Auteurs- en sprekersregister betreffende "Van Rompuy Peter" (Legislatuur 2019-....)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
5G-infrastructuur - Europese aanbevelingen - Implementatie (7-356)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer De Backer, minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee
   Antwoord
SV 7-356
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) - Gegevensbeschermingsautoriteit - Handhaving (7-151)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw Muylle, minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking
   Antwoord
SV 7-151
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) - Handhaving door de Gegevensbeschermingsautoriteit (7-287)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer De Backer, minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee
   Antwoord
SV 7-287
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) - Handhaving door de Gegevensbeschermingsautoriteit - Informatiedossiers - Bemiddelingen en klachten - Controledossiers - Cijfers (7-973)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Michel, staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 7-973
Antidumping - Klachten - Cijfers - Europese Commissie - Onderzoek - Conclusies - Maatregelen (7-897)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Dermagne, vice-eersteminister en minister van Economie en Werk
   Antwoord
SV 7-897
Arrondissement Halle-Vilvoorde - Politiezones - Personeelstekort - Cijfers - Maatregelen (7-364)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 7-364
Arrondissement Halle-Vilvoorde - Politiezones - Politiepersoneel - Cijfers - Structureel tekort aan personeel - Maatregelen - Overleg met de lokale besturen - Eventuele fusies van politiezones (7-825)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-825
Bedrijven - Administratieve lasten - Europese Commissie - Aanbevelingen over het nationale hervormingsprogramma 2020 van BelgiŽ - Daling van de lasten - Evolutie - Maatregelen (7-578)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer De Backer, minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee
   Antwoord
SV 7-578
Belastingen en heffingen - Inningspercentages - Oninbaar gestelde belastingen en heffingen - Overzicht - Inningscyclus - Kosten om bedragen te innen (7-1149)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Van Peteghem, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1149
Belgian Growth Fund - Kapitaal - Partners - Functionering - Beheer - Evaluatie (7-215)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 7-215
Belgische bedrijven - Jaarrekening - Opnemen van klimaatgerelateerde risico's - Initiatief van de Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC) - Stand van zaken in BelgiŽ (7-898)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Van Peteghem, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding
   Antwoord
SV 7-898
Belgische bedrijven - Jaarrekening - Opnemen van klimaatgerelateerde risico's - Initiatief van de Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC) - Stand van zaken in BelgiŽ (7-948)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Dermagne, vice-eersteminister en minister van Economie en Werk
   Antwoord
SV 7-948
Belgische overheidsuitgaven - Nationale Bank van BelgiŽ - Economische en financiŽle bevindingen voor 2020 - Conclusie (7-1147)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Van Peteghem, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1147
Bpost - Onderaannemers en subcontractors - Cijfers - Aanstellen - Procedure - Vereisten en verplichtingen (7-1077)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw De Sutter, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1077
Brusselse Ring - Snelheidsverlaging - Verkeersovertredingen - Overdreven snelheid - Boetes - Cijfers - Analyse (7-872)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met Noordzee
   Antwoord
SV 7-872
Brusselse Ring - Snelheidsverlaging - Verkeersovertredingen - Overdreven snelheid - Boetes - Cijfers - Analyse (7-873)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-873
Coronacrisis - Gevolgen - Lokale handelaars - Oplossingen - Export - Maatregelen (7-1148)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Van Peteghem, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1148
Coronacrisis - Gevolgen - Lokale handelaars - e-commerce - Leveringsopties - Duurzaamheid - Maatregelen (7-1145)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Dermagne, vice-eersteminister en minister van Economie en Werk
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1145
