzaamheid - Maatregelen (Covid-19) (7-1146)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw De Bleeker, staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, toegevoegd aan de minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-1146
Coronacrisis - Impact - Faillissementen en jobs - Cijfers (Covid-19) (7-880)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Dermagne, vice-eersteminister en minister van Economie en Werk
   Antwoord
SV 7-880
Coronacrisis - Teleoperatoren - Tarieven - Stijging - Cijfers - Maatregelen (Covid-19) (7-571)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer De Backer, minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee
   Antwoord
SV 7-571
Coronacrisis - Zelfstandige sector - Kredieten in mandaat - Verplichte omzetting naar hypotheek - Cijfers - Procedures - Steun van de overheid (Covid-19) (7-874)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Van Peteghem, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding
   Antwoord
SV 7-874
Coronacrisis - gevolgen - Lokale handelaars - Oplossingen - Ondersteuning - Rol voor de betaalproviders - Aankopen online en offline - Tarieven - Maatregelen (Covid-19) (7-1143)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Dermagne, vice-eersteminister en minister van Economie en Werk
   Antwoord
SV 7-1143
Coronacrisis - gevolgen - Lokale handelaars - Oplossingen - Ondersteuning - Rol voor de betaalproviders - Aankopen online en offline - Tarieven - Maatregelen (Covid-19) (7-1144)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw De Bleeker, staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, toegevoegd aan de minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-1144
Coronacrisis - gevolgen - Lokale handelaars - Oplossingen - e-commerce - Ondersteuning - Rol van Bpost - Logistieke speler (Covid-19) (7-1142)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw De Sutter, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 7-1142
Covid-19 - Impact - Buitenlandse werknemers in BelgiŽ - Belgen die in het buitenland werken - Personenbelastingen - Bijdrage aan de Rijksdienst voor sociale zekerheid - Betaling - Verplichtingen - Noodzakelijke aanpassingen (7-1078)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Dermagne, vice-eersteminister en minister van Economie en Werk
   Antwoord
SV 7-1078
Covid-19 - Impact - Buitenlandse werknemers in BelgiŽ - Belgen die in het buitenland werken - Personenbelastingen - Bijdrage aan de Rijksdienst voor sociale zekerheid - Betaling - Verplichtingen - Noodzakelijke aanpassingen (7-1079)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Van Peteghem, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding
   Antwoord
SV 7-1079
Covid-19 - Overheden - Technische werkloosheid - Gebruik - Cijfers (7-864)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Dermagne, vice-eersteminister en minister van Economie en Werk
   Antwoord
SV 7-864
Crematies - Thuisbewaringen - Registratie - Aantal en aandeel - Evolutie - Wetgeving - Mogelijke aanpassing (7-1721)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-1721
Digitale kwetsbaarheid - Proefproject Bpost - Aanwezigheid van student informatica in de Bpost-kantoren - Administratieve formaliteiten - Hulp aan de bezoekers - Evaluatie (7-2173)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw De Sutter, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 7-2173
Digitale lootboxen - Impact - Rechten en belangen van de consument - Bescherming - Mogelijke wetgeving initiatief - Rol van de Europese Unie (EU) (7-1715)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw De Bleeker, staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, toegevoegd aan de minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-1715
Dividenden - Inkomstenbron voor de federale overheid - Participaties - Cijfers (7-1761)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Van Peteghem, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding en de Nationale Loterij
   Antwoord
SV 7-1761
Donatie menselijk lichaamsmateriaal - Verklaring - Nieuwe aanmeldmogelijkheden - Cijfers - Evaluatie (7-643)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   dossier afgesloten
SV 7-643
Donatie menselijk lichaamsmateriaal - Verklaring - Nieuwe aanmeldmogelijkheden - Cijfers - Evaluatie (7-752)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-752
E-commerce - Buitenlandse webshops - Oneerlijke concurrente - Klachten - Boetes - Cijfers - Proactieve benadering - Maatregelen (Covid-19) (7-566)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw Muylle, minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking
   Antwoord
SV 7-566
E-commerce - Frauderisico's - Opsporing - Pilootactie - Stand van zaken (7-1303)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Van Peteghem, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding
   Antwoord
SV 7-1303
E-commercesites - Aankopen - Economische Inspectie - Controles - Cijfers (7-1861)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw Bertrand, staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, toegevoegd aan de Minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-1861
E-commercesites - Aankopen - Economische Inspectie - Controles - Cijfers voor 2023 (7-2189)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw Bertrand, staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, toegevoegd aan de Minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-2189
E-commercesites - Aankopen - Economische Inspectie - Controles - Eigen initiatief - Cijfers (7-1453)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw De Bleeker, staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, toegevoegd aan de minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-1453
E-commercesites - Aankopen - Economische Inspectie - Controles - Eigen initiatief - Cijfers (7-999)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw De Bleeker, staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, toegevoegd aan de minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-999
E-commercesites - Aankopen - Economische Inspectie - Meldingen - Cijfers (7-1860)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw Bertrand, staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, toegevoegd aan de Minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-1860
E-commercesites - Aankopen - Economische Inspectie - Meldingen - Cijfers - Procedure - Gevolgen (7-1221)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw De Bleeker, staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, toegevoegd aan de minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-1221
