Auteurs- en sprekersregister betreffende "Van dermeersch Anke" (Legislatuur 2010-2014)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2024-....
Legislatuur 2019-2024
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2011-2012)      
  Benoeming van mevrouw Sabine de Bethune tot voorzitster van de Senaat
5-33
p. 5-6 5-33 p. 5-6 (PDF)
Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit - Ambtenaren - Connexe dossiers - Taalwet bestuurszaken - Taalgebruik - Taalkennis (5-7142)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
SV 5-7142
Administratieve geldboeten - Inning - Sociale fraude - Dienst administratieve geldboeten - Personeel (5-11015)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11015
Algemene Directie Mededinging - Controle mededingingspraktijken - Werking - Suggesties (5-5507)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-5507
Algemene Directie Mededinging - Controle mededingingspraktijken - Werking - Suggesties (5-5508)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-5508
Algemene Directie Mededinging - Controle mededingingspraktijken - Werking - Suggesties (5-5509)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Chastel, minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
   Antwoord
SV 5-5509
Algemene Directie Mededinging - Controle mededingingspraktijken - Werking - Suggesties (5-6040)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-6040
Algemene Directie Mededinging - Onderzoeksdaden - "Onderbroken" dossiers (5-5519)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-5519
Algemene Directie Mededinging - Onderzoeksdaden - "Onderbroken" dossiers (5-5520)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-5520
Algemene Directie Mededinging - Onderzoeksdaden - "Onderbroken" dossiers (5-5521)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Chastel, minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
   Antwoord
SV 5-5521
Belastingen - Internationale samenwerking - Behalen van de normen door de Bijzondere Belastinginspectie (5-1936)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-1936
Belastingen - Internationale uitwisseling van gegevens - Afhandelingstijd (5-1941)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1941
Belastingen - Internationale uitwisseling van gegevens - Afhandelingstijd (5-4491)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-4491
Belastingen - Internationale uitwisseling van gegevens - Afhandelingstijd - Rekenhof - ICT (5-5831)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-5831
Belastingen - Internationale uitwisseling van gegevens - Doorlooptijden (5-1938)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-1938
Belastingen - Invorderingen - Onbeperkt uitstel - Regionale verschillen (5-2047)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-2047
Belastingen - Onroerende goederen in het buitenland - Internationale uitwisseling van gegevens (5-1940)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1940
Belastingen - Onroerende goederen in het buitenland - Internationale uitwisseling van gegevens (5-4490)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-4490
Belastingen - Onroerende goederen in het buitenland - Internationale uitwisseling van gegevens (5-5830)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-5830
Belastingparadijzen - Uitwisseling van bankgegevens - Standaard van de Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling (OESO) - Begrip " defensieve maatregelen " (5-1937)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-1937
Benoeming van de leden van de commissie belast met de begeleiding van het Vast Comitť van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Vast Comitť I)      
  Geheime stemming en uitslag
5-34
p. 37-38 5-34 p. 37-38 (PDF)
  5-34
p. 38-39 5-34 p. 38-39 (PDF)
Bijzondere Belastinginspectie (BBI) - Grensoverschrijdende fraude - Talenkennis van het personeel (5-231)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-231
Bijzondere Belastingsinspectie (BBI) - Personeelsbestand - Veroudering (5-234)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-234
Boerkaverbod - Gemeenten - Misdrijven (5-7970)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7970
Bpost - Verloren zendingen - Verloren aangetekende zendingen - Klachten - Gevolgen - Klachtenbehandeling (5-6351)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-6351
Burkaverbod - Wet 1 juni 2011 - Sanctionering - Statistieken (5-6860)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-6860
Burkaverbod - Wet 1 juni 2011 - Sanctionering - Statistieken (5-6861)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-6861
Cybercriminaliteit - Stand van zaken in BelgiŽ - Cyber defence (5-4482)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4482
Cybercriminaliteit - Stand van zaken in BelgiŽ - Cyber defence (5-893)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-893
Cybercriminaliteit - Stand van zaken in BelgiŽ - Cyber defence (5-894)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-894
Cybercriminaliteit - Stand van zaken in BelgiŽ - Cyber defence (5-895)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-895
De allochtone jeugdcriminaliteit (Statistieken inzake criminaliteit : registreren van de etniciteit) (5-298)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-36
p. 19-21 5-36 p. 19-21 (PDF)
De beveiliging van bedrijfsgeheimen (5-6186)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-6186
De erkenning van Hezbollah als terroristische organisatie door de Europese Unie (5-842)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-91
p. 15-17 5-91 p. 15-17 (PDF)
De fiscale hervorming (Gemengde parlementaire commissie belast met de fiscale hervorming : thema's) (5-2272)      
  Bespreking
5-142
p. 4-6 5-142 p. 4-6 (PDF)
  5-142
p. 7-44 5-142 p. 7-44 (PDF)
De heer Bart Laeremans protesteert tegen het feit dat zijn mondelinge vraag over de toespraak van de Koning tot de gestelde lichamen door het Bureau van de Senaat werd geschrapt      
  5-90
p. 6-7 5-90 p. 6-7 (PDF)
De hulp van de Belgische autoriteiten aan de echtgenotes van SyriŽstrijders (5-1276)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken en aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-137
p. 14-16 5-137 p. 14-16 (PDF)
De inbreukprocedures die vanwege de Europese Commissie tegen BelgiŽ lopen (Slechte resultaten van BelgiŽ inzake de omzetting van de internemarktregels) (5-79)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Yves Leterme, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
5-17
p. 11-13 5-17 p. 11-13 (PDF)
De initiatieven inzake buitenlandse handel (5-9110)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-9110
De mogelijke terreuraanslagen van de islamitische groep AQIM (naar aanleiding van de Belgische interventie in Mali) (5-793)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anke Van dermeersch aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen en aan mevrouw Annemie Turtelboom, ministre de la Justice
   Antwoord gegeven door mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-88
p. 8-9 5-88 p. 8-9 (PDF)
De oproep van de Vlaamse regering om werk te maken van het relancebeleid en de deelstaten daarbij volwaardig te betrekken (5-612)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Elio Di Rupo, eerste minister
5-68
p. 26-27 5-68 p. 26-27 (PDF)
De rechtspraak met betrekking tot de wapenwetgeving en de mogelijke belangenvermenging hierin (Ongelijke toepassing van de wapenwet in het noorden en het zuiden van het land) (5-513)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anke Van dermeersch aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-57
p. 33-34 5-57 p. 33-34 (PDF)
De rellen die in Gent en Antwerpen zijn uitgebroken na de interlandvoetbalwedstrijden van vorige week (Voorspelbaar etnisch geweld - Falen van de politie) (5-195)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anke Van dermeersch aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
5-25
p. 36-38 5-25 p. 36-38 (PDF)
De revolte in Turkije (Brutale repressie van de betogingen - Arrestatie van personen die via de sociale media hun mening uitten - Islamisering van de maatschappij) (5-1040)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-106
p. 6-12 5-106 p. 6-12 (PDF)
De toekenning van een subsidie van 1,66 miljoen euro voor een krant in Zuid-Soedan (5-380)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-44
p. 18-20 5-44 p. 18-20 (PDF)
De trage werking van de Inspectiedienst van de Verkeerstekens en de stand van zaken omtrent de invoering van nieuwe verkeersborden inzake quads en zoenstroken (Puurs - "Kiss and ride"-zones) (5-679)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
5-65 COM
p. 19-21 5-65 COM p. 19-21 (PDF)
De uitspraken van de minister van Buitenlandse Zaken met betrekking tot de inspanningen van de gewesten in het kader van de begrotingscontrole, en de zogenaamde usurperende bevoegdheden (Bijdrage van de gewesten om aan de federale begroting) (5-892)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Olivier Chastel, minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
5-94
p. 15-17 5-94 p. 15-17 (PDF)
De uitverkoop van Fortis (Verkoop door de Belgische Staat van haar aandelen in BNP Paribas Fortis - Sociale garanties en waarborgen inzake tewerkstelling) (5-1170)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Koen Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
5-123
p. 16-19 5-123 p. 16-19 (PDF)
De veiligheid van de Miss BelgiŽ-kandidaten in Marokko (Kritiek van het Marrokaanse ministerie van Islamitische Zaken) (5-709)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-78
p. 12-13 5-78 p. 12-13 (PDF)
Dierenmishandeling - Seponeringen (5-2126)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-2126
Dierenmishandeling - Seponeringen (5-2127)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2127
Dierenmishandeling - Seponeringen (5-4483)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-4483
Dierenwelzijn - Dierenasielen - Wantoestanden - Controle en maatregelen (5-1371)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-1371
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2010 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2012 (5-1393)      
  Bespreking
5-46
p. 36-41 5-46 p. 36-41 (PDF)
   Besparingen
5-46
p. 40-41 5-46 p. 40-41 (PDF)
   Besparingen op de sociale voordelen van het personeel
5-46
p. 40 5-46 p. 40 (PDF)
   Communicatie, drukwerken en documentatie
5-46
p. 40 5-46 p. 40 (PDF)
   Vermindering van de vergoeding van de senatoren
5-46
p. 40 5-46 p. 40 (PDF)
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2011 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2013 (5-1871)      
  Bespreking
5-83
p. 48-56 5-83 p. 48-56 (PDF)
   Bedenkingen bij de besparingen
5-83
p. 54-56 5-83 p. 54-56 (PDF)
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2012 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2014 (5-2357)      
  Bespreking
5-134
p. 23-28 5-134 p. 23-28 (PDF)
   Politieke beslissingen die een impact hebben op het tweede deel van het budget voor 2014
5-134
p. 27-28 5-134 p. 27-28 (PDF)
Dubbelbelasting - Samenwerkingsakkoorden met Duitsland en Luxemburg (5-1939)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-1939
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 2010)      
  mevrouw Anke Van dermeersch, senator gekozen door het Nederlandstalige kiescollege
5-1
p. 12 5-1 p. 12 (PDF)
Elektronische identiteitskaart voor kinderen (kids-ID) - Chip - Elektronische gegevens - Toegankelijkheid - Contactverbod (5-2880)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-2880
Elektronische identiteitskaart voor kinderen (kids-ID) - Chip - Elektronische gegevens - Toegankelijkheid - Contactverbod (5-4487)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-4487
Ervaringsfonds - Oudere werknemers - Werkomstandigheden - Stand van zaken - Resultaten (5-3895)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-3895
Ervaringsfonds - Oudere werknemers - Werkomstandigheden - Stand van zaken - Resultaten (5-4499)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-4499
Federale Overheidsdienst Economie - Overlopende rekeningen - Stortingen aan het Europees octrooibureau (5-5525)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-5525
Federale Overheidsdienst Economie - Rekenhof - Niet-gepaste bestelbons (5-5524)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-5524
Federale Overheidsdienst Economie - Saldi - Fouten - Rekenhof (5-5515)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-5515
Federale Overheidsdienst Kanselarij - Saldi - Fouten - Rekenhof (5-5513)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Di Rupo, eerste minister
   Antwoord
SV 5-5513
Federale Overheidsdienst Volksgezondheid en Leefmilieu - Ambtenaren met vreemde nationaliteit (5-11071)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-11071
Federale Politie - Arbeidsongevallen - Arbeidsongeschiktheid - Stand van zaken - Verhaling van kosten op derden (5-6784)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-6784
Federale overheid - Vakbonden - Syndicale vaste afgevaardigden - Terugvordering voor uitbetaalde wedden (5-10044)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Di Rupo, eerste minister
   Antwoord
SV 5-10044
Federale overheidsdienst (FOD) FinanciŽn - Invoering van nieuwe structuren - Operationele diensten - Stand van zaken (5-2746)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-2746
Fiscale achterstand - Opmerkingen van het Rekenhof - Gebrek aan volledige informatie - Maatregelen (5-2748)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 5-2748
Fiscale achterstand - Opmerkingen van het Rekenhof - Gebrek aan volledige informatie - Maatregelen (5-4493)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-4493
Fiscale achterstand - Schuldvorderingen - Overzicht (5-6070)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-6070
Fiscale regularisatie - Aangiftes - Bedragen - Heffingen (5-2863)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 5-2863
Fiscale regularisatie - Aangiftes - Bedragen - Heffingen (5-4497)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-4497
Fiscale regularisatie - Gegevens - Cijfers 2011 (5-5542)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-5542
Fiscale regularisatie - Regularisatieheffingen - Percentages - Behandelingstijd (5-5994)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
SV 5-5994
Fonds ter bestrijding van de overmatige schuldenlast - Schuldbemiddelaars - Werking - Cijfers (5-5148)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-5148
Gerechtelijk geneeskundige dienst - Geneesheren - Wedden - Tweetaligheidspremie (5-6785)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-6785
Giften - Fiscale aftrekbaarheid - Stand van zaken (5-6675)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
SV 5-6675
Groep Arco - "Arco-regeling" - Voorkeursbehandeling aandeelhouders - Europese kritiek (5-6126)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-6126
Het beheer van de registratie van domeinnamen (Vzw DNS.be - Registratie door malafide bedrijven - Europese territoriale verankering van Belgische domeinnamen) (5-2744)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-187 COM
p. 14-15 5-187 COM p. 14-15 (PDF)
Het dagen van BelgiŽ voor het Europees Hof van Justitie door de Europese Commissie wegens discriminerende behandeling van pensioenspaarbijdragen (Onderscheid qua aftrekbaarheid tussen Belgische en buitenlandse pensioenfondsen) (5-151)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen en aan de heer Michel Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
5-14 COM
p. 12-13 5-14 COM p. 12-13 (PDF)
Het gebrek aan coherentie in het regeringsbeleid ten aanzien van het conflict in SyriŽ (Wapenleveringen aan de oppositie versus campagne om islamitische jongeren te ontmoedigen om in SyriŽ te gaan strijden) (5-1073)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anke Van dermeersch aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-109
p. 13-14 5-109 p. 13-14 (PDF)
Het gebruik van spionagesoftware door de Belgische Veiligheid van de Staat (Toegang tot de gegevens opgeslagen op computers van derden) (5-1662)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-111 COM
p. 15-16 5-111 COM p. 15-16 (PDF)
Het jaarverslag van de Nationale Bank en de verklaringen van de gouverneur van die instelling (Maatregelen om de inflatie tegen te gaan : hervorming van de loonindexering, invoering van een consumptie- en vermogensbelasting, e.a.) (5-34)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
5-12
p. 8-10 5-12 p. 8-10 (PDF)
Het nieuw en vereenvoudigd systeem van elektronische detentie (Thuisdetentie in plaats van elektronische enkelband of opsluiting) (5-240)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-29
p. 14-17 5-29 p. 14-17 (PDF)
Het openen van een dossier door het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding tegen een Vlaams parlementslid (Parlementaire onverantwoordelijkheid) (5-313)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anke Van dermeersch aan mevrouw JoŽlle Minquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
5-37
p. 7-8 5-37 p. 7-8 (PDF)
Het optreden van de overheid tegen de teruggekeerde SyriŽstrijders (5-1056)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anke Van dermeersch aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-107
p. 32-33 5-107 p. 32-33 (PDF)
Het stijgend aantal stalbranden in ons land (Brandbeveiliging - Dierenleed) (5-617)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
5-49 COM
p. 11-13 5-49 COM p. 11-13 (PDF)
Het verbod op Hizb-ut-Tahrir (en van Sharia4Belgium - Extremistische moslimorganisaties - Wetsontwerp en wetsvoorstel) (5-625)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anke Van dermeersch aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen en aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-69
p. 27-28 5-69 p. 27-28 (PDF)
Hulpdiensten - Niet-politieambtenaren - Gebruik sirenes en zwaailichten - Prioritaire opdracht - Juridisch sluitende omschrijving (5-3345)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 5-3345
Illegale houtimport - Haven van Antwerpen - Controles - Stand van zaken (5-7696)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
SV 5-7696
Illegalen - Vrijwillige terugkeer - Fedasil - Procedure - Telefoonnummer - Mails - Aangetekende brief - Terugkeerpremies (5-11129)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-11129
Informatica en vrijheden (Internet) (5-1428)      
  Bespreking
5-53
p. 23-27 5-53 p. 23-27 (PDF)
