Schriftelijke vragen van 5-4701 tot 5-4800

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
5-4701 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Vredegerechten - Brussel - Onveiligheidsgevoel - Extra beveiliging
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 25/6/2013
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3537
5-4702 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Zaak Cools - Arrest Hof van Cassatie - Motivering veroordeling - Nieuw proces
  Verzending vraag 28/12/2011
  Herkwalificatie 13/12/2013
  Antwoord 18/12/2013
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3555Geherkwalificeerd als :
5-4703 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Spionage - Inlichtingendiensten - Evolutie - Preventie
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 9/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3604
5-4704 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Marokko - Gevangenen - Opvang - Uitlevering - Protocol - Overbevolking - Menswaardige behandeling van de gevangenen - Rechten van de mens
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 17/12/2013
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3617
5-4705 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Oplossen van misdaden - Camera's - Bewijslast
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 9/1/2013
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3663
5-4706 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  De keuze voor huisarrest als straf voor een veroordeling tot acht maanden opsluiting
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 19/12/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3669
5-4707 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Het weren van journalisten uit de assisenzaal
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 13/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3672
5-4708 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Gevangeniswezen - Cipiers - Vakbondswerk - Vergaderingen - Syndicale verlofdagen - Quotum
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 9/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3698
5-4709 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Adopties - Toezicht en controle - Misbruiken - Fraude - Zwendel - Strafrecht
  Verzending vraag 28/12/2011
  Herkwalificatie 13/12/2013
  Antwoord 18/12/2013
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3705Geherkwalificeerd als :
5-4710 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Hoge Raad voor de Justitie - Lopende gerechtelijke dossiers - Inzagerecht - Optimalisatie werking
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 29/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3810
5-4711 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Eremoord - BelgiŽ - Stand van zaken
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 2/5/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3816
5-4712 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Belgische gevangenissen - Overbezetting - Quota
  Verzending vraag 28/12/2011
  Rappel 24/7/2013
  Herkwalificatie 13/12/2013
  Antwoord 17/12/2013
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3820Geherkwalificeerd als :
5-4713 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Gevangenissen - BelgiŽ - Moslimextremisme - Definitie - Onderzoek - Aanpak
  Verzending vraag 28/12/2011
  Rappel 24/7/2013
  Herkwalificatie 13/12/2013
  Antwoord 6/1/2014
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3821
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4508
5-4714 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  BelgiŽ - Antisemitisme - Jongeren - Klachten - Strafrechtelijk gevolg - College van Procureurs-generaal - Correlatie spanningen Midden Oosten
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 22/8/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3875
5-4715 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Politie - Interventies - Schietincidenten - Rechtszaken - Resultaten
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 16/5/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3894
5-4716 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Nationale Loterij - Werking - Raad van bestuur - Beheer
  Verzending vraag 23/12/2011
  Rappel 26/11/2012
  Antwoord 14/10/2013
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-957
5-4717 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Terrorisme - Atoomwapens - Beveiliging van de sites
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 6/4/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-998
5-4718 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Bouw van gevangenissen - Invloed op de politiezones - Personeelsformaties
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 25/7/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1053
5-4719 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Belgocontrol - Werking - Criteria voor de aanwerving van personeel - Audit en controle
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 6/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1063
5-4720 Anciaux Bert (sp.a) eerste minister  
  Staatshoofd - Vliegtuigreizen - Lijnvluchten
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 8/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1125
5-4721 Anciaux Bert (sp.a) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  NMBS - Personeel - Etnische en culturele diversiteit
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 9/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1152
5-4722 Anciaux Bert (sp.a) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Wetenschapsbeleid - Samenwerking met gemeenschappen en gewesten - Innovatiescore van BelgiŽ en Europa - Resultaten van het Belgische voorzitterschap
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 27/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1197
5-4723 Anciaux Bert (sp.a) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Brussel - Tweetaligheid van de werknemers - Maatregelen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 9/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1295
5-4724 Anciaux Bert (sp.a) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Federale overheidsbedrijven - Werknemers - Pensioenleeftijd - Verhoging
  Verzending vraag 28/12/2011
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1850