E-commercesites - Aankopen - Economische Inspectie - Meldingen - Cijfers - Procedure - Gevolgen (7-1454)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw De Bleeker, staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, toegevoegd aan de minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-1454
E-commercesites - Aankopen - Economische Inspectie - Meldingen - Cijfers - Procedure - Gevolgen (7-883)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Dermagne, vice-eersteminister en minister van Economie en Werk
   Antwoord
SV 7-883
E-commercesites - Aankopen - Economische Inspectie - Meldingen - Cijfers - Procedure - Gevolgen (7-884)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw De Bleeker, staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, toegevoegd aan de minister van Justitie, belast met Noordzee
   Antwoord
SV 7-884
E-commercesites - Aankopen - Economische Inspectie - Meldingen - Cijfers voor 2023 en begin 2024 (7-2190)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw Bertrand, staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, toegevoegd aan de Minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-2190
Eedaflegging (Wetgevende verkiezingen van 26 mei 2019)      
  de heer Peter Van Rompuy, senator aangewezen door het Vlaams Parlement
7-1
p. 7 7-1 p. 7 (PDF)
Elektrische en hybride wagens - Aandeel van het totaal aantal wagens - Cijfers - Evolutie - Mogelijke verhoging - Maatregelen - Rol van de Gewesten (7-871)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Gilkinet, vice-eersteminister en minister van Mobiliteit
   Antwoord
SV 7-871
Elektronische rijbewijzen - Vervallen - Oproeping voor vernieuwing - Onmogelijkheid - Vervanging van de papieren rijbewijzen tegen 2033 - Maatregelen (7-636)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 7-636
Elia - Geplande investeringsprojecten - Overzicht - Transparante kosten-batenanalyse en kostenraming - Financiering (7-1994)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw Van der Straeten, minister van Energie
   Antwoord
SV 7-1994
Elia - WindGrid - Ontwikkeling en bouw van offshore windtransmissie-infrastructuur in New Jersey - Memorandum van overeenstemming - Bedrag van de investering - Impact voor de Belgische gemeenten (7-1776)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw Van der Straeten, minister van Energie
   Antwoord
SV 7-1776
Energiedelen - Technische vereisten - Meetregime†3 - Invoering - Problemen - Ombudsdienst voor energie - Klachten - Cijfers - Maatregelen (7-1797)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw Van der Straeten, minister van Energie
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1797
Energiedelen - Uitrol - Fiscaal belasten - Impact - Aanpak (7-1778)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Van Peteghem, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding en de Nationale Loterij
   Antwoord
SV 7-1778
Erkende ziekenfondsen - Kantoren en brievenbussen - Nabijheid - Cijfers - Evolutie - Afspraken over de fysieke nabijheid voor burgers (7-1992)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1992
European Long Term Investment Fund (ELTIF) - Label - Stimuleren in BelgiŽ - Doelstellingen - Initiatieven - Termijn (7-881)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Van Peteghem, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding
   Antwoord
SV 7-881
Europese Unie - Taxonomieregels - Implementatie (7-1255)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw Khattabi, minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal
   Antwoord
SV 7-1255
Europese Unie - Taxonomieregels - Implementatie (7-1349)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw Khattabi, minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal
   Antwoord
SV 7-1349
Europese begrotingsregels - Aanpassing - Gesprekken tussen de lidstaten - Stand van zaken - Kalender - Betrokkenheid van de Gewesten (7-1798)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Van Peteghem, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding en de Nationale Loterij
   Antwoord
SV 7-1798
Evaluatie van de Staatshervormingen sinds 1970 (7-280)      
  Verslag - Inleiding (7-280/1) namens de parlementaire commissie belast met de Evaluatie van de Staatshervormingen sinds 1970 uitgebracht door de heren Sander Loones (K) en Kristof Calvo (K), mevrouw Barbara Pas (K), de heren Jean-Frťdťric Eerdekens (S) en Peter Van Rompuy (S) en mevrouw Vťronique Durenne (S)
7-280/1
p. 1-14 7-280/1 p. 1-14 (PDF)
  Verslag - Gezondheidszorgen (7-280/2) namens de parlementaire commissie belast met de Evaluatie van de Staatshervormingen sinds 1970 uitgebracht door de heren Sander Loones (K) en Kristof Calvo (K), mevrouw Barbara Pas (K), de heren Jean-Frťdťric Eerdekens (S) en Peter Van Rompuy (S) en mevrouw Vťronique Durenne (S)
7-280/2
p. 1-222 7-280/2 p. 1-222 (PDF)
  Verslag - Energie, Milieu en Klimaat (7-280/3) namens de parlementaire commissie belast met de Evaluatie van de Staatshervormingen sinds 1970 uitgebracht door de heren Sander Loones (K) en Kristof Calvo (K), mevrouw Barbara Pas (K), de heren Jean-Frťdťric Eerdekens (S) en Peter Van Rompuy (S) en mevrouw Vťronique Durenne (S)
7-280/3
p. 1-159 7-280/3 p. 1-159 (PDF)
  Verslag - Samenwerkingsvormen (7-280/4) namens de parlementaire commissie belast met de Evaluatie van de Staatshervormingen sinds 1970 uitgebracht door de heren Sander Loones (K) en Kristof Calvo (K), mevrouw Barbara Pas (K), de heren Jean-Frťdťric Eerdekens (S) en Peter Van Rompuy (S) en mevrouw Vťronique Durenne (S)
7-280/4
p. 1-170 7-280/4 p. 1-170 (PDF)
  Verslag - Tweekamerstelsel (7-280/5) namens de parlementaire commissie belast met de Evaluatie van de Staatshervormingen sinds 1970 uitgebracht door de heren Sander Loones (K) en Kristof Calvo (K), mevrouw Barbara Pas (K), de heren Jean-Frťdťric Eerdekens (S) en Peter Van Rompuy (S) en mevrouw Vťronique Durenne (S)
7-280/5
p. 1-149 7-280/5 p. 1-149 (PDF)
  Verslag - Mobiliteit (7-280/6) namens de parlementaire commissie belast met de Evaluatie van de Staatshervormingen sinds 1970 uitgebracht door de heren Sander Loones (K) en Kristof Calvo (K), mevrouw Barbara Pas (K), de heren Jean-Frťdťric Eerdekens (S) en Peter Van Rompuy (S) en mevrouw Vťronique Durenne (S)
7-280/6
p. 1-79 7-280/6 p. 1-79 (PDF)
  Verslag - Slotverklaringen (7-280/7) namens de parlementaire commissie belast met de Evaluatie van de Staatshervormingen sinds 1970 uitgebracht door de heren Sander Loones (K) en Kristof Calvo (K), mevrouw Barbara Pas (K), de heren Jean-Frťdťric Eerdekens (S) en Peter Van Rompuy (S) en mevrouw Vťronique Durenne (S)