Innen van belastingen - Concept " enige ontvanger " - Invoering - Aanpassingen op wetgevend vlak - Harmonisatie van de werkmethodes (5-2751)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 5-2751
Innen van belastingen - Concept " enige ontvanger " - Invoering - Aanpassingen op wetgevend vlak - Harmonisatie van de werkmethodes (5-4496)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-4496
Invorderbaarheid - CategorieŽn - Realiseerbare waarde van de schuldvorderingen - Vermelding in het jaarverslag (5-2750)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 5-2750
Invorderbaarheid - CategorieŽn - Realiseerbare waarde van de schuldvorderingen - Vermelding in het jaarverslag (5-4495)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-4495
Mededeling van de Europese Commissie COM (2011) 541 betreffende het 4de forum op hoog niveau inzake de doeltreffendheid van steun, te Busan (Ontwikkelingssamenwerking) (5-1329)      
  Stemming en stemverklaring van mevrouw Anke Van dermeersch
5-36
p. 38 5-36 p. 38 (PDF)
  5-36
p. 40-41 5-36 p. 40-41 (PDF)
Mevrouw Anke Van dermeersch protesteert omdat de mondelinge vraag 5-447 van de heer Bart Laeremans werd uitgesteld en omdat haar eigen mondelinge vraag m.b.t. "het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding i.v.m. het ontslag door Hema van een werkneemster met een hoofddoek" door het Bureau onontvankelijk werd verklaard - Verzoek om te stemmen op basis van artikel 20 van het Reglement - Weigering      
  5-50
p. 5-8 5-50 p. 5-8 (PDF)
Mevrouw Anke Van dermeersch vraagt dat de Senaat zich distantieert van senator Fatiha SaÔdi die de uitwijzing van een illegale crimineel zou hebben verhinderd      
  5-55
p. 6-7 5-55 p. 6-7 (PDF)
Mevrouw Anke Van dermeersch vraagt een actualiteitendebat te houden naar aanleiding van twee gedwongen repatriŽringen die door toedoen van twee senatrices zouden zijn verhinderd - Weigering van het Bureau      
  5-91
p. 8-9 5-91 p. 8-9 (PDF)
Modernisering van het belastingstelsel - Project SPIRIT - Uitvoering (5-2747)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 5-2747
Modernisering van het belastingstelsel - Project SPIRIT - Uitvoering (5-4492)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-4492
Nationaal inningcentrum - Nationaal invorderingscentrum - Oprichting - Benoeming van directeurs (5-2752)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-2752
Nationale Bank - Filialen - Agentschappen - Sluiting filiaal van Antwerpen - Toekomst (5-9385)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-9385
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Infrabel - Puurs - Vertraging treinen - Regionaal opvolgingscomitť van de stiptheid - Studie - Structurele oplossing (5-6379)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-6379
Niet ingediende jaarrekeningen van vennootschappen - Nationale Bank - Stand van zaken (5-7089)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-7089
Notionele intrest - Aftrekpercentage - Werkelijke kosten (5-5510)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-5510
Onderzoekscommissie " Grote fiscale fraudedossiers " - Aanbevelingen - Uitvoering (5-2749)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 5-2749
Onderzoekscommissie " Grote fiscale fraudedossiers " - Aanbevelingen - Uitvoering (5-4494)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-4494
Onlinespionage - Bedrijfsgeheimen - Klantengegevens - Beveiliging en bescherming - Maatregelen - Regelgeving (5-6467)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-6467
Onlinespionage - Bedrijfsgeheimen - Klantengegevens - Beveiliging en bescherming - Maatregelen - Regelgeving (5-6468)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-6468
Onroerend goed in buitenlandse eigendom - Overzicht - Totaal aantal (5-6099)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
SV 5-6099
Ontwerp van bijzondere wet houdende wijziging van de bijzondere wetten van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten en opheffing van de wet van 27 december 1994 tot goedkeuring van het Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, ondertekend te Brussel op 9 februari 1994 door de Regeringen van het Koninkrijk BelgiŽ, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, en tot invoering van een Eurovignet overeenkomstig richtlijn 93/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 oktober 1993, ingevolge de invoering van de kilometerheffing (Verkeersbelastingen - Bevoegdheid regio's - Implementatie van de kilometerheffing) (5-2354)      
  Algemene bespreking
5-129
p. 59-62 5-129 p. 59-62 (PDF)
Ontwerp van verklaring tot herziening van de Grondwet (5-2856)      
  Amendementen nrs 40 tot 65 van mevrouw Anke Van dermeersch c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
5-2856/5
p. 1-12 5-2856/5 p. 1-12 (PDF)
Participatiefonds - Werking - Toekenning van leningen aan beginnende ondernemers - Aantallen en resultaten (5-138)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-138
Personenbelasting - Aangiften - Controles - Verschillen tussen de drie gewesten - Ambtshalve aanslagen (5-1631)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-1631
Politiediensten - Medische dienst - Aantal geneesheren - Wedden - Tweetaligheidspremie (5-6786)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-6786
Premies van een individuele levensverzekering - Personen zonder erfgenamen in de eerste graad - Fiscaal voordeel langetermijnspakren - Art. 145/1, 2į, WIB 1992 (5-7120)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-7120
Principe van de begrotingsspecialiteit - Toepassing - Rekenhof - Provisionele kredieten - Parlementaire controle (5-5514)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Chastel, minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
   Antwoord
SV 5-5514
Raad voor de Mededinging - Werking - Resultaten (5-5517)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-5517
Raad voor de Mededinging - Werking - Resultaten (5-5518)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-5518
Regering in lopende zaken - Uitblijven van uitvoeringsbesluiten - Aantallen (5-520)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Leterme, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-520
Regering in lopende zaken - Uitblijven van uitvoeringsbesluiten - Aantallen (5-521)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-521
Regering in lopende zaken - Uitblijven van uitvoeringsbesluiten - Aantallen (5-522)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-522
Regering in lopende zaken - Uitblijven van uitvoeringsbesluiten - Aantallen (5-523)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-523
Regering in lopende zaken - Uitblijven van uitvoeringsbesluiten - Aantallen (5-524)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 5-524
Regering in lopende zaken - Uitblijven van uitvoeringsbesluiten - Aantallen (5-525)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Vanhengel, vice-eersteminister en minister van Begroting
   Antwoord
SV 5-525
Regering in lopende zaken - Uitblijven van uitvoeringsbesluiten - Aantallen (5-526)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 5-526
Regering in lopende zaken - Uitblijven van uitvoeringsbesluiten - Aantallen (5-527)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-527
Regering in lopende zaken - Uitblijven van uitvoeringsbesluiten - Aantallen (5-528)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-528
Regering in lopende zaken - Uitblijven van uitvoeringsbesluiten - Aantallen (5-529)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-529
Regering in lopende zaken - Uitblijven van uitvoeringsbesluiten - Aantallen (5-530)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 5-530
Regering in lopende zaken - Uitblijven van uitvoeringsbesluiten - Aantallen (5-531)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 5-531
Regering in lopende zaken - Uitblijven van uitvoeringsbesluiten - Aantallen (5-532)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 5-532
Regering in lopende zaken - Uitblijven van uitvoeringsbesluiten - Aantallen (5-533)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 5-533
Regering in lopende zaken - Uitblijven van uitvoeringsbesluiten - Aantallen (5-534)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-534
Regering in lopende zaken - Uitblijven van uitvoeringsbesluiten - Aantallen (5-535)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 5-535
Regering in lopende zaken - Uitblijven van uitvoeringsbesluiten - Aantallen (5-536)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-536
Regering in lopende zaken - Uitblijven van uitvoeringsbesluiten - Aantallen (5-537)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de Fiscale Fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   Antwoord
SV 5-537
Regering in lopende zaken - Uitblijven van uitvoeringsbesluiten - Aantallen (5-538)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-538
Regering in lopende zaken - Uitblijven van uitvoeringsbesluiten - Aantallen (5-539)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten
SV 5-539
Regering in lopende zaken - Uitblijven van uitvoeringsbesluiten - Aantallen (5-540)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-540
Regering in lopende zaken - Uitblijven van uitvoeringsbesluiten - Aantallen (5-541)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-541
Regeringsverklaring (21 november 2012 - Regering Di Rupo I) (Akkoord over de begroting 2013 en het relancebeleid)      
  Bespreking
   Arabische lente
5-80
p. 25 5-80 p. 25 (PDF)
   Begrotingsbesparingen
5-80
p. 22-23 5-80 p. 22-23 (PDF)
   Economisch relanceplan voor 2013
5-80
p. 23 5-80 p. 23 (PDF)
   Fiscale regularisatie
5-80
p. 23 5-80 p. 23 (PDF)
   Immigratiebeleid - Politiek asiel
5-80
p. 22 5-80 p. 22 (PDF)
  5-80
p. 25-26 5-80 p. 25-26 (PDF)
   Kritiek op het regeringsbeleid
5-80
p. 21-28 5-80 p. 21-28 (PDF)
   Nood aan een fundamentele Staatshervorming - Overdracht van bevoegdheden
5-80
p. 21 5-80 p. 21 (PDF)
  5-80
p. 22 5-80 p. 22 (PDF)
  5-80
p. 24 5-80 p. 24 (PDF)
  5-80
p. 26-28 5-80 p. 26-28 (PDF)
   Nood aan extra-middelen voor het Hof van Beroep van Brussel
5-80
p. 24 5-80 p. 24 (PDF)
   Timing van de staatshervorming
5-80
p. 26-27 5-80 p. 26-27 (PDF)
   Usurperende bevoegdheden
5-80
p. 27 5-80 p. 27 (PDF)
   Veiligheid van de burger - Justitie - Politie
5-80
p. 22 5-80 p. 22 (PDF)
  5-80
p. 24-25 5-80 p. 24-25 (PDF)
   Verhoging van de roerende voorheffing
5-80
p. 23 5-80 p. 23 (PDF)
   Verstrengen van de voorwaarden om voorwaardelijk in vrijheid te worden gesteld
5-80
p. 24 5-80 p. 24 (PDF)
Regeringsverklaring (7 december 2011 - Regering Di Rupo I)      
  Bespreking
5-39
p. 7-88 5-39 p. 7-88 (PDF)
   Asiel en immigratie
5-39
p. 49 5-39 p. 49 (PDF)
   Begroting en overheidsschuld
5-39
p. 47 5-39 p. 47 (PDF)
   Justitie en veiligheid
5-39
p. 48-49 5-39 p. 48-49 (PDF)
   Pensioenhervorming : verhoging van de leeftijd voor het vervroegd pensioen - Hervorming van het brugpensioen en van de overheidspensioenen
5-39
p. 47 5-39 p. 47 (PDF)
   Regulering van de financiŽle sector
5-39
p. 47 5-39 p. 47 (PDF)
Regie der Gebouwen - Human resources - GeÔntegreerd systeem (5-173)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 5-173
Regie der Gebouwen - Human resources - GeÔntegreerd systeem (5-4480)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-4480
Regie der Gebouwen - Rekenhof - Laattijdig verzenden van rekeningen (5-5522)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-5522
Regie der Gebouwen - Rekenhof - Laattijdig verzenden van rekeningen (5-5523)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-5523
Regie der Gebouwen - Uitbetaling van ingenieurspremies (5-172)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-172
Rekenhof - Algemene rekening van de Staat 2010 - Fouten (5-5511)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-5511
Rekenhof - Algemene rekening van de Staat 2010 - Fouten (5-5512)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Chastel, minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
   Antwoord
SV 5-5512
Rekenhof - Controlebevoegdheden - Toepassingsveld - Instellingen - Lijsten (5-8026)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
SV 5-8026
Rekenhof - Controlebevoegdheden - Toepassingsveld - Instellingen - Lijsten (5-8027)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Chastel, minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
   Antwoord
SV 5-8027
Risicokapitaal - Notionele intrest - Aftrekpercentage - Werkelijke kosten (5-6683)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
SV 5-6683
Ritueel slachten - Opleggen van verdoving - Raad voor dierenwelzijn - Stand van zaken (5-6470)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-6470
Snelheidscontroles - Snelheidsovertredingen - Processen-verbaal - Boetes - Inning (5-2859)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-2859
Snelheidscontroles - Snelheidsovertredingen - Processen-verbaal - Boetes - Inning (5-2860)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2860
Snelheidscontroles - Snelheidsovertredingen - Processen-verbaal - Boetes - Inning (5-2861)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-2861
Snelheidscontroles - Snelheidsovertredingen - Processen-verbaal - Boetes - Inning (5-2862)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 5-2862
Snelheidscontroles - Snelheidsovertredingen - Processen-verbaal - Boetes - Inning (5-4484)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4484
Sociale fraude - Aantal dossiers - Regionale spreiding - Personeelsbezetting (5-8369)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-8369
Sociale fraude - Administratieve geldboeten - Inning (5-7116)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-7116
Sociale fraude - Controles (5-6674)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-6674
Speciaal belastingcentrum Brussel 4 - Controle van mandatarissen - Aantallen - Supplementaire aanslagen en bezwaarprocedures (5-1629)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-1629
Stalbranden - Aantallen - Aanbevelingen van de brandweerdiensten (5-289)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-289
Stalbranden - Aantallen - Aanbevelingen van de brandweerdiensten (5-4486)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-4486
Statuut van de deskundigen in strafzaken (5-2138)      
  Bespreking
5-129
p. 54-55 5-129 p. 54-55 (PDF)
Strafrechtelijke boetes - Invordering (5-2865)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-2865
Strafrechtelijke boetes - Invordering - Regionale verschillen (5-2469)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-2469
Strafrechtelijke boetes - Invordering - Regionale verschillen (5-2470)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2470
Syndicale vaste afgevaardigden - Wedden - Terugvordering van de vakbonden - Federale Overheidsdienst FinanciŽn (5-11180)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-11180
Textielsector - Brugpensioen - Aanvullende vergoedingen - Schulden (5-5516)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-5516
Thesaurie - Federale Participatie- en investeringsmaatschappij - Samenwerking (5-5506)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-5506
Vakbonden - Syndicale vaste afgevaardigden - Terugvorderingen voor uitbetaalde wedden (5-10834)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Di Rupo, eerste minister
   Antwoord
SV 5-10834
Vakbonden - Syndicale vaste afgevaardigden - Terugvorderingen voor uitbetaalde wedden (5-10835)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Crem, vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-10835
Vakbonden - Syndicale vaste afgevaardigden - Terugvorderingen voor uitbetaalde wedden (5-10836)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-10836
Vakbonden - Syndicale vaste afgevaardigden - Terugvorderingen voor uitbetaalde wedden (5-10837)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-10837
Vakbonden - Syndicale vaste afgevaardigden - Terugvorderingen voor uitbetaalde wedden (5-10838)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 5-10838
Vakbonden - Syndicale vaste afgevaardigden - Terugvorderingen voor uitbetaalde wedden (5-10839)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-10839
Vakbonden - Syndicale vaste afgevaardigden - Terugvorderingen voor uitbetaalde wedden (5-10840)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-10840
Vakbonden - Syndicale vaste afgevaardigden - Terugvorderingen voor uitbetaalde wedden (5-10841)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-10841
Vakbonden - Syndicale vaste afgevaardigden - Terugvorderingen voor uitbetaalde wedden (5-10842)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-10842
Vakbonden - Syndicale vaste afgevaardigden - Terugvorderingen voor uitbetaalde wedden (5-10843)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Chastel, minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
   Antwoord
SV 5-10843
Vakbonden - Syndicale vaste afgevaardigden - Terugvorderingen voor uitbetaalde wedden (5-10844)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10844
Vakbonden - Syndicale vaste afgevaardigden - Terugvorderingen voor uitbetaalde wedden (5-10845)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10845
Vakbonden - Syndicale vaste afgevaardigden - Terugvorderingen voor uitbetaalde wedden (5-10846)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-10846
Vakbonden - Syndicale vaste afgevaardigden - Terugvorderingen voor uitbetaalde wedden (5-10847)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-10847
Vakbonden - Syndicale vaste afgevaardigden - Terugvorderingen voor uitbetaalde wedden (5-10848)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-10848
Vakbonden - Syndicale vaste afgevaardigden - Terugvorderingen voor uitbetaalde wedden (5-10849)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-10849
Vakbonden - Syndicale vaste afgevaardigden - Terugvorderingen voor uitbetaalde wedden (5-10850)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-10850
Vakbonden - Syndicale vaste afgevaardigden - Terugvorderingen voor uitbetaalde wedden (5-10851)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-10851
Vakbonden - Syndicale vaste afgevaardigden - Terugvorderingen voor uitbetaalde wedden (5-10852)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-10852
Vastgoedmakelaars - Dienstverlenende intellectuele beroepen - Tuchtrechtelijke beslissingen (5-1685)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-1685
Vastgoedmakelaars - Dienstverlenende intellectuele beroepen - Tuchtrechtelijke beslissingen (5-4489)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-4489
