Vraag om uitleg nr. 5-2025

5-2025 Piet De Bruyn (N-VA) 1/3/2012
  de huidige Libische situatie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6133