Vraag om uitleg nr. 5-2725

5-2725 Bert Anciaux (sp.a) 26/11/2012
  de vernieuwing van de perrons van het station Vilvoorde
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 5/3/2013 (commissiehandelingen 5-211)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-4754