Vennootschapsbelasting - Aangiften - Controles - Verschillen tussen de drie gewesten (5-1630)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-1630
Verkeersovertredingen - Onmiddellijke inningen - Evolutie - Betalingen - Gevolgen (5-3343)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3343
Verkeersovertredingen - Onmiddellijke inningen - Evolutie - Betalingen - Gevolgen (5-3344)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-3344
Verkeersovertredingen - Onmiddellijke inningen - Evolutie - Betalingen - Gevolgen (5-4485)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4485
Verkeersovertredingen - Onmiddellijke inningen - Evolutie - Betalingen - Gevolgen (5-4488)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-4488
Verklaring van de regering over haar algemeen beleid (15 oktober 2013 - Regering Di Rupo I)      
  Bespreking
   Armoedebestrijding
5-120
p. 19 5-120 p. 19 (PDF)
   Economisch-herstelbeleid
5-120
p. 17-18 5-120 p. 17-18 (PDF)
   Migratiebeleid
5-120
p. 19-20 5-120 p. 19-20 (PDF)
   Misdaadbestrijding
5-120
p. 18 5-120 p. 18 (PDF)
   Noodzaak om de laagste pensioenen te verhogen
5-120
p. 19 5-120 p. 19 (PDF)
   Verhoging van de belastingdruk
5-120
p. 17-18 5-120 p. 17-18 (PDF)
   Vlaamse onafhankelijkheid
5-120
p. 13-16 5-120 p. 13-16 (PDF)
   Zesde staatshervorming
5-120
p. 13-17 5-120 p. 13-17 (PDF)
Voordracht van kandidaten voor een ambt van Franstalige staatsraad bij de Raad van State (5-1954)      
  Geheime stemmingen en uitslagen
5-91
p. 39-40 5-91 p. 39-40 (PDF)
  5-91
p. 40 5-91 p. 40 (PDF)
  5-91
p. 42 5-91 p. 42 (PDF)
  5-91
p. 42 5-91 p. 42 (PDF)
  5-91
p. 42 5-91 p. 42 (PDF)
Voordracht van kandidaten voor een ambt van Nederlandstalig assessor bij de afdeling wetgeving van de Raad van State (5-1955)      
  Geheime stemmingen en uitslagen
5-91
p. 42-44 5-91 p. 42-44 (PDF)
  5-91
p. 44 5-91 p. 44 (PDF)
  5-91
p. 44 5-91 p. 44 (PDF)
  5-91
p. 44 5-91 p. 44 (PDF)
  5-91
p. 44-45 5-91 p. 44-45 (PDF)
  5-91
p. 45 5-91 p. 45 (PDF)
  5-91
p. 46-47 5-91 p. 46-47 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 143, ß2, van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (5-473)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans, Yves Buysse, Jurgen Ceder en Filip Dewinter en mevrouw Anke Van dermeersch
5-473/1
p. 1-2 5-473/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 195 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (5-466)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans, Yves Buysse, Jurgen Ceder en Filip Dewinter en mevrouw Anke Van dermeersch
5-466/1
p. 1-11 5-466/1 p. 1-11 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 44, eerste lid, van de Grondwet teneinde het parlementair zomerreces te beperken tot vier weken (5-646)      
  Voorstel van de heren Filip Dewinter en Jurgen Ceder en mevrouw Anke Van dermeersch
5-646/1
p. 1-2 5-646/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 56 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (5-467)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans, Yves Buysse, Jurgen Ceder en Filip Dewinter en mevrouw Anke Van dermeersch
5-467/1
p. 1-4 5-467/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 57 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (5-468)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans, Yves Buysse, Jurgen Ceder en Filip Dewinter en mevrouw Anke Van dermeersch
5-468/1
p. 1-2 5-468/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 63 van de Grondwet inzake de zetelverdeling van de Kamer van volksvertegenwoordigers (5-690)      
  Voorstel van de heren Filip Dewinter, Yves Buysse en Jurgen Ceder en mevrouw Anke Van dermeersch
5-690/1
p. 1-5 5-690/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 67 van de Grondwet, inzake de zetelverdeling van de Senaat (Verhouding Nederlandstaligen-Franstaligen) (5-889)      
  Voorstel van de heren Filip Dewinter, Yves Buysse en Jurgen Ceder en mevrouw Anke Van dermeersch
5-889/1
p. 1-5 5-889/1 p. 1-5 (PDF)
  Intrekking
5-124
p. 50 5-124 p. 50 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 67 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (5-469)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans, Yves Buysse, Jurgen Ceder en Filip Dewinter en mevrouw Anke Van dermeersch
5-469/1
p. 1-2 5-469/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 68 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (5-470)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans, Yves Buysse, Jurgen Ceder en Filip Dewinter en mevrouw Anke Van dermeersch
5-470/1
p. 1-2 5-470/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 70 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (5-471)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans, Yves Buysse, Jurgen Ceder en Filip Dewinter en mevrouw Anke Van dermeersch
5-471/1
p. 1-2 5-471/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 72 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (5-472)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans, Yves Buysse, Jurgen Ceder en Filip Dewinter en mevrouw Anke Van dermeersch
5-472/1
p. 1-2 5-472/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 72 van de Grondwet, teneinde de senatoren van rechtswege af te schaffen (5-956)      
  Voorstel van de heren Yves Buysse, Bart Laeremans, Jurgen Ceder en Filip Dewinter en mevrouw Anke Van dermeersch
5-956/1
p. 1-2 5-956/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de gevallen waarin de dienst Veiligheid van de Staat verkozen politici schaduwt (5-2034)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse, Filip Dewinter en Bart Laeremans
5-2034/1
p. 1-4 5-2034/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie inzake de afwikkeling van het Fyra-project door de NMBS-groep (Hogesnelheidslijn tussen Amsterdam en Brussel) (5-2248)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans, Yves Buysse en Filip Dewinter en mevrouw Anke Van dermeersch
5-2248/1
p. 1-7 5-2248/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie inzake de zaak Dexia (5-1277)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Filip Dewinter, Bart Laeremans en Yves Buysse
5-1277/1
p. 1-4 5-1277/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie inzake het opzetten van fiscale constructies door de feitelijke vereniging genaamd ACW (5-2013)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Filip Dewinter, Yves Buysse en Bart Laeremans
5-2013/1
p. 1-7 5-2013/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie wat de dotaties aan de Koninklijke Familie betreft (5-1052)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse en Filip Dewinter
5-1052/1
p. 1-4 5-1052/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel tot wijziging van artikel 2 van het reglement van de Senaat wat de samenstelling van de commissie die belast is met het onderzoek van de geloofsbrieven betreft (Taalevenwicht) (5-1433)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Bart Laeremans
5-1433/1
p. 1-2 5-1433/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel tot wijziging van artikel 55 van het reglement van de Senaat wat betreft het mededelen van voorontwerpen van wet (Afschaffing van de discriminatie tussen de fracties van de meerderheid en deze van de oppositie) (5-1476)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch
5-1476/1
p. 1-2 5-1476/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel tot wijziging van artikel 86bis van het reglement van de Senaat, met betrekking tot de vaste commissie belast met de begeleiding van het Vast Comitť van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Vertegenwoordiging van alle politieke fracties in het Vast Comitť I) (5-2040)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse, Filip Dewinter en Bart Laeremans
5-2040/1
p. 1-3 5-2040/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel tot wijziging van het reglement van de Senaat, inzake de orde in de Senaat en op de tribunes (Verbod op het dragen van hoofddeksels die symbool staan voor religieuze of politiek-religieuze strekkingen voor bezoekers en senatoren) (5-32)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch
5-32/1
p. 1-3 5-32/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel tot wijziging van het reglement van de Senaat, met betrekking tot het gebruik van zaktelefoons (Toegelaten gebruik tijdens plenaire vergaderingen, commissievergaderingen e.a. voor zover daarbij geen geluid wordt geproduceerd of de orde wordt verstoord) (5-2177)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse, Filip Dewinter en Bart Laeremans
5-2177/1
p. 1-3 5-2177/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van begroting voor het jaar 2013 van de Bestuurlijke commissie belast met de controle op de specifieke en uitzonderlijke methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Commissie BIM C-BIM) (5-2014)      
  Stemming en stemverklaringen van de dames Zakia Khattabi en Anke Van dermeersch
5-102
p. 43 5-102 p. 43 (PDF)
  5-102
p. 46 5-102 p. 46 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 4 van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980 wat het archiefwezen betreft (Overdracht naar de Gemeenschappen) (5-2429)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse en mevrouw Anke Van dermeersch
5-2429/1
p. 1-6 5-2429/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 5, ß 1, II, 3į, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen in verband met de burgerschapsproef voorgeschreven met het oog op de naturalisatie van vreemdelingen (5-2116)      
  Voorstel van de heren Filip Dewinter, Yves Buysse en Bart Laeremans en mevrouw Anke Van dermeersch
5-2116/1
p. 1-3 5-2116/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 6 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat de spoorwegen betreft (Defederalisering) (5-747)      
  Voorstel van de heren Filip Dewinter en Jurgen Ceder en Anke Van dermeersch
5-747/1
p. 1-4 5-747/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen en van de bijzondere wet van 26 juni 2004 tot uitvoering en aanvulling van deze bijzondere wet, wat de bekendmaking van de bezoldigingen en vergoedingen betreft (Vermelding van de remuneraties ontvangen voor de uitoefening van de mandaten en/of ambten - Zie ook doc. 5-1225) (5-1226)      
  Voorstel van de heren Filip Dewinter en Yves Buysse en mevrouw Anke Van dermeersch
5-1226/1
p. 1-4 5-1226/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen wat de buitenlandse handel betreft (Overheveling naar de gewesten - Finexpo en Nationale Delcrederedienst) (5-1449)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Yves Buysse en Filip Dewinter
5-1449/1
p. 1-5 5-1449/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de Belgische houding inzake de prioriteit van het recht op gezondheid bij de onderhandelingen van handelsakkoorden tussen de Europese Unie en ontwikkelingslanden (5-950)      
  Bespreking
5-58
p. 19 5-58 p. 19 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de bescherming van het woud in de Democratische Republiek Congo (5-1068)      
  Bespreking
5-87
p. 17-18 5-87 p. 17-18 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de bestrijding van islamitische satellietzenders, radiostations en websteks die op het Belgische en Europese grondgebied anti-Westerse haatpropaganda verspreiden (5-1421)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans en Yves Buysse en mevrouw Anke Van dermeersch
5-1421/1
p. 1-10 5-1421/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de bevoegdheidsoverschrijdende rol van het Eruopese Hof voor de rechten van de mens (5-1448)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Yves Buysse en Filip Dewinter
5-1448/1
p. 1-13 5-1448/1 p. 1-13 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de defederalisering van de federale wetenschappelijke en culturele instellingen (5-795)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse en Filip Dewinter
5-795/1
p. 1-6 5-795/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de erkenning van de Yogyakartaprincipes inzake de toepassing van mensenrechten met betrekking tot de seksuele geaardheid en genderidentiteit (5-1847)      
  Bespreking
5-82
p. 45-51 5-82 p. 45-51 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de evaluatie van het Belgisch nationaal actieplan in het kader van Resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad (over vrouwen, vrede en veiligheid - Rol van de vrouwen bij consolidatie van vrede) (5-665)      
  Bespreking
5-37
p. 50-53 5-37 p. 50-53 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de genocide in 1915 van de in Turkije levende ArmeniŽrs (5-1481)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans en Yves Buysse
5-1481/1
p. 1-3 5-1481/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de herziening van de akkoorden en regelgeving inzake de inwisseling van rijbewijzen (5-34)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch
5-34/1
p. 1-6 5-34/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de invoering van een eigen landenpostcode voor de deelstaten Vlaanderen en WalloniŽ (5-1294)      
  Voorstel van de heer Filip Dewinter en Anke Van dermeersch
5-1294/1
p. 1-3 5-1294/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de mishandeling van beren voor hun galzuur in China (5-1356)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch
5-1356/1
p. 1-4 5-1356/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de niet-naleving van de taalwetgeving door de Brusselse plaatselijke besturen (Schorsing van de aanstellingen die strijdig zijn met de taalwet in bestuurszaken - Toezicht op het correct naleven van de bepalingen m.b.t. de verdeling van de betrekkingen over de taalgroepen - In gebreke blijven van de voogdijoverheid) (5-2268)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans, Yves Buysse en Filip Dewinter en mevrouw Anke Van dermeersch
5-2268/1
p. 1-23 5-2268/1 p. 1-23 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de noodzaak van een aanscherping van de Europese wetgeving inzake gezinshereniging (5-588)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans, Jurgen Ceder en Yves Buysse en mevrouw Anke Van dermeersch
5-588/1
p. 1-6 5-588/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de opname van onderwijs als expliciete doelstelling bij humanitaire hulp (5-2119)      
  Bespreking
5-141
p. 34-38 5-141 p. 34-38 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de politieke en de veiligheidssituatie ten gevolge van de blokkering van het verkiezingsproces in Burundi (5-1062)      
  Bespreking
5-37
p. 53-59 5-37 p. 53-59 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de post 2015 ontwikkelingsagenda (Millenniumdoelen voor ontwikkeling - Nieuw kader voor ontwikkeling en internationale samenwerking na 2015) (5-2098)      
  Bespreking
5-107
p. 52-57 5-107 p. 52-57 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de preventie, de bestraffing en de strijd voor de uitroeiing van geweld tegen vrouwen (5-2016)      
  Bespreking
5-143
p. 65-69 5-143 p. 65-69 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de problematiek van het chronischevermoeidheidssyndroom (5-615)      
  Voorstel van de heren Jurgen Ceder, Yves Buysse en Bart Laeremans en mevrouw Anke Van dermeersch
5-615/1
p. 1-5 5-615/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de statusverhoging van de algemene Palestijnse Afvaardiging in Brussel, om haar rang te verhogen tot die van "Diplomatieke Zending" (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de statusverhoging van de algemene Palestijnse Afvaardiging in Brussel) (5-1234)      
  Bespreking
5-58
p. 20-22 5-58 p. 20-22 (PDF)
  5-58
p. 24-29 5-58 p. 24-29 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de uitsluiting van personen met de dubbele nationaliteit van regerings- en openbare gezagsfuncties (5-745)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Yves Buysse
5-745/1
p. 1-3 5-745/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende een objectieve kosten-batenanalyse van de aanwezigheid van vreemdelingen in ons land (Niet-Europese vreemdelingen) (5-642)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Yves Buysse
5-642/1
p. 1-5 5-642/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het uitsluiten van culturele producten uit het toekomstige Partnerschap inzake handel en investeringen tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika (5-2043)      
  Bespreking
5-107
p. 8-13 5-107 p. 8-13 (PDF)
  5-107
p. 39-52 5-107 p. 39-52 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het verlenen aan het Rekenhof van een opdracht naar een bijkomend onderzoek en een effectieve controle van de Koninklijke Schenking en de uiteindelijke afschaffing van de Koninklijke Schenking (5-1124)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse en Filip Dewinter
5-1124/1
p. 1-7 5-1124/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het verslag van de Verenigde Naties (VN) over de moordpartijen in de Democratische Republiek Congo (Oorlogsmisdaden in 1993-2003 - Hutu's - Volkerenmoord) (5-494)      
  Bespreking
5-95
p. 41-43 5-95 p. 41-43 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake de gevaarlijke boodschap van de koran (5-860)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Bart Laeremans
5-860/1
p. 1-5 5-860/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake de noodzaak van een nieuw internationaal bechermingsregime voor vluchtelingen (Herziening van de Conventie van GenŤve) (5-680)      
  Voorstel van de heren Yves Buysse, Jurgen Ceder en Bart Laeremans en mevrouw Anke Van dermeersch
5-680/1
p. 1-6 5-680/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot de systematische koppeling tussen de gegevens aangaande het in bezit hebben van voertuigen uit de duurdere prijsklasse en de aangegeven inkomsten (Koppeling tussen de databank van de DIV en de gegevens van de personenbelasting - Onderzoek door de overheid van abnormale verhoudingen) (5-1367)      
  Voorstel van de heer Filip Dewinter en mevrouw Anke Van dermeersch
5-1367/1
p. 1-4 5-1367/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot de toestand in Turkije (5-2254)      
  Verslag van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse, Bart Laeremans en Filip Dewinter
5-2254/1
p. 1-4 5-2254/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie met het oog op de depolitisering van de bank- en verzekeringssector (5-834)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch
5-834/1
p. 1-3 5-834/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie met het oog op de inperking van de macht van de Belgische monarchie, het opheffen van bepaalde prerogatieven van het koningshuis en de uiteindelijke en volledige afschaffing van de monarchie (5-2430)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse en mevrouw Anke Van dermeersch