5-4725 Anciaux Bert (sp.a) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Treinverkeer - Agressie tegen spoorwegpersoneel - Beleidsmaatregelen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 14/5/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1871
5-4726 Anciaux Bert (sp.a) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) en Infrabel - Vandalisme - Aantal incidenten - Kostprijs
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 21/9/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1872
5-4727 Anciaux Bert (sp.a) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Zwartrijden op de treinen - Aantal betrapte personen - Beleidsmaatregelen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 29/8/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1873
5-4728 Anciaux Bert (sp.a) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Treinen - Eerste klasse - Afschaffing
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 19/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1981
5-4729 Anciaux Bert (sp.a) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Overheidsbedrijven - Gebruik van producten uit de eerlijke handel - Criterium voor openbare aanbestedingen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 14/3/2013
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2006
5-4730 Anciaux Bert (sp.a) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Overheidsbedrijven - Integratie van ervaringsdeskundigen in de armoedebestrijding
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 2/5/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2133
5-4731 Anciaux Bert (sp.a) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Overheidsbedrijven - Verspreiding van automatische externe defibrillators
  Verzending vraag 28/12/2011
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2138
5-4732 Anciaux Bert (sp.a) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Federale overheidsbedrijven - Typemachines - Gebruik en aanwezigheid
  Verzending vraag 28/12/2011
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2216
5-4733 Anciaux Bert (sp.a) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Federale overheidsbedrijven - Verouderde informatica-apparaten - Bestemming - Beleid
  Verzending vraag 28/12/2011
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2218
5-4734 Anciaux Bert (sp.a) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Federale overheidsbedrijven - Fietsvergoeding - Regeling - Beschikbare middelen - Toekomstplannen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2220
5-4735 Anciaux Bert (sp.a) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Overheidsbedrijven - Gebruik van shareware - Tegenindicaties - Plannen inzake veralgemeende invoering
  Verzending vraag 28/12/2011
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2222
5-4736 Anciaux Bert (sp.a) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Infrabel - Boete - Gebrek aan stiptheid van de treinen - Aanwending
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 6/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2350
5-4737 Anciaux Bert (sp.a) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Station Diegem - Beperkt aanbod van treinen - Maatregelen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 13/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2406
5-4738 Anciaux Bert (sp.a) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Campus en Railflex - Gebruiksmodaliteiten - Combinatie met tram, bus en metro
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 9/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2457
5-4739 Anciaux Bert (sp.a) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Transportkosten - Studenten ouder dan zesentwintig jaar - Kortingen - Stand van zaken
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 13/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2614
5-4740 Anciaux Bert (sp.a) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Belang van zonne-energie - Bestaande investeringen - Kosten-batenanalyse
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 9/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2631
5-4741 Anciaux Bert (sp.a) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Graffitibestrijding - Resultaten - Kosten
  Verzending vraag 28/12/2011
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2633
5-4742 Anciaux Bert (sp.a) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Ticket voor het station Brussel-Nationaal-Luchthaven - Toeslag - Koppeling aan de afstand tot aan het station
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 19/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2725
5-4743 Anciaux Bert (sp.a) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Mensen met een beperking - Dienstverlening
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 19/9/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2805
5-4744 Anciaux Bert (sp.a) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Personeelsbestand - Inwoners Brussels Gewest - Overheidsbedrijven
  Verzending vraag 28/12/2011
  Rappel 26/11/2012
  Rappel 24/7/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2957
5-4745 Anciaux Bert (sp.a) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  BelgiŽ - Openbare telefooncellen - Evolutie - Gebruik - Verwijdering - Universele telefoondienstverlening
  Verzending vraag 28/12/2011
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2980
5-4746 Anciaux Bert (sp.a) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Bpost - Hervorming van het beroep van postbode - Fysiek gevolgen - Onderzoek naar de fysieke grenzen van postbodes
  Verzending vraag 28/12/2011
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3066
5-4747 Anciaux Bert (sp.a) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Bpost - Ziekte - Ontslagen - Werkongevallen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3316
5-4748 Anciaux Bert (sp.a) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Antwerpen - Centraal Station - Tentoonstellingen - Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 20/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3317
5-4749 Anciaux Bert (sp.a) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Veiligheid - Waarschuwingstoestel voor aankomende TGV's
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 19/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3392
5-4750 Anciaux Bert (sp.a) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Arbeidsongevallen - Veiligheid - Evolutie - Infrabel
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 28/8/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3394
