Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
5: Legislatuur 2010-2014
Ingediend door Piet De Bruyn

74 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
5-7976 Piet De Bruyn (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  De nieuwe Egyptische Grondwet
  Verzending vraag 24/1/2013
  Dossier gesloten 6/2/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2771
5-7964 Piet De Bruyn (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Het voorraadgebrek van medicatie
  Verzending vraag 23/1/2013
  Dossier gesloten 6/2/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2859
5-7612 Piet De Bruyn (N-VA) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Zelfdodingen op het spoor - Gevolgen - Vertragingen - Financieel verlies
  Verzending vraag 17/12/2012
  Antwoord 5/6/2013
5-7611 Piet De Bruyn (N-VA) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Zelfdodingen - Aantallen - Locaties
  Verzending vraag 17/12/2012
  Dossier gesloten 6/2/2013
5-7608 Piet De Bruyn (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Medicatietekorten - Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten - Controles en enquÍtes - Inbreuken - Aidsremmers
  Verzending vraag 17/12/2012
  Dossier gesloten 6/2/2013
5-7607 Piet De Bruyn (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Aidsremmers - Voorraad in apotheken - Onbeschikbaarheid - Meldingen
  Verzending vraag 17/12/2012
  Antwoord 8/2/2013
5-7543 Piet De Bruyn (N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Het rapport van de Europese Rekenkamer
  Verzending vraag 13/12/2012
  Dossier gesloten 6/2/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2745
5-7457 Piet De Bruyn (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Nationaal Actieplan tegen homofobie en transfobie - Voorbereidingen - Internationaal onderzoek
  Verzending vraag 29/11/2012
  Dossier gesloten 6/2/2013
5-7456 Piet De Bruyn (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Nationaal Actieplan tegen homofobie en transfobie - Voorbereidingen - Overlegplatform
  Verzending vraag 29/11/2012
  Dossier gesloten 6/2/2013
5-7455 Piet De Bruyn (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Nationaal actieplan tegen homofobie en transfobie - Samenwerking met de deelstaten
  Verzending vraag 29/11/2012
  Dossier gesloten 6/2/2013
5-7454 Piet De Bruyn (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Bestrijding van homofobie en transfobie - Steun aan lopende projecten en acties - Netwerk - VZW Rainbowcops
  Verzending vraag 29/11/2012
  Dossier gesloten 6/2/2013
5-7412 Piet De Bruyn (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Actieplan "Preventie gewelddadige radicalisering en polarisering" - Samenwerking met andere bestuursniveaus
  Verzending vraag 27/11/2012
  Dossier gesloten 6/2/2013
5-7397 Piet De Bruyn (N-VA) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Afghanistan - Heropbouw - Internationale hulp - Donorconferentie Tokio - Belgische verbintenissen
  Verzending vraag 27/11/2012
  Dossier gesloten 6/2/2013
5-6945 Piet De Bruyn (N-VA) minister van Landsverdediging  
  Zelfmoordpreventie in het leger - Stand van zaken
  Verzending vraag 29/8/2012
  Antwoord 1/10/2012
5-6944 Piet De Bruyn (N-VA) minister van Landsverdediging  
  Zelfdodingen in het leger - cijfers 2005-2011
  Verzending vraag 29/8/2012
  Antwoord 1/10/2012
5-6895 Piet De Bruyn (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Lang verblijf in Afrika - Visumaanvragen en uitgereikte visa
  Verzending vraag 24/8/2012
  Antwoord 25/10/2012
5-6894 Piet De Bruyn (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Lang verblijf in AziŽ - Visumaanvragen en uitgereikte visa
  Verzending vraag 24/8/2012
  Antwoord 10/10/2012
5-6893 Piet De Bruyn (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Lang verblijf in Latijns-Amerika - Visumaanvragen en uitgereikte visa
  Verzending vraag 24/8/2012
  Antwoord 10/10/2012
5-6892 Piet De Bruyn (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Lang verblijf in het Midden-Oosten - Visumaanvragen en uitgereikte visa
  Verzending vraag 24/8/2012
  Antwoord 15/10/2012
5-6889 Piet De Bruyn (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Aantal uitgereikte paspoorten - Cijfers 2005-2011
  Verzending vraag 22/8/2012
  Antwoord 10/10/2012
5-6888 Piet De Bruyn (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Aantal visumaanvragen en uitgereikte visa voor kort verblijf - Cijfers 2005-2011
  Verzending vraag 22/8/2012
  Antwoord 10/10/2012
5-6887 Piet De Bruyn (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Aantal aanvragen tot verlengingen van visa - Cijfers 2011
  Verzending vraag 22/8/2012
  Antwoord 10/10/2012
5-6649 Piet De Bruyn (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  De vernietiging van Europese en Belgische hulpprojecten in IsraŽl
  Verzending vraag 3/7/2012
  Antwoord 23/10/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2336
5-6643 Piet De Bruyn (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  De bedreigingen van Syrische diplomaten
  Verzending vraag 3/7/2012
  Antwoord 10/10/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2284
5-6641 Piet De Bruyn (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  De Europese sancties tegen Myanmar
  Verzending vraag 3/7/2012
  Antwoord 20/7/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2205
5-6381 Piet De Bruyn (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De terugbetaling van psychotherapie
  Verzending vraag 31/5/2012
