Auteurs- en sprekersregister betreffende "Ide Louis" (Legislatuur 2007-2010)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
"Hepatitisarts" - Opvolging - Stand van zaken (4-1566)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-1566
"Hepatitisarts" - Opvolging - Stand van zaken (4-2305)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-2305
"Hepatitisarts" - Opvolging - Stand van zaken (4-5217)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-5217
AIDS - Opvolging van patiŽnten in het buitenland - Erkenning van het referentiecentrum te Brugge (4-4437)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-4437
AIDS - Opvolging van patiŽnten in het buitenland - Erkenning van het referentiecentrum te Brugge (4-5276)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5276
Actualiteitendebat : de nieuwe regeringsverklaring (25 november 2009 - Regering Leterme II)      
  Debat
4-99
p. 11-38 4-99 p. 11-38 (PDF)
Actualiteitendebat : de situatie in Gaza      
  Wapenleveringen via luchthaven Bierset - Internationaal onderzoek ter vervolging van wie het internationaal oorlogs- en humanitair recht geschaden heeft - Betaling door Israel van heropbouw en van opruiming van clusterbommen - Aanklacht van het CICR - Gebruik van bommen met fosfor, uranium en wolfraam - Toegangsverbod voor journalisten - Versterking van de betrekkingen met Israel ondanks niet-eerbiediging van VN-resoluties - Ontbieden van ambassadeur - Bombardement van VN-hoofdgebouw - Kindslachtoffers - Blokkering van hulpverlening - Bestaan van een Palestijnse staat - Voorwaarden voor het staakt-het-vuren - Export van het conflict naar Europa - Evacuatie van gewonde kinderen - Humanitaire corridor - Fatah-Hamas-OLP - Oprichting van een ziekenhuis in het kader van ontwikkelingssamenwerking
   Debat
4-59
p. 7-25 4-59 p. 7-25 (PDF)
Actualiteitendebat : de veiligheidssituatie in Brussel      
  Debat
4-111
p. 11-30 4-111 p. 11-30 (PDF)
Actualiteitendebat : het uitblijven van de beloofde omzendbrief voor regularisatie van asielzoekers      
  Regularisatie van mensen zonder papieren - Uitblijven van beloofde circulaire - Uitvoering regeerakkoord - Traagheid van procedure - Duurzame lokale verankering - Regularisatie door werk - Economische migratie - Uitwerken van objectieve criteria - Algemene regularisatie - Initiatief van eerste minister - Uitwijzing - Afzonderlijke gesprekken van eerste minister met elke minister - Verblijfsvergunning in plaats van regularisatie
   Debat
4-68
p. 6-20 4-68 p. 6-20 (PDF)
Ambassades - Bevlagging - Richtlijnen (4-4160)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-4160
Amendementen dienen uiterlijk bij de algemene bespreking in de plenaire vergadering te worden ingediend      
  4-102
p. 11 4-102 p. 11 (PDF)
Antibioticagebruik - Chinolonen - Cijfers voor het jaar 2008 - Regionale opsplitsing (4-3265)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-3265
Apotheken - Aantallen per gewest (4-1564)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-1564
Apotheken - Sluitingen - Herlokalisaties - Aantallen (4-6695)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-6695
Apothekers - Criminaliteit - Aantallen - Aard van de delicten (4-3215)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-3215
Apothekers - Criminaliteit - Aantallen - Aard van de delicten (4-3216)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3216
Apothekersassistenten - Erkenning (4-131)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-131
Apothekersassistenten - Erkenning (4-96)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer Donfut, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Europese Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-96
Apothekersassistenten - Erkenning - Uitvoeringsbesluiten (4-1542)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-1542
Arbeidsongevallen - Aantallen (4-918)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-918
Arbeidsongevallen - Cijfers (4-1044)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 4-1044
Arts met brevet acute geneeskunde (BAG-arts) - Opleiding - Inschrijvingen - Aantallen (4-3468)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-3468
Artsen - Huisbezoeken - Aantallen in rust- en verzorgingstehuizen (4-278)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-278
Artsen - Vermindering van de administratieve lasten - Verdeling van eID-lezers - Aantallen (4-6696)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-6696
Asbestfonds - Aantallen dossiers - Gemiddelde duur van afhandeling (4-7113)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-7113
Asbestfonds - Evolutie (4-1560)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-1560
Asbestfonds - Niet-samenwonende erfgenamen - Aantal dossiers (4-2920)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-2920
Asbestfonds - Niet-samenwonende erfgenamen - Aantal dossiers (4-2921)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 4-2921
Asbestfonds - Uitkering - Bijdragen van bedrijven - Werking (4-181)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-181
Asbestfonds - Vorderingen - Achterstand (4-497)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-497
Asbestfonds - Vorderingen - Achterstand (4-498)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer Piette, minister van Werk
   dossier afgesloten
SV 4-498
Asbestfonds - Vorderingen - Achterstand (4-573)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-573
Asbestfonds - Vorderingen - Achterstand (4-658)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 4-658
Asbestfonds - Werking - Behandeling van de aanvragen - Klachten (4-4781)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-4781
Asbestfonds - Werking - Behandeling van de aanvragen - Klachten (4-4782)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-4782
Asbestfonds - Werking - Behandeling van de aanvragen - Klachten (4-5308)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-5308
Asbestfonds - Werking - Behandeling van de aanvragen - Klachten (4-5509)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 4-5509
Asielzoekers - Gezondheidszorg - Uitgaven (4-1226)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-1226
Asielzoekers - Uitgaven voor gezondheidszorg (4-1604)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-1604
Asielzoekers - Uitwijzingen - Besmetting met het menselijk immuundeficiŽntievirus (HIV - Human Immunodeficiency Virus) (4-3469)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-3469
Asielzoekers - Uitwijzingen - Besmetting met het menselijk immuundeficiŽntievirus (HIV - Human Immunodeficiency Virus) (4-3470)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-3470
Asielzoekers - Uitwijzingen - Besmetting met het menselijk immuundeficiŽntievirus (HIV - Human Immunodeficiency Virus) (4-3471)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   Antwoord gegeven door mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
SV 4-3471
Audiciens - Uitgaven in 2007 en het eerste semester van 2008 (4-1536)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-1536
Audiciens - Uitgaven in 2007 en het eerste semester van 2008 (4-2302)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-2302
Bandagisten - Orthopedisch materiaal - Uitgaven in het jaar 2007 en het eerste semester van 2008 (4-1538)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-1538
Bandagisten - Orthopedisch materiaal - Uitgaven in het jaar 2007 en het eerste semester van 2008 (4-2304)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-2304
Begroting gezondheidszorg - Evenwicht - Farmaceutische specialiteiten - Kiwi-model en Deens model (4-6541)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6541
Belangenconflict tussen de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie naar aanleiding van het wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (Stuk K 52-0039) (4-857)      
  Bespreking
4-49
p. 35-42 4-49 p. 35-42 (PDF)
Belangenconflict tussen de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie en de Kamer van volksvertegenwoordigers naar aanleiding van het wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde(Stuk K. 52-0037) (4-856)      
  Bespreking
4-49
p. 35-42 4-49 p. 35-42 (PDF)
Belangenconflict tussen de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie en het Vlaams Parlement naar aanleiding van het voorstel van decreet houdende interpretatie van de artikelen 44, 44bis en 62, ß 1, 7į, 9į en 10į, van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 (Vlaams Parlement, Stuk 1163 (2006-2007) - Nrs. 1 tot 7) (Pedagogisch toezicht inzake de Franstalige scholen uit de 6 Brusselse randgemeenten - Bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap) (4-937)      
  Bespreking
4-51
p. 59-62 4-51 p. 59-62 (PDF)
  4-51
p. 64-65 4-51 p. 64-65 (PDF)
Belangenconflict tussen het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap en de Kamer van volksvertegenwoordigers naar aanleiding van het wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (2) (Stukken Kamer, nr. 52-0039/1 tot 18) (Zie ook doc. 4-1607) (4-1608)      
  Bespreking
4-116
p. 102-108 4-116 p. 102-108 (PDF)
Belangenconflict tussen het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap en de Kamer van volksvertegenwoordigers naar aanleiding van het wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (Stukken Kamer, nr. 52-0037/1 tot 22) (Zie ook doc. 4-1608) (4-1607)      
  Bespreking
4-116
p. 102-108 4-116 p. 102-108 (PDF)
Belangenconflict tussen het Waals Parlement en de Kamer van volksvertegenwoordigers naar aanleiding van het wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (stuk Kamer, nr. 52-0037/1) (4-1286)      
  Bespreking
4-81
p. 48-50 4-81 p. 48-50 (PDF)
Belangenconflict tussen het Waals Parlement en de Kamer van volksvertegenwoordigers naar aanleiding van het wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (stuk Kamer, nr. 52-0039) (4-1287)      
  Bespreking
4-81
p. 48-50 4-81 p. 48-50 (PDF)
Belangenconflict tussen het Waals Parlement en het Vlaams Parlement naar aanleiding van het voorstel van decreet houdende interpretatie van de artikelen 44, 44bis en 62, ß 1, 7į, 9į en 10į, van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 (Vlaams Parlement, Stuk 1163 (2006-2007) - Nrs. 1 tot 8) (4-1212)      
  Aangehouden stemmingen en stemverklaring van de heer Louis Ide
4-74
p. 12-13 4-74 p. 12-13 (PDF)
  4-74
p. 17-18 4-74 p. 17-18 (PDF)
Belastingcontroles - Parlementsleden, uitvoerende macht en rechterlijke macht - Aantallen - Criteria (4-4744)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-4744
Beleidscellen - Medewerkers - Aantallen (4-496)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 4-496
Beleidscellen - Medewerkers - Aantallen (4-719)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-719
Bepaling van de gezinslast - Formulier 225 - Onderscheid tussen beroepsinkomen en vervangingsinkomen - Discriminatie (4-132)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-132
Bepaling van de gezinslast - Formulier 225 - Onderscheid tussen beroepsinkomen en vervangingsinkomen - Discriminatie (4-97)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer Donfut, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Europese Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-97
Bevallingen - Gegevens in 2008 - Opsplitsing per gewest (4-3875)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-3875
Bevallingsgegevens (4-277)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-277
Bevallingsgegevens - Ziekenhuisbevallingen - Thuisbevallingen - Keizersnedes (4-1573)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-1573
Bevallingsgegevens - Ziekenhuisbevallingen - Thuisbevallingen - Keizersnedes (4-2307)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-2307
Bloedtransfusiecentra - Controles - Aantallen (4-6543)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6543
Borstkankerscreening - Feedback (4-750)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-750
Borstklinieken (Criteria voor de erkenning) (4-1495)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-113
p. 15-19 4-113 p. 15-19 (PDF)
Buitenlandse artsen - Erkenning van het RIZIV - Aantallen (4-821)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-821
Cataract - Bijziendheid - Behandeling - Aantal ingrepen (4-751)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-751
Cataract - Bijziendheid - Ingrepen - Aantallen opgesplitst per gewest en arrondissement (4-3876)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-3876
Cataract - Bijziendheid - Ingrepen - Aantallen opgesplitst per gewest en arrondissement (4-5255)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-5255
Centra voor menselijke erfelijkheid (CME) - DNA-tests - Gebruik - Aantal (in Vlaanderen, in WalloniŽ en in Brussel - Ziekteverzekering : kostprijs) (4-128)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-128
Centra voor menselijke erfelijkheid (CME) - DNA-tests - Gebruik - Aantal (in Vlaanderen, in WalloniŽ en in Brussel - Ziekteverzekering : kostprijs) (4-38)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer Donfut, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Europese Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-38
Chronische ziekten - Incontinentiemateriaal - Uitgaven voor het jaar 2007 en het eerste semester van 2008 (4-1521)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-1521
Chronische ziekten - Incontinentiemateriaal - Uitgaven voor het jaar 2007 en het eerste semester van 2008 (4-2288)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-2288
Contingentering van kinesitherapeuten - FOD Volksgezondheid - Studie (4-1256)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-1256
Criminaliteit jegens zorgverleners (Wenselijkheid van het derdebetalersysteem om de hoeveelheid contant geld te verminderen - Artsen en apothekers) (4-805)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-68
p. 54-56 4-68 p. 54-56 (PDF)
Dagziekenhuizen - Uitgaven in 2007 en het eerste semester van 2008 (4-1522)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-1522
Dagziekenhuizen - Uitgaven in 2007 en het eerste semester van 2008 (4-2289)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-2289
Darmkankerpreventie - ColoscopieŽn - GastroscopieŽn - Aantallen (4-4780)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-4780
Darmkankerpreventie - ColoscopieŽn - GastroscopieŽn - Aantallen (4-5307)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-5307
De Mexicaanse griep en de mythen rond het vaccin (4-941)      
  Mondelinge vraag van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-94
p. 18-21 4-94 p. 18-21 (PDF)
De abortusarts (Optreden tegen een arts die toegeeft illegale abortussen uit te voeren en zijn praktijk gewoon openhoudt) (4-643)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-59
p. 52-55 4-59 p. 52-55 (PDF)
De behandeling van asielzoekers besmet met hiv (Situatie van uitgeprocedeerden : uitwijzing of behandeling in ons land - Regularisatie om medische redenen) (4-881)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, aan mevrouw Marie Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden en aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de Voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-76
p. 66-67 4-76 p. 66-67 (PDF)
De behandeling van asielzoekers die besmet zijn met hiv (Regularisatie om medische redenen : criteria) (4-970)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Marie Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden en aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-81
p. 72-74 4-81 p. 72-74 (PDF)
De bestaande Ordes (Aanpassing van de Orde van geneesheren aan de maatschappelijke realiteit - Splitsing van de Orde van apothekers - Oprichting van een Orde van tandartsen en een Orde van kinesitherapeuten) (4-471)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-46
p. 53-54 4-46 p. 53-54 (PDF)
De centra voor radiotherapie (Spreiding) (4-1691)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-120
p. 24-25 4-120 p. 24-25 (PDF)
De consultatie van artsenverenigingen omtrent e-Health (Overleg met de artsen om de privacy te garanderen) (4-472)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-46
p. 58-59 4-46 p. 58-59 (PDF)
De consultatie van de artsenverenigingen omtrent e-Health (4-514)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-47
p. 73-75 4-47 p. 73-75 (PDF)
De controle op de financiŽle transacties bij voetbalploeg Excelsior Moeskroen (Lening door een intercommunale om schulden te regelen - Controle door de Cel voor financiŽle informatieverwerking CFI - Inning van achterstallige bedragen door fiscus en Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst) (4-739)      
  Mondelinge vraag van de heer Louis Ide aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
4-72
p. 14-18 4-72 p. 14-18 (PDF)
