Vraag om uitleg nr. 5-2141

5-2141 Piet De Bruyn (N-VA) 21/3/2012
  de besparingen op het departement Ontwikkelingssamenwerking
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6259