5-2430/1
p. 1-4 5-2430/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie met het oog op de totstandkoming van een nieuwe bijzondere wet teneinde Brussel om te vormen tot een stadsgewest en dit in het perspectief van haar toekomst als tweetalige hoofdstad van Vlaanderen (5-2186)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Filip Dewinter, Yves Buysse en Bart Laeremans
5-2186/1
p. 1-15 5-2186/1 p. 1-15 (PDF)
Voorstel van resolutie om aan de federale regering te vragen de deelname van vrouwen aan formele processen van conflictbemiddeling en vredeshandhaving te steunen op grond van resolutie 1325 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (5-699)      
  Bespreking
5-37
p. 50-53 5-37 p. 50-53 (PDF)
Voorstel van resolutie om de communautaire scheeftrekking op het vlak van de vennootschapscontrole op te heffen (alsook tijdige indiening van de jaarrekeningen) (5-618)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse en Filip Dewinter
5-618/1
p. 1-4 5-618/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie om de ingebouwde veroudering van energiegerelateerde producten tegen te gaan (Bevordering van duurzame elektrische en elektronische producten) (5-1251)      
  Bespreking
5-46
p. 27-36 5-46 p. 27-36 (PDF)
Voorstel van resolutie om de verplichting opnieuw in te voeren om na twee mislukte pogingen voor het theoretische examen, theoretische rijlessen te volgen bij een erkende rijschool (5-952)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch
5-952/1
p. 1-4 5-952/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie om efficiŽnter het probleem van het niet-verzekerd rijden aan te pakken (5-1430)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans en Yves Buysse
5-1430/1
p. 1-5 5-1430/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie om het belastingvrije inkomen te verhogen bij het thuis verzorgen van zwaar chronisch zieke familieleden (5-682)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse en Filip Dewinter
5-682/1
p. 1-5 5-682/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie om het proactief opsporen van cannabisplantages via warmtecamera's wettelijk mogelijk te maken (5-783)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse en Bart Laeremans
5-783/1
p. 1-3 5-783/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie over de "plaasmoorde", het systematisch vermoorden van blanke boeren in Zuid-Afrika (5-1446)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Yves Buysse en Filip Dewinter
5-1446/1
p. 1-5 5-1446/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie over de Economische Partnerschapsovereenkomsten tussen de Europese Unie (EU) en de landen van Afrika, de CaraÔben en de Stille Oceaan (ACS-landen) (Oproep aan de Europese Commissie om onderhandelingen te overwegen over nieuwe handelsrelaties waarbij rekening wordt gehouden met de werkelijke noden van de ACS-landen) (5-793)      
  Bespreking
5-53
p. 18-23 5-53 p. 18-23 (PDF)
Voorstel van resolutie over de humanitaire situatie in SyriŽ en zijn buurlanden (Humanitaire hulp voor de Syrische en Palestijnse vluchtelingen) (5-1986)      
  Bespreking
5-101
p. 28-36 5-101 p. 28-36 (PDF)
Voorstel van resolutie over de stichting van een zogenaamde "Fťdťration Wallonie-Bruxelles" (Naamswijziging van de Franse Gemeenschap) (5-1044)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans, Jurgen Ceder, Yves Buysse en Filip Dewinter en mevrouw Anke Van dermeersch
5-1044/1
p. 1-5 5-1044/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie strekkende tot de splitsing van de sociale zekerheid (5-1436)      
  Voorstel van de heren Yves Buysse en Bart Laeremans en mevrouw Anke Van dermeersch
5-1436/1
p. 1-8 5-1436/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie ter aanmaning van de regering om dringend werk te maken van nationale en internationale wettelijke initiatieven en maatregelen om de OCMW-diensten in de mogelijkheid te stellen om een echt vermogensonderzoek te voeren naar eigendommen in het buitenland van aanvragers van een leefloon (5-1420)      
  Voorstel van de heren Yves Buysse, Bart Laeremans en Filip Dewinter en mevrouw Anke Van dermeersch
5-1420/1
p. 1-4 5-1420/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie ter bestrijding van vrouwelijke genitale verminking (5-896)      
  Bespreking
5-28
p. 66-72 5-28 p. 66-72 (PDF)
Voorstel van resolutie ter ondersteuning van de Iraanse cineasten Jafar Panahi en Mohammad Rasoulof (Veroordeling voor "propaganda tegen het regime" - Politiek asiel) (5-1038)      
  Bespreking
5-88
p. 16-20 5-88 p. 16-20 (PDF)
Voorstel van resolutie ter ondersteuning van de doelstellingen van Education For All - eertijds het Fast Track Initiative - van het Mondiaal partnerschap voor onderwijs (5-1587)      
  Bespreking
5-87
p. 42-47 5-87 p. 42-47 (PDF)
Voorstel van resolutie ter voorkoming en inperking van stalbranden (5-1123)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse en Filip Dewinter
5-1123/1
p. 1-5 5-1123/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie tot algehele ontbinding van de Belgische Staat met het oog op de verlening van staatkundige onafhankelijkheid aan het soevereine Vlaamse en Waalse volk (5-838)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans, Yves Buysse, Jurgen Ceder en Filip Dewinter en mevrouw Anke Van dermeersch
5-838/1
p. 1-37 5-838/1 p. 1-37 (PDF)
Voorstel van resolutie tot bevordering van een doelmatige en transparante besteding van de financiŽle middelen van NGO's die actief zijn op het vlak van ontwikkelingssamenwerking (5-1494)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch et de MM. Bart Laeremans, Yves Buysse et Filip Dewinter
5-1494/1
p. 1-15 5-1494/1 p. 1-15 (PDF)
Voorstel van resolutie tot erkenning van Taiwan (Republiek China) als onafhankelijke Staat en tot ondersteuning van het streven van Taiwan naar het lidmaatschap van internationale organisaties waarvan BelgiŽ deel uitmaakt (5-1582)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Yves Buysse en Filip Dewinter
5-1582/1
p. 1-6 5-1582/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie tot het bekomen van een volwaardige luchtverkeersleiding en een gecontroleerd luchtruim voor de luchthaven van Kortrijk-Wevelgem (5-1200)      
  Voorstel van de heren Yves Buysse en Filip Dewinter en mevrouw Anke Van dermeersch
5-1200/1
p. 1-6 5-1200/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie tot het instellen van een onderzoek naar de mogelijkheid om te komen tot een verbod op de financiering van moskeeŽn en islamitische instituten door middel van internationale geldstromen uit moslimfundamentalistische hoek (5-759)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans en Jurgen Ceder en mevrouw Anke Van dermeersch
5-759/1
p. 1-3 5-759/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie tot het uiten van protest tegen de aanduiding door de Wereldgezondheidsorganisatie van Taiwan als provincie van de Volksrepubliek China (5-1426)      
  Voorstel van de heren Filip Dewinter, Bart Laeremans en Yves Buysse en mevrouw Anke Van dermeersch
5-1426/1
p. 1-6 5-1426/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie tot naleving van de persvrijheid in Turkije (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie tot naleving van de persvrijheid in Turkije, alsook in de andere kandidaat-lidstaten van de Europese Unie, de Voormalige Joegoslavische Republiek MacedoniŽ (VRJM), Montenegro, BosniŽ-Herzegovina en ServiŽ) (5-1492)      
  Bespreking
5-89
p. 54-64 5-89 p. 54-64 (PDF)
Voorstel van resolutie tot systematische bestrijding van ziekenhuisinfecties (5-616)      
  Voorstel van de heren Jurgen Ceder, Yves Buysse en Bart Laeremans en mevrouw Anke Van dermeersch
5-616/1
p. 1-7 5-616/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie tot verandering van de naam "BOZAR" in "Paleis voor Schone Kunsten - Palais des Beaux-Arts" (5-848)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans, Yves Buysse en Filip Dewinter en mevrouw Anke Van dermeersch
5-848/1
p. 1-3 5-848/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie tot verfijning van de politiŽle registratie van misdrijven en de daarvan afgeleide politiestatistieken daarbij rekening houdend met de etniciteit van de vermoedelijke dader van een misdrijf (5-813)      
  Voorstel van de heren Yves Buysse, Jurgen Ceder en Bart Laeremans en mevrouw Anke Van dermeersch
5-813/1
p. 1-5 5-813/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie tot verhoging van de status van de Palestijnse vertegenwoordiging in BelgiŽ (5-1233)      
  Bespreking
5-58
p. 20-22 5-58 p. 20-22 (PDF)
  5-58
p. 24-29 5-58 p. 24-29 (PDF)
Voorstel van resolutie tot wijziging of opzegging van de sociale zekerheidsverdragen met Marokko, TunesiŽ, Algerije, Turkije en de landen van ex-JoegoslaviŽ met het oog op de stopzetting van de export van kinderbijslag naar landen buiten de Europese Unie (5-2117)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Yves Buysse en Filip Dewinter
5-2117/1
p. 1-6 5-2117/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie tot wijziging van de nationale en Europese regels inzake afmetingen en gewichten van vrachtwagens (Supertrucks - Langsnuitvrachtwagens - Bepaling van het maximale laadvermogen) (5-1376)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Filip Dewinter
5-1376/1
p. 1-7 5-1376/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 1 van de Grondwet (5-2526)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2526/1
p. 1-5 5-2526/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 10 van de Grondwet (5-2536)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2536/1
p. 1-2 5-2536/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 100 van de Grondwet (5-2627)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2627/1
p. 1-2 5-2627/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 101 van de Grondwet (5-2628)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2628/1
p. 1-2 5-2628/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 102 van de Grondwet (5-2629)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2629/1
p. 1-2 5-2629/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 103 van de Grondwet (5-2630)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2630/1
p. 1-3 5-2630/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 104 van de Grondwet (5-2631)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2631/1
p. 1-2 5-2631/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 105 van de Grondwet (5-2632)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2632/1
p. 1-2 5-2632/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 106 van de Grondwet (5-2633)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2633/1
p. 1-2 5-2633/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 107 van de Grondwet (5-2634)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2634/1
p. 1-2 5-2634/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 108 van de Grondwet (5-2635)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2635/1
p. 1-2 5-2635/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 109 van de Grondwet (5-2636)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2636/1
p. 1-2 5-2636/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 11 van de Grondwet (5-2537)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2537/1
p. 1-2 5-2537/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 110 van de Grondwet (5-2637)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2637/1
p. 1-2 5-2637/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 110 van de Grondwet wat betreft het genaderecht (Afschaffing van het recht van de Koning om uitgesproken straffen kwijt te schelden of te verminderen) (5-644)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Filip Dewinter
5-644/1
p. 1-3 5-644/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 111 van de Grondwet (5-2638)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2638/1
p. 1-2 5-2638/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 112 van de Grondwet (5-2639)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2639/1
p. 1-2 5-2639/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 113 van de Grondwet (5-2640)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2640/1
p. 1-2 5-2640/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 114 van de Grondwet (5-2641)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2641/1
p. 1-2 5-2641/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 115 van de Grondwet (5-2642)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2642/1
p. 1-2 5-2642/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 116 van de Grondwet (5-2643)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2643/1
p. 1-2 5-2643/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 117 van de Grondwet (5-2644)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2644/1
p. 1-2 5-2644/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 118 van de Grondwet (5-2645)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2645/1
p. 1-2 5-2645/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 118bis van de Grondwet (5-2646)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2646/1
p. 1-2 5-2646/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 119 van de Grondwet (5-2647)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2647/1
p. 1-2 5-2647/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 11bis van de Grondwet (5-2538)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2538/1
p. 1-2 5-2538/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 12 van de Grondwet (5-2539)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2539/1
p. 1-2 5-2539/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 120 van de Grondwet (5-2648)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2648/1
p. 1-2 5-2648/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 121 van de Grondwet (5-2649)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2649/1
p. 1-2 5-2649/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 122 van de Grondwet (5-2650)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2650/1
p. 1-2 5-2650/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 123 van de Grondwet (5-2651)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2651/1
p. 1-2 5-2651/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 124 van de Grondwet (5-2652)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2652/1
p. 1-2 5-2652/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 125 van de Grondwet (5-2653)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2653/1
p. 1-2 5-2653/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 126 van de Grondwet (5-2654)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2654/1
p. 1-2 5-2654/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 127 van de Grondwet (5-2655)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2655/1
p. 1-2 5-2655/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 128 van de Grondwet (5-2656)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2656/1
p. 1-2 5-2656/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 129 van de Grondwet (5-2657)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2657/1
p. 1-2 5-2657/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 13 van de Grondwet (5-2540)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2540/1
p. 1-2 5-2540/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 130 van de Grondwet (5-2658)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2658/1
p. 1-2 5-2658/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 131 van de Grondwet (5-2659)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2659/1
p. 1-2 5-2659/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 132 van de Grondwet (5-2660)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2660/1
p. 1-2 5-2660/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 133 van de Grondwet (5-2661)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2661/1
p. 1-2 5-2661/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 134 van de Grondwet (5-2662)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2662/1
p. 1-2 5-2662/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 135 van de Grondwet (5-2663)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2663/1
p. 1-2 5-2663/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 135bis van de Grondwet (5-2664)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2664/1
p. 1-2 5-2664/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 136 van de Grondwet (5-2665)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2665/1
p. 1-2 5-2665/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 137 van de Grondwet (5-2666)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2666/1
p. 1-2 5-2666/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 138 van de Grondwet (5-2667)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2667/1
p. 1-2 5-2667/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 139 van de Grondwet (5-2668)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2668/1
p. 1-2 5-2668/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 14 van de Grondwet (5-2541)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2541/1
p. 1-2 5-2541/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 140 van de Grondwet (5-2669)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2669/1
p. 1-2 5-2669/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 141 van de Grondwet (5-2670)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2670/1
p. 1-2 5-2670/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 142 van de Grondwet (5-2671)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2671/1
p. 1-2 5-2671/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 143 van de Grondwet (5-2672)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2672/1
p. 1-2 5-2672/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 144 van de Grondwet (5-2673)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2673/1
p. 1-2 5-2673/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 145 van de Grondwet (5-2674)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2674/1
p. 1-2 5-2674/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 146 van de Grondwet (5-2675)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2675/1
p. 1-2 5-2675/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 147 van de Grondwet (5-2676)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2676/1
p. 1-2 5-2676/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 148 van de Grondwet (5-2677)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2677/1