De derdebetalersregeling (Toepassen van de derdebetalersregeling in de huisartsgeneeskunde - Toegankelijkheid tot de eerstelijnszorg - Veiligheid van de huisartsen - Impulseo-fonds) (4-522)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-48
p. 47-49 4-48 p. 47-49 (PDF)
De erkenning van apothekersassistenten (Vertraging bij de aflevering van de diploma's) (4-295)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-29
p. 66-67 4-29 p. 66-67 (PDF)
De erkenning van de beroepstitel "medische oncologie" (4-773)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-65
p. 75-77 4-65 p. 75-77 (PDF)
De erkenning van de psychologie (Stand van zaken) (4-706)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-62
p. 51-53 4-62 p. 51-53 (PDF)
De erkenning van navelstrengbloedbanken (4-1294)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-103
p. 52-53 4-103 p. 52-53 (PDF)
De evolutie in het dossier van de parkeerproblematiek bij gezondheidswerkers (Uitzondering voor huisbezoeken) (4-715)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-65
p. 77-79 4-65 p. 77-79 (PDF)
De evolutie van het dossier betreffende de parkeerproblematiek voor gezondheidswerkers (4-854)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie en aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Julie Fernandez-Fernandez, staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
4-72
p. 45-46 4-72 p. 45-46 (PDF)
De exclusieve uitoefening van een specialiteit als erkenningscriterium (Gezondheidsbeoefenaars - Tandarts-specialisten) (4-1405)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
4-110
p. 67-69 4-110 p. 67-69 (PDF)
De federale contingentering voor bepaalde medische beroepen (Kadaster van medische beroepen) (4-1099)      
  Mondelinge vraag van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-112
p. 13-19 4-112 p. 13-19 (PDF)
De financiering van de projecten alternatieve gerechtelijke maatregelen voor druggebruikers (4-1410)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
4-110
p. 72-75 4-110 p. 72-75 (PDF)
De financiering van de projecten alternatieve gerechtelijke maatregelen voor drugsgebruikers (4-1647)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-119
p. 66-69 4-119 p. 66-69 (PDF)
De financiŽle situatie van de voetbalclub Excelsior Moeskroen (4-1168)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-96
p. 77-80 4-96 p. 77-80 (PDF)
De financiŽle toestand van voetbalclub Excelsior Moeskroen (Fiscale en sociale schulden) (4-1090)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-92
p. 54-56 4-92 p. 54-56 (PDF)
De functies van algemeen directeur en adjunct-algemeen directeur van het Federaal Kenniscentrum voor Gezondheidszorg (Aanwervingsprocedure) (4-626)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-57
p. 33-34 4-57 p. 33-34 (PDF)
De gegevens rond dubbele nationaliteit en legerdienst (Opvolging cijfers door minister van Landsverdediging, Binnenlandse Zaken of Justitie) (4-882)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging en aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de Voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-76
p. 78-79 4-76 p. 78-79 (PDF)
De gevolgen van de zaak omtrent de "hepatitisarts" (Gebruik door een arts van niet-steriele injectienaalden - Rol van controleorganisaties - Uitbreiding van de bevoegdheden - Samenwerking tussen de verschillende instanties) (4-592)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marie Delizťe, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
4-52
p. 58-59 4-52 p. 58-59 (PDF)
De heer Louis Ide maakt gebruik van zijn stemverklaring bij wetsontwerp 4-1419 inzake clustermunitie om zijn ontevredenheid te uiten over het feit dat hij het woord niet kreeg tijdens het spontane debat over de Senaat      
  4-93
p. 47 4-93 p. 47 (PDF)
De hepatitis-arts (Besmetting van patiŽnten door dezelfde naald te hergebruiken - Optreden van de administratie - Opschortend karakter van de beroepsprocedure) (4-105)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
4-16
p. 64-66 4-16 p. 64-66 (PDF)
De implementatie van een derdebetalersregeling (in de sector van de huisartsgeneeskunde) (4-857)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-75
p. 36-39 4-75 p. 36-39 (PDF)
De informatisering van de gezondheidssector (Invoering van het elektronisch medisch voorschrift - Overname van e-birth door be-health project, wat betreft de perinatale epidemiologie) (4-89)      
  Mondelinge vraag van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Christian Dupont, minister van Pensioenen en Maatschappelijke integratie
4-13
p. 13-15 4-13 p. 13-15 (PDF)
De invoering van een wachtdienst voor psychiaters (4-1420)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-111
p. 62-64 4-111 p. 62-64 (PDF)
De invoering van referentiebedragen (Ziekenhuizen - Harmonisering van behandelingen en kosten - Overschrijding van het budget op kosten van ziekenhuis en arts) (4-772)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-65
p. 72-75 4-65 p. 72-75 (PDF)
De invoering van referentiebedragen voor ziekenhuizen (Harmonisering van behandelingen en kosten - Bedragen die de ziekenhuizen dienen terug te betalen - Cijfers) (4-1061)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-89
p. 71-72 4-89 p. 71-72 (PDF)
De jaarverslagen ziekenhuishygiŽne en antibioticabeleid (4-700)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-62
p. 48-50 4-62 p. 48-50 (PDF)
De juiste cijfers in verband met de keizersneden (4-310)      
  Mondelinge vraag van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
4-30
p. 11-13 4-30 p. 11-13 (PDF)
De klacht tegen het Vlaams Neutraal Ziekenfonds (bij de Controledienst voor de ziekenfondsen op grond van bedrieglijke reclame) (4-907)      
  Mondelinge vraag van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-77
p. 46-48 4-77 p. 46-48 (PDF)
De klacht van de FOD Landsverdediging tegen de Franse Gemeenschap (Rechtszaak van het ministerie van Landsverdediging tegen de Franstalige Gemeenschap i.v.m. de numerus clausus in de geneeskunde) (4-485)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-47
p. 78-79 4-47 p. 78-79 (PDF)
De kosten van preventie in de gezondheidszorg en het nodige overleg met de bevoegde minister (Feit dat de federale overheid initiatieven neemt en betaalt die tot de bevoegdheid van de gemeenschappen behoren - Interministerieel protocolakkoord) (4-1060)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-89
p. 73-74 4-89 p. 73-74 (PDF)
De medische richtlijnen voor asielzoekers (Nood om duidelijkheid over welke behandelingen bij asielzoekers mogen gebeuren) (4-782)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan mevrouw Marie Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-66
p. 51-52 4-66 p. 51-52 (PDF)
De moeilijke samenwerking tussen de verschillende administraties (Gebrekkige communicatie tussen RIZIV en FOD Volksgezondheid - Gevolgen voor kadaster van medische beroepen - Ontwerp van KB voor oprichting van een Frans- en Nederlandstalig coŲrdinatiecentrum voor de administratieve uitbetaling van huisartsen in opleiding - Tandarts aan wie FOD Volksgezondheid verwijt niet te hebben deelgenomen aan een wachtdienst, wijl die tandarts geen tandarts meer is) (4-725)      
  Mondelinge vraag van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
4-71
p. 6-9 4-71 p. 6-9 (PDF)
De mogelijke oprichting van een hadroncentrum (Nieuwe therapie voor behandeling van tumoren) (4-1242)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-99
p. 95-96 4-99 p. 95-96 (PDF)
De nieuwe regelgeving betreffende orgaandonatie (4-1164)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-96
p. 69-71 4-96 p. 69-71 (PDF)
De nieuwe regeringsverklaring (25 november 2009 - Regering Leterme II) (4-974)      
  Mondelinge vraag van de heer Louis Ide aan de heer Yves Leterme, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
   Zie actualiteitendebat : de nieuwe regeringsverklaring
4-99
p. 11-38 4-99 p. 11-38 (PDF)
De numerus clausus en het kadaster van medische beroepen (Moratorium op numerus clausus in Franse Gemeenschap - Stand van zaken kadaster - Verhoging contingenteringen) (4-804)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-68
p. 51-54 4-68 p. 51-54 (PDF)
De opleiding tot verpleegkundige-ziekenhuishygiŽnist (Nadere bepalingen van de overgangsmaatregelen) (4-922)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-78
p. 45-47 4-78 p. 45-47 (PDF)
De opleiding tot verpleegkundige-ziekenhuishygiŽnist (Overgangsmaatregelen i.v.m. de erkenning) (4-969)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-81
p. 64-65 4-81 p. 64-65 (PDF)
De opleiding tot ziekenhuishygiŽnist (Organisatie van ziekenhuishygiŽne) (4-475)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-46
p. 62-65 4-46 p. 62-65 (PDF)
De opleidingsduur geneeskunde (Beperking van de basisopleiding tot 6 jaar) (4-632)      
  Mondelinge vraag van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door mevrouw Marie Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
4-63
p. 17-18 4-63 p. 17-18 (PDF)
De overeenkomst tussen De Post en Lloyds Pharma (Voordelen voor de werknemers van De Post in sommige apotheken - Deontologisch probleem) (4-681)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marie Delizťe, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
4-61
p. 50-52 4-61 p. 50-52 (PDF)
De palliatieve dagcentra (4-1403)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
4-110
p. 66-67 4-110 p. 66-67 (PDF)
De parkeerproblematiek van gezondheidswerkers (Uitzondering voor huisbezoeken - Stand van zaken) (4-883)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de Voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-76
p. 77-78 4-76 p. 77-78 (PDF)
De parkeerproblematiek van gezondheidswerkers (Uitzondering voor huisbezoeken) (4-1057)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-89
p. 76 4-89 p. 76 (PDF)
De parkeerproblematiek voor gezondheidswerkers (4-1160)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie en aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-94
p. 86-89 4-94 p. 86-89 (PDF)
De parkeerproblematiek voor gezondheidswerkers (4-1161)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-94
p. 73-74 4-94 p. 73-74 (PDF)
De parkeerproblemen van gezondheidswerkers (4-680)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marie Delizťe, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
4-61
p. 49-50 4-61 p. 49-50 (PDF)
De parkeerproblemen van gezondheidswerkers (Regeling van huisbezoeken) (4-671)      
  Mondelinge vraag van de heer Louis Ide aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken, aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie en aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-66
p. 32-34 4-66 p. 32-34 (PDF)
De problematiek omtrent de bloedplaatjes (Kwaliteitsverlies door pathogeenreductie) (4-1239)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-99
p. 87-89 4-99 p. 87-89 (PDF)
De problemen in het kader van de numerus clausus voor Duitstalige studenten in de geneeskunde (4-32)      
  Vraag om uitleg van de heer Berni Collas aan mevrouw Laurette Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
4-13
p. 37-40 4-13 p. 37-40 (PDF)
De psychiatrische medische urgentieteams (Oprichting van mobiele interventieteams voor dringende psychiatrische hulpverlening) (4-712)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-63
p. 44-46 4-63 p. 44-46 (PDF)
De registratie van methadongebruikers (4-1421)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-111
p. 64-65 4-111 p. 64-65 (PDF)
De richtlijn in verband met de vervolging van bijzitters (Verkiezingen van 10 juni 2007 - Weigering te zetelen omwille van de niet-splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde) (4-207)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister
4-24
p. 75-77 4-24 p. 75-77 (PDF)
De schulden van voetbalclub Excelsior Moeskroen (Schulden aan de fiscus en de sociale zekerheid) (4-771)      
  Mondelinge vraag van de heer Louis Ide aan de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-76
p. 35-37 4-76 p. 35-37 (PDF)
De schulden van voetbalclub Royal Antwerp (Fiscale en sociale schulden) (4-1092)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-92
p. 67-69 4-92 p. 67-69 (PDF)
De splitsing van de Orde der geneesheren (4-1425)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-111
p. 65-66 4-111 p. 65-66 (PDF)
De spoedartsen (Samenstelling van de spoedgevallendienst in de ziekenhuizen) (4-565)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-51
p. 75-81 4-51 p. 75-81 (PDF)
De spoedartsen en het brevet acute geneeskunde (Verdwijnen van het BAG - Gevaar op een tekort op de spoeddiensten) (4-679)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marie Delizťe, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
4-61
p. 47-49 4-61 p. 47-49 (PDF)
De sponsoring van de Koninklijke Belgische Voetbalbond door Belgacom (Recht van de wetgevende macht om de bedragen te kennen) (4-939)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
4-79
p. 54-55 4-79 p. 54-55 (PDF)
De sponsoring van de Koninklijke Belgische Voetbalbond door overheidsbedrijven (zoals Belgacom - Schuldenlast van ploegen - Werking KBVB) (4-924)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-78
p. 59-61 4-78 p. 59-61 (PDF)
De stand van zaken betreffende het afschaffen van het uitgangsexamen kinesitherapie (4-646)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-59
p. 57-58 4-59 p. 57-58 (PDF)
De stand van zaken betreffende het toelatingsexamen voor buitenlandse artsen (Taalkennis) (4-1459)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-112
p. 47-49 4-112 p. 47-49 (PDF)
De strijd tegen kanker en de centra voor radiotherapie (4-1402)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
4-110
p. 64-66 4-110 p. 64-66 (PDF)
De structurele financiering van de palliatieve dagcentra      
  zoals voorgesteld is in het kankerplan - Aanpassing van het KB van 8 december 2006 dat voorzag in een financiering tot eind 2008 via de gemeenschappen en gewesten
   Debat
4-82
p. 15-21 4-82 p. 15-21 (PDF)
De structurele financiering van de palliatieve dagcentra (4-846)      
  Mondelinge vraag van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Zie actualiteitendebat : de structurele financiering van de palliatieve dagcentra
4-82
p. 15-21 4-82 p. 15-21 (PDF)
De terugbetaling van Indometacine en Ibuprofen (Sluiten van het bloedvat bij prematuren met persistente ductus arteriosus - Indocid en Pedea) (4-1675)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-119
p. 64-66 4-119 p. 64-66 (PDF)
De terugbetaling van de geneesmiddelen Concerta en Strattera (Geneesmiddelen voor personen die lijden aan ADHD of autisme - Terugbetalingscriteria) (4-520)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-48
p. 43-46 4-48 p. 43-46 (PDF)
De terugbetaling van parodontale chirurgie (4-699)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-62
p. 47-48 4-62 p. 47-48 (PDF)
De terugbetaling van posaconazole (Noxafil - Schimmelachtige infecties - Mucormycosis/zygomycetes - Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen) (4-373)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-35
p. 39-40 4-35 p. 39-40 (PDF)
De terugbetaling van posaconazole (Noxafilģ) (4-61)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-15
p. 71-73 4-15 p. 71-73 (PDF)
De terugwerkende kracht van de reglementering van het Asbestfonds (4-664)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-60
p. 62-63 4-60 p. 62-63 (PDF)
De toekomst van de parodontologie (Erkenning als specialiteit) (4-1120)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-93
p. 62-64 4-93 p. 62-64 (PDF)
De toepassing van de derdebetalersregeling voor de vaccinatie tegen de griep A/H1N1v (Wenselijkheid om derdebetalersregeling toe te passen) (4-1243)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belats met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-99
p. 81-84 4-99 p. 81-84 (PDF)
De uitbetaling van schadevergoedingen door het Asbestfonds (Niet-uitkering na het overlijden) (4-474)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan mevrouw Joelle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-46
p. 61-62 4-46 p. 61-62 (PDF)
De uitgevoerde audit in het kader van hemovigilantie (4-1431)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-111
p. 66-68 4-111 p. 66-68 (PDF)
De vacature voor de functies van algemeen directeur en adjunct-algemeen directeur van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (Stand van zaken i.v.m. vacatures) (4-727)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de Voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-64
p. 49-50 4-64 p. 49-50 (PDF)
De vacatures bij het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (Stand van zaken aanwerving algemeen directeur) (4-1059)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-89
p. 72-73 4-89 p. 72-73 (PDF)
