Vraag om uitleg nr. 5-2859

5-2859 Piet De Bruyn (N-VA) 18/12/2012
  het voorraadgebrek van medicatie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7964