p. 1-2 5-2677/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 149 van de Grondwet (5-2678)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2678/1
p. 1-2 5-2678/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 14bis van de Grondwet (5-2542)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2542/1
p. 1-2 5-2542/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 15 van de Grondwet (5-2543)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2543/1
p. 1-2 5-2543/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 150 van de Grondwet (5-2679)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2679/1
p. 1-2 5-2679/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 151 van de Grondwet (5-2680)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2680/1
p. 1-2 5-2680/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 152 van de Grondwet (5-2681)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2681/1
p. 1-2 5-2681/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 153 van de Grondwet (5-2682)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2682/1
p. 1-2 5-2682/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 154 van de Grondwet (5-2683)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2683/1
p. 1-2 5-2683/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 155 van de Grondwet (5-2684)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2684/1
p. 1-2 5-2684/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 156 van de Grondwet (5-2685)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2685/1
p. 1-2 5-2685/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 157 van de Grondwet (5-2686)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2686/1
p. 1-2 5-2686/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 157bis van de Grondwet (5-2687)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2687/1
p. 1-2 5-2687/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 158 van de Grondwet (5-2688)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2688/1
p. 1-2 5-2688/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 159 van de Grondwet (5-2689)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2689/1
p. 1-2 5-2689/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 16 van de Grondwet (5-2544)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2544/1
p. 1-2 5-2544/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 160 van de Grondwet (5-2690)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2690/1
p. 1-2 5-2690/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 161 van de Grondwet (5-2691)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2691/1
p. 1-2 5-2691/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 162 van de Grondwet (5-2692)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2692/1
p. 1-2 5-2692/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 163 van de Grondwet (5-2693)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2693/1
p. 1-2 5-2693/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 164 van de Grondwet (5-2694)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2694/1
p. 1-2 5-2694/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 165 van de Grondwet (5-2695)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2695/1
p. 1-2 5-2695/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 166 van de Grondwet (5-2696)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2696/1
p. 1-2 5-2696/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 167 van de Grondwet (5-2697)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2697/1
p. 1-2 5-2697/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 168 van de Grondwet (5-2698)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2698/1
p. 1-2 5-2698/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 168bis van de Grondwet (5-2699)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2699/1
p. 1-2 5-2699/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 169 van de Grondwet (5-2700)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2700/1
p. 1-2 5-2700/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 17 van de Grondwet (5-2545)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2545/1
p. 1-2 5-2545/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 170 van de Grondwet (5-2701)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2701/1
p. 1-2 5-2701/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 171 van de Grondwet (5-2702)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2702/1
p. 1-2 5-2702/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 172 van de Grondwet (5-2703)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2703/1
p. 1-2 5-2703/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 173 van de Grondwet (5-2704)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2704/1
p. 1-2 5-2704/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 174 van de Grondwet (5-2705)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2705/1
p. 1-2 5-2705/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 175 van de Grondwet (5-2706)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2706/1
p. 1-2 5-2706/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 176 van de Grondwet (5-2707)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2707/1
p. 1-2 5-2707/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 177 van de Grondwet (5-2708)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2708/1
p. 1-2 5-2708/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 178 van de Grondwet (5-2709)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2709/1
p. 1-3 5-2709/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 179 van de Grondwet (5-2710)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2710/1
p. 1-2 5-2710/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 18 van de Grondwet (5-2546)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2546/1
p. 1-2 5-2546/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 180 van de Grondwet (5-2711)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2711/1
p. 1-2 5-2711/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 181 van de Grondwet (5-2712)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2712/1
p. 1-2 5-2712/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 182 van de Grondwet (5-2713)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2713/1
p. 1-2 5-2713/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 183 van de Grondwet (5-2714)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2714/1
p. 1-2 5-2714/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 184 van de Grondwet (5-2715)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2715/1
p. 1-2 5-2715/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 185 van de Grondwet (5-2716)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2716/1
p. 1-2 5-2716/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 186 van de Grondwet (5-2717)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2717/1
p. 1-2 5-2717/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 187 van de Grondwet (5-2718)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2718/1
p. 1-2 5-2718/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 188 van de Grondwet (5-2719)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2719/1
p. 1-2 5-2719/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 189 van de Grondwet (5-2720)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2720/1
p. 1-2 5-2720/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 19 van de Grondwet (5-2547)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2547/1
p. 1-2 5-2547/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 190 van de Grondwet (5-2721)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2721/1
p. 1-2 5-2721/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 191 van de Grondwet (5-2722)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2722/1
p. 1-2 5-2722/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 192 van de Grondwet (5-2723)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2723/1
p. 1-2 5-2723/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 193 van de Grondwet (5-2724)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2724/1
p. 1-2 5-2724/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 194 van de Grondwet (5-2725)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2725/1
p. 1-2 5-2725/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 195 van de Grondwet (5-2726)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2726/1
p. 1-2 5-2726/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 196 van de Grondwet (5-2727)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2727/1
p. 1-2 5-2727/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 197 van de Grondwet (5-2728)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2728/1
p. 1-2 5-2728/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 198 van de Grondwet (5-2729)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2729/1
p. 1-2 5-2729/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 2 van de Grondwet (5-2527)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2527/1
p. 1-3 5-2527/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 20 van de Grondwet (5-2548)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2548/1
p. 1-2 5-2548/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 21 van de Grondwet (5-2549)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2549/1
p. 1-2 5-2549/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 22 van de Grondwet (5-2550)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2550/1
p. 1-2 5-2550/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 22bis van de Grondwet (5-2551)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2551/1
p. 1-2 5-2551/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 23 van de Grondwet (5-2552)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2552/1
p. 1-2 5-2552/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 24 van de Grondwet (5-2553)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2553/1
p. 1-2 5-2553/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 25 van de Grondwet (5-2554)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2554/1
p. 1-2 5-2554/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 26 van de Grondwet (5-2555)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2555/1
p. 1-2 5-2555/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 27 van de Grondwet (5-2556)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2556/1
p. 1-2 5-2556/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 28 van de Grondwet (5-2557)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2557/1
p. 1-2 5-2557/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 29 van de Grondwet (5-2558)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2558/1
p. 1-2 5-2558/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 3 van de Grondwet (5-2528)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2528/1
p. 1-3 5-2528/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 30 van de Grondwet (5-2559)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2559/1
p. 1-2 5-2559/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 31 van de Grondwet (5-2560)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2560/1
p. 1-2 5-2560/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 32 van de Grondwet (5-2561)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2561/1
p. 1-2 5-2561/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 33 van de Grondwet (5-2562)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2562/1
p. 1-2 5-2562/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 34 van de Grondwet (5-2563)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2563/1
p. 1-2 5-2563/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 35 van de Grondwet (5-2564)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2564/1
p. 1-2 5-2564/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 36 van de Grondwet (5-2565)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2565/1
p. 1-2 5-2565/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 37 van de Grondwet (5-2566)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2566/1
p. 1-2 5-2566/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 38 van de Grondwet (5-2567)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2567/1
p. 1-2 5-2567/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 39 van de Grondwet (5-2568)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2568/1
p. 1-2 5-2568/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 39bis van de Grondwet (5-2569)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2569/1
p. 1-2 5-2569/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 39ter van de Grondwet (5-2570)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2570/1
p. 1-2 5-2570/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 4 van de Grondwet (5-2529)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2529/1
p. 1-2 5-2529/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 40 van de Grondwet (5-2571)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2571/1
p. 1-2 5-2571/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 41 van de Grondwet (5-2572)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2572/1
p. 1-2 5-2572/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 42 van de Grondwet (5-2573)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2573/1
p. 1-2 5-2573/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 43 van de Grondwet (5-2574)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2574/1
p. 1-2 5-2574/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 44 van de Grondwet (5-2575)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2575/1
p. 1-2 5-2575/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 45 van de Grondwet (5-2576)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2576/1
p. 1-2 5-2576/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 46 van de Grondwet (5-2577)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2577/1
p. 1-2 5-2577/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 47 van de Grondwet (5-2578)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2578/1
p. 1-2 5-2578/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 48 van de Grondwet (5-2579)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2579/1
p. 1-2 5-2579/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 49 van de Grondwet (5-2580)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2580/1
p. 1-2 5-2580/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 5 van de Grondwet (5-2530)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2530/1
p. 1-2 5-2530/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 50 van de Grondwet (5-2581)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2581/1
p. 1-2 5-2581/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 51 van de Grondwet (5-2582)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2582/1
p. 1-2 5-2582/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 52 van de Grondwet (5-2583)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2583/1
p. 1-2 5-2583/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 53 van de Grondwet (5-2584)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2584/1
p. 1-2 5-2584/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 54 van de Grondwet (5-2585)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2585/1
p. 1-2 5-2585/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 55 van de Grondwet (5-2586)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2586/1
p. 1-2 5-2586/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 56 van de Grondwet (5-2587)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2587/1
p. 1-2 5-2587/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 57 van de Grondwet (5-2588)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2588/1
p. 1-2 5-2588/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 58 van de Grondwet (5-2589)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2589/1
p. 1-2 5-2589/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 59 van de Grondwet (5-2590)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2590/1
p. 1-2 5-2590/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 6 van de Grondwet (5-2531)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2531/1
p. 1-2 5-2531/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 60 van de Grondwet (5-2591)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2591/1
p. 1-2 5-2591/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 61 van de Grondwet (5-2592)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2592/1
p. 1-2 5-2592/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 62 van de Grondwet (5-2593)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2593/1
p. 1-2 5-2593/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 63 van de Grondwet (5-2594)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2594/1
p. 1-2 5-2594/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 64 van de Grondwet (5-2595)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2595/1
p. 1-2 5-2595/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 65 van de Grondwet (5-2596)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2596/1
p. 1-2 5-2596/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 66 van de Grondwet (5-2597)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2597/1
p. 1-2 5-2597/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 67 van de Grondwet (5-2598)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2598/1
p. 1-2 5-2598/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 68 van de Grondwet (5-2599)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2599/1
p. 1-2 5-2599/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 69 van de Grondwet (5-2600)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2600/1
p. 1-2 5-2600/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 7 van de Grondwet (5-2532)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2532/1
p. 1-2 5-2532/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 70 van de Grondwet (5-2601)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2601/1
p. 1-2 5-2601/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 71 van de Grondwet (5-2602)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2602/1
p. 1-2 5-2602/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 73 van de Grondwet (5-2603)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2603/1