5-4751 Anciaux Bert (sp.a) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  NMBS - Afgeschafte trein - Lijn Eupen-Brussel-Oostende - NMBS-personeel
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 18/9/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3558
5-4752 Anciaux Bert (sp.a) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Armoedebestrijding - Sociale rechten - Automatische toekenning - Resultaten - Beleidsplannen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3572
5-4753 Anciaux Bert (sp.a) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Galileo - Werking - Kostprijs
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 28/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3612
5-4754 Anciaux Bert (sp.a) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Station Vilvoorde - Perrons - Vernieuwing
  Verzending vraag 28/12/2011
  Herkwalificatie 26/11/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3660
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-2725
5-4755 Anciaux Bert (sp.a) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Bpost - Postzegels - Uitgifte - Filatelistische Commissie - Samenstelling - Procedure en criteria
  Verzending vraag 28/12/2011
  Rappel 24/7/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3732
5-4756 Anciaux Bert (sp.a) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Vertragingen - Incidenten - Reizigersinformatie - Snelle en betere communicatie
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 18/9/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3742
5-4757 Anciaux Bert (sp.a) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Zelfmoord - Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Cijfers - Evolutie - Maatregelen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 3/12/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3812
5-4758 Anciaux Bert (sp.a) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Zelfmoord - Bpost - Cijfers - Evolutie - Maatregelen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 21/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3813
5-4759 Anciaux Bert (sp.a) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Postbodes - Elektrische fiets - Kwaliteit - Accu's - Ongevallen - Lastenboek - Aansprakelijkheid
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 21/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3825
5-4760 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Democratische Republiek Congo - Moord op Patrice Lumumba - Schulderkenning van BelgiŽ - Concrete daden
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 30/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1358
5-4761 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Overheidsbedrijven - Deelname aan de "dikke truiendag"
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 19/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1428
5-4762 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Opwarming van de aarde - Strijd tegen uitstoot - Aankoop van hybride dienstvoertuigen door de federale overheid
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 10/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1570
5-4763 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Douane en Accijnzen - Werking - Opdrachten - Personeel en budget - Digitalisering
  Verzending vraag 23/12/2011
  Herkwalificatie 26/11/2012
  Antwoord 4/3/2014
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1162
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-2726
5-4764 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Belastinginkomsten - Aftrekposten - Derving van inkomsten - Gebrek aan transparantie
  Verzending vraag 23/12/2011
  Rappel 24/7/2013
  Antwoord 11/9/2013
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1168
5-4765 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Nucleaire passiva - Beheer door Synatom - Risico's - Maatregelen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 1/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1163
5-4766 Anciaux Bert (sp.a) minister van Landsverdediging  
  Federale overheidsdiensten (FOD's) - Programmatorische overheidsdiensten (POD's) - Beleidscellen en secretariaten - Participatie van mensen met een beperking
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 26/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1438
5-4767 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Federale overheidsdiensten (FOD's) - Programmatorische overheidsdiensten (POD's) - Beleidscellen en secretariaten - Participatie van mensen met een beperking
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 6/9/2013
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1439
5-4768 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  Sociale fraude - Domicilieringen - Aantallen - Bestrijding
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 15/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1566
5-4769 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Publieke functies - Dragen van religieuze symbolen - Regels
  Verzending vraag 28/12/2011
  Herkwalificatie 26/11/2012
  Antwoord 6/2/2013
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1712
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-2727
5-4770 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Ambtenaren - Disponibiliteitsregime - Aantallen - Vervanging
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 30/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1835
5-4771 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Overheidsgebouwen - Verspreiding van automatische externe defibrillators
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 20/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2121
5-4772 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Overheidsbedrijven - gebruik van de prikklok
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 20/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2128
5-4773 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Federale Overheidsdiensten - Fietsvergoeding - Regeling - Beschikbare middelen - Toekomstplannen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 30/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2221
5-4774 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Openbaar ambt - Diversiteit - Goede praktijken - Aanwervingsprocedures
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 30/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2767
5-4775 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Performantie-indicatoren - Lijst - European Public Administration Network (EUPAN)
