Vraag om uitleg nr. 5-2027

5-2027 Piet De Bruyn (N-VA) 1/3/2012
  het actieplan preventie gewelddadige radicalisering en polarisering
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5888
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6108