De vacatures bij het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (Vacante betrekkingen van algemeen directeur en adjunct-algemeen directeur - SELOR) (4-774)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minsiter van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-65
p. 79 4-65 p. 79 (PDF)
De vacatures bij het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (Vacante betrekkingen van algemeen directeur en adjunct-algemeen directeur) (4-972)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-81
p. 65-66 4-81 p. 65-66 (PDF)
De vaccinatie en de registratie in het kader van de Mexicaanse griep (Aanrekenen van consultaties - Vergoeding voor ziekenhuizen - Respect van privacy) (4-1095)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-92
p. 43-45 4-92 p. 43-45 (PDF)
De vaccinatiecampagne tegen baarmoederhalskanker (Gedifferentieerde aanpak tussen de gemeenschappen - Samenwerking met Vlaanderen alleen ?) (4-728)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de Voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-64
p. 50-52 4-64 p. 50-52 (PDF)
De veiligheid in ziekenhuizen (4-1130)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-94
p. 54-56 4-94 p. 54-56 (PDF)
De vergoedingen van coŲrdinerend en raadgevend artsen (Rust- en verzorgingstehuizen en woon- en zorgcentra - Berekeningswijze honoraria) (4-729)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de Voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-64
p. 52-53 4-64 p. 52-53 (PDF)
De verhoging van het gebruik van antidepressiva (Betere terugbetaling van psychotherapie als gedeeltelijk alternatief - Erkenning van de beroepscategorieŽn van de klinisch psychologen, sexuologen en orthopedagogen) (4-467)      
  Mondelinge vraag van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
4-48
p. 18-20 4-48 p. 18-20 (PDF)
De versoepeling van artsenquota (en het probleem van de kinesistenquota's)      
  Debat
4-27
p. 16-28 4-27 p. 16-28 (PDF)
De vervolging van bijzitters (die weigeren te zetelen in een stembureau of stemopnemingsbureau) (4-157)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan de heer Jo Vandeurzen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Josly Piette, minister van Werk
4-20
p. 68-70 4-20 p. 68-70 (PDF)
De verzekering van ambulances en MUG-diensten (Gebruik van zwaailichten en verzekering BA tijdens heen- en terugrit) (4-863)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-75
p. 51-52 4-75 p. 51-52 (PDF)
De voorzitter van de Senaat sluit de plenaire vergadering omdat er geen ondervoorzitter aanwezig is      
  4-120
p. 25 4-120 p. 25 (PDF)
De vordering van huisartsen in het kader van onderzoeksopdrachten (terwijl ze wachtdienst hebben) (4-1056)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-89
p. 74-75 4-89 p. 74-75 (PDF)
De vrijstelling van btw voor psychologen (BTW-plichtigheid van de psycholoog-gerechtelijke expert - Europese richtlijnen) (4-1392)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
4-110
p. 55-57 4-110 p. 55-57 (PDF)
De werking van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (Toekennen van licenties aan clubs met gerechtelijke problemen) (4-933)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
4-79
p. 55-57 4-79 p. 55-57 (PDF)
De werktijden van artsen (77-urenweek van de arts-specialisten in opleiding) (4-1068)      
  Mondelinge vraag van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie en aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-110
p. 13-17 4-110 p. 13-17 (PDF)
De ziekenhuisstickers in verband met handhygiŽne (Verplichte verwijzing naar het KB) (4-530)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-48
p. 51 4-48 p. 51 (PDF)
De ziekenhuisstickers in verband met handhygiŽne (Verplichting om "KB 22-12-2005" op de stickers te vermelden) (4-515)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-47
p. 76-78 4-47 p. 76-78 (PDF)
Diabetes - Aantal patiŽnten - Uitgaven (4-2166)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-2166
Diabetes - Aantal patiŽnten - Uitgaven (4-2376)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-2376
Diabetes - Aantal patiŽnten - Uitgaven (4-5230)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-5230
Diabetes - Diabetespas - Aantallen (4-2165)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-2165
Diabetes - Diabetespas - Aantallen (4-2375)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-2375
Diabetes - Diabetespas - Aantallen (4-5229)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5229
Dokters in de geneeskunde en tandheelkundigen - Voorschriften en verstrekkingen - Terugbetaalde bedragen (4-2147)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-2147
Dokters in de geneeskunde en tandheelkundigen - Voorschriften en verstrekkingen - Terugbetaalde bedragen (4-2357)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-2357
Dokters in de geneeskunde en tandheelkundigen - Voorschriften en verstrekkingen - Terugbetaalde bedragen (4-5226)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5226
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2008 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2010 (4-1524)      
  Bespreking
4-102
p. 17-19 4-102 p. 17-19 (PDF)
Dotaties aan leden van de Koninklijke Familie (Werkgroep) (4-1335)      
  Bespreking
4-83
p. 37-59 4-83 p. 37-59 (PDF)
Dubbele nationaliteit - Legerdienst in een ander land - Huursoldaten - Aantallen (4-2930)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-2930
Dubbele nationaliteit - Legerdienst in een ander land - Huursoldaten - Aantallen (4-2931)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2931
Dubbele nationaliteiten - Aantallen (4-3466)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-3466
Dubbele nationaliteiten - Aantallen (4-5637)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5637
E-Health - Stand van zaken - Overleg - Faciliteren van orgaantransplantatie (4-6542)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-6542
EARSS-project - Participerende laboratoria en ziekenhuizen - Regionale spreiding (European Antimicrobial Resistance Surveillance System) (4-1339)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-1339
Eedaflegging (Verkiezingen van 10 juni 2007)      
  de heer Louis Ide, senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
4-1
p. 16 4-1 p. 16 (PDF)
Een hogere terugbetaling voor "witte tandvullingen" (Nood aan een apart nomenclatuurnummer) (4-628)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-57
p. 35-36 4-57 p. 35-36 (PDF)
Een kadaster voor tandartsen (Kadaster voor medische beroepen) (4-1364)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-109
p. 77-78 4-109 p. 77-78 (PDF)
Een toelatingsexamen voor buitenlandse artsen (Artsen die niet onder de Europese regels vallen - EU-artsen - Taalkennis) (4-665)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-60
p. 63-64 4-60 p. 63-64 (PDF)
Een zesjarige opleiding voor artsen (4-1416)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-111
p. 60-62 4-111 p. 60-62 (PDF)
Elektronisch Medisch dossier (EMD) (4-1565)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-1565
Elektronisch medisch dossier (EMD) - Aantallen - Regionale opsplitsing (4-3261)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-3261
Elektronisch medisch dossier (EMD) - Aantallen - Uitsplitsing per gewest (4-7556)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7556
Epidemiologie - Laboratoria - Deelname aan surveillances (4-4441)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-4441
Epidemiologie - Laboratoria - Deelname aan surveillances (4-5280)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-5280
Erkende artsen-specialisten - Aantallen per discipline - Aantal jaren opleiding (4-4963)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-4963
Erkende artsen-specialisten - Aantallen per discipline - Aantal jaren opleiding (4-5329)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-5329
Erkende tabacologen - Criteria - Type zorgverstrekker (4-4715)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-4715
Erkende tabacologen - Criteria - Type zorgverstrekker (4-5299)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5299
Faillissementen - Regionale spreiding (4-1340)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten
SV 4-1340
Faillissementen - Regionale spreiding (4-2464)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 4-2464
Farmaceutische verstrekkingen - Uitgaven in 2007 en het eerste semester van 2008 (4-1531)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-1531
Farmaceutische verstrekkingen - Uitgaven in 2007 en het eerste semester van 2008 (4-2297)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-2297
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) - Controles op babyvoeding - Resultaten - Regionale opslitsing (4-2184)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-2184
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) - Controles op babyvoeding - Resultaten - Regionale opslitsing (4-2586)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-2586
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) - Dierenwelzijn - Controles - Regionale opsplitsing (4-2193)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-2193
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) - Dierenwelzijn - Controles - Regionale opsplitsing (4-2595)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-2595
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) - Slachthuizen - Controles - Regionale opsplitsing (4-2192)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-2192
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) - Slachthuizen - Controles - Regionale opsplitsing (4-2594)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-2594
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) - Administratieve boetes - Regionale opsplitsing (4-2188)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-2188
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) - Administratieve boetes - Regionale opsplitsing (4-2590)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-2590
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) - Blauwtong - Controles - Regionale impact (4-2191)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-2191
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) - Blauwtong - Controles - Regionale impact (4-2593)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-2593
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) - Gerealiseerde controles - Opsplitsing per gewest - Opsplitsing per categorie (4-2185)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-2185
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) - Gerealiseerde controles - Opsplitsing per gewest - Opsplitsing per categorie (4-2587)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-2587
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) - Gestelde vragen - Opsplitsing per gewest (4-2186)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-2186
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) - Gestelde vragen - Opsplitsing per gewest (4-2588)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-2588
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) - Horeca en gemeenschapskeukens - Controles - Regionale opsplitsing (4-2189)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-2189
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) - Horeca en gemeenschapskeukens - Controles - Regionale opsplitsing (4-2591)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-2591
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) - Klachten - Opsplitsing per regio (4-2187)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-2187
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) - Klachten - Opsplitsing per regio (4-2589)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-2589
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) - Rookreglementering in de horeca - Controles - Regionale opslitsing (4-2190)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-2190
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) - Rookreglementering in de horeca - Controles - Regionale opslitsing (4-2592)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-2592
Geboorten - Adopties - Aantal rechtgevende kinderen (4-921)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-921
Gebruik van geneesmiddelen in BelgiŽ - Stijging - Resultaten van de rondetafelconferentie - Voorschrijfgedrag per regio (4-7397)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7397
Geestelijke gezondheidszorg - Uitgaven voor 2008 - Psychiatrische verzorgingstehuizen en ziekenhuizen - Beschut wonen (4-3878)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-3878
Geestelijke gezondheidszorg - Uitgaven voor 2008 - Psychiatrische verzorgingstehuizen en ziekenhuizen - Beschut wonen (4-5257)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5257
Gehandicapten - Gratis openbaar vervoer (4-4260)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-4260
Geneesmiddelen - Jaarlijks gebruik - Verschillen per gewest (4-1543)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-1543
Geneesmiddelen - Jaarlijks gebruik in 2008 - Opsplitsing per gewest (4-3887)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-3887
Generische geneesmiddelen - Aantal voorschriften in 2008 - Opsplitsing per gewest (4-3880)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-3880
Generische geneesmiddelen - Voorschriften in 2009 - Aantallen - Opsplitsing per gewest (4-7558)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7558
Generische geneesmiddelen - Voorschrijfgedrag (4-1411)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-1411
Generische geneesmiddelen - Voorschrijfgedrag (4-455)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-455
Generische geneesmiddelen - Voorschrijfgedrag (4-565)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-565
Gezondheidssector - Schoonmaakpersoneel - Vaccinatie tegen hepatitis B - Terugbetaling (4-7398)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7398
Gezondheidssector - Schoonmaakpersoneel - Vaccinatie tegen hepatitis B - Terugbetaling (4-7399)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7399
Gezondheidszorg - Beleidsnota - Uitvoering - Middelen (4-2919)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-2919
Gezondheidszorg - Beleidsnota - Uitvoering - Middelen (4-5241)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5241
Gezondheidszorg - Beroepsgroepen en verenigingen - Representativiteit - Subsidies (4-2221)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-2221
Gezondheidszorg - Gemiddelde jaarlijkse kostprijs per verzekerde - Regionale verschillen (4-1341)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-1341
Gezondheidszorg - Gemiddelde jaarlijkse kostprijs per verzekerde - Regionale verschillen (4-2284)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-2284
Gezondheidszorg - Gemiddelde jaarlijkse kostprijs per verzekerde - Regionale verschillen (4-5215)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5215
Gezondheidszorg - Preventie - Gebruikte budgetten (4-4492)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-4492
Gezondheidszorg - Preventie - Gebruikte budgetten (4-5287)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5287
Gezondheidszorg - Stijging van de overheidsuitgaven - Cijfers (4-7436)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7436
Gezondheidszorg - Uitgaven - Verdeling tussen de gewesten (4-2182)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-2182
Gezondheidszorg - Uitgaven - Verdeling tussen de gewesten (4-2392)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-2392
Gezondheidszorg - Uitgaven - Verdeling tussen de gewesten (4-5237)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5237
Gezondheidszorg - Uitgaven voor asielzoekers (4-2278)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-2278
Gezondheidszorg - Uitgaven voor asielzoekers (4-811)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-811
Gezondheidszorg - Uitgaven voor asielzoekers (4-812)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   Antwoord
SV 4-812
Gezondheidszorg - ZiekenhuishygiŽnist - Mogelijke omvorming tot een academische graad - Overgangsmaatregelen (4-1817)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-1817
Globale medische dossiers (GMD) - Aantallen - Opsplitsing per gewest (4-3881)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-3881
Globale medische dossiers (GMD) - Aantallen - Opsplitsing per gewest (4-7557)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7557
Globale medische dossiers - Cijfergegevens (4-341)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-341
Globale medische dossiers - Cijfergegevens (4-541)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-541