  Antwoord 19/6/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2124
5-6380 Piet De Bruyn (N-VA) minister van Justitie  
  De wetgeving rond bewuste HIV-besmettingen
  Verzending vraag 31/5/2012
  Antwoord 22/6/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2328
5-6259 Piet De Bruyn (N-VA) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  De besparingen op het departement Ontwikkelingssamenwerking
  Verzending vraag 15/5/2012
  Antwoord 25/5/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2141
5-6234 Piet De Bruyn (N-VA) minister van Justitie  
  Hiv-virus - Bewuste besmettingen - Rechtszaken
  Verzending vraag 11/5/2012
  Antwoord 21/1/2013
5-6223 Piet De Bruyn (N-VA) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  International Aids Vaccine initiative - Aidsvaccin - Bijdrage aan de ontwikkeling
  Verzending vraag 8/5/2012
  Antwoord 6/6/2012
5-6210 Piet De Bruyn (N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Exotische dieren en planten - Legale invoer - Legale doorvoer - Stand van zaken
  Verzending vraag 7/5/2012
  Dossier gesloten 6/2/2013
5-6209 Piet De Bruyn (N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Exotische dieren en planten - Dierlijke en plantaardige producten - Smokkel - Illegale handel - Douane - Controles - Inbeslagnames - Beroep op externe specialisten
  Verzending vraag 7/5/2012
  Dossier gesloten 6/2/2013
5-6199 Piet De Bruyn (N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  De garanties van de Griekse regeringspartijen
  Verzending vraag 4/5/2012
  Dossier gesloten 6/2/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2024
5-6193 Piet De Bruyn (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Transgenders - Klachten rond discriminatie - Follow-up - Specialisatie - Samenwerking
  Verzending vraag 4/5/2012
  Antwoord 25/7/2012
5-6157 Piet De Bruyn (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Het initiatief "Welkom in Palestina"
  Verzending vraag 27/4/2012
  Antwoord 9/5/2012
  Herkwalificatie van : mondelinge vraag 5-498
5-6134 Piet De Bruyn (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  De Belgische inspectiemissie naar Damascus
  Verzending vraag 24/4/2012
  Antwoord 31/7/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2026
5-6133 Piet De Bruyn (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  De huidige Libische situatie
  Verzending vraag 24/4/2012
  Antwoord 18/6/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2025
5-6113 Piet De Bruyn (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  De veiligheidssituatie in de Braziliaanse stad Salvador en in de deelstaat Bahia
  Verzending vraag 24/4/2012
  Antwoord 18/6/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1932
5-6108 Piet De Bruyn (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Het actieplan "Preventie gewelddadige radicalisering en polarisering"
  Verzending vraag 24/4/2012
  Antwoord 5/9/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2027
5-6053 Piet De Bruyn (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  EU Lex Special Investigative Task Force - Rol van BelgiŽ - Kosten
  Verzending vraag 6/4/2012
  Antwoord 31/7/2012
5-6048 Piet De Bruyn (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  LibiŽ - Heropbouw - Rol BelgiŽ - Beloftes - Projecten
  Verzending vraag 5/4/2012
  Antwoord 10/10/2012
5-5990 Piet De Bruyn (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Zuid-Kaukasus - Projecten - FinanciŽle ondersteuning - Preventieve diplomatie
  Verzending vraag 29/3/2012
  Antwoord 20/7/2012
5-5888 Piet De Bruyn (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Het preventieplan gewelddadige radicalisering en polarisering
  Verzending vraag 19/3/2012
  Antwoord 17/7/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2027
5-5887 Piet De Bruyn (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Het geweld tegen holebi's en transgenders
  Verzending vraag 19/3/2012
  Antwoord 25/7/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1966
5-5815 Piet De Bruyn (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Actieplan "Preventie gewelddadige radicalisering en polarisering" - Realisaties - Stand van zaken
  Verzending vraag 5/3/2012
  Antwoord 17/7/2012
5-5666 Piet De Bruyn (N-VA) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  De zelfdoding op het spoor
  Verzending vraag 17/2/2012
  Antwoord 19/3/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1812
5-5644 Piet De Bruyn (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Dienst preventieve diplomatie en conflictpreventie - Projecten - Financiering - Evaluatie
  Verzending vraag 15/2/2012
  Antwoord 17/4/2012
5-5338 Piet De Bruyn (N-VA) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  De veroordeling van BelgiŽ door het Europees Hof voor de rechten van de mens in de zaak Yoh-Ekale Mwanje (Opsluiting in vluchtelingencentrum 127bis zonder medische zorgen)
  Verzending vraag 19/1/2012
  Antwoord 3/2/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1744
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5337
5-5337 Piet De Bruyn (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De veroordeling van BelgiŽ door het Europees Hof voor de rechten van de mens in de zaak Yoh-Ekale Mwanje (Opsluiting in vluchtelingencentrum 127bis zonder medische zorgen)
  Verzending vraag 19/1/2012
  Dossier gesloten 6/2/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1744
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5338