7-280/7
p. 1-11 7-280/7 p. 1-11 (PDF)
F35-gevechtsvliegtuigen - Bouw - Implementatieovereenkomsten - Aantal - Return voor Vlaanderen - Bedragen - Evaluatie (7-2105)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Dermagne, vice-eersteminister en minister van Economie en Werk
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2105
F35-gevechtsvliegtuigen - Bouw - Implementatieovereenkomsten - Aantal - Return voor Vlaanderen - Bedragen - Evaluatie (7-2106)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw Dedonder, minister van Defensie
   Antwoord
SV 7-2106
Facebook - Politieke advertenties - Weigering door de gebruiker - Wettelijke bepaling - Mogelijkheden (7-657)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer De Backer, minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee
   dossier afgesloten
SV 7-657
Facebook - Politieke advertenties - Weigering door de gebruiker - Wettelijke bepaling - Mogelijkheden (7-804)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Michel, staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 7-804
Federale overheidsdienst (FOD) FinanciŽn - Nieuwe gedragsinzichten - Toepassing - Evaluatie - Samenwerking met de Gewesten - Mogelijke nieuwe projecten (7-1127)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Van Peteghem, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding
   Antwoord
SV 7-1127
Fietsdiefstallen - Cijfers - Evolutie (7-1530)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-1530
Fietsdiefstallen - Cijfers - Evolutie - Veiligheidsmonitor 2021 - Resultaten (7-1763)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-1763
Fietsdiefstallen - Cijfers - Strijd - Maatregelen (7-1186)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-1186
Fiscale rulings - Evolutie - Cijfers - Evaluatie (7-1901)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Van Peteghem, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding en de Nationale Loterij
   Antwoord
SV 7-1901
Fiscale rulings - Type belasting - Profiel van de aanvrager - Cijfers - Evolutie - Verband met de pandemie van Covid-19 (7-1455)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Van Peteghem, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1455
Frauduleuze e-commerce websites - Economische Inspectie - Tussenkomst - Offline gehaalde websites - Cijfers (7-2235)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw Bertrand, staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, toegevoegd aan de Minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-2235
Gas - Leveranciers voor BelgiŽ - Afhankelijkheid van Russisch gas - Afsluiting van nieuwe contracten (7-1718)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw Van der Straeten, minister van Energie
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1718
Gasnetbeheerder Fluxys - Buitenlandse participaties - Gegevens - Invloed van de huidige energiecrisis (7-1475)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw Van der Straeten, minister van Energie
   Antwoord
SV 7-1475
Gasnetbeheerder Fluxys - Participatie in de Braziliaanse gasnetbeheerder Transportadora Brasileira Gasoduto BolŪvia-Brasil (TBG) (7-981)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw Van der Straeten, minister van Energie
   Antwoord
SV 7-981
Gasverbruik in BelgiŽ - Dalende temperaturen - Impact - Verschil met Nederland (7-1796)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw Van der Straeten, minister van Energie
   Antwoord
SV 7-1796
Gasvoorraden - Overslagcapaciteit in Zeebrugge - Herkomst en bestemming van het gas - Europese solidariteitsverplichting - Uitoefening van een voorafname (7-1717)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw Van der Straeten, minister van Energie
   Antwoord
SV 7-1717
Gasvoorraden in BelgiŽ - Beleid - Impact van de gehanteerde contracten (7-1496)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw Van der Straeten, minister van Energie
   Antwoord
SV 7-1496
Geautomatiseerde voertuigen - Experiment - Koninklijk besluit van 18 maart 2018 - Uitvoering (7-1472)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Gilkinet, vice-eersteminister en minister van Mobiliteit
   Antwoord
SV 7-1472
Geautomatiseerde voertuigen - Experimenteren - Koninklijk besluit van 18 maart 2018 - Uitvoering - Stand van zaken (7-1935)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Gilkinet, vice-eersteminister en minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1935
Gegevensbeschermingsautoriteit - Algemene verordening gegevensbescherming - Handhaving - Informatiedossiers - Bemiddelingen en klachten - Controledossiers - Aantal (7-1724)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Michel, staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der gebouwen, de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 7-1724
Geplaatste Russische middelen - Bevroren middelen - Aanwending (7-2239)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer De Croo, eerste minister
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2239
Gewelddadige radicalisering - Discriminatie of haat jegens een persoon, een groep of een gemeenschap - Negationisme - Terrorisme - Vastgestelde feiten - Cijfers (7-1225)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-1225
Gewelddadige radicalisering - Discriminatie of haat jegens een persoon, een groep of een gemeenschap - Negationisme - Terrorisme - Vastgestelde feiten - Cijfers (7-971)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-971
Gewelddadige radicalisering - Discriminatie of haat jegens een persoon, een groep of een gemeenschap - Negationisme - Terrorisme - Vastgestelde feiten - Cijfers - Vierde semester van 2020 (7-1259)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-1259
Gewestelijk Expresnet (GEN) - Treinverbinding Linkebeek-Sint-Genesius-Rode - Fietssnelweg naar het centrum van Brussel - Voorbereidende werken - Budget - Stand van zaken (7-826)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Gilkinet, vice-eersteminister en minister van Mobiliteit
   Antwoord
SV 7-826
Gewestelijk Expresnet (GEN) - Treinverbinding Linkebeek-Sint-Genesius-Rode - Verbreding van het spoor - Voorbereidende en reeds uitgevoerde werken - Budget - Stand van zaken - Kalender - Aanpassing (7-1559)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Gilkinet, vice-eersteminister en minister van Mobiliteit
   Antwoord
SV 7-1559
Gewestelijk Expresnet (GEN) - Treinverbinding Linkebeek-Sint-Genesius-Rode - Verbreding van het spoor - Voorbereidende en reeds uitgevoerde werken - Kalender - Budget - Stand van zaken (7-1775)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Gilkinet, vice-eersteminister en minister van Mobiliteit