Hadroncentrum - Uitbouw - Stand van zaken - Haalbaarheidsstudie - Financiering (4-7057)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7057
Hepatitis C - Uitgaven (4-454)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-454
Hepatitis C - Uitgaven (4-564)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-564
Het Asbestfonds (4-322)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister
4-32
p. 42 4-32 p. 42 (PDF)
Het Asbestfonds (Stand van zaken wat betreft de behandeling van de aanvragen) (4-591)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan mevrouw Joelle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marie Delizťe, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
4-52
p. 56-57 4-52 p. 56-57 (PDF)
Het Asbestfonds (Terugwerkende kracht - Niet-terugbetaling van behandeling bij longkanker) (4-781)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-66
p. 49-51 4-66 p. 49-51 (PDF)
Het aanbieden van total bodyscans door Royal Hospitals (Geschiktheid van preventieve volledige medische check-ups - Kostprijs - Ontbreken van formeel wetenschappelijk bewijs) (4-563)      
  Mondelinge vraag van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
4-59
p. 30-31 4-59 p. 30-31 (PDF)
Het aantal vaccinaties tegen de A/H1N1-griep (4-1297)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-103
p. 53-54 4-103 p. 53-54 (PDF)
Het asbestfonds (Werking mesothelioomcommissie - Vergoedingen van Fonds voor de Beroepsziekten en van asbestfonds - Retroactiviteit) (4-923)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-78
p. 47-49 4-78 p. 47-49 (PDF)
Het beschikbaarheidshonorarium voor dokters van wacht (Criteria om in aanmerking te komen) (4-1326)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-107
p. 53-54 4-107 p. 53-54 (PDF)
Het bleachen van tanden door schoonheidscentra (bleken van tanden) (4-1298)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-103
p. 54-58 4-103 p. 54-58 (PDF)
Het centraal nummer voor tandartsen van wacht (Kosten voor patiŽnten en tandartsen) (4-1341)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-108
p. 71-74 4-108 p. 71-74 (PDF)
Het discrete overleg omtrent de numerus clausus (Aanwezigheid van de studentenverenigingen) (4-627)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-57
p. 34-35 4-57 p. 34-35 (PDF)
Het discrete overleg over de numerus clausus (Kadaster van medische beroepen) (4-563)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-50
p. 59-60 4-50 p. 59-60 (PDF)
Het einde van de 'pax medica' in het kader van verkeersovertredingen door zorgverstrekkers (4-1461)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie en aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-112
p. 68-70 4-112 p. 68-70 (PDF)
Het energiedrankje Cocaine energy drink (4-1652)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-119
p. 56-58 4-119 p. 56-58 (PDF)
Het evenwicht in de begroting gezondheidszorg (De regels van het toepassen van de heffingen t.l.v. de farmaceutische nijverheid in geval van overschrijding van het budget - Generische geneesmiddelen) (4-521)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-48
p. 46-47 4-48 p. 46-47 (PDF)
Het financieel aanmoedigen van het voorschrijven op stofnaam (Medische verantwoordelijkheid voor het verstrekken van herhalingsvoorschriften en het opvolgen van het geneesmiddelenverbruik van de patiŽnt : apothekers versus geneesheren) (4-343)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
4-33
p. 75-77 4-33 p. 75-77 (PDF)
Het gebrek aan federale steun voor het Vlaamse Kruis (4-1163)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-96
p. 66-69 4-96 p. 66-69 (PDF)
Het gebruik van busbanen door wachtdiensten voor huisartsen (4-663)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-60
p. 81-82 4-60 p. 81-82 (PDF)
Het gebruik van busbanen door zorgverleners (4-1460)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-112
p. 72-73 4-112 p. 72-73 (PDF)
Het gebruik van professionele diesel door ambulancediensten (Verlaagd accijnstarief) (4-1646)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen en aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-119
p. 53-54 4-119 p. 53-54 (PDF)
Het geneesmiddel Avastin (ter behandeling van hersentumoren - Vervroegde erkenning) (4-1518)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-114
p. 66-68 4-114 p. 66-68 (PDF)
Het implementeren van een fonds Impulseo 3 (Huisartsen - Administratieve hulp voor alleenwerkende artsen : nadere regels - Gevolgen voor meewerkende echtgenoot) (4-730)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de Voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-64
p. 53-55 4-64 p. 53-55 (PDF)
Het implementeren van een fonds Impulseo III (Verbetering van de arbeidsomstandigheden van de huisartsen door de financiering van een logistieke en administratieve kracht - Discriminatie van huisartsen die solo werken - Voorbereiding van een Fonds Impulseo III) (4-523)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-48
p. 49 4-48 p. 49 (PDF)
Het inkijken van de lijst met zelfstandige verpleegkundigen (door de verpleegkundigen - Aanduiding van de vertegenwoordigers van beroepsgroep) (4-1340)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-108
p. 69-71 4-108 p. 69-71 (PDF)
Het instellen van een preventief consult in het kader van het Nationaal Kankerplan (Stand van zaken - Module binnen het elektronisch medisch dossier) (4-711)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-63
p. 42-44 4-63 p. 42-44 (PDF)
Het kadaster van de medische beroepen (4-849)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Intrekking
4-72
p. 43 4-72 p. 43 (PDF)
Het kadaster van de medische beroepen (Planning van de opleiding dankzij het kadaster) (4-645)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-59
p. 55-57 4-59 p. 55-57 (PDF)
Het kadaster voor medische beroepen (Huisartsen - Specialisten) (4-1241)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-99
p. 93-95 4-99 p. 93-95 (PDF)
Het medisch wapenattest (Vereiste van een medisch attest dat er geen fysieke of mentale tegenindicaties zijn voor het dragen van een vuurwapen) (4-1140)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie en aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-94
p. 65-68 4-94 p. 65-68 (PDF)
Het nakomen van de financiŽle verplichtingen door Excelsior Moeskroen (4-1219)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-99
p. 96-98 4-99 p. 96-98 (PDF)
Het onderzoek betreffende bloedingen van patiŽnten in het kader van pathogeenreducerende substanties voor bloedplaatjes (Hoge gezondheidsraad) (4-1292)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-103
p. 49-51 4-103 p. 49-51 (PDF)
Het ontbreken van adequate zelfmoordcijfers (4-285)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-28
p. 49-50 4-28 p. 49-50 (PDF)
Het opheffen van het moratorium voor pediatrische bedden (4-1089)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-92
p. 42-43 4-92 p. 42-43 (PDF)
Het optreden tegen Excelsior Moeskroen (Voetbalclub - Onderzoek van de Bijzondere Belastingsinspectie) (4-1002)      
  Mondelinge vraag van de heer Louis Ide aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen en aan de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
4-103
p. 25-26 4-103 p. 25-26 (PDF)
Het overleg met de gemeenschappen in het dossier betreffende de contingentering van de artsen (Vraag voor een kadaster) (4-344)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
4-33
p. 77-79 4-33 p. 77-79 (PDF)
Het overschrijden van de toegestane limieten door ziekenhuizen in het kader van de referentiebedragen (Beboeten van ziekenhuizen - Beroep) (4-1238)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-99
p. 86-87 4-99 p. 86-87 (PDF)
Het systematisch gebruik van Intercept als pathogeen inactivator voor bloedplaatjes (Gevolgen voor kwaliteit bloedplaatjeseenheden - Nood tot meer onderzoek - Bevoegdheid van arts om het soort bloedplaatjes te kiezen, al dan niet behandeld) (4-776)      
  Mondelinge vraag van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
4-77
p. 10-13 4-77 p. 10-13 (PDF)
Het tekort aan spoedartsen (Brevet Acute Geneeskunde) (4-898)      
  Mondelinge vraag van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-77
p. 44-46 4-77 p. 44-46 (PDF)
Het toekennen van premies aan specifieke groepen binnen de sector van de gezondheidszorg (Discriminatie tussen beroepsgroepen - Verpleegkundigen) (4-1690)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-120
p. 22-24 4-120 p. 22-24 (PDF)
Het uitgangsexamen voor kinesisten (Examen voor het verkrijgen van de bijzondere nomenclatuur waarmee prestaties in een privťcabinet terugbetaald worden) (4-473)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-46
p. 59-61 4-46 p. 59-61 (PDF)
Het uitgangsexamen voor kinesitherapeuten (Timing om de RIZIV-nummers van de niet-actieve kinesitherapeuten op te gebruiken ?) (4-321)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister
4-32
p. 40-42 4-32 p. 40-42 (PDF)
Het uitstel van het algemeen rookverbod (in de horeca) (4-1293)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-103
p. 51-52 4-103 p. 51-52 (PDF)
Het vaccin tegen baarmoederhalskanker (HPV-virus - Cofinanciering door de federale overheid en de gemeenschappen - Weigering van de Franse Gemeenschap om te participeren - Asymmetrisch beleid) (4-531)      
  Mondelinge vraag van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-54
p. 13-16 4-54 p. 13-16 (PDF)
Het verbod op de verkoop van alcohol aan jongeren onder de 16 jaar (4-136)      
  Mondelinge vraag van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
4-16
p. 31-33 4-16 p. 31-33 (PDF)
Het wapenattest (Vereiste van een medisch attest dat er geen fysieke of mentale tegenindicaties zijn voor het dragen van een vuurwapen) (4-548)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-50
p. 56-57 4-50 p. 56-57 (PDF)
Hospitalisatieverzekeringen - Aantallen - Opsplitsing per gewest - Opsplitsing per verzekeraar (4-2144)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-2144
Hospitalisatieverzekeringen - Aantallen - Opsplitsing per gewest - Opsplitsing per verzekeraar (4-2145)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-2145
Hospitalisatieverzekeringen - Aantallen - Opsplitsing per gewest - Opsplitsing per verzekeraar (4-2272)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-2272
Hospitalisatieverzekeringen - Aantallen - Opsplitsing per gewest - Opsplitsing per verzekeraar (4-2355)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-2355
Hospitalisatieverzekeringen - Aantallen in 2009 - Opsplitsing per gewest (4-7552)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7552
Hospitalisatieverzekeringen - Aantallen in 2009 - Opsplitsing per gewest (4-7553)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-7553
Huisartsen - Criminaliteit - Aantallen - Aard van de delicten (4-3217)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-3217
Huisartsen - Criminaliteit - Aantallen - Aard van de delicten (4-3218)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3218
Huisartsen - Huisbezoeken - Aantallen (4-279)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-279
Huisartsen - Huisbezoeken - Aantallen in 2008 (4-3353)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-3353
Huisartsen - Huisbezoeken - Aantallen sinds 2007 (4-1532)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-1532
Huisartsen - Huisbezoeken - Aantallen sinds 2007 (4-2298)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-2298
Huisartsen - Huisbezoeken - Vergoeding van de verplaatsingen - Aanmoedigen van andere oplossingen (4-4716)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-4716
Huisartsen - Huisbezoeken - Vergoeding van de verplaatsingen - Aanmoedigen van andere oplossingen (4-5300)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-5300
Huisartsen - Huisbezoeken in 2009 - Aantallen - Opsplitsing per gewest (4-7559)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7559
Huisartsen - Huisbezoeken in rust- en verzorgingstehuizen (RVT's) - Aantallen in 2008 (4-3354)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-3354
Huisartsen - Impulseo II - Gemeenten waar weinig huisartsen beschikbaar zijn - Criteria (4-4158)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-4158
Huisartsen in opleiding - Statuut (4-879)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-879
Huisartsengeneeskunde - Praktijkondersteuning (4-2153)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-2153
Huisartsengeneeskunde - Praktijkondersteuning (4-2363)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-2363
Human Immunodeficiency Virus (HIV) - Tuberculose (TBC) - Aantal gevallen - Beleid (4-1605)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-1605
Human Immunodeficiency Virus (HIV) - Tuberculose (TBC) - Aantal gevallen - Beleid (4-2311)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-2311
Impulseo 3 (Steun aan huisartsen - Meewerkende echtgenoot - Secretariaatsfunctie) (4-1369)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-109
p. 78-79 4-109 p. 78-79 (PDF)
Impulseo I - Financieringspakket - Concreet gebruik door de artsen (4-822)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-822
Impulseo II (Impulsfonds voor de huisartsgeneeskunde - Tegemoetkoming in de loonkost van bedienden - Raadpleging advies Raad van State) (4-320)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister
4-32
p. 38-40 4-32 p. 38-40 (PDF)
Impulseo II - Advies van de Raad van State (Perslekken) (4-1257)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-1257
Instituut voor gerechtelijke opleiding - Opleiding - Budgetten - Verdeling (4-7569)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7569
Intermutualistisch agentschap - Verzamelen van gegevens - Vergoeding door de overheid (4-4440)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-4440
Intermutualistisch agentschap - Verzamelen van gegevens - Vergoeding door de overheid (4-5279)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5279
Interneringen (Geesteszieken in gevangenissen - Recht op behandeling) (4-1312)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-103
p. 78-80 4-103 p. 78-80 (PDF)
Interneringen (Rol van de huisarts in de Commissies ter bescherming van de maatschappij) (4-1467)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-112
p. 70-72 4-112 p. 70-72 (PDF)
Interneringen - Commissie tot Bescherming van de Maatschappij - Aantal dossiers (4-6918)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6918
Interneringen en de vergoeding voor de gerechtspsychiater (Nood aan herziening van de wetgeving over de gerechtskosten om te vermijden dat psychiaters afhaken) (4-1145)      
  Mondelinge vraag van de heer Louis Ide aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-115
p. 22-25 4-115 p. 22-25 (PDF)
Invaliditeit - Progressieve tewerkstelling - Uitkeringsaanvulling (4-130)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-130
Invaliditeit - Progressieve tewerkstelling - Uitkeringsaanvulling (4-90)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer Donfut, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Europese Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-90
Invaliditeitspercentage - Berekening volgens ziektegroep - Regionale verschillen (4-4178)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-4178
Invaliditeitspercentage - Berekening volgens ziektegroep - Regionale verschillen (4-5267)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-5267
Kazernes - Taalgebruik op externe naamborden - Richtlijnen (4-4348)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-4348
Keizersneden - Aantal - Stijging tussen 2005 en 2006 (4-480)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-480
Keizersneden - Aantal - Stijging tussen 2005 en 2006 (4-568)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-568
Keizersneden - Aantallen - Verbeterde cijfers (4-2275)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-2275
Keizersneden - Aantallen - Verbeterde cijfers (4-494)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-494
Keizersneden - Aantallen - Verbeterde cijfers (4-572)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-572
Kinderbijslag - Toekenning aan kinderen die in het buitenland worden opgevoed (4-1607)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-1607
Kinderbijslag - Toekenning aan kinderen die in het buitenland worden opgevoed (4-1608)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten
SV 4-1608
Kinderbijslag - Toekenning aan kinderen die in het buitenland worden opgevoed (4-2468)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 4-2468
Kinesitherapeuten - Agressies - Aantallen - Aard van de delicten (4-3221)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-3221
Kinesitherapeuten - Agressies - Aantallen - Aard van de delicten (4-3222)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3222
