Vraag om uitleg nr. 5-1744

5-1744 Piet De Bruyn (N-VA) 10/1/2012
  de veroordeling van BelgiŽ door het Europees Hof voor de rechten van de mens in de zaak Yoh-Ekale Mwanje
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5337
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5338