   Antwoord
SV 7-1775
Gewoon en buitengewoon onderhoudsgeld - Fiscale aftrek - Evolutie (7-1562)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Van Peteghem, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding
   Antwoord
SV 7-1562
Google - Nieuwsfragmenten en persartikels - Gebruik - Europese richtlijn (EU) 2019/790 van 17†april 2019 - Omzetting - Stand van zaken - Onderhandelingen tussen Google en de Belgische media - Rol van de Gewesten (7-1168)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Dermagne, vice-eersteminister en minister van Economie en Werk
   Antwoord
SV 7-1168
Greenwashing - Meldingen - Gevallen - Economische Inspectie - Onderzoeken - Cijfers (7-1859)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw Bertrand, staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, toegevoegd aan de Minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-1859
Greenwashing - Meldingen - Gevallen - Economische Inspectie - Onderzoeken - Cijfers - Bijkomende initiatieven (7-1686)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw De Bleeker, staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, toegevoegd aan de minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-1686
Greenwashing - Meldingen - Gevallen - Economische Inspectie - Onderzoeken - Resultaten - Cijfers voor 2023 (7-2181)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw Bertrand, staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, toegevoegd aan de Minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-2181
Greenwashing - Misleidende of bedrieglijke reclame - Meldingen - Aantal gevallen - Procedure - Gevolgen - Bevordering van melding (7-1419)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw De Bleeker, staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, toegevoegd aan de minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-1419
Grensarbeid - Cijfers - Evolutie (7-1514)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1514
Halle-Vilvoorde - Politie - Federaal interventiekorps - Afschaffing - Compensatie - Concrete plannen - Ondersteuning (7-856)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-856
Harde Brexit - Impact op de douane en de grenswachten - Aanwerving van extra medewerkers - Stand van zaken (7-854)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Van Peteghem, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding
   Antwoord
SV 7-854
Harde Brexit - Vrije verkeer van werknemers - Impact - Cijfers (7-853)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Dermagne, vice-eersteminister en minister van Economie en Werk
   Antwoord
SV 7-853
Haven van Zeebrugge - Gas - Overslagcapaciteit (7-2031)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw Van der Straeten, minister van Energie
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2031
Honderdjarigen in BelgiŽ - Cijfers - Aandeel ten opzichte van de totale bevolking (7-1579)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-1579
Honderdjarigen in BelgiŽ - Cijfers - Aandeel ten opzichte van de totale bevolking - Situatie op 1†juni 2022 (7-1687)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-1687
Inflatie - Automatische loonindexatie - Stijgende energieprijzen - Impact - Expertengroep voor koopkracht en concurrentievermogen - Aanbeveling - Berekeningsmethode van het Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek - Mogelijke toepassing in BelgiŽ - Onderzoek (7-1825)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Dermagne, vice-eersteminister en minister van Economie en Werk
   Antwoord
SV 7-1825
Inflatie - Automatische loonindexatie - Stijgende energieprijzen - Impact - Expertengroep voor koopkracht en concurrentievermogen - Aanbeveling - Berekeningsmethode van het Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek - Mogelijke toepassing in BelgiŽ - Onderzoek (7-1826)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Van Peteghem, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding en de Nationale Loterij
   Antwoord
SV 7-1826
Innovatieve ęMultibeam LidarĽ technologie - Toepassingen in BelgiŽ (7-1774)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Gilkinet, vice-eersteminister en minister van Mobiliteit
   Antwoord
SV 7-1774
Inwonersaantal - Cijfers per stad of gemeente - Evolutie (7-407)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 7-407
Kadastraal inkomen - Herziening - Procedures -Verlaging (7-2003)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Van Peteghem, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding en de Nationale Loterij
   Antwoord
SV 7-2003
Kids-ID - Kinderen van gescheiden ouders - Problemen - Mogelijkheid van een tweede kids-ID (7-1169)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-1169
Kids-ID's - Vervallen - Vrijwillige oproeping voor vernieuwing - Steden en gemeenten - Overzicht (7-635)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 7-635
Klimaatakkoord van Glasgow - Wereldwijde koolstofmarkt - Uitwerking - Impact voor BelgiŽ - Verhouding met het Europese systeem voor emissiehandel (EU ETS) - Belgische emissierechten - Berekening (7-1420)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw Khattabi, minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal
   Antwoord
SV 7-1420
Klimaatbeleid - Verenigd Koninkrijk - Verplichte klimaatstresstest - Uitgifte van een groene obligatie - Gelijkaardige plannen in BelgiŽ (7-878)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Van Peteghem, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding
   Antwoord
SV 7-878
Klimaatbeleid - Verenigd Koninkrijk - Verplichte klimaatstresstest - Uitgifte van een groene obligatie - Gelijkaardige plannen in BelgiŽ (7-879)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw Khattabi, minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal
   Antwoord
SV 7-879
Koeriersfirma's - Fraude - Bijzondere Belastinginspectie (BBI) - Onderzoeken - Procedure - Contact met PostNL (7-1075)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Dermagne, vice-eersteminister en minister van Economie en Werk
   Antwoord
SV 7-1075
Koeriersfirma's - Fraude - Bijzondere Belastinginspectie (BBI) - Onderzoeken - Procedure - Contact met PostNL (7-1076)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Van Peteghem, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding
   Antwoord
SV 7-1076
Luchthaven Zaventem - Veiligheidsbeleid - Politieagenten - Cijfers - Aanwerving - Franstalige agenten - Nederlands als voertaal binnen het politiekorps van de luchthaven (7-972)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-972