Kinesitherapeuten - Huisbezoeken - Aantallen (4-342)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-342
Kinesitherapeuten - Huisbezoeken - Aantallen sinds 2007 (4-1533)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-1533
Kinesitherapeuten - Huisbezoeken - Aantallen sinds 2007 (4-2299)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-2299
Kinesitherapeuten - Huisbezoeken in 2009 - Consultaties - Aantallen - Opsplitsing per gewest (4-7560)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7560
Kinesitherapeuten - Quota - Examen voor het verkrijgen van een RIZIV-nummer (4-106)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer Donfut, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Europese Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-106
Kinesitherapeuten - Quota - Examen voor het verkrijgen van een RIZIV-nummer (4-134)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-134
Kinesitherapeuten - Ziekenhuizen - Statuut (4-780)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-780
Kinesitherapeuten - Ziekenhuizen - Statuut (4-781)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 4-781
Kinesitherapie - Uitgaven (4-779)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-779
Klinisch biologen Ė Quota (4-110)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer Donfut, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Europese Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-110
Klinisch biologen Ė Quota (4-136)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-136
Laboratoria klinische biologie - Accreditatie - Kwaliteitscontrole (4-11)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer Donfut, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Europese Zaken
   Antwoord
SV 4-11
Laboratoria klinische biologie - Kwaliteitscontrole - Accreditatie (4-3264)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-3264
Maagoperaties - Terugbetaling (Chirurgische ingrepen bij overgewicht) (4-129)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-129
Maagoperaties - Terugbetaling (Chirurgische ingrepen bij overgewicht) (4-80)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer Donfut, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Europese Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-80
Magistrale bereidingen - Uitgaven (4-1409)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-1409
Magistrale bereidingen - Uitgaven (4-2285)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-2285
Magistrale bereidingen - Uitgaven (4-919)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-919
Magistrale bereidingen - Uitgaven in 2009 - Opsplitsing per gewest (4-7562)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7562
Medicijnen - Verbruik - Aantallen - Opsplitsing per gewest (4-2158)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-2158
Medicijnen - Verbruik - Aantallen - Opsplitsing per gewest (4-2368)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-2368
Medicijnen - Verbruik - Aantallen - Opsplitsing per gewest (4-5228)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5228
Medische beeldvorming - Cijfers - Regionale verschillen (4-506)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-506
Medische beeldvorming - Cijfers - Regionale verschillen (4-575)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-575
Medische beeldvorming - Cijfers voor 2007 en 2008 - Regionale opsplitsing (4-3882)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-3882
Medische beeldvorming - Cijfers voor 2007 en 2008 - Regionale opsplitsing (4-5258)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-5258
Medische huizen -Structuur - Uitgaven (4-2180)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-2180
Medische huizen -Structuur - Uitgaven (4-2390)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-2390
Medische huizen -Structuur - Uitgaven (4-5235)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5235
Menselijk immuundeficiŽntievirus (Human Immunodeficiency Virus, HIV) - Aantal gevallen - Cijfers voor het jaar 2008 (4-3263)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-3263
Methadongebruik - Aantallen - Uitsplitsing per gewest en grootstad - Misbruiken (4-6697)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-6697
Mexicaanse griep - Verdeling van starterkits - Aantallen (4-4621)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-4621
Minimaal Klinische Gegevens (MKG) - Mortaliteitsgegevens - Regionale verdeling - Verdeling over de ziekenhuizen (4-2155)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-2155
Minimaal Klinische Gegevens (MKG) - Mortaliteitsgegevens - Regionale verdeling - Verdeling over de ziekenhuizen (4-2365)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-2365
Ministers en Staatsecretarissen - Beleidscellen - Aantal medewerkers (4-910)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer Leterme, eerste minister
   Antwoord
SV 4-910
Misbruik van de spoedprocedure door de regering (evocatieprocedure)      
  4-90
p. 6-7 4-90 p. 6-7 (PDF)
Moleculaire DNA-tests - Aantallen (4-1575)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-1575
Moleculaire DNA-tests - Aantallen (4-2309)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-2309
Moleculaire DNA-tests - Aantallen (4-5218)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-5218
Moleculaire deoxyribonucleic acid (DNA)-tests - Aantallen - Opsplitsing per gewest (4-3877)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-3877
Moleculaire deoxyribonucleic acid (DNA)-tests - Aantallen - Opsplitsing per gewest (4-5256)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-5256
Mutualiteiten - Uitgaven - NMBS (4-922)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-922
Nationale wetenschapinstellingen - Nationale kunstinstellingen - Budget - Taalgebruik (4-398)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer Dewael, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-398
Nationale wetenschapinstellingen - Nationale kunstinstellingen - Budget - Taalgebruik (4-399)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
   dossier afgesloten
SV 4-399
Nationale wetenschapinstellingen - Nationale kunstinstellingen - Budget - Taalgebruik (4-614)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-614
Nationale wetenschapinstellingen - Nationale kunstinstellingen - Budget - Taalgebruik (4-644)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-644
Nieraandoeningen - Dialyse - Cijfers voor het jaar 2008 - Regionale opsplitsing (4-3260)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-3260
Nieraandoeningen - Dialyse - Cijfers voor het jaar 2008 - Regionale opsplitsing (4-5247)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-5247
OMNIO-statuut - Uitgaven - Evolutie (4-2160)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-2160
OMNIO-statuut - Uitgaven - Evolutie (4-2370)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-2370
Officina - Exclusief beheer door apothekers - Europese jurisprudentie - Situatie en toekomst in BelgiŽ (4-4436)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-4436
Onbemande flitscamera's - Aantallen - Verkeersboetefonds (4-1823)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-1823
Onbemande flitscamera's - Aantallen - Verkeersboetefonds (4-2721)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-2721
Onbemande flitscamera's - Aantallen - Verkeersboetefonds (4-5916)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5916
Ontwerp van programmawet (4-1552)      
  Amendement nr 22 van de heer Louis Ide, ingediend na de goedkeuring van de verslagen
4-1552/6
p. 1 4-1552/6 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 23 van de heer Louis Ide, ingediend na de goedkeuring van de verslagen
4-1552/6
p. 2 4-1552/6 p. 2 (PDF)
  Algemene bespreking
4-102
p. 10-16 4-102 p. 10-16 (PDF)
Ontwerp van verklaring tot herziening van de Grondwet (4-1777)      
  Stemmingen en stemverklaringen
4-122
p. 30-80 4-122 p. 30-80 (PDF)
  4-122
p. 82-109 4-122 p. 82-109 (PDF)
Organisatie van een master na master in de specialistische geneeskunde - Aantal erkende specialisten - Aantal opleidingsjaren - Evenwicht (4-4964)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-4964
Organisatie van een master na master in de specialistische geneeskunde - Aantal erkende specialisten - Aantal opleidingsjaren - Evenwicht (4-5330)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-5330
Palliatieve zorg - Uitgaven (4-1410)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-1410
Palliatieve zorg - Uitgaven (4-2286)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-2286
Palliatieve zorgen - Uitgaven in 2009 - Opsplitsing per gewest (4-7554)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7554
Paramedische interventieteams (PIT) - Geografische verdeling - Criteria (4-6283)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-6283
Pathogeen-inactivatie van bloedplaatjes (4-1104)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-92
p. 45-48 4-92 p. 45-48 (PDF)
Pathogeeninactivatie van bloedplaatjes en de nood aan een structureel systeem van hemovigilantie (4-1132)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-94
p. 57-60 4-94 p. 57-60 (PDF)
Pensioenen - Verschillen - Geslacht - Regio (4-185)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer Dupont, minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-185
Pensioenen - Verschillen - Geslacht - Regio (4-186)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-186
Pensioenen - Verschillen - Geslacht - Regio (4-721)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-721
Posaconazole (Noxafil) - Terugbetaling (4-507)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-507
Posaconazole (Noxafil) - Terugbetaling (4-576)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-576
Preventie in de gezondheidszorg (Feit dat de federale overheid initiatieven neemt en betaalt die tot de bevoegdheid van de gemeenschappen behoren) (4-1058)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-89
p. 69-70 4-89 p. 69-70 (PDF)
Psychiatrische patiŽnten - Gezinsverpleging (4-748)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-748
Quinolonen - Consumptie in ziekenhuizen (Overconsumptie van antibiotica) (4-1534)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-1534
Quinolonen - Consumptie in ziekenhuizen (Overconsumptie van antibiotica) (4-2300)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-2300
Quinolonen - Consumptie in ziekenhuizen (Overconsumptie van antibiotica) (4-5216)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-5216
Quinolonen - Gebruik - Verdeling over BelgiŽ (Overconsumptie van antibiotica) (4-10)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer Donfut, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Europese Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-10
Quinolonen - Gebruik - Verdeling over BelgiŽ (Overconsumptie van antibiotica) (4-127)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-127
Quinolonen - Gebruik sinds 2007 (Overconsumptie van antibiotica) (4-1535)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-1535
Quinolonen - Gebruik sinds 2007 (Overconsumptie van antibiotica) (4-2301)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-2301
RIZIV - Aandeel van de uitgaven voor de 25 belangrijkste geneesmiddelen - Regionale spreiding (4-2154)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-2154
RIZIV - Aandeel van de uitgaven voor de 25 belangrijkste geneesmiddelen - Regionale spreiding (4-2364)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-2364
RIZIV - Aantallen zorgverleners - Evolutie - Uitsplitising per gewest (4-2170)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-2170
RIZIV - Aantallen zorgverleners - Evolutie - Uitsplitising per gewest (4-2380)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-2380
RIZIV - Actie omtrent gynaecologische echografieŽn - Resultaten - Gevolgen (4-2151)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-2151
RIZIV - Actie omtrent gynaecologische echografieŽn - Resultaten - Gevolgen (4-2361)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-2361
RIZIV - Afgeleverde farmaceutische specialiteiten - Voorschriften - Uisplitsing per gewest en per categorie (4-2146)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-2146
RIZIV - Afgeleverde farmaceutische specialiteiten - Voorschriften - Uisplitsing per gewest en per categorie (4-2356)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-2356
RIZIV - Antibioticafeedback - Regionale verdeling (4-112)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer Donfut, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Europese Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-112
RIZIV - Antibioticafeedback - Regionale verdeling (4-138)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-138
RIZIV - Artsen, tandartsen en kinesitherapeuten - Contingentering - Aantal geweigerde RIZIV-nummers (4-245)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-245
RIZIV - Bandagisten en orthopedisch materiaal - Uitgaven in 2008 (4-3359)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-3359
RIZIV - Beroepsorganisaties - FinanciŽle tegemoetkomingen (4-2164)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-2164
RIZIV - Beroepsorganisaties - FinanciŽle tegemoetkomingen (4-2374)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-2374
RIZIV - Chinolonen - Actie omtrent het voorschrijfgedrag - Resultaten en gevolgen (4-2148)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-2148
RIZIV - Chinolonen - Actie omtrent het voorschrijfgedrag - Resultaten en gevolgen (4-2358)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-2358
RIZIV - Chronische zieken en incontinentiemateriaal - Aantallen - Uitgaven (4-3352)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-3352
RIZIV - Dagziekenhuizen - Uitgaven in 2008 (4-3360)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-3360
RIZIV - Diabetes - Revalidatieovereenkomsten - Evolutie van de uitgaven (4-2183)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-2183
RIZIV - Diabetes - Revalidatieovereenkomsten - Evolutie van de uitgaven (4-2393)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-2393
RIZIV - Geestelijke gezondheidszorg - Uitgaven (4-2179)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-2179
RIZIV - Geestelijke gezondheidszorg - Uitgaven (4-2389)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-2389
RIZIV - Geestelijke gezondheidszorg - Uitgaven (4-5234)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5234
RIZIV - Geneesheren - Uitgaven in 2007 en het eerste semester van 2008 (4-1606)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-1606
RIZIV - Geneesheren - Uitgaven in 2007 en het eerste semester van 2008 (4-2312)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-2312
RIZIV - Geneesheren - Uitgaven in 2007 en het eerste semester van 2008 (4-5219)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-5219
RIZIV - Geneeskundige verstrekkingen - Uitgaven in 2007 - Opsplitsing per discipline (4-2150)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-2150
RIZIV - Geneeskundige verstrekkingen - Uitgaven in 2007 - Opsplitsing per discipline (4-2360)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-2360
RIZIV - Huisartsen - Aantallen - Demografische gegevens (4-2163)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-2163
RIZIV - Huisartsen - Aantallen - Demografische gegevens (4-2373)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-2373
RIZIV - Indiening van klachten - Types - Opvolging (4-4717)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-4717
RIZIV - Indiening van klachten - Types - Opvolging (4-5301)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-5301
RIZIV - Inkomsten als gevolg van internationale verdragen - Herkomstlanden van de patiŽnten (4-2169)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-2169
RIZIV - Inkomsten als gevolg van internationale verdragen - Herkomstlanden van de patiŽnten (4-2379)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-2379
RIZIV - Inkomsten uit het globaal beheer - Regionale verdeling (4-2161)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-2161
RIZIV - Inkomsten uit het globaal beheer - Regionale verdeling (4-2371)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-2371
RIZIV - Invaliditeit - Ziektegroepen - Uitsplitsing van beschikbare gegevens per gewest (4-2168)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-2168
RIZIV - Invaliditeit - Ziektegroepen - Uitsplitsing van beschikbare gegevens per gewest (4-2378)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-2378
RIZIV - Invaliditeitsuitkeringen (4-810)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-810
RIZIV - Kinesitherapeuten - Huisbezoeken - Aantallen in 2008 (4-3362)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-3362