Coronacrisis - Gevolgen - Lokale handelaars - e-commerce - Leveringsopties - Duurzaamheid - Maatregelen (7-1146)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw De Bleeker, staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, toegevoegd aan de minister van Justitie en Noordzee
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1146
Coronacrisis - Impact - Faillissementen en jobs - Cijfers (Covid-19) (7-880)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Dermagne, vice-eersteminister en minister van Economie en Werk
   Antwoord
SV 7-880
Coronacrisis - Teleoperatoren - Tarieven - Stijging - Cijfers - Maatregelen (Covid-19) (7-571)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer De Backer, minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee
   Antwoord
SV 7-571
Coronacrisis - Zelfstandige sector - Kredieten in mandaat - Verplichte omzetting naar hypotheek - Cijfers - Procedures - Steun van de overheid (Covid-19) (7-874)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Van Peteghem, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding
   Vraag zonder antwoord
SV 7-874
Coronacrisis - gevolgen - Lokale handelaars - Oplossingen - Ondersteuning - Rol voor de betaalproviders - Aankopen online en offline - Tarieven - Maatregelen (7-1143)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Dermagne, vice-eersteminister en minister van Economie en Werk
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1143
Coronacrisis - gevolgen - Lokale handelaars - Oplossingen - Ondersteuning - Rol voor de betaalproviders - Aankopen online en offline - Tarieven - Maatregelen (7-1144)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw De Bleeker, staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, toegevoegd aan de minister van Justitie en Noordzee
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1144
Coronacrisis - gevolgen - Lokale handelaars - Oplossingen - e-commerce - Ondersteuning - Rol van Bpost - Logistieke speler (7-1142)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw De Sutter, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1142
Covid-19 - Impact - Buitenlandse werknemers in BelgiŽ - Belgen die in het buitenland werken - Personenbelastingen - Bijdrage aan de Rijksdienst voor sociale zekerheid - Betaling - Verplichtingen - Noodzakelijke aanpassingen (7-1078)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Dermagne, vice-eersteminister en minister van Economie en Werk
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1078
Covid-19 - Impact - Buitenlandse werknemers in BelgiŽ - Belgen die in het buitenland werken - Personenbelastingen - Bijdrage aan de Rijksdienst voor sociale zekerheid - Betaling - Verplichtingen - Noodzakelijke aanpassingen (7-1079)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Van Peteghem, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1079
Covid-19 - Overheden - Technische werkloosheid - Gebruik - Cijfers (7-864)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Dermagne, vice-eersteminister en minister van Economie en Werk
   Antwoord
SV 7-864
Donatie menselijk lichaamsmateriaal - Verklaring - Nieuwe aanmeldmogelijkheden - Cijfers - Evaluatie (7-643)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   dossier afgesloten
SV 7-643
Donatie menselijk lichaamsmateriaal - Verklaring - Nieuwe aanmeldmogelijkheden - Cijfers - Evaluatie (7-752)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-752
E-commerce - Buitenlandse webshops - Oneerlijke concurrente - Klachten - Boetes - Cijfers - Proactieve benadering - Maatregelen (Covid-19) (7-566)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw Muylle, minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking
   Antwoord
SV 7-566
E-commercesites - Aankopen - Economische Inspectie - Controles - Eigen initiatief - Cijfers (7-999)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw De Bleeker, staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, toegevoegd aan de minister van Justitie en Noordzee
   Vraag zonder antwoord
SV 7-999
E-commercesites - Aankopen - Economische Inspectie - Meldingen - Cijfers - Procedure - Gevolgen (7-883)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Dermagne, vice-eersteminister en minister van Economie en Werk
   Antwoord
SV 7-883
E-commercesites - Aankopen - Economische Inspectie - Meldingen - Cijfers - Procedure - Gevolgen (7-884)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw De Bleeker, staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, toegevoegd aan de minister van Justitie, belast met Noordzee
