Vraag om uitleg nr. 5-2124

5-2124 Piet De Bruyn (N-VA) 15/3/2012
  de terugbetaling van psychotherapie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6381