5-5164 Piet De Bruyn (N-VA) minister van Werk  
  Onterechte uitkeringen - Zwart werk - Regionale spreiding
  Verzending vraag 12/1/2012
  Antwoord 2/5/2012
5-4118 Piet De Bruyn (N-VA) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Reservatie van groepsreizen - Wijze van reservatie - Aantallen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 18/9/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2180
5-4117 Piet De Bruyn (N-VA) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Zelfmoordpreventie bij werknemers - Deskundigheid
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 10/5/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1357
5-3929 Piet De Bruyn (N-VA) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Zelfdodingen - Spoorwegen - Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Cijfers - Gevolgen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 14/5/2012
5-3924 Piet De Bruyn (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  BelgiŽ - Zelfdodingcijfers - Bronnen - Berekenwijze
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 6/3/2012
5-3922 Piet De Bruyn (N-VA) minister van Justitie  
  Zelfdoding - Poging tot zelfdoding - Gevangenissen - Cijfers
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 7/6/2012
5-3921 Piet De Bruyn (N-VA) minister van Justitie  
  Zelfdoding - Preventie - Penitentiaire beambten - Opleiding
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 5/6/2012
5-2978 Piet De Bruyn (N-VA) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Spoorwegen - Zelfdodingen - Pogingen tot zelfdoding - Cijfergegevens
  Verzending vraag 18/8/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-2977 Piet De Bruyn (N-VA) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Zelfdoding - Pogingen tot zelfdoding
  Verzending vraag 18/8/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-2976 Piet De Bruyn (N-VA) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Spoorwegen - Zelfdodingen en pogingen tot zelfdoding - Gevolgen voor het treinverkeer - Financieel verlies voor de NMBS
  Verzending vraag 18/8/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-2474 Piet De Bruyn (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Palestina en IsraŽl - Vredesproces - Rol van Europa - Rol van BelgiŽ
  Verzending vraag 7/6/2011
  Antwoord 26/9/2011
5-2180 Piet De Bruyn (N-VA) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Reservatie van groepsreizen - Wijze van reservatie - Aantallen
  Verzending vraag 29/4/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4118
5-1854 Piet De Bruyn (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Adviescomitť Finexpo - Verslag van de bijzondere evaluator - Ondersteunde projecten
  Verzending vraag 23/3/2011
  Antwoord 24/11/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1853
5-1853 Piet De Bruyn (N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Adviescomitť Finexpo - Verslag van de bijzondere evaluator - Ondersteunde projecten
  Verzending vraag 23/3/2011
  Antwoord 6/6/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1854
5-1357 Piet De Bruyn (N-VA) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Zelfmoordpreventie bij werknemers - Deskundigheid
  Verzending vraag 15/2/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4117
5-1356 Piet De Bruyn (N-VA) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Federale overheid - Zelfmoordpreventie bij werknemers - Deskundigheid
  Verzending vraag 15/2/2011
  Antwoord 26/4/2011
5-1355 Piet De Bruyn (N-VA) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Bpost - Zelfmoordpreventie bij werknemers - Deskundigheid
  Verzending vraag 15/2/2011
  Antwoord 1/6/2011
5-1354 Piet De Bruyn (N-VA) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Belgacom - Zelfmoordpreventie bij werknemers - Deskundigheid
  Verzending vraag 15/2/2011
  Antwoord 6/7/2011
5-1353 Piet De Bruyn (N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Zelfdoding - Registratie - Verschillen in de beschikbare cijfergegevens
  Verzending vraag 15/2/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-1093 Piet De Bruyn (N-VA) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Ontwikkelingssamenwerking - Defederalisering - Werkgroep - Stand van zaken
  Verzending vraag 31/1/2011
  Antwoord 20/4/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1092
5-1092 Piet De Bruyn (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Ontwikkelingssamenwerking - Defederalisering - Werkgroep - Stand van zaken
  Verzending vraag 31/1/2011
  Antwoord 5/5/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1093
5-1090 Piet De Bruyn (N-VA) minister van Justitie  
  Penitentiaire beambten - Preventie van zelfdoding - Opleidingen
  Verzending vraag 31/1/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-1016 Piet De Bruyn (N-VA) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Noodnummer voor onveilige situaties - Resultaten - Kostprijs
  Verzending vraag 27/1/2011
  Antwoord 29/9/2011
5-824 Piet De Bruyn (N-VA) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Werkloze uitkeringsgerechtigden - Beroepsactiviteit - Gelijktijdig ontvangen van een werklozenuitkering - Regionale uitsplitsing
  Verzending vraag 27/1/2011
  Antwoord 19/4/2011
5-674 Piet De Bruyn (N-VA) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  NMBS - Zelfdodingen - Aantallen - Vertragingen en financieel verlies
  Verzending vraag 27/12/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011