   Antwoord
SV 7-884
Eedaflegging (Wetgevende verkiezingen van 26 mei 2019)      
  de heer Peter Van Rompuy, senator aangewezen door het Vlaams Parlement
7-1
p. 7 7-1 p. 7 (PDF)
Elektrische en hybride wagens - Aandeel van het totaal aantal wagens - Cijfers - Evolutie - Mogelijke verhoging - Maatregelen - Rol van de Gewesten (7-871)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Gilkinet, vice-eersteminister en minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
SV 7-871
Elektronische rijbewijzen - Vervallen - Oproeping voor vernieuwing - Onmogelijkheid - Vervanging van de papieren rijbewijzen tegen 2033 - Maatregelen (7-636)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 7-636
European Long Term Investment Fund (ELTIF) - Label - Stimuleren in BelgiŽ - Doelstellingen - Initiatieven - Termijn (7-881)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Van Peteghem, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding
   Antwoord
SV 7-881
Facebook - Politieke advertenties - Weigering door de gebruiker - Wettelijke bepaling - Mogelijkheden (7-657)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer De Backer, minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee
   dossier afgesloten
SV 7-657
Facebook - Politieke advertenties - Weigering door de gebruiker - Wettelijke bepaling - Mogelijkheden (7-804)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Michel, staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 7-804
Federale overheidsdienst (FOD) FinanciŽn - Nieuwe gedragsinzichten - Toepassing - Evaluatie - Samenwerking met de Gewesten - Mogelijke nieuwe projecten (7-1127)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Van Peteghem, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1127
Gasnetbeheerder Fluxys - Participatie in de Braziliaanse gasnetbeheerder Transportadora Brasileira Gasoduto BolŪvia-Brasil (TBG) (7-981)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw Van der Straeten, minister van Energie
   Antwoord
SV 7-981
Gewelddadige radicalisering - Discriminatie of haat jegens een persoon, een groep of een gemeenschap - Negationisme - Terrorisme - Vastgestelde feiten - Cijfers (7-971)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-971
Gewestelijk Expresnet (GEN) - Treinverbinding Linkebeek-Sint-Genesius-Rode - Fietssnelweg naar het centrum van Brussel - Voorbereidende werken - Budget - Stand van zaken (7-826)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Gilkinet, vice-eersteminister en minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
SV 7-826
Halle-Vilvoorde - Politie - Federaal interventiekorps - Afschaffing - Compensatie - Concrete plannen - Ondersteuning (7-856)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-856
Harde Brexit - Impact op de douane en de grenswachten - Aanwerving van extra medewerkers - Stand van zaken (7-854)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Van Peteghem, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding
   Antwoord
SV 7-854
Harde Brexit - Vrije verkeer van werknemers - Impact - Cijfers (7-853)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Dermagne, vice-eersteminister en minister van Economie en Werk
   Antwoord
SV 7-853
Inwonersaantal - Cijfers per stad of gemeente - Evolutie (7-407)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 7-407
Kids-ID's - Vervallen - Vrijwillige oproeping voor vernieuwing - Steden en gemeenten - Overzicht (7-635)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 7-635
Klimaatbeleid - Verenigd Koninkrijk - Verplichte klimaatstresstest - Uitgifte van een groene obligatie - Gelijkaardige plannen in BelgiŽ (7-878)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Van Peteghem, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding
   Antwoord
SV 7-878
Klimaatbeleid - Verenigd Koninkrijk - Verplichte klimaatstresstest - Uitgifte van een groene obligatie - Gelijkaardige plannen in BelgiŽ (7-879)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw Khattabi, minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal
   Antwoord
SV 7-879
Koeriersfirma's - Fraude - Bijzondere Belastinginspectie (BBI) - Onderzoeken - Procedure - Contact met PostNL (7-1075)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Dermagne, vice-eersteminister en minister van Economie en Werk
   Antwoord
SV 7-1075
Koeriersfirma's - Fraude - Bijzondere Belastinginspectie (BBI) - Onderzoeken - Procedure - Contact met PostNL (7-1076)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Van Peteghem, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1076