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 30/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2804
5-4776 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Erkenning van verworven competenties binnen de federale administratie en de federale overheidsbedrijven
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 30/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2871
5-4777 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Personeelsbestand - Inwoners Brussels Gewest - Federale Overheidsdiensten
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 27/11/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2889
5-4778 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Ex-kankerpatiŽnten - Sollicitaties - Medische geschiktheid - Federale Overheidsdiensten - Overheidsbedrijven
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 20/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2956
5-4779 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Federale overheid - Verplaatsingen in het Brussels Gewest - Dienstfietsen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 30/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2996
5-4780 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Tuchtzaken tegen ambtenaren - Ontslagen - 2001-2010 - Cijfers - Conclusies
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 30/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3626
5-4781 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Stations - Camera's - Evolutie - Verspreiding - Kwaliteit - Toegang tot beelden
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 20/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3700
5-4782 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Zelfmoord - Federale ambtenaren - Cijfers - Evolutie - Maatregelen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 18/6/2013
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3826
5-4783 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  China - Kinderhandel - Houding van BelgiŽ
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 9/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1764
5-4784 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Recht op betogen - Verbod als de openbare orde in gedrang komt - Aanvechting van de beslissing
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 8/5/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1784
5-4785 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Kerncentrale van Doel - Eenheid 4 - Technisch probleem - Procedure en aansprakelijkheid
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 28/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1851
5-4786 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Kerncentrales - Stresstest - Onafhankelijkheid van de experts - Procedures
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 28/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1867
5-4787 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Aardbevingen - Gevaar in BelgiŽ en omstreken - Noodplan - Situatie van de kerncentrales
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 28/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1876
5-4788 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Notarissen - Rol en functie - Inkomsten en belastingen - Prognoses
  Verzending vraag 23/12/2011
  Rappel 26/11/2012
  Rappel 24/7/2013
  Antwoord 19/8/2013
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2014
5-4789 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Geboorten - Adopties -Aantallen - Overlijdens , afwijkingen of ziektes
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 6/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2020
5-4790 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Broeikasgassen - Uitstoot door vee - Vermindering
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 22/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2110
5-4791 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Bouw van twee forensisch psychiatrische instellingen - Stand van zaken
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 26/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2139
5-4792 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Jongeren - Specifieke maatregelen - Budgetten - Onderzoek - Overleg op federaal niveau en met de gemeenschappen en gewesten
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 26/4/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2277
5-4793 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Betogingen - Verkeershinder - Vlotter spoorverkeer - Samenwerkingsverbanden
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 27/11/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2304
5-4794 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Jongeren - Specifieke maatregelen - Budgetten - Onderzoek - Overleg op federaal niveau en met de gemeenschappen en gewesten
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 23/4/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2278
5-4795 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Gevangenissen - Bejaarde veroordeelden - Aantallen - Opvang
  Verzending vraag 23/12/2011
  Rappel 26/11/2012
  Antwoord 16/1/2013
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2353
5-4796 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Rijbewijs categorie C1 - Slaagpercentages - Beleid - Kosten
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 1/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2435
5-4797 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Rijbewijs categorie C - Slaagpercentages - Beleid - Kosten
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 1/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2436
5-4798 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Rijbewijs categorie D1 - Slaagpercentages - Beleid - Kosten
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 1/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2437
5-4799 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Rijbewijs categorie D - Slaagpercentages - Beleid - Kosten
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 1/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2438
5-4800 Anciaux Bert (sp.a) minister van Werk  
  Belasting over de toegevoegde waarde (BTW) - Verlaging van het tarief voor de horeca - Effect op de tewerkstellingsgraad
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 23/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2501