RIZIV - Kinesitherapie - Uitgaven - Regionale opsplitsing (4-2177)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-2177
RIZIV - Kinesitherapie - Uitgaven - Regionale opsplitsing (4-2387)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-2387
RIZIV - Kosten voor accreditering - Cijfers per gewest - Cijfers per specialisme (4-2176)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-2176
RIZIV - Kosten voor accreditering - Cijfers per gewest - Cijfers per specialisme (4-2386)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-2386
RIZIV - Magistrale bereidingen - Uitgaven in 2008 (4-3363)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-3363
RIZIV - Maximumfactuur (MAF) - Uitgaven (4-2152)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-2152
RIZIV - Maximumfactuur (MAF) - Uitgaven (4-2362)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-2362
RIZIV - Menselijke weefsels - Uitgaven - Stijging voor het onderdeel "buitenlandse weefsels" (4-2181)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-2181
RIZIV - Menselijke weefsels - Uitgaven - Stijging voor het onderdeel "buitenlandse weefsels" (4-2391)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-2391
RIZIV - Menselijke weefsels - Uitgaven - Stijging voor het onderdeel "buitenlandse weefsels" (4-5236)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5236
RIZIV - Menselijke weefsels - Uitgaven in 2008 (4-3364)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-3364
RIZIV - Palliatieve zorgen - Uitgaven - Regionale opsplitsing (4-2175)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-2175
RIZIV - Palliatieve zorgen - Uitgaven - Regionale opsplitsing (4-2385)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-2385
RIZIV - Palliatieve zorgen - Uitgaven in 2008 (4-3365)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-3365
RIZIV - Permanente audit - Audiciens - Eerste semester 2007 (4-344)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-344
RIZIV - Permanente audit - Audiciens - Eerste semester 2007 (4-543)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-543
RIZIV - Permanente audit - Audiciens - Levering toestellen (4-345)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-345
RIZIV - Permanente audit - Audiciens - Levering toestellen (4-544)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-544
RIZIV - Permanente audit - Cijfers van het eerste semester van 2007 - Vroedvrouwen (4-109)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer Donfut, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Europese Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-109
RIZIV - Permanente audit - Cijfers van het eerste semester van 2007 - Vroedvrouwen (4-135)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-135
RIZIV - Permanente audit - Dialyse - Eerste semester van 2007 (4-334)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-334
RIZIV - Permanente audit - Dialyse - Eerste semester van 2007 (4-538)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-538
RIZIV - Permanente audit - Farmaceutische verstrekkingen - Eerste semester van 2007 (4-333)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-333
RIZIV - Permanente audit - Farmaceutische verstrekkingen - Eerste semester van 2007 (4-537)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-537
RIZIV - Permanente audit - Geestelijke gezondheidszorg - Eerste semester van 2007 (4-336)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-336
RIZIV - Permanente audit - Geestelijke gezondheidszorg - Eerste semester van 2007 (4-540)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-540
RIZIV - Permanente audit - Geneesheren - Cijfers (4-493)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-493
RIZIV - Permanente audit - Geneesheren - Cijfers (4-571)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-571
RIZIV - Permanente audit - Medisch-pediatrische centra (MPC) - Uitgaven (4-749)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-749
RIZIV - Permanente audit - Menselijke weefsels (4-753)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-753
RIZIV - Permanente audit - Opticiens - Uitgave (4-754)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-754
RIZIV - Permanente audit - Regionale dialysecijfers vanaf 2007 (4-1523)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-1523
RIZIV - Permanente audit - Regionale dialysecijfers vanaf 2007 (4-2290)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-2290
RIZIV - Permanente audit - Reiskosten van patiŽnten (4-755)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-755
RIZIV - Permanente audit - Specifieke uitgaven voor rust- en verzorgingstehuizen (RVT), rustoorden voor bejaarden (ROB) en centra voor dagverzorging (CDV) in 2007 en tijdens het tweede semester van 2008 (4-1525)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-1525
RIZIV - Permanente audit - Specifieke uitgaven voor rust- en verzorgingstehuizen (RVT), rustoorden voor bejaarden (ROB) en centra voor dagverzorging (CDV) in 2007 en tijdens het tweede semester van 2008 (4-2292)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-2292
RIZIV - Permanente audit - Specifieke uitgaven voor rust- en verzorgingstehuizen (RVT), rustoorden voor bejaarden (ROB) en centra voor dagverzorging (CDV) tijdens het eerste semester van 2007 (4-451)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-451
RIZIV - Permanente audit - Specifieke uitgaven voor rust- en verzorgingstehuizen (RVT), rustoorden voor bejaarden (ROB) en centra voor dagverzorging (CDV) tijdens het eerste semester van 2007 (4-561)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-561
RIZIV - Permanente audit - Tandheelkundige verstrekkingen - Eerste semester van 2007 (4-335)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-335
RIZIV - Permanente audit - Tandheelkundige verstrekkingen - Eerste semester van 2007 (4-539)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-539
RIZIV - Permanente audit - Thuisverpleging (4-453)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-453
RIZIV - Permanente audit - Thuisverpleging (4-563)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-563
RIZIV - Permanente audit - Uitgaven voor bandagisten en orthopedisch materiaal tijdens het eerste semester van 2007 (4-450)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-450
RIZIV - Permanente audit - Uitgaven voor bandagisten en orthopedisch materiaal tijdens het eerste semester van 2007 (4-560)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-560
RIZIV - Permanente audit - Uitgaven voor chronische zieken en incontinentiemateriaal tijdens het eerste semester van 2007 (4-449)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-449
RIZIV - Permanente audit - Uitgaven voor chronische zieken en incontinentiemateriaal tijdens het eerste semester van 2007 (4-559)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-559
RIZIV - Permanente audit - Uitgaven voor revalidatie en herscholing met betrekking tot het eerste semester van 2007 (4-456)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-456
RIZIV - Permanente audit - Uitgaven voor revalidatie en herscholing met betrekking tot het eerste semester van 2007 (4-566)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-566
RIZIV - Permanente audit - Verpleegdagprijs (4-492)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-492
RIZIV - Permanente audit - Verpleegdagprijs (4-570)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-570
RIZIV - Personeel - Opdeling per taalrol (4-2157)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-2157
RIZIV - Personeel - Opdeling per taalrol (4-2367)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-2367
RIZIV - Remgeld - Evolutie - Opsplitsing per gewest (4-2156)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-2156
RIZIV - Remgeld - Evolutie - Opsplitsing per gewest (4-2366)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-2366
RIZIV - Remgeld - Evolutie - Opsplitsing per gewest (4-5227)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-5227
RIZIV - Revalidatie - Uitgaven in 2007 en het eerste semester van 2008 (4-1524)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-1524
RIZIV - Revalidatie - Uitgaven in 2007 en het eerste semester van 2008 (4-2291)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-2291
RIZIV - Revalidatie - Uitgaven in 2008 (4-3355)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-3355
RIZIV - Rust- en verzorgingstehuizen (RVT), rustoorden voor bejaarden (ROB) en centra voor dagverzorging (CDV) - Uitgaven voor 2008 (4-3356)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-3356
RIZIV - Rust- en verzorgingstehuizen (RVT), rustoorden voor bejaarden (ROB) en centra voor dagverzorging (CDV) - Uitgaven voor 2008 (4-5249)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5249
RIZIV - Rusthuizen - Terugvordering van subsidies (4-280)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-280
RIZIV - Stamcellen - Uitgaven - Regionale opsplitsing (4-2172)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-2172
RIZIV - Stamcellen - Uitgaven - Regionale opsplitsing (4-2382)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-2382
RIZIV - Tandheelkundigen - Accreditatie - Forfaitair honorarium tussen 2005 en 2007 (4-2167)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-2167
RIZIV - Tandheelkundigen - Accreditatie - Forfaitair honorarium tussen 2005 en 2007 (4-2377)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-2377
RIZIV - Technische prestaties - Uitgaven - Evolutie (4-891)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-891
RIZIV - Thuisverpleging - Uitgaven in 2007 en het eerste semester van 2008 (4-1529)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-1529
RIZIV - Thuisverpleging - Uitgaven in 2007 en het eerste semester van 2008 (4-2295)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-2295
RIZIV - Thuisverpleging - Uitgaven in 2008 (4-3367)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-3367
RIZIV - Thuisverpleging - Uitgaven in 2008 (4-5250)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-5250
RIZIV - Uitkeringen - Uitgaven voor 2007 - Opsplitsing per gewest (4-2149)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-2149
RIZIV - Uitkeringen - Uitgaven voor 2007 - Opsplitsing per gewest (4-2359)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-2359
RIZIV - Verpleegkundigen - Uitgaven - Regionale opsplitsing (4-2178)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-2178
RIZIV - Verpleegkundigen - Uitgaven - Regionale opsplitsing (4-2388)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-2388
RIZIV - Voltijdse huisartsen - Activiteiten - Opsplitsing van de beschikbare gegevens per gewest (4-2162)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-2162
RIZIV - Voltijdse huisartsen - Activiteiten - Opsplitsing van de beschikbare gegevens per gewest (4-2372)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-2372
RIZIV - Vroedvrouwen - Uitgaven sinds 2007 (4-1530)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-1530
RIZIV - Vroedvrouwen - Uitgaven sinds 2007 (4-2296)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-2296
RIZIV- Audiciens - Levering van toestellen - Uitgaven in 2007 en het eerste semester van 2008 (4-1537)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-1537
RIZIV- Audiciens - Levering van toestellen - Uitgaven in 2007 en het eerste semester van 2008 (4-2303)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-2303
RIZIV-Audiciens - Uitgaven in 2008 (4-3357)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-3357
RIZIV-Audiciens - Uitgaven voor 2008 - Levering van toestellen (4-3358)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-3358
Radio-isotopen - Kostprijs (4-1000)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-1000
Radio-isotopen - Kostprijs (4-2280)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-2280
Radio-isotopen - Kostprijs (4-5214)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-5214
Regeling van werkzaamheden      
  Dreigende regeringscrisis (Dossier-Fortis) - Al dan niet voortzetten van de agenda van de plenaire vergadering van de Senaat - Stemming over het ontwerp van programmawet doc. 4-1050
4-54
p. 16-19 4-54 p. 16-19 (PDF)
  4-54
p. 25-26 4-54 p. 25-26 (PDF)
  Volgorde van de vragen om uitleg
4-89
p. 65 4-89 p. 65 (PDF)
Regeringsverklaring (13 oktober 2009 - Regering Van Rompuy I)      
  Bespreking (vervolg)
4-91
p. 4-47 4-91 p. 4-47 (PDF)
   Begroting
4-91
p. 33 4-91 p. 33 (PDF)
   Bevoegdheid van de Senaat
4-91
p. 32 4-91 p. 32 (PDF)
   Bijdrage van de energiesector voor het langer openhouden van de kerncentrales
4-91
p. 33-34 4-91 p. 33-34 (PDF)
   Brussel-Halle-Vilvoorde - Staatshervorming
4-91
p. 27-29 4-91 p. 27-29 (PDF)
   Ethische thema's
4-91
p. 15-18 4-91 p. 15-18 (PDF)
   Rookverbod in horeca
4-91
p. 32-33 4-91 p. 32-33 (PDF)
   Sociale zekerheid - Gezondheid
4-91
p. 33 4-91 p. 33 (PDF)
  4-91
p. 34-35 4-91 p. 34-35 (PDF)
Regeringsverklaring (14 oktober 2008 - Regering Leterme I)      
  Bespreking
   Institutionele hervorming
4-44
p. 7-9 4-44 p. 7-9 (PDF)
   Kritiek op het regeringsbeleid
4-44
p. 4-9 4-44 p. 4-9 (PDF)
   Contingentering van artsen
4-45
p. 36 4-45 p. 36 (PDF)
   Gezondheidszorg en armoede
4-45
p. 34-35 4-45 p. 34-35 (PDF)
   Gezondheidszorgbeleid
4-45
p. 34-36 4-45 p. 34-36 (PDF)
   Huisarts
4-45
p. 35 4-45 p. 35 (PDF)
  4-45
p. 36 4-45 p. 36 (PDF)
   Institutionele hervorming
4-45
p. 34 4-45 p. 34 (PDF)
   Kadaster voor medische beroepen
4-45
p. 36 4-45 p. 36 (PDF)
   Kritiek op het regeringsbeleid
4-45
p. 34-36 4-45 p. 34-36 (PDF)
Regeringsverklaring (20 maart 2008 - Regering Leterme I)      
  Bespreking
   Beperking van het persoonlijk aandeel in de ziektekostenrekening
4-23
p. 50 4-23 p. 50 (PDF)
   Hervorming van de instellingen
4-23
p. 50-51 4-23 p. 50-51 (PDF)
  4-23
p. 51 4-23 p. 51 (PDF)
  4-23
p. 52 4-23 p. 52 (PDF)
   Numerus clausus
4-23
p. 50 4-23 p. 50 (PDF)
   Verkeersveiligheidsbeleid
4-23
p. 43 4-23 p. 43 (PDF)
  4-23
p. 46 4-23 p. 46 (PDF)
  4-23
p. 63-64 4-23 p. 63-64 (PDF)
Regeringsverklaring (21 december 2007 - Regering Verhofstadt III) (Politieke crisis - Vorming van een "interim"-regering, beperkt in tijd en in samenstelling en met een programma beperkt tot tien punten - Institutionele hervormingen)      
  Bespreking
   Staatshervorming
4-11
p. 66-67 4-11 p. 66-67 (PDF)
Regeringsverklaring (25 november 2009 - Regering Leterme II)      
  Bespreking
4-99
p. 11-38 4-99 p. 11-38 (PDF)
   Aanpak institutionele problemen - Rol van de heer Jean-Luc Dehaene - Dossier Brussel-Halle-Vilvoorde
4-99
p. 11-38 4-99 p. 11-38 (PDF)
   Economische crisis - Begrotingstekort - Klimaattop Kopenhagen
4-99
p. 11-38 4-99 p. 11-38 (PDF)
   Hervorming van de Senaat
4-99
p. 11-38 4-99 p. 11-38 (PDF)
   Rol van de Senaat in de bespreking van de regeringsverklaring - Aanwezigheid van de premier
4-99
p. 11-38 4-99 p. 11-38 (PDF)
Regeringsverklaring (31 december 2008 - Regering Van Rompuy I)      
  Bespreking
   Institutionele hervorming
4-56
p. 29-31 4-56 p. 29-31 (PDF)
   Splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde
4-56
p. 30 4-56 p. 30 (PDF)
Responsabilisering van de zorgverleners - Overtredingen - Gevolgen - Betrokkenheid van de Orde van Geneesheren (4-2159)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-2159
Responsabilisering van de zorgverleners - Overtredingen - Gevolgen - Betrokkenheid van de Orde van Geneesheren (4-2369)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-2369
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Algemene en universitaire ziekenhuizen - Lijst (4-6281)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-6281
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Antibiotica-feedback - Regionale verdeling - Cijfers voor het jaar 2008 (4-3259)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-3259
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Antibiotica-feedback - Regionale verdeling - Cijfers voor het jaar 2008 (4-5246)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-5246
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Belgische Centrum voor Evidence-Based Medicine (CEBAM) - Aantal deelnemers - Kostprijs (4-3467)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-3467
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Belgische Centrum voor Evidence-Based Medicine (CEBAM) - Aantal deelnemers - Kostprijs (4-5251)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5251
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Farmaceutische verstrekkingen - Uitgaven in 2008 - Regionale opsplitsing (4-3262)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-3262
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Farmaceutische verstrekkingen - Uitgaven in 2008 - Regionale opsplitsing (4-5248)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-5248