Luchthaven Zaventem - Veiligheidsbeleid - Politieagenten - Cijfers - Aanwerving - Franstalige agenten - Nederlands als voertaal binnen het politiekorps van de luchthaven (7-972)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-972
Luchthaven van Zaventem - Hogesnelheidstrein (HST)-station - Relancemiddelen - Concrete stappen - Budget - Overleg met Thalys (7-1080)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Gilkinet, vice-eersteminister en minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1080
Multinationale ondernemingen - Gestandaardiseerde documentatieverplichting - Country-by-Country (CbC) reporting - Landenrapport - Cijfers - Procedure (7-824)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Van Peteghem, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding
   Antwoord
SV 7-824
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Gewestelijk Expresnetwerk (GEN) - Treinverbinding Linkebeek-Sint-Genesius-Rode - Verbreding van twee naar vier treinsporen - Werken - Financiering - Kalender - Stand van zaken (7-590)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   dossier afgesloten
SV 7-590
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Gewestelijk Expresnetwerk (GEN) - Treinverbinding Linkebeek-Sint-Genesius-Rode - Verbreding van twee naar vier treinsporen - Werken - Financiering - Kalender - Stand van zaken (7-706)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Gilkinet, vice-eersteminister en minister van Mobiliteit
   Antwoord
SV 7-706
Nationale luchthaven van Zaventem - Werken in de zomer van 2020 - Alternatieve baangebruik - Baan 19 - Veiligheid (7-237)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 7-237
Onbelast bijverdienen - Cijfers - Evaluatie (7-262)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   Antwoord
SV 7-262
Onbelast bijverdienen - Cijfers - Evaluatie (7-369)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   dossier afgesloten
SV 7-369
Onbelast bijverdienen - Cijfers - Evaluatie (7-742)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-742
Pakjes afkomstig van buiten de Europese Unie - Belasting over de toegevoegde waarde (BTW) en invoerrechten - Fraude - Gevallen - Boetes - Bedrag - Cijfers (7-1126)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Van Peteghem, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1126
Politiezones - Politiekorps - Arrondissement Halle-Vilvoorde - Tekort aan personeel - Cijfers - Maatregelen (7-247)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 7-247
Post - Wereldpostvereniging (UPU) - Eindrechten tussen leden van de UPU - Tarieven - Aanpassing in BelgiŽ - Mogelijke verhoging (7-990)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw De Sutter, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 7-990
Post - Wereldpostvereniging (UPU) - Eindrechten tussen leden van de UPU - Voordelige tarieven - Cijfers (7-882)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw De Sutter, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 7-882
Predictive policing - Onderzoek - Politiezone Zennevallei (Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw) - Resultaten - Studies of onderzoeken in andere politiezones - Financiering (7-591)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 7-591
Radicalisering - Klachten, processen-verbaal en meldingen - Cijfers - Evaluatie (7-625)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 7-625
Radicalisering - Meldingen - Klachten - Processen-verbaal - Strafrechtelijk vervolgen - Cijfers (7-406)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 7-406
Rijksregister - Gegevens - Koppelen van een vast telefoonnummer, een gsm-nummer, een faxnummer of een e-mailadres - Cijfers - Lokale besturen - Verzameling van de gegevens - Gebruik (7-490)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 7-490
Rode diesel - Gebruik - Controle (7-340)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 7-340
Rode diesel - Gebruik - Controle - Boetes - Cijfers (7-823)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Van Peteghem, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding
   Antwoord
SV 7-823
Sociale fraude - Strijd - Gebruik van data uit de kilometerheffing - Samenwerkingsakkoord - Overleg met de Gewesten (7-263)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer De Backer, minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee
   Antwoord
SV 7-263
Steunzone Vilvoorde-Zaventem - Ingediende dossiers - Goedgekeurde dossiers - GecreŽerde jobs - Cijfers (7-243)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 7-243