p. 1-2 5-2603/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 74 van de Grondwet (5-2604)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2604/1
p. 1-2 5-2604/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 75 van de Grondwet (5-2605)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2605/1
p. 1-2 5-2605/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 76 van de Grondwet (5-2606)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2606/1
p. 1-2 5-2606/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 77 van de Grondwet (5-2607)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2607/1
p. 1-2 5-2607/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 78 van de Grondwet (5-2608)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2608/1
p. 1-2 5-2608/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 7bis van de Grondwet (5-2533)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2533/1
p. 1-2 5-2533/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 8 van de Grondwet (5-2534)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2534/1
p. 1-2 5-2534/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 82 van de Grondwet (5-2609)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2609/1
p. 1-2 5-2609/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 83 van de Grondwet (5-2610)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2610/1
p. 1-2 5-2610/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 84 van de Grondwet (5-2611)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2611/1
p. 1-2 5-2611/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 85 van de Grondwet (5-2612)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2612/1
p. 1-2 5-2612/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 86 van de Grondwet (5-2613)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2613/1
p. 1-2 5-2613/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 87 van de Grondwet (5-2614)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2614/1
p. 1-2 5-2614/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 88 van de Grondwet (5-2615)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2615/1
p. 1-2 5-2615/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 89 van de Grondwet (5-2616)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2616/1
p. 1-2 5-2616/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 9 van de Grondwet (5-2535)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2535/1
p. 1-2 5-2535/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 90 van de Grondwet (5-2617)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2617/1
p. 1-2 5-2617/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 91 van de Grondwet (5-2618)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2618/1
p. 1-2 5-2618/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 92 van de Grondwet (5-2619)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2619/1
p. 1-2 5-2619/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 93 van de Grondwet (5-2620)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2620/1
p. 1-2 5-2620/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 94 van de Grondwet (5-2621)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2621/1
p. 1-2 5-2621/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 95 van de Grondwet (5-2622)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2622/1
p. 1-2 5-2622/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 96 van de Grondwet (5-2623)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2623/1
p. 1-2 5-2623/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 97 van de Grondwet (5-2624)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2624/1
p. 1-2 5-2624/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 98 van de Grondwet (5-2625)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2625/1
p. 1-2 5-2625/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 99 van de Grondwet (5-2626)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2626/1
p. 1-2 5-2626/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstellen van verklaring tot herziening van de Grondwet : wijze van stemming in plenaire vergadering - Worden alleen behandeld de artikelen waarvan de commissie de verklaring tot herziening heeft aangenomen en de artikelen van de Grondwet in verband waarmee amendementen zijn ingediend      
  5-151
p. 64-65 5-151 p. 64-65 (PDF)
Wachtuitkeringen - Evolutie (5-3006)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-3006
Wachtuitkeringen - Evolutie (5-4498)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-4498
Werklozen - Gezinssituatie - Controles - Inbreuken - Regionale verschillen (5-10854)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-10854
Werklozensteun - Onterechte uitkering - Terugvordering - Gevolgen (5-3004)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 5-3004
Wet van 28 april 1999 - Verschillen tussen de taalversies - Harmonisatie (Fiscale fraude) (5-232)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-232
Wet van 28 april 1999 - Verschillen tussen de taalversies - Harmonisatie (Fiscale fraude) (5-233)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-233
Wet van 28 april 1999 - Verschillen tussen de taalversies - Harmonisatie (Fiscale fraude) (5-4481)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4481
Wetsontwerp betreffende de deelneming van de Belgische Staat in de European Financial Stability Facility en het verlenen van de Staatswaarborg aan de door deze vennootschap uitgegeven financiŽle instrumenten (Financiering onder de vorm van leningen en kredietlijnen aan de lidstaten van de eurozone die in financiŽle moeilijkheden verkeren) (5-342)      
  Algemene bespreking
5-5
p. 10-18 5-5 p. 10-18 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de wederverkoop van toegangsbewijzen tot culturele en sportieve evenementen (Nieuw opschrift : Wetsontwerp betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen) (Bestrijding van kunstmatig hoge prijzen) (5-2081)      
  Algemene bespreking
5-112
p. 6-10 5-112 p. 6-10 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de wijziging van de Overeenkomst tot oprichting van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (Uitbreiding van het werkingsgebied tot de landen van het zuidelijke en oostelijke deel van het Middellandse Zeegebied - Landen van de "Arabische lente" - Beheer van speciale fondsen) (5-2084)      
  Algemene bespreking
5-104
p. 30-37 5-104 p. 30-37 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (5-1408)      
  Algemene bespreking
5-42
p. 5-45 5-42 p. 5-45 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Akte van GenŤve bij de Overeenkomst van 's-Gravenhage betreffende de internationale inschrijving van tekeningen of modellen van nijverheid, aangenomen te GenŤve op 2 juli 1999 (5-1811)      
  Algemene bespreking
5-82
p. 34 5-82 p. 34 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Euro-mediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds, gedaan te Brussel op 12 december 2006 (Liberalisering van de luchtvaartbetrekkingen tussen de EU en Marokko - Gemeenschappelijke luchtvaartruimte) (5-2015)      
  Algemene bespreking
5-100
p. 22-23 5-100 p. 22-23 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Kaderovereenkomst inzake een breed partnerschap en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, enerzijds, en de Republiek IndonesiŽ, anderzijds, en met de Slotakte, gedaan te Jakarta op 9 november 2009 (5-1260)      
  Algemene bespreking
5-37
p. 46-49 5-37 p. 46-49 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Kaderovereenkomst inzake een breed partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en de Socialistische Republiek Vietnam, anderzijds, gedaan te Brussel op 27 juni 2012 (5-2023)      
  Algemene bespreking
5-100
p. 23-25 5-100 p. 23-25 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds, gedaan te Brussel op 10 mei 2010 (5-1259)      
  Algemene bespreking
5-37
p. 46-49 5-37 p. 46-49 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk BelgiŽ en Montenegro, opgemaakt te Brussel op 9 juni 2010 (5-2246)      
  Algemene bespreking
5-122
p. 16 5-122 p. 16 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek ServiŽ, opgemaakt te Brussel op 15 juli 2010 (5-2247)      
  Algemene bespreking
5-122
p. 16 5-122 p. 16 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Zuid-Afrika, anderzijds, tot wijziging van de Overeenkomst inzake handel, ontwikkeling en samenwerking, gedaan te Kleinmond, Zuid-Afrika, op 11 september 2009 (5-1313)      
  Stemming en stemverklaring van mevrouw Anke Van dermeersch
5-45
p. 37 5-45 p. 37 (PDF)
  5-45
p. 40 5-45 p. 40 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden (de Benelux-Staten) en de Republiek Kosovo betreffende de terug- en overname van onregelmatig binnengekomen en/of verblijvende personen (Terug- en Overnameovereenkomst), en met het Uitvoeringsprotocol, gedaan te Brussel op 12 mei 2011 (5-2144)      
  Algemene bespreking
5-113
p. 12-14 5-113 p. 12-14 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Irak, anderzijds, gedaan te Brussel op 11 mei 2012 (5-2037)      
  Algemene bespreking
5-107
p. 37-38 5-107 p. 37-38 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend protocol tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling, ondertekend te Brussel op 28 februari 2005 (5-1801)      
  Algemene bespreking
5-82
p. 33 5-82 p. 33 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord over het wegvervoer tussen de Belgische Regering en de Macedonische Regering, ondertekend te Skopje op 10 september 1998 (5-1606)      
  Algemene bespreking
5-69
p. 14-15 5-69 p. 14-15 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Besluit van de Europese Raad van 25 maart 2011 tot wijziging van artikel 136 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met betrekking tot een stabiliteitsmechanisme voor de lidstaten die de euro als munt hebben (Mechanisme om de stabiliteit van de eurozone te waarborgen - Stringente voorwaarden voor de verlening van financiŽle steun) (5-1536)      
  Algemene bespreking
5-59
p. 37-41 5-59 p. 37-41 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Facultatief Protocol bij het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten, aangenomen te New York op 10 december 2008 (Controlemechanisme) (5-2394)      
  Algemene bespreking
5-140
p. 35-39 5-140 p. 35-39 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 13 december 2013 tussen de federale overheid, de gemeenschappen, de gewesten en de gemeenschapscommissies betreffende de uitvoering van artikel 3, ß1, van het Verdrag inzake stabiliteit, coŲrdinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie (Begrotingsevenwicht en correctiemechanisme - Lokale financiŽn) (5-2427)      
  Algemene bespreking
5-139
p. 43-47 5-139 p. 43-47 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag betreffende de bescherming en de bevordering van de diversiteit van cultuuruitingen, en met de Bijlage, aangenomen te Parijs op 20 oktober 2005 (5-2025)      
  Algemene bespreking
5-100
p. 27-34 5-100 p. 27-34 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake stabiliteit, coŲrdinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie tussen het Koninkrijk BelgiŽ, de Republiek Bulgarije, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, Ierland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, Hongarije, Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, RoemeniŽ, de Republiek SloveniŽ, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden, en met de Notulen van het verdrag inzake stabiliteit, coŲrdinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie, gedaan te Brussel op 2 maart 2012 (Overheidsschuldencrisis - Begrotingsdiscipline) (5-1939)      
  Algemene bespreking
5-103
p. 4-44 5-103 p. 4-44 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tot instelling van het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM), ondertekend te Brussel op 2 februari 2012 (Stabiliteitssteun onder stringente voorwaarden voor het economische beleid, ten gunste van ESM-leden die worden bedreigd door ernstige financieringsproblemen, indien zulks onontbeerlijk is voor de financiŽle stabiliteit van de eurozone in haar geheel) (5-1598)      
  Algemene bespreking
5-62
p. 34-47 5-62 p. 34-47 (PDF)
  5-62
p. 49 5-62 p. 49 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Federatieve Republiek BraziliŽ betreffende wederzijdse rechtshulp in strafzaken, gedaan te Brasilia op 7 mei 2009 (5-2318)      
  Algemene bespreking
5-140
p. 18 5-140 p. 18 (PDF)
  5-140
p. 27-28 5-140 p. 27-28 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag van de Raad van Europa inzake de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik, gedaan te Lanzarote op 25 oktober 2007 (5-1204)      
  Algemene bespreking
5-37
p. 31 5-37 p. 31 (PDF)
Wetsontwerp tot omzetting van richtlijn 2009/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 tot wijziging van richtlijn 98/26/EG betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen en Richtlijn 2002/47/EG betreffende financiŽlezekerheidsovereenkomsten wat gekoppelde systemen en kredietvorderingen betreft (Verbetering van de instrumenten ter beheersing van de instabiliteit en de turbulenties op de financiŽle markten - Verbetering van de Finaliteitsrichtlijn door de uitbreiding van de bescherming tot nachtelijke afwikkeling en tot gekoppelde systemen en van de richtlijn financiŽle zekerheid door het opnemen van kredietvorderingen in de groep van activa waarvoor financiŽlezekerheidsovereenkomsten kunnen worden gesloten) (5-1218)      
  Algemene bespreking
5-32
p. 5-35 5-32 p. 5-35 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 2 november 2010 betreffende de deelneming van de Belgische Staat in de "European Financial Stability Facility" en het verlenen van de Staatswaarborg aan de door deze vennootschap uitgegeven financiŽle instrumenten (Verhoging van de steuncapaciteit aan de lidstaten van de eurozone in moeilijkheden tot 440 miljard euro) (5-1219)      
  Algemene bespreking
5-32
p. 5-35 5-32 p. 5-35 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en tot wijziging van de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, teneinde te garanderen dat vrouwen zitting hebben in de raad van bestuur van de autonome overheidsbedrijven, de genoteerde vennootschappen en de Nationale Loterij (5-1097)      
  Algemene bespreking
5-28
p. 35-50 5-28 p. 35-50 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, inzake de aftrekbaarheid van gewestelijke belastingen, heffingen en retributies (Regeling voor de fiscale aftrekbaarheid van de kilometerheffing - Gewestelijke belasting) (5-2368)      
  Algemene bespreking
5-129
p. 59-62 5-129 p. 59-62 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende daderherkenning en het recht van slachtoffers van misdrijven om foto's van daders die op heterdaad gefilmd of gefotografeerd werden openbaar te maken (5-756)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Jurgen Ceder en Bart Laeremans
5-756/1
p. 1-8 5-756/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de kennisgeving van strafrechtelijke uitspraken (Verzenden van een afschrift van het vonnis of arrest aan alle partijen - Wijziging Wetboek van strafvordering) (5-1084)      
  Verslag van de heren Bart Laeremans en Jurgen Ceder en mevrouw Anke Van dermeersch
5-1084/1
p. 1-4 5-1084/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het ritsen op de openbare weg (5-951)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch
5-951/1
p. 1-5 5-951/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het verbod op het dragen van gelaatsverhullende gewaden in openbare ruimten en op openbare plaatsen (Wijziging artikel 563, 1į, Strafwetboek - Wijziging Nieuwe Gemeentewet : gemeentelijke administratieve sancties) (5-33)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch
5-33/1
p. 1-4 5-33/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel houdende diverse maatregelen ter bevordering van een verantwoorde staatshuishouding (Verlaging van de parlementaire vergoeding, alsook van de bezoldiging van de ministers en de werkingskosten van de kabinetten, bij een begrotingstekort) (5-862)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse en Filip Dewinter
5-862/1
p. 1-6 5-862/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel houdende een verbod op het dragen van hoofddoeken of sluiers voor federaal overheidspersoneel (5-958)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Yves Buysse
5-958/1
p. 1-4 5-958/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de splitsing van de Nationale Kamer van de gerechtsdeurwaarders in een Nederlandstalige Kamer en een Frans- en Duitstalige Kamer (5-790)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Jurgen Ceder en Bart Laeremans
5-790/1
p. 1-7 5-790/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende tot een verbod op ritueel slachten (5-256)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Jurgen Ceder
5-256/1
p. 1-7 5-256/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in de bestuursorganen van de instellingen van openbaar nut en de federale wetenschappelijke instellingen (5-234)      
  Algemene bespreking
5-28
p. 35-50 5-28 p. 35-50 (PDF)
Wetsvoorstel ter bevordering van de evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de raden van bestuur van economische overheidsbedrijven en van vennootschappen die een publiek beroep op het spaarwezen hebben gedaan (5-186)      
  Algemene bespreking
5-28
p. 35-50 5-28 p. 35-50 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiŽle stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, met het oog op de uitbreiding van de controlebevoegdheid van de Cel FinanciŽle Informatieverwerking wat betreft het extremisme (5-1873)      
  Algemene bespreking
5-102
p. 34-37 5-102 p. 34-37 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de dames Freya Piryns en Anke Van dermeersch
5-102
p. 41-42 5-102 p. 41-42 (PDF)
  5-102
p. 45 5-102 p. 45 (PDF)
Wetsvoorstel tot afschaffing van het statuut van bijzondere opdrachthouder bij het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (Depolitisering) (5-925)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch
5-925/1
p. 1-3 5-925/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot bestraffing van sommige zware misdrijven met daadwerkelijk levenslange opsluiting (Extreem gruwelijke misdrijven - Recidive bij moord en doodslag - Three strikes and you're out) (5-658)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Jurgen Ceder en Bart Laeremans