Luchthaven van Zaventem - Hogesnelheidstrein (HST)-station - Relancemiddelen - Concrete stappen - Budget - Overleg met Thalys (7-1080)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Gilkinet, vice-eersteminister en minister van Mobiliteit
   Antwoord
SV 7-1080
Luchthaven van Zaventem - Hogesnelheidstrein (HST)-station - Studie van de federale overheidsdienst (FOD) Mobiliteit - Resultaten (7-1716)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Gilkinet, vice-eersteminister en minister van Mobiliteit
   Antwoord
SV 7-1716
Mobiliteitsbudget - Drie pijlers - Aantal - Evolutie - Huisvestingskosten (7-2221)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Dermagne, vice-eersteminister en minister van Economie en Werk
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2221
Mobiliteitsbudget - Drie pijlers - Aantal - Evolutie - Huisvestingskosten (7-2222)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Van Peteghem, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding en de Nationale Loterij
   Antwoord
SV 7-2222
Mobiliteitsbudget - Drie pijlers - Aantal - Evolutie - Huisvestingskosten (7-2223)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2223
Mobiliteitsbudget - Huisvestingskosten - Aantal - Gemiddelde tussenkomst (7-2224)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Dermagne, vice-eersteminister en minister van Economie en Werk
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2224
Mobiliteitsbudget - Huisvestingskosten - Aantal - Gemiddelde tussenkomst (7-2225)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Van Peteghem, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding en de Nationale Loterij
   Antwoord
SV 7-2225
Mobiliteitsbudget - Huisvestingskosten - Aantal - Gemiddelde tussenkomst (7-2226)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2226
Mobiliteitsbudget - Huisvestingskosten - Controle (7-2218)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Dermagne, vice-eersteminister en minister van Economie en Werk
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2218
Mobiliteitsbudget - Huisvestingskosten - Controle (7-2219)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Van Peteghem, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding en de Nationale Loterij
   Antwoord
SV 7-2219
Mobiliteitsbudget - Huisvestingskosten - Controle (7-2220)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2220
Multinationale ondernemingen - Gestandaardiseerde documentatieverplichting - Country-by-Country (CbC) reporting - Landenrapport - Cijfers - Procedure (7-824)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Van Peteghem, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding
   Antwoord
SV 7-824
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Gewestelijk Expresnetwerk (GEN) - Treinverbinding Linkebeek-Sint-Genesius-Rode - Verbreding van twee naar vier treinsporen - Werken - Financiering - Kalender - Stand van zaken (7-590)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   dossier afgesloten
SV 7-590
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Gewestelijk Expresnetwerk (GEN) - Treinverbinding Linkebeek-Sint-Genesius-Rode - Verbreding van twee naar vier treinsporen - Werken - Financiering - Kalender - Stand van zaken (7-706)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Gilkinet, vice-eersteminister en minister van Mobiliteit
   Antwoord
SV 7-706
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Stations - Aantal - Evolutie - Voorziene sluitingen - Evaluatie (7-1857)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Gilkinet, vice-eersteminister en minister van Mobiliteit
   Antwoord
SV 7-1857
Nationale luchthaven van Zaventem - Werken in de zomer van 2020 - Alternatieve baangebruik - Baan 19 - Veiligheid (7-237)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 7-237
Nieuwe energieprojecten - Aansluiting op het net - Procedure - Gemiddelde wachttijd - Speculatieve projecten - Invloed op nieuwe aansluitingen (7-1984)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw Van der Straeten, minister van Energie
   Antwoord
SV 7-1984
Nieuwe identiteitskaart, paspoort of rijbewijs - Pasfoto - Digitale transactie - Mogelijkheden (7-2150)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-2150
Ombudsman van de verzekeringen - Klachten - Cijfers (7-1616)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Dermagne, vice-eersteminister en minister van Economie en Werk
   Antwoord
SV 7-1616
Onbelast bijverdienen - Cijfers - Evaluatie (7-262)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   Antwoord
SV 7-262
Onbelast bijverdienen - Cijfers - Evaluatie (7-369)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   dossier afgesloten
SV 7-369
Onbelast bijverdienen - Cijfers - Evaluatie (7-742)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-742
Onderhoud fietspad gemeente Beersel - Overhangende takken Infrabel (7-1341)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Gilkinet, vice-eersteminister en minister van Mobiliteit
   Antwoord
SV 7-1341
Oorlog in OekraÔne - Sancties tegen Rusland - Gevolgen - Fluxys - Doorvoer van vloeibaar aardgas - Gebruik van overslagtanks - FinanciŽle impact (7-1560)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw Van der Straeten, minister van Energie
   Antwoord
SV 7-1560
Oosterweelproject - Belasting over de toegevoegde waarde (btw) - Recupereerbaarheid - Ruling - Stand van zaken (7-1886)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Van Peteghem, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding en de Nationale Loterij
   Antwoord
SV 7-1886
Ouderschapsverlof - Aanvragen - Aantal - Evolutie - Energiecrisis - Effect (7-1784)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Dermagne, vice-eersteminister en minister van Economie en Werk
   Antwoord
SV 7-1784
Ouderschapsverlof - Aanvragen - Aantal - Evolutie - Energiecrisis - Effect (7-1785)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1785
Ouderschapsverlof - Evolutie - Cijfers - Evaluatie (7-1889)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Dermagne, vice-eersteminister en minister van Economie en Werk
   Antwoord
SV 7-1889
Ouderschapsverlof - Evolutie - Cijfers voor 2023 - Evaluatie (7-2182)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Dermagne, vice-eersteminister en minister van Economie en Werk
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2182
Pakjes afkomstig van buiten de Europese Unie - Belasting over de toegevoegde waarde (BTW) en invoerrechten - Fraude - Gevallen - Boetes - Bedrag - Cijfers (7-1126)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Van Peteghem, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding
   Antwoord
SV 7-1126
Politiezones - Politiekorps - Arrondissement Halle-Vilvoorde - Tekort aan personeel - Cijfers - Maatregelen (7-247)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 7-247
Politiezones - Politiepersoneel - Cijfers voor Vlaanderen (7-2273)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-2273
Post - Wereldpostvereniging (UPU) - Eindrechten tussen leden van de UPU - Tarieven - Aanpassing in BelgiŽ - Mogelijke verhoging (7-990)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw De Sutter, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 7-990
Post - Wereldpostvereniging (UPU) - Eindrechten tussen leden van de UPU - Voordelige tarieven - Cijfers (7-882)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw De Sutter, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 7-882
Postbedrijven - Drugssmokkel - Aanpak - Cijfers (7-2044)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Gilkinet, vice-eersteminister en minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2044
Postbedrijven - Drugssmokkel - Aanpak - Cijfers (7-2045)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Van Peteghem, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding en de Nationale Loterij
   Antwoord
SV 7-2045
Postbedrijven - Drugssmokkel - Aanpak - Cijfers (7-2046)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw De Sutter, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 7-2046
Predictive policing - Onderzoek - Politiezone Zennevallei (Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw) - Resultaten - Studies of onderzoeken in andere politiezones - Financiering (7-591)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 7-591
Radicalisering - Klachten, processen-verbaal en meldingen - Cijfers - Evaluatie (7-625)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 7-625
Radicalisering - Meldingen - Klachten - Processen-verbaal - Strafrechtelijk vervolgen - Cijfers (7-406)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 7-406
Rijden zonder autoverzekering burgerlijke aansprakelijkheid - Cijfers - 2022 (7-2013)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-2013
Rijden zonder autoverzekering burgerlijke aansprakelijkheid - Cijfers - Evolutie (7-1968)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-1968
Rijksregister - Gegevens - Koppelen van een vast telefoonnummer, een gsm-nummer, een faxnummer of een e-mailadres - Cijfers - Lokale besturen - Verzameling van de gegevens - Gebruik (7-490)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 7-490
Rode diesel - Gebruik - Controle (7-340)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 7-340
Rode diesel - Gebruik - Controle - Boetes - Cijfers (7-823)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Van Peteghem, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding
   Antwoord
SV 7-823
Rode diesel - Gebruik - Controle - Cijfers (7-1638)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Van Peteghem, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding
   Antwoord
SV 7-1638
Rode diesel - Gebruik - Controle - Cijfers (7-1856)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Van Peteghem, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding en de Nationale Loterij
   Antwoord
SV 7-1856
Rode diesel - Gebruik - Controle - Cijfers - Invloed van de pandemie van Covid-19 (7-1460)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Van Peteghem, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding
   Antwoord
SV 7-1460
Rode diesel - Gebruik - Controle - Cijfers voor 2023 (7-2184)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Van Peteghem, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding en de Nationale Loterij
   Antwoord
SV 7-2184
Russisch LNG - Invoer en doorvoer via BelgiŽ - Beperking - Maatregelen - Verbod in andere Europese landen (7-1996)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw Van der Straeten, minister van Energie
   Antwoord
SV 7-1996
Sectoren met stijgende winstmarges - Gebrek aan concurrentie - Overheidsbedrijven - Maatregelen (7-1495)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Dermagne, vice-eersteminister en minister van Economie en Werk
   Antwoord
SV 7-1495
Sint-Genesius-Rode - Paardenstraat en Gehuchtstraat - Nieuwe spoorwegbruggen - Financiering - Stand van zaken van de werken - Lokaal bestuur - Betrokkenheid (7-1480)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Gilkinet, vice-eersteminister en minister van Mobiliteit
   Antwoord
SV 7-1480
Slagers en bakkers - Aantal - Evolutie volgens de gekende NACE-BEL-Code - Evaluatie (7-1858)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Dermagne, vice-eersteminister en minister van Economie en Werk
   Antwoord
SV 7-1858
Sociale fraude - Strijd - Gebruik van data uit de kilometerheffing - Samenwerkingsakkoord - Overleg met de Gewesten (7-263)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer De Backer, minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee
   Antwoord
SV 7-263
Sociale wetgeving - Inbreuken - Cijfers - Evolutie (7-1428)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Dermagne, vice-eersteminister en minister van Economie en Werk
   Antwoord
SV 7-1428
Steunzone Vilvoorde-Zaventem - Ingediende dossiers - Goedgekeurde dossiers - GecreŽerde jobs - Cijfers (7-243)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 7-243
Steunzone Vilvoorde-Zaventem - Ingediende dossiers - Goedgekeurde dossiers - GecreŽerde jobs - Cijfers - Stand van zaken (7-1452)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Van Peteghem, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding
   Antwoord
SV 7-1452
Steunzone Vilvoorde-Zaventem - Ingediende dossiers - Goedgekeurde dossiers - GecreŽerde jobs - Cijfers - Stand van zaken - Covid-19 - Impact (7-855)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Van Peteghem, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding
   Antwoord
SV 7-855
Steunzone Vilvoorde-Zaventem - Ingediende dossiers - Goedgekeurde dossiers - GecreŽerde jobs - Cijfers - Stand van zaken - Verlenging steunmaatregelen - Impact van de crisissen (7-1799)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Van Peteghem, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding en de Nationale Loterij
   Antwoord
SV 7-1799
Steunzone Vilvoorde-Zaventem - Steunzones Genk en Turnhout - Ingediende dossiers - Goedgekeurde dossiers - GecreŽerde jobs - Cijfers - Stand van zaken (7-2030)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Van Peteghem, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding en de Nationale Loterij