Steunzone Vilvoorde-Zaventem - Ingediende dossiers - Goedgekeurde dossiers - GecreŽerde jobs - Cijfers - Stand van zaken - Covid-19 - Impact (7-855)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Van Peteghem, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding
   Antwoord
SV 7-855
Strijd tegen sociale fraude - Kilometerheffing - Gebruik van de data (7-326)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer De Backer, minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee
   Antwoord
SV 7-326
Technische werkloosheid - Covid-19 - Publieke sector - Overheid (7-911)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw De Sutter, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 7-911
Toekomstig 5G-netwerk - Uitrol - Cyberveiligheid - PotentiŽle bedreiging van Huawei (7-246)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer De Backer, minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee
   Antwoord
SV 7-246
Trajectcontroles - Snelheidsovertredingen - Boetes - Cijfers voor Vlaams-Brabant (7-409)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 7-409
Trajectcontroles - Vlaams-Brabant - Boetes - Cijfers (7-632)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 7-632
Trajectcontroles - Vlaams-Brabant - GeÔnde boetes - Tarieven - Eerste semester 2020 - Cijfers (7-633)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Geens, vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, en minister van Europese Zaken
   Vraag zonder antwoord
SV 7-633
Trajectcontroles - Vlaams-Brabant - GeÔnde boetes - Tarieven - Eerste semester 2020 - Cijfers (7-835)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met Noordzee
   Antwoord
SV 7-835
Verblijfsregister van de steden en gemeenten - Ingeschreven kinderen - Aantal (7-150)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 7-150
Voorstel tot herziening van de Grondwet teneinde in titel II van de Grondwet een artikel 22ter in te voegen dat het recht van personen met een handicap waarborgt op aangepaste maatregelen die hun zelfstandigheid en culturele, maatschappelijke en professionele inclusie garanderen (7-121)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune, de heer Peter Van Rompuy, mevrouw Karin Brouwers, de heer Orry Van de Wauwer en mevrouw Martine Fournier
7-121/1
p. 1-6 7-121/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel tot invoering van een artikel 26/1 in het Reglement van de Senaat met betrekking tot de toegevoegde leden (De mogelijkheid aanbieden dat andere parlementsleden worden betrokken bij de bespreking van een voorstel van resolutie of van een informatieverslag) (7-209)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Karin Brouwers, de heer Orry Van de Wauwer, mevrouw Martine Fournier en de heer Peter Van Rompuy
7-209/1
p. 1-3 7-209/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende een wetenschappelijk onderzoek naar het koloniaal verleden van BelgiŽ (7-167)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Karin Brouwers en Martine Fournier en de heren Orry Van de Wauwer en Peter Van Rompuy
7-167/1
p. 1-8 7-167/1 p. 1-8 (PDF)
Woninginbraken - Vlaams-Brabant - Cijfers - Vergelijking met de andere Vlaamse-provincies - Maatregelen - Middelen - Samenwerkingen (7-885)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-885
Woninginbraken - Vlaams-Brabant - Cijfers van eerste semester van 2020 - Vergelijking met de andere Vlaamse-provincies - Hacking en phishing - Cijfers - Strijd - Maatregelen - Middelen - Samenwerkingen (7-993)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-993
Ziekenhuizen - Classificatie - Investeringssubsidiesysteem - Eurostat - Standpunt - Overleg - Impact op de Gewesten (7-644)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   dossier afgesloten
SV 7-644
Ziekenhuizen - Classificatie - Investeringssubsidiesysteem - Eurostat - Standpunt - Overleg - Impact op de Gewesten (7-713)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Van Peteghem, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding
   Antwoord
SV 7-713
Ziekenhuizen - Classificatie - Investeringssubsidiesysteem - Eurostat - Standpunt - Overleg - Impact op de Gewesten (7-976)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-976
Ziekenhuizen - Classificatie - Investeringssubsidiesysteem - Eurostat - Standpunt - Overleg - Impact op de Gewesten (7-977)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw De Bleeker, staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, toegevoegd aan de minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-977
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999