5-658/1
p. 1-15 5-658/1 p. 1-15 (PDF)
Wetsvoorstel tot het verdubbelen van de straffen voor snelheidsovertredingen tijdens tijdelijk gewijzigde verkeerssituaties (Uitzonderlijke situaties op de openbare weg, bijvoorbeeld tijdens wegenwerken - Nieuw verkeersbord) (5-885)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch
5-885/1
p. 1-2 5-885/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot het verlagen van de belasting over de toegevoegde waarde (BTW) op de rijopleiding (Vermindering van 21% naar 6%) (5-880)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch
5-880/1
p. 1-2 5-880/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot het verlenen van rechtspersoonlijkheid aan het ongeboren kind (5-641)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Bart Laeremans
5-641/1
p. 1-3 5-641/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van de versnelde invorderingsprocedure (Sneller en efficiŽnter laten verlopen van de inning van niet-betwiste schuldvorderingen of van schuldvorderingen die niet vatbaar zijn voor ernstige betwisting : wijziging artikel 2444 Burgerlijk Wetboek, artikelen 162, 279 en 280 Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten en artikelen 569, 573, 587, 589 en 628 Gerechtelijke Wetboek - Invoeging van een hoofdstuk "Versnelde invorderingsprocedure" in het Gerechtelijk Wetboek) (5-1008)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans en Jurgen Ceder en mevrouw Anke Van dermeersch
5-1008/1
p. 1-11 5-1008/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging in het Strafwetboek van het strafbaar stellen van de verhindering van dringende medische zorgverstrekking (Moslimmannen die weigeren dat mannelijke gyneacologen of anesthesisten de nodige medische handelingen stellen bij hun echtgenote) (5-762)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans en Jurgen Ceder en mevrouw Anke Van dermeersch
5-762/1
p. 1-3 5-762/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van het misdrijf van kraken van gebouwen in het Strafwetboek (Wederrechtelijk betrekken van andermans leegstaand of ongebruikt onroerend goed - Wijziging Strafwetboek) (5-798)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Bart Laeremans
5-798/1
p. 1-4 5-798/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van de fietsenregistratie (5-919)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse en Filip Dewinter
5-919/1
p. 1-5 5-919/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van een verplichte palliatieve filter in de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie (5-1432)      
  Voorstel van de heren Yves Buysse en Bart Laeremans en mevrouw Anke Van dermeersch
5-1432/1
p. 1-4 5-1432/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van het Staatsburgerschapswetboek (Verwerving van de Belgische nationaliteit - De uitholling van het nationaliteitsbeginsel een halt toeroepen en in ere herstellen van het ius sanguinis - Strenger maken van de voorwaarden voor naturalisatie - Invoering van een burgerschapsproef teneinde de mate van integratie van de kandidaat-staatsburger na te gaan - Beperking van de gevallen van meervoudige nationaliteit - Verlies van de Belgische nationaliteit - Wijziging artikelen 569 en 628 en opheffing artikel 604 Gerechtelijk Wetboek : verkrijging van de nationaliteit door verklaring van het bezit van de staat van Belgisch staatsburger - Wijziging artikel 634 Wetboek van strafvordering - Wijziging van de besluitwet van 12 oktober 1918 betreffende het verblijf der vreemdelingen, van de wet van 5 februari 1947 houdende het statuut van de buitenlandse politieke gevangenen, van de wet van 30 december 1953 betreffende het verval van de Belgische nationaliteit uit hoofde van een veroordeling bij verstek wegens misdrijven tussen 26 augustus 1939 en 15 juni 1949 tegen de uitwendige veiligheid van de Staat gepleegd, van de wet van 21 juni 1960 houdende statuut van de militairen die tijdens de oorlog 1940-1945 in de Belgische Strijdkrachten in Groot-BrittanniŽ gediend hebben, van de wet van 30 maart 1962 betreffende het verval van de Belgische nationaliteit ten gevolge van de besluitwet van 20 juni 1945, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, van de wet van 27 juni 1937 houdende herziening van de wet van 16 november 1919, betreffende de regeling der Luchtvaart - Opheffing van het Wetboek van de Belgische nationaliteit - Vervanging in de wetsbepalingen van het woord "nationaliteit" door "staatsburgerschap") (5-647)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse en Bart Laeremans
5-647/1
p. 1-43 5-647/1 p. 1-43 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van het recht op kosteloze rechtsbijstand voor slachtoffers van misdaden (5-842)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans en Jurgen Ceder en mevrouw Anke Van dermeersch
5-842/1
p. 1-3 5-842/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Regularisatie om medische redenen) (5-1447)      
  Voorstel van de heren Filip Dewinter, Yves Buysse en Bart Laeremans en mevrouw Anke Van dermeersch
5-1447/1
p. 1-6 5-1447/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van de artikelen 32, ß 3, en 39, ß 8, van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, inzake het gebruik der talen bij rijbewijsexamens (Opheffing van de mogelijkheid om het examen af te leggen met behulp van een tolk) (5-881)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch
5-881/1
p. 1-2 5-881/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van de dotaties aan leden van de Koninklijke Familie (5-780)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch
5-780/1
p. 1-4 5-780/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden (5-1383)      
  Voorstel van de heren Filip Dewinter en Bart Laeremans en mevrouw Anke Van dermeersch
5-1383/1
p. 1-7 5-1383/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van de wet van 31 januari 2003 houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriŽle elektriciteitsproductie (5-814)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse, Filip Dewinter en Bart Laeremans
5-814/1
p. 1-5 5-814/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van het verbod op de uitvoering van bouwwerken op zaterdag (Opheffing artikel 4, 2į, wet 6 april 1960 betreffende de uitvoering van bouwwerken) (5-1437)      
  Voorstel van de heren Yves Buysse en Bart Laeremans en mevrouw Anke Van dermeersch
5-1437/1
p. 1-2 5-1437/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een Nederlandstalig en een Franstalig Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (5-863)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse, Filip Dewinter en Bart Laeremans
5-863/1
p. 1-4 5-863/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een Nederlandstalige en een Franstalige Orde van geneeskundigen (5-784)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse en Filip Dewinter
5-784/1
p. 1-3 5-784/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een Orde van Vlaamse architecten en een Orde van Franstalige en Duitstalige architecten (5-764)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Bart Laeremans
5-764/1
p. 1-15 5-764/1 p. 1-15 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van het taalgebruik inzake de winkelopschriften en andere schrifturen zichtbaar vanuit het openbaar domein (Enkel talen van de Europese Unie) (5-2104)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse, Filip Dewinter en Bart Laeremans
5-2104/1
p. 1-4 5-2104/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van schadevergoeding toegekend bij aansprakelijkheid voor het ontstaan en voortbestaan van menselijk leven (Vorderingen van ouders tegen personen die aansprakelijk geacht worden voor de geboorte van een kind dat zij niet wensen) (5-845)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans en Jurgen Ceder en mevrouw Anke Van dermeersch
5-845/1
p. 1-6 5-845/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot terugbetaling van de belasting over de toegevoegde waarde bij aankoop van een wagen door grote gezinnen (5-2118)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse, Filip Dewinter en Bart Laeremans
5-2118/1
p. 1-3 5-2118/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot uitbreiding van de categorieŽn van personen en van de schadeposten die in aanmerking komen voor een vergoeding door de Commissie voor financiŽle hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden ("Onrechtstreekse" slachtoffers - MateriŽle schade) (5-861)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Bart Laeremans
5-861/1
p. 1-4 5-861/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot uitbreiding van de regeling van de verplichte DNA-afname bij bepaalde groepen van veroordeelden (Personen veroordeeld tot een vrijheidsstraf van tenminste 3 jaar) (5-844)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Jurgen Ceder en Bart Laeremans
5-844/1
p. 1-3 5-844/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot uitbreiding van het toepassingsgebied van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming tot de beoefenaars van een vrij beroep, tandartsen en kinesisten (5-1229)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse en Filip Dewinter
5-1229/1
p. 1-5 5-1229/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot uitwissing van alle gevolgen voor de toekomst van veroordelingen en sancties wegens tijdens de periode van 10 mei 1940 tot 8 mei 1945 gestelde vermeende daden van incivisme en tot oprichting van een commissie belast met de schadeloosstelling van de door de naoorlogse repressie getroffen personen of hun nabestaanden voor de ten gevolge van deze veroordelingen en sancties geleden financiŽle schade (5-1001)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans en Jurgen Ceder en mevrouw Anke Van dermeersch
5-1001/1
p. 1-12 5-1001/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel tot verstrenging van de straffen zoals bepaald in de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van gifstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende en psychotrope stoffen (5-852)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans en Jurgen Ceder en mevrouw Anke Van dermeersch
5-852/1
p. 1-6 5-852/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 18 van het wegverkeersreglement, wat betreft de veiligheidsafstand tussen voertuigen op autosnelwegen (5-886)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch
5-886/1
p. 1-3 5-886/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 2 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijvingen van voertuigen en artikel 4 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, inzake bromfietsen (Verplichting om bromfietsen in te schrijven en van een nummerplaat te voorzien - Verplicht rijbewijs) (5-882)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch
5-882/1
p. 1-3 5-882/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 21 van het wegverkeersreglement, wat de minimumsnelheid op autosnelwegen betreft (Optrekken van de minimumsnelheid van 70 naar 80 kilometer per uur) (5-887)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch
5-887/1
p. 1-2 5-887/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 293 van het Gerechtelijk Wetboek en houdende opheffing van de artikelen 327 en 327bis van hetzelfde Wetboek, teneinde de detacheringsmogelijkheid van parketmagistraten af te schaffen (5-640)      
  Voorstel van de heer Bart Laeremans en mevrouw Anke Van dermeersch
5-640/1
p. 1-4 5-640/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 35.2 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, inzake de gordelplicht (Beperking van de vrijstelling van de draagplicht van de veiligheidsgordel) (5-849)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch
5-849/1
p. 1-4 5-849/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 36 van het wegverkeersreglement om een helmplicht voor jonge fiesters in te voeren (5-2080)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse, Filip Dewinter en Bart Laeremans
5-2080/1
p. 1-3 5-2080/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 409 van het Strafwetboek, houdende de strafbaarstelling van het aanzetten tot genitale verminking bij vrouwen (Verslag namens het Adviescomitť voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen : doc. 5-2481) (5-2399)      
  Algemene bespreking
5-148
p. 67-73 5-148 p. 67-73 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 61.1 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, betreffende het fietsverkeer aan kruispunten met verkeerslichten (De mogelijkheid geven om fietsers die rechts willen afslaan, hun manoeuvre bij rood licht uit te voeren) (5-883)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch
5-883/1
p. 1-2 5-883/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 70.2.1 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, betreffende de zichtbaarheid van parkeerplaatsen voor personen met een handicap (5-873)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch
5-873/1
p. 1-2 5-873/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, afdeling 3, "Regels betreffende de pacht in het bijzonder", van het Burgerlijk Wetboek wat betreft het vorderingsrecht van de pachter in geval van verkoop van het goed aan een openbaar bestuur of een publiekrechtelijk persoon (Artikelen 51 en 52) (5-1078)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans, Yves Buysse en Filip Dewinter en mevrouw Anke Van dermeersch
5-1078/1
p. 1-4 5-1078/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen met het oog op de regionalisering van het handelsvestigingsbeleid (Vestiging en inplanting van grootschalige detailhandel) (5-1107)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Filip Dewinter
5-1107/1
p. 1-3 5-1107/1 p. 1-3 (PDF)
  Intrekking
5-124
p. 51 5-124 p. 51 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de drugwet van 24 februari 1921, wat betreft de bevoegdheid om huiszoekingen uit te voeren (5-791)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans en Jurgen Ceder en mevrouw Anke Van dermeersch
5-791/1
p. 1-2 5-791/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoŲrdineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken (Administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad : versterking van de werking van de Vaste Commissie voor taaltoezicht) (5-1006)      
  Voorstel van de heren Yves Buysse en Bart Laeremans en mevrouw Anke Van dermeersch
5-1006/1
p. 1-4 5-1006/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de hypotheekwet van 16 december 1851, wat betreft de overschrijving van notariŽle akten tot overdracht van onroerende zakelijke rechten (Gebruik der talen) (5-847)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans en Jurgen Ceder en mevrouw Anke Van dermeersch
5-847/1
p. 1-2 5-847/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (1) (5-15)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans, Yves Buysse, Jurgen Ceder en Filip Dewinter en mevrouw Anke Van dermeersch
5-15/1
p. 1-15 5-15/1 p. 1-15 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (2) (5-16)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans, Yves Buysse, Jurgen Ceder en Filip Dewinter en mevrouw Anke Van dermeersch
5-16/1
p. 1-3 5-16/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (5-1255)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans, Yves Buysse en Filip Dewinter en mevrouw Anke Van dermeersch
5-1255/1
p. 1-3 5-1255/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde en de poolvorming per taalgroep in de kieskring Brussel (5-1254)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans, Yves Buysse en Filip Dewinter en mevrouw Anke Van dermeersch
5-1254/1
p. 1-15 5-1254/1 p. 1-15 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving wat de moederschapsrust van zelfstandigen en meewerkende echtgenoten betreft (5-779)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Bart Laeremans
5-779/1
p. 1-3 5-779/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, met het oog op de invoering van een opvoedersvergoeding voor en de toekenning van een sociaal statuut aan de thuiswerkende ouder (5-657)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Jurgen Ceder
5-657/1
p. 1-10 5-657/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, wat betreft de intrekking van gezinsbijslag in geval van spijbelen (Terugdringen van de jeugdcriminaliteit) (5-763)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Jurgen Ceder
5-763/1
p. 1-3 5-763/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de verkeersreglementering om de veiligheid aan verkeerslichten te bevorderen (5-924)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch
5-924/1
p. 1-7 5-924/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen inzake de foto op de identiteitskaart (Religieus hoofddeksel) (5-817)      
  Voorstel van de heren Yves Buysse, Jurgen Ceder en Bart Laeremans en mevrouw Anke Van dermeersch
5-817/1
p. 1-3 5-817/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 augustus 2004 betreffende de vergunning van handelsvestigingen, wat betreft de hoorplicht van aangrenzende gemeenten (5-776)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Bart Laeremans
5-776/1
p. 1-2 5-776/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren wat de beslagregeling betreft (Dieren die het voorwerp uitmaken van inbreuken op het dierenwelzijn : terugkeer naar een gerechtelijke inbeslagname i.p.v. een administratieve) (5-2428)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse, Filip Dewinter en Bart Laeremans
5-2428/1
p. 1-5 5-2428/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in gerechtszaken, wat het ambt van fiscaal substituut betreft (Hof van Beroep te Antwerpen - Kennis van het Frans - Afschaffing) (5-757)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans en Jurgen Ceder en mevrouw Anke Van dermeersch
5-757/1
p. 1-3 5-757/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in gerechtszaken, wat het taalgebruik in kantschriften betreft (Taal van het taalgebied waartoe de gevorderde politiediensten behoren) (5-758)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans en Jurgen Ceder en mevrouw Anke Van dermeersch
5-758/1
p. 1-3 5-758/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering, wat het verval van strafvordering voor bepaalde misdrijven betreft (Moord, doodslag, foltering, gijzeling) (5-683)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans en Jurgen Ceder en mevrouw Anke Van dermeersch
5-683/1
