Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3466

van Louis Ide (Onafhankelijke) d.d. 11 mei 2009

aan de minister van Justitie

Dubbele nationaliteiten - Aantallen

dubbele nationaliteit
officiële statistiek

Chronologie

11/5/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/6/2009 )
25/11/2009 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5637

Vraag nr. 4-3466 d.d. 11 mei 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Schriftelijke vragen nrs. 4-2930 en 4-2931 van mijn hand peilden bij ministers van Landverdediging en de minister van Binnenlandse Zaken naar het aantal dubbele nationaliteiten en de daaraan gekoppelde legerdiensten, al dan niet in het buitenland. Ik kreeg van beiden het antwoord dat ze niet bevoegd waren voor deze materie.

Doch, voor de vragen omtrent de dubbele nationaliteiten verwees minister De Padt me naar de minister van Justitie, zoals blijkt uit volgend fragment uit zijn antwoord: “ Deze vraag wordt geïnterpreteerd als zijnde de vreemde onderdanen die de Belgische nationaliteit hebben verkregen en die een dubbele nationaliteit bezitten. Ik wens te benadrukken dat de dubbele nationaliteit samenhangt met de staat van een persoon, en afhangt van de nationaliteitswetgeving van het land van die personen (dit veronderstelt de toepassing van de vreemde nationaliteitswetgeving, met al dan niet gunstig gevolg voor de vreemdeling). Hiervoor is mijn collega, de heer minister van Justitie, bevoegd. ”

Daarom heb ik voor de geachte minister volgende vragen:

1.Hoeveel personen met een dubbele nationaliteit waren er in België in de jaren 2007 en 2008?

2.Kan de geachte minister de cijfers uit vraag 1 opsplitsen per “ dubbele nationaliteit “ (bijvoorbeeld: Belg-Fransman, Belg-Turk, …)?