Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-1862

van Peter Van Rompuy (CD&V) d.d. 20 januari 2023

aan de vice-eersteminister en minister van Mobiliteit

Wagens - Elektrische retrofitting - Wetgeving - Aanpassing - Stand van zaken

automobiel
elektrisch voertuig
homologatie
technische keuring

Chronologie

20/1/2023 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/2/2023 )

Vraag nr. 7-1862 d.d. 20 januari 2023 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Motivering van het transversale karakter van de schriftelijke vraag: de vergroening van het wagenpark en de daarmee samengaande milieudoelstellingen zijn een gedeelde uitdaging en verantwoordelijkheid.

In antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 853 van 10 februari 2022 stelde Vlaams minister voor mobiliteit Lydia Peeters betreffende elektrische retrofitting van wagens: «De technische werkgroep federale overheid-Gewesten heeft een ontwerp van technische eisen klaar. De federale overheidsdienst (FOD) zal deze ontwerpeisen, samen met technische experten van de Gewesten, bespreken met de sector. Ik heb vernomen dat de federale overheid begonnen is met het schrijven van de teksten met als doel de aanpassing van de desbetreffende koninklijke besluiten (KB).

Parallel hiermee zal het Vlaams Gewest de regels met betrekking tot homologatie en technische keuring vastleggen.» (doc. Vlaams Parlement, schriftelijke vraag nr. 853 (2021-2022), zie: https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementaire-documenten/schriftelijke-vragen/1605962).

Om zicht te krijgen op de voorgang, graag volgende vragen:

1) Wat is de huidige stand van zaken van de werkzaamheden om elektrische retrofitting in Belgiė mogelijk te maken?

2) Wat is hierbij de vooropgestelde kalender?