p. 1-4 5-683/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het CoŲrdinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, met betrekking tot de samenstelling van de vaste commissie belast met de begeleiding van het Vast Comitť van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdienten (Vertegenwoordiging van de oppositie) (5-2157)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse, Filip Dewinter en Bart Laeremans
5-2157/1
p. 1-3 5-2157/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen en van de wet van 26 juni 2004 tot uitvoering en aanvulling van deze wet, wat de bekendmaking van de bezoldigingen en vergoedingen betreft (Vermelding van de remuneraties ontvangen voor de uitoefening van de mandaten en/of ambten - Zie ook doc. 5-1226) (5-1225)      
  Voorstel van de heren Filip Dewinter en Yves Buysse en mevrouw Anke Van dermeersch
5-1225/1
p. 1-4 5-1225/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis met betrekking tot de onmiddellijke aanhouding (Recidivegevaar) (5-681)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans en Jurgen Ceder en mevrouw Anke Van dermeersch
5-681/1
p. 1-4 5-681/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 december 1998 tot oprichting van de "Belgische Technische CoŲperatie" in de vorm van een vennootschap van publiek recht (Evenwichtige deelname van mannen en vrouwen binnen de raad van bestuur) (5-868)      
  Algemene bespreking
5-53
p. 7-17 5-53 p. 7-17 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen wat betreft de invoering van een autosticker (5-1002)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse en Filip Dewinter
5-1002/1
p. 1-4 5-1002/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 december 2009 betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook (Versoepeling van het rookverbod voor alle cafťs die zonder personeel werken en kleiner zijn dan 75m≤) (5-1092)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse en Filip Dewinter
5-1092/1
p. 1-4 5-1092/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van BelgiŽ om een evenwichtige samenstelling van haar statutaire organen te waarborgen (Vertegenwoordiging van de vrouwen in de statutaire organen) (5-187)      
  Algemene bespreking
5-28
p. 35-50 5-28 p. 35-50 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en tot organisatie van het publiek toezicht op het beroep, wat de oprichting van een Instituut der Vlaamse Bedrijfsrevisoren en een Instituut der Franstalige en Duitstalige Bedrijfsrevisoren betreft (5-1443)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse, Filip Dewinter en Bart Laeremans
5-1443/1
p. 1-16 5-1443/1 p. 1-16 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement (Betere vertegenwoordiging van het Vlaamse bevolkingsdeel - Toewijzing van de zetels op basis van het aantal ingeschreven kiezers - Verzekerde Duitstalige zetel) (5-2393)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans, Yves Buysse en Filip Dewinter en mevrouw Anke Van dermeersch
5-2393/1
p. 1-6 5-2393/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, wat de verzekering van bedrijfsschade betreft (Dekking bedrijfsschade in de brandverzekering voor ondernemingen, zelfstandigen of KMO's) (5-2261)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse, Filip Dewinter en Bart Laeremans
5-2261/1
p. 1-7 5-2261/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke (Opname ter observatie in een psychiatrische dienst voor drugsverslaafden) (5-1079)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans en Jurgen Ceder en mevrouw Anke Van dermeersch
5-1079/1
p. 1-5 5-1079/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 mei 1880 op het parlementair onderzoek (Opvragen van inlichtingen - Getuigen - Deskundigen - Opstellen van het verslag) (5-691)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans en Jurgen Ceder en mevrouw Anke Van dermeersch
5-691/1
p. 1-4 5-691/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, wat betreft de afschaffing van de vennootschapsbijdrage (Jaarlijkse bijdrage voor de financiering van de sociale zekerheid van de zelfstandigen) (5-804)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en van de heren Yves Buysse, Filip Dewinter en Bart Laeremans
5-804/1
p. 1-3 5-804/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 juli 1938 betreffende het gebruik der talen bij het leger wat het indienen van het veslag betreft (5-1427)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans en Filip Dewinter
5-1427/1
p. 1-3 5-1427/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen wat betreft de afschaffing van de solidariteitsbijdragen op de pensioenen (5-1581)      
  Voorstel van de heren Yves Buysse, Bart Laeremans en Filip Dewinter en mevrouw Anke Van dermeersch
5-1581/1
p. 1-3 5-1581/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt wat de controle op het schoolverzuim betreft (5-818)      
  Voorstel van de heren Yves Buysse, Jurgen Ceder en Bart Laeremans en mevrouw Anke Van dermeersch
5-818/1
p. 1-2 5-818/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming wat betreft de leesbaarheid van overeenkomsten (5-953)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse en Filip Dewinter
5-953/1
p. 1-2 5-953/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming wat het gezamenlijk aanbod van verzekeringspolissen betreft (Gecombineerde polis voor grootouders, ouders en kinderen) (5-934)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse en Filip Dewinter
5-934/1
p. 1-4 5-934/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, wat het taalgebruik inzake reclame betreft (5-777)      
  Voorstel van de heer Bart Laeremans en mevrouw Anke Van dermeersch
5-777/1
p. 1-4 5-777/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving met het oog op de opvang van asielzoekers in gesloten centra (5-819)      
  Voorstel van de heren Yves Buysse, Bart Laeremans en Jurgen Ceder en mevrouw Anke Van dermeersch
5-819/1
p. 1-3 5-819/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving wat de afschaffing van de Staatsveiligheid betreft (Wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten - Wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het CoŲrdinatieorgaan voor de dreigingsanalyse) (5-1435)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans en Yves Buysse
5-1435/1
p. 1-7 5-1435/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving wat de autoverzekering voor jonge bestuurders betreft (5-800)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse en Filip Dewinter
5-800/1
p. 1-8 5-800/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving wat de procedure van onmiddellijke verschijning in strafzaken betreft (Snelrecht) (5-937)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans en Jurgen Ceder en mevrouw Anke Van dermeersch
5-937/1
p. 1-5 5-937/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het BTW-wetboek inzake de aankoop van automobielen door personen die in aanmerking komen voor het bekomen van een speciale parkeerkaart voor gehandicapten (5-840)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse en Filip Dewinter
5-840/1
p. 1-4 5-840/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat betreft de opzeg van een handelshuurovereenkomst ingevolge het niet naleven van een afnameverplichting (Cafťhouders) (5-1072)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse en Filip Dewinter
5-1072/1
p. 1-6 5-1072/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat betreft de termijn voor herstelling of vervanging van niet-conforme consumptiegoederen (Herstelling of vervanging binnen de dertig dagen) (5-855)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse en Filip Dewinter
5-855/1
p. 1-2 5-855/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de nalatenschappen zonder erfgenamen betreft (De goederen vervallen aan de gewesten i.p.v. aan de Staat) (5-797)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Bart Laeremans
5-797/1
p. 1-3 5-797/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek wat betreft de verplichte inschrijving van de kiezers uit het buitenland in de gemeente van hun laatste officiŽle verblijfplaats (Misbruiken - Gebruik der talen) (5-693)      
  Voorstel van de heren Yves Buysse, Jurgen Ceder en Bart Laeremans en mevrouw Anke Van dermeersch
5-693/1
p. 1-4 5-693/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek inzake abortus (Omkeren van de bestaande situatie zodat zij die bereid zijn mee te werken aan het afbreken van een zwangerschap vooraf moeten verklaren hiertoe bereid te zijn) (5-1009)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans en Jurgen Ceder en mevrouw Anke Van dermeersch
5-1009/1
p. 1-3 5-1009/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek inzake de niet-naleving van de taalwetgeving door spoedgevallen of mobiele hulpdiensten in het gebied Brussel-Hoofdstad (5-846)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans en Jurgen Ceder en mevrouw Anke Van dermeersch
5-846/1
p. 1-8 5-846/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek met het oog op het strenger bestraffen van geweldsdelicten op het openbaar vervoer (Toebrengen van opzettelijke slagen en verwondingen op het openbaar vervoer en aan de opstapplaatsen : verzwarende omstandigheid) (5-2183)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Yves Buysse en Filip Dewinter
5-2183/1
p. 1-4 5-2183/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek met het oog op strafverzwaring in geval van wettelijke herhaling (Recidive) (5-1588)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans, Yves Buysse en Filip Dewinter en mevrouw Anke Van dermeersch
5-1588/1
p. 1-4 5-1588/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek wat betreft de bestraffing van de omzeiling van de strafwet door de overheid (Beteugelend optreden wanneer openbare gelden worden gebruikt om daden in het buitenland te stellen of te laten stellen die de strafwet in ons land bestraft) (5-799)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans en Jurgen Ceder en mevrouw Anke Van dermeersch
5-799/1
p. 1-2 5-799/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek wat betreft het verbod op vechtsport voor personen die veroordeeld zijn wegens bepaalde misdrijven tegen personen (5-815)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans en Jurgen Ceder en mevrouw Anke Van dermeersch
5-815/1
p. 1-2 5-815/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek wat de ontvluchting van gevangenen betreft (5-1423)      
  Voorstel van de heer Bart Laeremans en mevrouw Anke Van dermeersch
5-1423/1
p. 1-3 5-1423/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek wat de oorlogspropaganda in vredestijd betreft (5-816)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans en Jurgen Ceder en mevrouw Anke Van dermeersch
5-816/1
p. 1-2 5-816/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek wat het bedelen met minderjarigen betreft (5-1005)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans en Jurgen Ceder en mevrouw Anke Van dermeersch
5-1005/1
p. 1-3 5-1005/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 inzake de restaurant- en receptiekosten (5-954)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse en Filip Dewinter
5-954/1
p. 1-3 5-954/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat betreft de algemene belastingaftrek voor restaurantkosten (Ook voor private aangelegenheden die niets met beroepsbezigheden te maken hebben) (5-770)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Yves Buysse
5-770/1
p. 1-2 5-770/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de fiscale compensaties voor kinderopvang betreft (Ouders die zelf instaan voor de opvang van hun kinderen - Artikel 132) (5-939)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse en Filip Dewinter
5-939/1
p. 1-2 5-939/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de grensarbeidersgezinnen betreft (Belastingvermindering voor personen ten laste) (5-1425)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse en Filip Dewinter
5-1425/1
p. 1-3 5-1425/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering met betrekking tot het verhoren van personen (Taalgebruik) (5-695)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans, Jurgen Ceder en mevrouw Anke Van dermeersch
5-695/1
p. 1-3 5-695/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering wat betreft de openbaarmaking van de minnelijke schikking (5-1132)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans en Jurgen Ceder en mevrouw Anke Van dermeersch
5-1132/1
p. 1-3 5-1132/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering wat betreft de spiegelconfrontatie (5-1125)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans en Jurgen Ceder en mevrouw Anke Van dermeersch
5-1125/1
p. 1-7 5-1125/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven (Vertegenwoordiging van vrouwen in overheidsbedrijven en genoteerde vennootschappen) (5-603)      
  Algemene bespreking
5-28
p. 35-50 5-28 p. 35-50 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven teneinde het tarief van de belasting over de toegevoegde waarde voor fietsen te verlagen van 21 naar 6 % (Verkoop) (5-1003)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse en Filip Dewinter
5-1003/1
p. 1-4 5-1003/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven, wat het tarief van de belasting over de toegevoegde waarde voor aardgas en elektriciteit betreft (5-1004)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch
5-1004/1
p. 1-3 5-1004/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en diensten bij die tarieven met het oog op BTW-verlaging wat restaurants, cafťs en cateringdiensten betreft (5-794)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse en Filip Dewinter
5-794/1
p. 1-3 5-794/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en diensten bij die tarieven, teneinde een BTW-tarief van 6 % in te voeren voor het bouwen van passiefhuizen (Zeer goed geÔsoleerde woningen) (5-420)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch
5-420/1
p. 1-6 5-420/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen wat betreft de vrijstelling van bijdragen (Voorzien in een vrijstelling van sociale zekerheidsbijdragen ten belope van het bedrag van een vaststaande en opeisbare vordering van een zelfstandige ten laste van de federale overheid) (5-1591)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse, Bart Laeremans en Filip Dewinter
5-1591/1
p. 1-3 5-1591/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg wat de maximumsnelheid betreft (Verkeersborden) (5-2055)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse, Bart Laeremans en Filip Dewinter
5-2055/1
p. 1-2 5-2055/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, om de maximumsnelheid op de autosnelwegen te verhogen (5-1813)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse, Filip Dewinter en Bart Laeremans
5-1813/1
p. 1-4 5-1813/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, wat betreft het parkeren van artsen en verplegend personeel (5-888)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch
5-888/1
p. 1-4 5-888/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, wat het parkeren van een voertuig in de bebouwde kom door beroepschauffeurs betreft (Parkeren van vrachtwagens in de bebouwde kom) (5-957)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch
5-957/1
p. 1-3 5-957/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, teneinde de autokeuring uit te breiden (Niet-periodieke autokeuringen - Meting van de afwijking van de snelheidsmeter) (5-1202)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch
5-1202/1
p. 1-4 5-1202/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 november 1996 houdende invoering van een sociale verzekering ten gunste van zelfstandigen, in geval van faillissement, en van gelijkgestelde personen, met toepassing van de artikelen 29 en 49 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels wat de duur van de verzekering betreft (5-796)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse en Filip Dewinter
5-796/1
p. 1-4 5-796/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 augustus 1977 betreffende de veiligheidsinrichtingen en de signalisatie van overwegen en betreffende het verkeer op spoorwegen en aanhorigheden, om de overwegen veiliger te maken (Uitrusten van alle spoorwegen met volledige slagbomen) (5-884)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch
5-884/1
p. 1-4 5-884/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 2007 houdende erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren (5-692)      
  Voorstel van de heren Jurgen Ceder, Yves Buysse en Bart Laeremans en mevrouw Anke Van dermeersch
5-692/1
p. 1-6 5-692/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 1997 betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van artikel 3, ß 1, 4į, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van BelgiŽ aan de Europese en Monetaire Unie wat de verminderingscoŽfficiŽnt betreft (5-843)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse en Filip Dewinter
5-843/1
p. 1-3 5-843/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer tot verzwaring van de straffen op het niet naleven van de regels inzake de lading van voertuigen (5-1424)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch
5-1424/1
p. 1-4 5-1424/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven, wat de verlaging van het tarief voor brandstoffen betreft (5-1510)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse, Filip Dewinter en Bart Laeremans
5-1510/1
p. 1-3 5-1510/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van tabel A gevoegd als bijlage bij het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven wat het rouwdrukwerk betreft (Tarief van 6%) (5-1179)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Yves Buysse
5-1179/1
p. 1-4 5-1179/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel wat de organisatie van sociale verkiezingen in de openbare sector betreft (5-778)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch
5-778/1
p. 1-5 5-778/1 p. 1-5 (PDF)
Zelfstandigen - Hinder door werken op het openbaar domein - Inkomenscompensatievergoedingen - Uitgekeerde bedragen - Hoog bedrag voor de provincie Henegouwen (5-2651)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-2651
Zelfstandigen - Sociale bijdragen - Vrijstelling (5-3005)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-3005
Ziekteverzuim - Publieke en privťsector - Stand van zaken - Kostprijs (5-6346)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-6346
Zwartwerk - Sociale inspectie - Sectie Controle van de werkgevers - Controles - Gevolgen (5-8443)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8443
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2024-....
Legislatuur 2019-2024
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999