   Antwoord
SV 7-2030
Strijd tegen sociale fraude - Kilometerheffing - Gebruik van de data (7-326)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer De Backer, minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee
   Antwoord
SV 7-326
Technische werkloosheid - Covid-19 - Publieke sector - Overheid (7-911)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw De Sutter, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 7-911
Tijdskrediet landingsbaan - Aanvragen - Aantal - Evolutie - Energiecrisis - Effect (7-1786)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Dermagne, vice-eersteminister en minister van Economie en Werk
   Antwoord
SV 7-1786
Tijdskrediet landingsbaan - Aanvragen - Aantal - Evolutie - Energiecrisis - Effect (7-1787)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1787
Tijdskrediet met motief - Aanvragen - Aantal - Evolutie - Energiecrisis - Effect (7-1788)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Dermagne, vice-eersteminister en minister van Economie en Werk
   Antwoord
SV 7-1788
Tijdskrediet met motief - Aanvragen - Aantal - Evolutie - Energiecrisis - Effect (7-1789)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1789
Tijdskrediet met motief - Evolutie - Cijfers - Evaluatie (7-1890)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Dermagne, vice-eersteminister en minister van Economie en Werk
   Antwoord
SV 7-1890
Toekomstig 5G-netwerk - Uitrol - Cyberveiligheid - PotentiŽle bedreiging van Huawei (7-246)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer De Backer, minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee
   Antwoord
SV 7-246
Trajectcontroles - Snelheidsovertredingen - Boetes - Cijfers voor Vlaams-Brabant (7-409)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 7-409
Trajectcontroles - Vlaams-Brabant - Boetes - Cijfers (7-632)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 7-632
Trajectcontroles - Vlaams-Brabant - GeÔnde boetes - Tarieven - Eerste semester 2020 - Cijfers (7-633)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Geens, vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, en minister van Europese Zaken
   Vraag zonder antwoord
SV 7-633
Trajectcontroles - Vlaams-Brabant - GeÔnde boetes - Tarieven - Eerste semester 2020 - Cijfers (7-835)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met Noordzee
   Antwoord
SV 7-835
Transportsector - Sociale dumping - Goederenvervoer - Controles - Inbreuken - Wetsontwerp voor strengere controle op de detachering van vrachtwagenchauffeurs - Stand van zaken (7-1723)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Dermagne, vice-eersteminister en minister van Economie en Werk
   Antwoord
SV 7-1723
Uitrol energiedelen - Evolutie - Aanpassing regelgevend kader (7-2101)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Van Peteghem, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding en de Nationale Loterij
   Antwoord
SV 7-2101
Verblijfsregister van de steden en gemeenten - Ingeschreven kinderen - Aantal (7-150)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 7-150
Verenigingen - Postcorona tijdperk - Steun - Lidgeld - Mogelijke fiscale aftrekbaarheid in de personenbelasting (7-1563)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Van Peteghem, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding
   Antwoord
SV 7-1563
Verkeersboetes - Bevel tot betaling - Inning via het loon of de belastingen - Cijfers - Evaluatie (7-2183)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Van Peteghem, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding en de Nationale Loterij
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2183
Verkeersveiligheid - Vlaams-Brabant - Actieve trajectcontroles - AMS-systeem - Aanpassingen op federaal niveau - Stand van zaken (7-1720)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-1720
Verkeersveiligheid - Voertuigen - Verplichte periodieke technische keuring - Ongekeurd voertuig - Cijfers - Gevolg voor de eigenaar of chauffeur (7-1416)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-1416
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag ter bestrijding van de inmenging door buitenlandse mogendheden met het oog op het ondermijnen van de democratische rechtsstaat (7-344)      
  Verzoek van de heer Steven Coenegrachts, mevrouw Els Ampe, de heer Rik Daems, mevrouw Stephanie D'Hose, de heren Tom Ongena, Bert Anciaux en Kurt De Loor, de dames Annick Lambrecht en Katia Segers, de heren Georges-Louis Bouchez en Philippe Dodrimont, de dames Vťronique Durenne en Sabine Laruelle, de heren GaŽtan Van Goidsenhoven, Jean-Paul Wahl, Philippe Courard en Andrť Frťdťric, mevrouw Latifa Gahouchi, de heer Julien Uyttendaele, mevrouw Karin Brouwers, de heren Peter Van Rompuy en Fourat Ben Chikha en de dames France Masai en HťlŤne Ryckmans
7-344/1
p. 1-9 7-344/1 p. 1-9 (PDF)
Voltijdse en deeltijdse tewerkstelling - Verhouding - Cijfers (7-1887)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Dermagne, vice-eersteminister en minister van Economie en Werk
   Antwoord
SV 7-1887
Voltijdse en deeltijdse tewerkstelling - Verhouding - Cijfers (7-1888)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1888
Voltijdse en deeltijdse tewerkstelling - Verhouding - Cijfers 2022 en 2023 (7-2151)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Dermagne, vice-eersteminister en minister van Economie en Werk
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2151
Voorstel tot herziening van de Grondwet teneinde in titel II van de Grondwet een artikel 22ter in te voegen dat het recht van personen met een handicap waarborgt op aangepaste maatregelen die hun zelfstandigheid en culturele, maatschappelijke en professionele inclusie garanderen (7-121)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune, de heer Peter Van Rompuy, mevrouw Karin Brouwers, de heer Orry Van de Wauwer en mevrouw Martine Fournier
7-121/1
p. 1-6 7-121/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel tot invoering van een artikel 26/1 in het Reglement van de Senaat met betrekking tot de toegevoegde leden (De mogelijkheid aanbieden dat andere parlementsleden worden betrokken bij de bespreking van een voorstel van resolutie of van een informatieverslag) (7-209)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Karin Brouwers, de heer Orry Van de Wauwer, mevrouw Martine Fournier en de heer Peter Van Rompuy
7-209/1
p. 1-3 7-209/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel tot wijziging van artikel 85 van het reglement van de Senaat inzake de richtsnoeren voor een genderneutraal taalgebruik in de Senaat (7-248)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune, de heer Orry Van de Wauwer, mevrouw Karin Brouwers, de heer Peter Van Rompuy en mevrouw Martine Fournier