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Kinesitherapie - Uitgaven voor 2008 - Opsplitsing per gewest en per nomenclatuurnummer (4-3886)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-3886
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Opticiens - Aantallen - Uitgaven in 2007 en 2008 (4-3883)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-3883
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Permanente audit - Dialyses - Cijfers voor 2009 (4-7555)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7555
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Rapport betreffende de uitgaven in de gezondheidszorg - Cijfers per arrondissement - Gebruikte cijfermethode (4-6282)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6282
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Technische prestaties - Uitgaven in 2008 - Regionale opsplitsing (4-3268)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-3268
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Uitgaven voor geneesheren in 2008 - Opsplitsing per gewest en per specialisme (4-3879)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-3879
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Uitgaven voor vroedvrouwen - Cijfers voor het jaar 2008 - Regionale opsplitsing (4-3269)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-3269
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Ziekenhuisopnames - Dagopnames ten aanzien van langere opnames - Cijfergegevens (4-3417)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-3417
Rol, werking en toekomst van de Senaat      
  4-93
p. 45-47 4-93 p. 45-47 (PDF)
  4-93
p. 47 4-93 p. 47 (PDF)
Rookverbod - Controles - Aantallen en resultaten - Opsplitsing per gewest (4-6409)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-6409
Rust- en overlevingspensioenen - Begunstigden - Bedragen (4-928)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-928
Rust- en verzorgingstehuizen (RVT) - Huisbezoeken - Aantallen (4-1576)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-1576
Rust- en verzorgingstehuizen (RVT) - Huisbezoeken - Aantallen (4-2310)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-2310
Rust- en verzorgingstehuizen (RVT) - Huisbezoeken in 2009 - Aantallen - Opsplitsing per gewest (4-7561)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7561
Rusthuizen - Terugvordering van geld (4-1574)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-1574
Rusthuizen - Terugvordering van geld (4-2308)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-2308
Samenstelling van een politieke fractie      
  De heer Louis Ide en mevrouw Helga Stevens zullen niet langer deel uitmaken van de CD&V-N-VA fractie, en zullen voortaan zetelen als onafhankelijke leden
4-42
p. 20 4-42 p. 20 (PDF)
Sociale Zaken en Volksgezondheid - Beleidscel - Externe kosten (4-2171)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-2171
Sociale Zaken en Volksgezondheid - Beleidscel - Externe kosten (4-2381)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-2381
Stemming over de inoverwegingneming van het voorstel van resolutie 4-1592 betreffende de uitsluiting van personen met de dubbele nationaliteit van regeringsfuncties en andere openbare gezagsfunctions (Verwerping)      
  4-108
p. 9 4-108 p. 9 (PDF)
  4-108
p. 56-59 4-108 p. 56-59 (PDF)
  4-108
p. 59-60 4-108 p. 59-60 (PDF)
  4-108
p. 100 4-108 p. 100 (PDF)
Strijd tegen kanker - Centraliseren van kennis - Radiotherapeutische centra - Aantallen (4-4439)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-4439
Strijd tegen kanker - Centraliseren van kennis - Radiotherapeutische centra - Aantallen (4-5278)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-5278
Strijd tegen obesitas - Gastric bypass en maagring - Aantallen - Alternatieve behandelingen (4-4442)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-4442
Strijd tegen obesitas - Gastric bypass en maagring - Aantallen - Alternatieve behandelingen (4-5281)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-5281
Studenten geneeskunde - Contingentering - Erkenningen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Lissage (4-7158)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7158
Syndroom van Down - Bepalen van het invalididteitspercentage - Regionale verdeling (4-4159)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-4159
Syndroom van Down - Bepalen van het invalididteitspercentage - Regionale verdeling (4-4941)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-4941
Syndroom van Down - Bepalen van het invalididteitspercentage - Regionale verdeling (4-6249)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6249
Takelkosten voor artsen (Overfacturatie door de gemeente : "dubbele boete") (4-644)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-59
p. 69-70 4-59 p. 69-70 (PDF)
Tandartsen - Agressies - Aantallen - Aard van de delicten (4-3219)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-3219
Tandartsen - Agressies - Aantallen - Aard van de delicten (4-3220)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3220
Tandartsen - Kinderen onder de 12 jaar - Gratis verzorging - Promotie (4-343)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-343
Tandartsen - Kinderen onder de 12 jaar - Gratis verzorging - Promotie (4-542)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-542
Tandartsen - Uitgaven (4-920)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-920
Tandheelkundige verstrekkingen - Cijfergegevens voor 2007 en het eerste semester van 2008 (4-1526)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-1526
Tandheelkundige verstrekkingen - Cijfergegevens voor 2007 en het eerste semester van 2008 (4-2293)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-2293
Tandheelkundige verstrekkingen - Cijfers voor het jaar 2008 - Regionale opsplitsing (4-3266)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-3266
Technische prestaties - Uitgaven sinds 2007 (4-1528)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-1528
Technische prestaties - Uitgaven sinds 2007 (4-2294)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-2294
Tienerzwangerschappen - Seksueel overdraagbare aandoeningen - Gebruik van anticonceptiemiddelen - Abortus en morning after pil - Evolutie sinds de abortuswetgeving (4-4438)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-4438
Tienerzwangerschappen - Seksueel overdraagbare aandoeningen - Gebruik van anticonceptiemiddelen - Abortus en morning after pil - Evolutie sinds de abortuswetgeving (4-5277)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5277
Tuberculose (TBC) - Aantal gevallen - Cijfers voor 2008 (4-3267)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-3267
Tuberculose (TBC) - Aantallen - Cijfergegevens (4-1527)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-1527
Tuberculose - Frequentie - Verdeling over de bevolking (4-761)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-761
Uiteenlopende statistische gegevens verstrekt bij schriftelijke vragen (Vraag 4-921 van 5 mei 2008 : aantal kinderen dat recht geeft op kinderbijslag in het stelsel van loonarbeiders - Vragen 4-90 van 28 november 2007 en 4-810 van 18 april 2008 : aantal gerechtigde invaliden dat met toestemming van de adviserend geneesheer een activiteit heeft hervat - Controle) (4-374)      
  Mondelinge vraag van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
4-35
p. 10-13 4-35 p. 10-13 (PDF)
Uitgaven voor gezondheidszorg - Verdeling tussen de gewesten (4-3885)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-3885
Vaccinaties - Dekkingsgraad (4-105)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer Donfut, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Europese Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-105
Vaccinaties - Dekkingsgraad (4-133)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-133
Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van Geneesheren-Specialisten - Accrediteringscijfers (4-789)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-789
Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van Geneesheren-Specialisten - Jaarverslag - Verzekeringsinstellingen - Administratieve uitgaven (4-788)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-788
Verkeersongevallen - Evaluatie van de schade (4-4179)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-4179
Verkeersongevallen - Evaluatie van de schade (4-4180)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-4180
Verpleegkundigen - Honoraria (4-1001)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-1001
Vervanging van quaestoren in de loop van een zitting - Vervanging van een quaestor die geen deel meer uitmaakt van zijn fractie - Artt. 16, 84 en 8 Reglement van de Senaat - Vervanging van mevrouw Anne-Marie Lizin en de heer Geert Lambert      
  4-61
p. 7-11 4-61 p. 7-11 (PDF)
Verzekeringsinstellingen - Adviserend geneesheren - Opsplitsing per taal - Opsplitsing per verzekeringsinstelling (4-2173)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-2173
Verzekeringsinstellingen - Adviserend geneesheren - Opsplitsing per taal - Opsplitsing per verzekeringsinstelling (4-2383)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-2383
Verzekeringsinstellingen - Adviserend geneesheren - Opsplitsing per taal - Opsplitsing per verzekeringsinstelling (4-5232)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5232
Vlaamse Kruis - Financiering - Gebrek aan federale steun (4-4622)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-4622
Vlaamse Kruis - Financiering - Gebrek aan federale steun (4-5295)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-5295
Vlaamse Kruis - Gebruik van de rampenkoffer - Volledige erkenning (4-4745)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-4745
Vlaamse Kruis - Gebruik van de rampenkoffer - Volledige erkenning (4-5304)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-5304
Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie ter doorlichting van de aanpak van de financiŽle- en bankcrisis (Crisis van het financiŽle stelsel - Beurscrash) (4-962)      
  Voorstel van de heren Johan Vande Lanotte, Louis Ide, Bart Martens en Andrť Van Nieuwkerke en mevrouw Lieve Van Ermen
4-962/1
p. 1-4 4-962/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de exclusieve verkoop van zuigelingenvoeding in de apotheek (4-1775)      
  Voorstel van de heer Louis Ide
4-1775/1
p. 1-6 4-1775/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de instandhouding van de rol van de apotheker als belangrijk gezondheidswerker, het benadrukken van het belang van de apotheker als officinahouder en het tegengaan van de vrije verkoop van medicijnen (Zie ook doc. 4-1752) (4-1321)      
  Voorstel van de heer Louis Ide
4-1321/1
p. 1-5 4-1321/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de systematische screening en vaccinatie ter preventie van baarmoederhalskanker (4-528)      
  Stemming en stemverklaringen van de dames Christiane Vienne en Lieve Van Ermen de heer Louis Ide
4-86
p. 101-102 4-86 p. 101-102 (PDF)
  4-86
p. 114 4-86 p. 114 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de uitsluiting van personen met de dubbele nationaliteit van regeringsfuncties en andere openbare gezagsfuncties (4-1592)      
  Stemming over de inoverwegingneming - Verwerping
4-108
p. 9 4-108 p. 9 (PDF)
  4-108
p. 56-59 4-108 p. 56-59 (PDF)
  4-108
p. 59-60 4-108 p. 59-60 (PDF)
  4-108
p. 100 4-108 p. 100 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende een betere preventie van osteoporose (4-1103)      
  Voorstel van de dames Lieve Van Ermen, Els Schelfhout, Margriet Hermans en Marleen Temmerman en de heer Louis Ide
4-1103/1
p. 1-4 4-1103/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het gebruik van de e-ID in de gezondheidszorg als middel voor betrouwbare authenticatie van de patiŽnt en als basis voor een veilige raadpleging van verzekerbaarheidsgegevens van de patiŽnt bij de ziekenfondsen (4-1121)      
  Voorstel van de heren Louis Ide en Wouter Beke en mevrouw Helga Stevens
4-1121/1
p. 1-3 4-1121/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het promoten van orgaandonatie en het gebruik van het eHealth-platform voor het registreren van orgaandonatie (4-1142)      
  Voorstel van de heer Louis Ide
4-1142/1
p. 1-3 4-1142/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende uitbreiding van het systeem van de sociale derde betaler (4-1185)      
  Bespreking
4-108
p. 53-56 4-108 p. 53-56 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake de administratiekosten van de gezondheidszorg, van administratitis naar @ministratie (Bannen, via de SIS-kaart, van alle papieren doktersattesten en -voorschriften door het gebruikmaken van elektronische netwerken) (4-1774)      
  Voorstel van de heer Louis Ide
4-1774/1
p. 1-15 4-1774/1 p. 1-15 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake het A/H1N1-virus, de pandemie en de vaccinatiecampagne met registratie : hysteria mexicana of griep ? (4-1742)      
  Voorstel van de heer Louis Ide
4-1742/1
p. 1-5 4-1742/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake het Facultatief Protocol bij het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten (IVESCR) (Ratificatie) (4-1475)      
  Bespreking
4-107
p. 47-49 4-107 p. 47-49 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake kwaliteitslabels voor ziekenhuizen die nosocomiale infecties onder controle weten te houden (Ziekenhuisbacterie - MRSA e.a.) (4-1780)      
  Voorstel van de heer Louis Ide
4-1780/1
p. 1-6 4-1780/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot een blijvende structurele financiering voor de palliatieve dagcentra (4-1546)      
  Voorstel van de dames Lieve Van Ermen, Marleen Temmerman en Freya Piryns en de heren Patrik Vankrunkelsven, Louis Ide en Geert Lambert
4-1546/1
p. 1-3 4-1546/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie over de bescherming van de niet-begeleide minderjarige vreemdeling (4-875)      
  Stemming en stemverklaringen van de heer Louis Ide en mevrouw Nele Jansegers
4-109
p. 69-70 4-109 p. 69-70 (PDF)
  4-109
p. 110 4-109 p. 110 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde het aantal fatale hartstilstanden op publieke plaatsen te reduceren met behulp van automatische uitwendige defibrillatoren (AED) (4-1670)      
  Voorstel van de dames Lieve Van Ermen en Marleen Temmerman en de heren Wouter Beke en Louis Ide
4-1670/1
p. 1-5 4-1670/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie ter vrijwaring van de onafhankelijkheid van apothekers (Erkenning van de apotheker als een volwaardig gezondheidswerker - Het vrij beroep biedt de beste garantie op onafhankelijkheid - Oprichting van onafhankelijke raden voor vergunninghouders met verscheidene apotheken onder hun hoede - Zie ook doc. 4-1321) (4-1752)      
  Voorstel van de heer Louis Ide en mevrouw Helga Stevens
4-1752/1
p. 1-4 4-1752/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie tot bevordering van de economische ontwikkeling van de horecasector (Verlaging BTW-tarief - Forfaitair systeem sociale bijdragen en bedrijfsvoorheffing voor extra's - Zwartwerk - Spreiding over het ganse jaar van de prestaties onder studentencontract - Opheffing van de beperkte aftrekbaarheid van restaurantkosten - Afbouw van de excessen t.g.v. exclusieve afnameverplichtingen in de cafť-sector) (4-686)      
  Voorstel van de heer Dirk Claes, Wouter Beke, Louis Ide, Hugo Vandenberghe et Tony Van Parys
4-686/1
p. 1-7 4-686/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstelling van de concrete maatregelen in het kader van het Nationaal Kankerplan (4-743)      
  Verslag van de dames Maya DetiŤge (K) en Colette Burgeon (K) en de heer Louis Ide (S)
4-743/1
p. 1-31 4-743/1 p. 1-31 (PDF)
Vruchtwaterpuncties - Vlokkentesten - Aantallen - Opsplitsing per gewest (4-2194)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-2194
Vruchtwaterpuncties - Vlokkentesten - Aantallen - Opsplitsing per gewest (4-2394)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-2394
Vruchtwaterpuncties - Vlokkentesten - Aantallen - Opsplitsing per gewest (4-5238)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5238
Werkhervatters - Controle (4-1306)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-1306
Werkhervatters - Controle (4-2744)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2744
Werknemers - Tandartsbezoek - Toekenning van " klein verlet " (4-7289)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-7289
Werknemers - Tandartsbezoek - Toekenning van " klein verlet " (4-7290)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7290
Wetsontwerp betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook (4-1392)      
  Amendementen nrs 4 tot 13 van de heer Louis Ide
4-1392/2
p. 3-6 4-1392/2 p. 3-6 (PDF)
  Algemene bespreking
4-95
p. 5-33 4-95 p. 5-33 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
