Vraag om uitleg nr. 5-1932

5-1932 Piet De Bruyn (N-VA) 8/2/2012
  de veiligheidssituatie in de Braziliaanse stad Salvador en in de deelstaat Bahia
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6113