7-248/1
p. 1-3 7-248/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de veroordeling van de Russische invasie in OekraÔne (7-330)      
  Bespreking
7-27
p. 48-65 7-27 p. 48-65 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende een wetenschappelijk onderzoek naar het koloniaal verleden van BelgiŽ (7-167)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Karin Brouwers en Martine Fournier en de heren Orry Van de Wauwer en Peter Van Rompuy
7-167/1
p. 1-8 7-167/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het opnemen van klimaatgerelateerde informatie in de niet-financiŽle informatie bij het jaarverslag (7-247)      
  Voorstel van de heer Peter Van Rompuy, de dames Sabine de Bethune, Karin Brouwers en Martine Fournier, de heer Orry Van de Wauwer, mevrouw France Masai, de heer Bert Anciaux, mevrouw Anne-Catherine Goffinet en de heer Chris Steenwegen
7-247/1
p. 1-5 7-247/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie over de bestrijding van seksueel geweld gepleegd met verkrachtingsdrugs en andere weerloos makende stoffen (7-299)      
  Voorstel van de dames Maud Vanwalleghem, Latifa Gahouchi, Karin Brouwers, Stephanie D'Hose, Katia Segers en Anne-Catherine Goffinet, de heren Orry Van de Wauwer en Bert Anciaux, mevrouw Martine Fournier en de heer Peter Van Rompuy
7-299/1
p. 1-16 7-299/1 p. 1-16 (PDF)
Voorstel van resolutie over de wijze waarop BelgiŽ meer kan wegen op het Europees besluitvormingsproces (7-499)      
  Voorstel van mevrouw Karin Brouwers en de heren Rik Daems, Bert Anciaux, Peter Van Rompuy, Orry Van de Wauwer, Kris Poelaert en Stijn De Roo
7-499/1
p. 1-15 7-499/1 p. 1-15 (PDF)
Voorstel van resolutie voor meer erkenning en ondersteuning van ouders van levenloos geboren kinderen (Toekenning sociale rechten voor ouders van een levenloos kind - Menswaardige behandeling van het stoffelijk overschot - Begraafplaatsen en lijkbezorging - Zwangerschapsverlies in perinatale zorgpaden - Administratieve uitdagingen - Registratie in de doodsoorzakenstatistiek - Terminologie) (7-408)      
  Voorstel van mevrouw Maud Vanwalleghem, de heer Bert Anciaux, mevrouw Karin Brouwers en de heren Peter Van Rompuy, Orry Van de Wauwer en Stijn De Roo
7-408/1
p. 1-15 7-408/1 p. 1-15 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 34 van de Grondwet om een lid toe te voegen om het lidmaatschap van de Europese Unie in de Grondwet te verankeren (7-341)      
  Voorstel van de heer Peter Van Rompuy, de dames Karin Brouwers en Maud Vanwalleghem en de heer Orry Van de Wauwer
7-341/1
p. 1-6 7-341/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet, met als doel de gebruikte terminologie gendergevoelig te maken (7-249)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune, de heer Orry Van de Wauwer, mevrouw Karin Brouwers, de heer Peter Van Rompuy en mevrouw Martine Fournier
7-249/1
p. 1-11 7-249/1 p. 1-11 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen en de Verenigde Grondwettelijke Vergadering op te richten (7-487)      
  Voorstel van mevrouw Karin Brouwens en de heren Orry Van de Wauwer, Kris Poelaert, Peter Van Rompuy en Stijn De Roo
7-487/1
p. 1-6 7-487/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van diverse bepalingen van de Grondwet met betrekking tot de federale staatsstructuur, de rechtsstaat en de grondwettelijke rechten en vrijheden, en de werking van de instellingen (7-531)      
  Voorstel van mevrouw Karin Brouwers en de heren Peter Van Rompuy, Stijn De Roo en Kris Poelaert
7-531/1
p. 1-47 7-531/1 p. 1-47 (PDF)
Wagens - Elektrische retrofitting - Wetgeving - Aanpassing - Stand van zaken (7-1862)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Gilkinet, vice-eersteminister en minister van Mobiliteit
   Antwoord
SV 7-1862
Wateroverlast van juli 2021 - Geleden schade door menselijke ingrepen - Dekking - Rampenfonds - Overleg met de Vlaamse overheid (7-1701)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer De Croo, eerste minister, belast met Buitenlandse Zaken en Europese Zaken
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1701
Woninginbraken - Vlaams-Brabant - Cijfers - Vergelijking met de andere Vlaamse-provincies - Maatregelen - Middelen - Samenwerkingen (7-885)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-885
Woninginbraken - Vlaams-Brabant - Cijfers 2019-2020 - Vergelijking met de andere provincies - Hacking en phishing - Cijfers - Strijd - Maatregelen - Middelen - Sensibilisatie van de burger (7-1192)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-1192
Woninginbraken - Vlaams-Brabant - Cijfers 2021 - Vergelijking met de andere provincies - Phishing - Cijfers - Strijd - Sensibilisatie van de burger - Maatregelen (7-1657)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-1657
Woninginbraken - Vlaams-Brabant - Cijfers van eerste semester van 2020 - Vergelijking met de andere Vlaamse-provincies - Hacking en phishing - Cijfers - Strijd - Maatregelen - Middelen - Samenwerkingen (7-993)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-993
Ziekenhuizen - Classificatie - Investeringssubsidiesysteem - Eurostat - Standpunt - Overleg - Impact op de Gewesten (7-644)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   dossier afgesloten
SV 7-644
Ziekenhuizen - Classificatie - Investeringssubsidiesysteem - Eurostat - Standpunt - Overleg - Impact op de Gewesten (7-713)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Van Peteghem, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding
   Antwoord
SV 7-713
Ziekenhuizen - Classificatie - Investeringssubsidiesysteem - Eurostat - Standpunt - Overleg - Impact op de Gewesten (7-976)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-976
Ziekenhuizen - Classificatie - Investeringssubsidiesysteem - Eurostat - Standpunt - Overleg - Impact op de Gewesten (7-977)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw De Bleeker, staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, toegevoegd aan de minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-977
bpost - Biljettenverdelers - Afspraken met de steden en de gemeenten - Artikel†11 van de beheersovereenkomst - Opvolging - Cijfers - Kostprijs - Evaluatie (7-1983)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw De Sutter, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 7-1983
bpost - Nabijheid - Evolutie - Beleid (7-1855)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw De Sutter, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 7-1855
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999