4-95
p. 33-38 4-95 p. 33-38 (PDF)
Wetsontwerp dat machtigingen verleent aan de Koning in geval van een griepepidemie of -pandemie (Distributie van geneesmiddelen - Aflevering van geneesmiddelen - Regeling van het maximaal aantal bloeddonaties - Opvordering personeel - De federale databank van de beoefenaars van de gezondheidsberoepen) (4-1454)      
  Algemene bespreking
4-90
p. 4-11 4-90 p. 4-11 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake gezondheid (4-1010)      
  Amendement nr 1 van de heer Louis Ide, ingediend na de goedkeuring van het verslag
4-1010/3
p. 1 4-1010/3 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 2 van de heer Louis Ide, ingediend na de goedkeuring van het verslag
4-1010/3
p. 2 4-1010/3 p. 2 (PDF)
  Amendement nr 3 van de heer Louis Ide, ingediend na de goedkeuring van het verslag
4-1010/3
p. 2 4-1010/3 p. 2 (PDF)
  Amendement nr 4 van de heer Louis Ide, ingediend na de goedkeuring van het verslag
4-1010/3
p. 2 4-1010/3 p. 2 (PDF)
  Amendement nr 5 van de heer Louis Ide, ingediend na de goedkeuring van het verslag
4-1010/3
p. 3 4-1010/3 p. 3 (PDF)
  Amendement nr 6 van de heer Louis Ide, ingediend na de goedkeuring van het verslag
4-1010/3
p. 3 4-1010/3 p. 3 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
4-51
p. 46-56 4-51 p. 46-56 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake gezondheid - Ziekenhuizen - Referentiebedragen (4-2174)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-2174
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake gezondheid - Ziekenhuizen - Referentiebedragen (4-2384)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-2384
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake gezondheid - Ziekenhuizen - Referentiebedragen (4-5233)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5233
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk BelgiŽ en Quebec, ondertekend te Quebec op 28 maart 2006 (4-1391)      
  Stemming en stemverklaring van de heer Louis Ide
4-94
p. 47 4-94 p. 47 (PDF)
  4-94
p. 97 4-94 p. 97 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake clustermunitie, gedaan te Dublin op 30 mei 2008 (4-1419)      
  Algemene bespreking
4-93
p. 44-47 4-93 p. 44-47 (PDF)
  Stemming
4-93
p. 47 4-93 p. 47 (PDF)
Wetsontwerp houdende oprichting en organisatie van het e-Health-platform (Openbare instelling van sociale zekerheid, belast met een elektronische dienstverlening en een onderlinge elektronische informatie-uitwisseling tussen alle actoren uit de gezondheidszorg) (4-863)      
  Algemene bespreking
4-40
p. 14-20 4-40 p. 14-20 (PDF)
Wetsontwerp houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen (Regionale verkiezingen : de digitale transmissie van de processen-verbaal; het digitaal doorsturen van de contactgegevens van de kiesbureaus; de nummering van de kandidaten op de stembiljetten en op de schermen van de geautomatiseerde stemming; de inschrijving op de kiezerslijst van hun identificatienummer bij het Rijksregister - Federale verkiezingen : de aanpassing van de lijst met de personen die kunnen aangewezen worden in de functie van voorzitter van een stembureau of een stemopnemingsbureau, de door de gemeente te volgen procedure voor het erkennen van de kiezers die kandidaten voordragen, de versoepeling van de voorwaarden om, in geval van een reis naar het buitenland, een volmacht te geven en de organisatie door het kantonhoofdbureau van een opleiding aan de voorzitters van de stembureaus en stemopnemingsbureaus - De schorsing van het kiesrecht na een strafwettelijke veroordeling) (4-1253)      
  Aangehouden stemmingen en stemverklaringen van de heren Louis Ide en Hugo Coveliers
4-71
p. 40-42 4-71 p. 40-42 (PDF)
  4-71
p. 60-61 4-71 p. 60-61 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 38 van de wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding (Financiering van het Instituut) (Zie ook doc. nr 4-1552) (4-1565)      
  Algemene bespreking
4-102
p. 10-16 4-102 p. 10-16 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van ... betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook (Rookverbod drankgelegenheden) (4-1549)      
  Amendementen nrs 1 tot 3 van de heer Louis Ide
4-1549/2
p. 1-2 4-1549/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
4-104
p. 13-20 4-104 p. 13-20 (PDF)
  Aangehouden stemmingen en stemverklaring van de heer Louis Ide
4-105
p. 8-9 4-105 p. 8-9 (PDF)
  4-105
p. 18-19 4-105 p. 18-19 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek in het kader van de wet van ... betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg (Bevoegdheden en territoriale bevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg - Geschil met het Fonds voor medische ongevallen - Zie ook 4-1691) (4-1692)      
  Algemene bespreking
4-120
p. 5-9 4-120 p. 5-9 (PDF)
  Stemming en stemverklaring van de heer Louis Ide
4-121
p. 40 4-121 p. 40 (PDF)
  4-121
p. 46 4-121 p. 46 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging, wat de ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en van de wet van 20 juli 2007 tot wijziging, wat de private ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst (Onderscheid tussen verzekeringsovereenkomsten gesloten binnen een beroepsrelatie en verzekeringsovereenkomsten gesloten buiten het kader van een beroepsrelatie - Een meer efficiŽnte taakverdeling in het kader van de procedures die dienen te worden gevolgd voor de aanpassing van de technische grondslagen van de niet beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomsten - De inwerkingtreding van de bepalingen van het hoofdstuk inzake de individuele ziekteverzekeringsovereenkomsten) (4-1235)      
  Algemene bespreking
4-76
p. 37-50 4-76 p. 37-50 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de dames Lieve Van Ermen, Freya Piryns en Myriam Vanlerberghe en de heren Josť Daras en Louis Ide
4-78
p. 54-56 4-78 p. 54-56 (PDF)
  4-78
p. 73-74 4-78 p. 73-74 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende een algemeen rookverbod in gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook (4-601)      
  Voorstel van de heren Dirk Claes en Louis Ide
4-601/1
p. 1-11 4-601/1 p. 1-11 (PDF)
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heren Dirk Claes en Louis Ide
4-601/2
p. 1-2 4-601/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
4-95
p. 5-33 4-95 p. 5-33 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende een algemene regeling voor de rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en de bescherming van werknemers tegen tabaksrook (4-1141)      
  Algemene bespreking
4-95
p. 5-33 4-95 p. 5-33 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 34 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen van 14 juli 1994, om de terugbetaling mogelijk te maken van de kosten inzake de medische begeleiding en behandeling van overgewicht en obesitas (4-225)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune en de heren Louis Ide en Wouter Beke
4-225/1
p. 1-3 4-225/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot het toegankelijk maken van vrijwilligerswerk voor vreemdelingen (Aanvulling KB 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende tewerkstelling van buitenlandse werknemers) (4-840)      
  Amendement nr 6 van de heer Louis Ide, ingediend na de goedkeuring van het verslag
4-840/6
p. 1-2 4-840/6 p. 1-2 (PDF)
  Aangehouden stemmingen en stemverklaring van de heer Louis Ide
4-101
p. 42 4-101 p. 42 (PDF)
  4-101
p. 71 4-101 p. 71 (PDF)
Wetsvoorstel tot vaststelling van kwaliteits- en veiligheidsnormen voor het doneren, verkrijgen, testen, bewerken, bewaren en distribueren van menselijke weefsels en cellen (4-572)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Dirk Claes en Louis Ide en de dames Nahima Lanjri en Els Schelfhout
4-572/1
p. 1-39 4-572/1 p. 1-39 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1 van de wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen (Aangifte van mandaten door de kabinetsleden) (4-1615)      
  Voorstel van de heren Louis Ide, Patrik Vankrunkelsven en John Crombez en mevrouw Helga Stevens
4-1615/1
p. 1-2 4-1615/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kiestwetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (4-134)      
  Voorstel van de heren Hugo Vandenberghe, Wouter Beke, Louis Ide, Etienne Schouppe, Luc Van den Brande en Tony Van Parys en de dames Sabine de Bethune, Nahima Lanjri en Elke Tindemans
4-134/1
p. 1-21 4-134/1 p. 1-21 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie met het oog op de invoering van een verbod op segmentering op basis van handicap of gezondheidstoestand in het verzekeringswezen (4-1224)      
  Voorstel van de dames Helga Stevens, Vera Dua en Lieve Van Ermen en de heren Wouter Beke, Jean-Paul Procureur, Geert Lambert en Louis Ide
4-1224/1
p. 1-9 4-1224/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 augustus 1990 houdende oprichting van een commissie voor de evaluatie van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking, tot wijziging van de artikelen 348, 350, 351 en 352 van het Strafwetboek en tot opheffing van artikel 353 van hetzelfde Wetboek (Registratie van de zwangerschapsafbrekingen - Bevoegdheid van de gemeenschappen) (4-816)      
  Voorstel van mevrouw Helga Stevens en Louis Ide
4-816/1
p. 1-12 4-816/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 september 1952 betreffende de vleeskeuring en de vleeshandel en de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren teneinde het onverdoofd ritueel slachten te verbieden (4-1673)      
  Voorstel van de dames Lieve Van Ermen en Anne-Marie Lizin en de heer Louis Ide
4-1673/1
p. 1-5 4-1673/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het bestraffingsmechanisme van de overschrijding van de toegestane cumul van het rustpensioen met een beroepsinkomen (4-1594)      
  Stemming en stemverklaringen van de dames Lieve Van Ermen, Sabine de Bethune, Freya Piryns en Christiane Vienne en de heren Patrik Vankrunkelsven, Hugo Coveliers, Louis Ide, Bart Tommelein, Philippe Moureaux, Benoit Hellings, Philippe Mahoux, Johan Vande Lanotte, Dirk Claes, Philippe Monfils, Jean-Paul Procureur en Jurgen Ceder
4-105
p. 9-14 4-105 p. 9-14 (PDF)
  4-105
p. 19 4-105 p. 19 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juni 2005 tot vaststelling van de criteria en de regels voor de selectie van de erkende kinesitherapeuten die het recht bekomen om verstrekkingen te verrichten die voorwerp kunnen zijn van een tussenkomst van de verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen (Contingentering : numerus clausus ; afschaffing van het uitgangsexamen kinesitherapie) (4-960)      
  Voorstel van de heren Louis Ide en Wouter Beke
4-960/1
p. 1-4 4-960/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 augustus 1963 betreffende het behoud van het normale loon van de werklieden, de dienstboden, de bedienden en de werknemers aangeworven voor de dienst op binnenschepen, voor afwezigheidsdagen tergelegenheid van familiegebeurtenissen of voor de vervulling van staatsburgerlijke verplichtingen of van burgerlijke opdrachten (Uitbreiden met tandartsbezoek) (4-1303)      
  Voorstel van de heer Louis Ide
4-1303/1
p. 1-3 4-1303/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel wat de bezoldiging van de leden van de koninklijke Familie betreft (Transparantie - Duidelijke aanwijzing van de leden met een vertegenwoordigende taak - Onderscheid tussen de vergoeding van de werkingskosten en de persoonlijke vergoedingen van de leden - Civiele lijst) (4-1048)      
  Voorstel van de heer Louis Ide en mevrouw Helga Stevens
4-1048/1
p. 1-10 4-1048/1 p. 1-10 (PDF)
Zelfdodingen - Aantallen - Verdeling over de regioís (4-452)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-452
Zelfdodingen - Aantallen - Verdeling over de regioís (4-562)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-562
Zelfstandigen in bijberoep - Sociale bijdragen - Verhoging (4-478)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
   dossier afgesloten
SV 4-478
Zelfstandigen in bijberoep - Sociale bijdragen - Verhoging (4-645)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-645
Ziekenfondsen - FinanciŽle steun voor adviserende geneesheren - Benutting van de budgetten (4-7038)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-7038
Ziekenfondsen Ė Controle Ė Ziekenhuizen en apotheken (4-111)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer Donfut, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Europese Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-111
Ziekenfondsen Ė Controle Ė Ziekenhuizen en apotheken (4-137)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-137
ZiekenhuisbacteriŽn (MRSA) - Verschillende soorten - Antibioticagebruik - Cijfermateriaal (4-3888)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-3888
ZiekenhuisbacteriŽn (MRSA) - Verschillende soorten - Antibioticagebruik - Cijfermateriaal (4-5259)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-5259
ZiekenhuisbacteriŽn - Verschillende soorten - Antibioticagebruik - Cijfermateriaal (4-191)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-191
ZiekenhuishygiŽne (Erkenning van verplegers-hygiŽnisten zonder masteropleiding) (4-549)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-50
p. 58 4-50 p. 58 (PDF)
ZiekenhuishygiŽnist - Diplomavereisten - Verloning (4-4161)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-4161
Ziekenhuizen - Aantal ligdagen - Aantal opnames - Opsplitsing per gewest (4-5057)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-5057
Ziekenhuizen - Aantal ligdagen - Aantal opnames - Opsplitsing per gewest (4-5341)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-5341
Ziekenhuizen - Antibioticabeleid - Werkgroepen - Stand van zaken (4-2935)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-2935
Ziekenhuizen - Ethische comitťs (Experimenten op mensen) (4-809)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-809
Ziekenhuizen - Gebruik van chinolonen in 2008 (4-3366)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-3366
Ziekenhuizen - Invoering van de referentiebedragen - Verwachte terugbetalingen (4-4493)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-4493
Ziekenhuizen - Medische beeldvorming (4-2276)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-2276
Ziekenhuizen - Medische beeldvorming (4-2277)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-2277
Ziekenhuizen - Medische beeldvorming (4-752)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-752
Ziekenhuizen - Medische beeldvorming (4-778)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-778
Ziekenhuizen - Mortaliteitscijfers - Specificatie met minimale klinische gegevens (MKG) (4-3071)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-3071
Ziekenhuizen - Referentiebedragen (4-4769)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-4769
Ziekenhuizen - Referentiebedragen (4-5306)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-5306
Ziekenhuizen - Referentiebedragen - Terugbetaling (4-4962)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-4962
Ziekenhuizen - Referentiebedragen - Terugbetaling (4-5328)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5328
Ziekenhuizen Ė Apotheken Ė Aantallen (4-120)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-120
Zorgkundigen - Registratie (Verzorgenden die een aanvraag voor registratie als zorgkundige indienen) (4-126)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-126
Zorgkundigen - Registratie (Verzorgenden die een aanvraag voor registratie als zorgkundige indienen) (4-9)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer Donfut, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Europese Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-9
Zorgkundigen - Registratie - Aantallen (4-3884)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-3884
Zorgsector - Sociale inspecties - Aantallen en resultaten - CategorieŽn en gewest (4-7232)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7232
Zorgverleners - Aantallen - Evolutie (4-3361)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-3361
Zorgverleners in ziekenhuizen - Agressie - Aantallen - Aard van de delicten (4-3223)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-3223
Zorgverleners in ziekenhuizen - Agressie - Aantallen - Aard van de delicten (4-3224)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3224
Zwangerschapsverlof voor artsen in opleiding (4-1166)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie en aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-96
p. 71-74 4-96 p. 71-74 (PDF)
Zwangerschapsverlof voor artsen in opleiding (4-1391)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie en aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
4-110
p. 61-63 4-110 p. 61-63 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999